Реферати українською » Биржевое дело » Ринок цінних паперів


Реферат Ринок цінних паперів

то вар, переконаємося у цьому, що цінних паперів є класичним біржовим товаром. До основним характеристикам цінних паперів слід віднести їх не масовість, стандартність і взаємозамінність. Цінні бу маги було багато емітуються широким числом акціонерних товариств, підприємств, громадських організацій і т.д. У результаті їхня загальна маса, про ращающаяся над ринком, є дуже репрезентативною. Соответ ствие емітованих цінних паперів вимогам, і параметрами, передбачених чинним законодавством, зробила їх взаимоза меняемыми і стандартними не більше певних груп, і видів цін ных паперів. Особливо важливим обставиною, яке характеризує одні цінних паперів біржовим товаром на відміну інших цінних паперів, є тотожність кожної акції (облігації) одного випуску інший, як і того, що вони представляють певну частку у акціонерному (облігаційній) фонді.

Цінні папери, які звертаються на фондову біржу, мають ще од ним властивістю, саме коливання ціни ці папери, зазвичай, дол жны бути постійними і мінімальними. Фондова біржа здатна забезпечити саме такий концентрацію попиту й пропозиції цінних паперів, що дозволяє встановити ціни, реально відбивають економічну ситуацію. 

На фондову біржу звертаються далеко ще не все цінних паперів, а лише "добірні", і біржа поруч із емітентом відповідає право їх ка чество перед інвесторами.

Розподіл обсягів продажу за секторами ринку представлене наступний схемою.  


1) 7,3%

 
                                                                         Акції

5) 3%

 
 


                                               1) Коммерческих банків

4) 3,2%

 
                                               2) Инвестиционных компаній

                                                       3) Виробничих компаній

4)Торговых компаній, і готельних комплексів

2) 46,1%

 
                                                        5)Транспортные компанії

3) 40,4%

 


                                                                             

                                                                                   ( схема зробив у системі EXCEL).

Схема 5.

 


 

         З іншого боку, до інструментам ринку можна вважати і біржу. 

     Біржа - інститут, наданий комплексом правил що регламентують поведінка господарюючих агентів, в водночас біржа - інститут, що дає господарським об'єктах певну свободу дій. Біржовий механізм - механізм організаційного саме формування від попиту й організованою самореалізації пропозиції. Самостійно господарючих суб'єктів зустрічаються біржі, щоб, з одного боку, реалізувати свої цінних паперів для одержання прибутку чи залучення коштів на задоволення власного попиту. На біржі покупець і продавець не зв'язані друг з одним. Процес купівлі продажу йде через посередників, ціна залежить попиту і такі пропозиції, від дохідності і ліквідності.

Процес біржових угод регулюється через біржове законодавство - звід законів, регулюючих торгівлю біржі і вкладених у запобігання маніпуляцій цінами, захист інтересів малих власників.

Біржова спекуляція - вчинення біржі операцій із з метою отримання прибутку різниці між курсами (чи цінами) купівлі й продажу. Біржова сесія - офіційні годинник роботи біржі, протягом яких полягають угоди, а спеціальна біржова сесія (на англійських біржах) - протягом якої котирування цін іде у сувору черговість за термінами поставки через голови сесії.

Біржова зведення - документ, у якому повідомляються даних про угодах, зареєстрованих біржі.

Глава 2

        

СУТНІСТЬ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Біржова торгівля - основа біржовий діяльності.

  Основою біржовий діяльності є біржова торгівля. Виникнення біржовий торгівлі пояснюється потребами розвитку, як виробництва, і торгівлі. У цьому торгівлю слід розглядати як сполучної ланки між виробництвом і які довкіллям. Чітка і злагоджена організація виробництва передбачає забезпечення її усіма необхідними елементами: робочої силою, предметами і коштами праці. У той самий час виробництво будь-коли організується заради самого процесу виробництва. Воно є задоволення потреб суспільства, отже, вироблений продукт має бути доведений до кінцевого споживання. Зв'язок провадження з торгівлею можна так (схема 6).

        

закупівля

 

Виробництво

 

реалізація

 

Торгівля

 

Торгівля

 


Схема 6. Зв'язок провадження з торгівлею ( схема зробив у системі EXCEL ) .

      Виробництво і торгівля тісно взаємопов'язані між собою. Можна сміливо сказати, що торгівля починає й ними закінчує виробництво. Відтак виробництво цукру і торгівля пред'являють одна одній певних вимог. Производству необхідно, щоб певні товари в узгодженому обсязі, асортименті і вибір потрібного якості було поставлено до встановленому терміну.

У той самий час торгівля визначає: яку продукцію виробляти, що не обсязі, і якого терміну, якому споживача тощо.

       Зазвичай, з виробництвом пов'язана оптової торгівлі, основними функціями якої є:

       1) вивчення економічної кон'юнктури ринку України і прогнозування основних тенденцій його зміни;

       2) роботу з продукцією з досить широкої номенклатурі;

       3) розбивка партій товарів більш дрібні за бажання споживача;

       4) упаковка партій товару;

       5) зберігання товару;

       6) його доставка (транспортування) до місця призначення;

       7) надання кредиту клієнтам і товарної формі;

       8) надання орендних послуг;

       9) надання інформації та консультаційних послуг (наприклад, цінової та технічної інформації, рекомендацій встановлення, обслуговування та продажу виробів).

       Залежно від особливостей товарних та ступеня розвитку оптової торгівлі діапазон функцій не може змінюватися.

       У сфері торгівлі засобами виробництва функції оптової торгівлі найчастіше виконують самі фірми-виробники. Це переважно стосується машинобудівних компаній. Проте, промислові компанії що виробляють різноманітний асортимент продукції з урахуванням сфер зовнішньої та складнощів функціонування товарного ринку, прагнуть скористатися посередницькими послугами незалежних оптових торгових фірм і агентів.

       Кожному виду реалізованої продукції відповідає свій канал збуту й організаційна форма оптової торгівлі. Найпоширенішими можна вважати наступні форми оптової торгівлі (схема 7).


Схема 7. Основні форми оптової торгівлі (схема зробив у системі EXCEL).

      Біржова торгівля виросла з звичайного локального (місцевого) ринку виробництва і ярмарки. Для ринку характерні наступні риси: торгівля виробляється регулярно (щодня); її основою є гласно (публічно) проведений торг і відсутність обмежень для товарів, є об'єктом купівлі-продажу; товари неодмінно наявна під час проведення торгу; зазвичай торгівля ведеться невеликими партіями і, після операцій купівлі-продажу товарів відразу ж потрапляє передається особисто від до рук, що виключає необхідність оформлення спеціальних документів, підтверджують зміну власника; ціна товару встановлюється з урахуванням попиту й пропозиції; покупець товару, зазвичай, є його ж споживачем; локальні ринки обслуговують переважно невеликі території.

       Основними рисами ярмарки є: її епізодичний характер (ярмарки зазвичай проводять раз на рік); ведення торгівлі у вигляді гласного (публічного) торгу; торгівля специфічними товарами за зразками, опису, каталогам (причому товар, зазвичай, відсутній). У зв'язку з продажем товару великими партіями з відстроченою терміном його покупцю необхідні спеціальна документація, що підтверджує передачу прав власності товару (договори, контракти), особливі норми та проведення торгу і органи, регулюючі та які дозволяють суперечки. І тут ціна товару встановлюється внаслідок попиту й пропозиції, ярмарку замість кінцевого споживача виступає перекупник (посередник). Ярмарку обслуговують великі території Польщі і є стимулом розвитку міжнародної торговельного обороту.

Біржова торгівля увібрала у собі риси як звичайній ринкової, і ярмарковою торгівлі, вона організується торговцями для полегшення самого процесу торгівлі, розробки її ефективнішого механізму, а згодом за захистом (хеджування) інтересів як продавців, і покупців від несприятливих змін цін. Отже, біржова діяльність є самостійну форму комерційної діяльності, зі з метою отримання прибутку. Вона:

- концентрується у місцях виробництва та споживача товарів, тобто. великих промислових і видача торговельних центрах;

- ведеться за специфічним видам товарів, так званим біржовим товарам, великими партіями;

- ведеться за відсутності товару, за зразками, опису, каталогам, і навіть контрактами чи договорами з їхньої постачання майбутньому й правом на висновок таких угод майбутньому;

- проводяться регулярно, враховує можливість концентрації попиту й пропозиції, продавців і покупців в часі та просторі;

- відрізняється гласністю торгів, тобто. всі бажаючі можуть одержати вичерпну інформацію обсяги ув'язнених у процесі торгів операцій та створених цінах;

- характеризується вільним ціноутворенням, тобто. ціни формуються відповідно до попитом й пропозицією, має місце конкуренцією, вони непостійні і чуйно реагують на непостійну кон'юнктури ринку;

- ведеться біржовими посередниками, що потенційно можуть виступати від імені Ілліча та у сфері безпосередніх у виробників і споживачів товарів. Биржевое посередництво в біржову торгівлю винятково власним біржовими посередниками - брокерськими фірмами, брокерськими конторами і незалежними брокери. Біржа як така немає права в ролі біржового посередника;

- передбачає відсутність прямого державного на процес біржового торгу;

- ведеться за єдиним історично що склалися і законодавчо затвердженим правилам, які регулює складаний ринок (з використання типових документів для оформлення за вчинення угод);

- здійснюється з певних вимог, і умов поставки проданих товарів;

- виробляє дві основні стандарту, характеризуючих якість і ціну товару, що є об'єктом кули-продажи.

       Біржа як класичний інститут ринкової економіки, яка формує оптовий ринок товарів, має організаційну, економічну юридичну (правову) основи. Це добре обладнане "ринкове місце", наданий у розпорядження професіоналів біржового торгу - брокерів і сотні дилерів.

       З економічного погляду біржа - це організований у певному місці, регулярно діючий за встановленими правилами оптового ринку, у якому відбуваються торгівля цінними паперами, оптової торгівлі товарами за зразками та стандартів чи контрактами з їхньої постачання майбутньому, і навіть валютою і редкоземельными металами за цінами, офіційно встановленим з урахуванням попиту й пропозиції. Біржа є юридичною особою, які мають відособленим майном, у яких майнові та особисті немайнові правничий та обов'язки. Вона може від імені укладати договори й інші угоди, бути позивачем і відповідачем у суді, державному арбітражі, третейському (арбітражному) суді.

2.2. Функції біржі

Біржа виконує такі функції:

       1. Організація біржових зборів щодо гласних прилюдних торгів, саме:

     - організація біржових торгів;

- розробка правил біржовий торгівлі;

- матеріально-технічне забезпечення торгів;

- кваліфікований апарат біржі.

Для організації торгівлі біржа насамперед має розташовувати добре обладнаним "ринковим місцем" (біржовим залом), яка могла б вміщати досить більше продавців і покупців, провідних відкритий біржовий торг. Використання сучасних електронних зв'язку не вимагає фізичної присутності торгуючих щодо одного місці, а дозволяє вести торгівлю через електронні комп'ютерні термінали. Та й у цьому випадку біржа покликана забезпечити високоефективну систему електронної торгівлі.

       Організація торгівлі жадає від біржі розробки та суворого дотримання правил торгівлі, тобто. і правил поведінки учасників торгу у залі.

       Матеріально-технічне забезпечення торгів, включаючи устаткування біржового залу, робочих місць учасників торгів, комп'ютерне забезпечення всіх процесів біржі тощо.

       Для ведення біржових торгів біржа повинний мати висококваліфікованим штатом співробітників.

       2. Інший функцією біржі є розробка біржових контрактів, що включає:

- стандартизацію розмірів партій товарів;

- вироблення єдиних вимог до розрахунків по біржовим угодам.

Біржа встановлює жорсткі вимоги до тих товарам, допущені до біржових торгів. За підсумками цих вимог розробляються біржові стандарти, які виробниками споживачами на торгових біржах, і навіть емітентами і інвесторами на фондових біржах.

       Ускорению оформлення укладених угод сприяють типові біржові контракти, що розробляються біржами.

       3. Дозвіл спорів із приводу біржовим угодам.

       У процесі біржових торгів силу найрізноманітніших причин (помилка, спроба обману, нечітка робота обслуговуючого персоналові та т.д.) можливі випадки виникнення спірних ситуацій між учасниками біржовий торгівлі, котрі за своєму характеру можна розв'язати безпосередньо лише з біржі, і її відповідним нейтральним органом. Зазвичай це третейський суд чи арбітраж.

       4. Виявлення й регулювання біржових цін.

       Біржа бере участь у її формуванні та регулювання цін попри всі види біржових товарів. Концентрація попиту й пропозиції біржі, висновок великої кількості угод виключають вплив неринкових чинників на ціну, робить її щоби якнайтісніше прилягала до реального попиту і пропозиції. Біржова ціна встановлюється у її котирування, яка сприймається як найважливіша функція біржі. У цьому під котируванням розуміють фіксування ціни біржі протягом кожного дня її: реєстрацію курсу валюти чи цінних паперів; ціну біржових товарів. Котирование цін - це реєстрація біржових цін по біржовим правилам із подальшою публікацією.

       Публікація ціни біржові товари служить орієнтиром продавцям і покупців, допомагає їм виробляти своєї стратегії поведінки чергових біржових торгах.

       5. Биржевое страхування (хеджування) ділянок біржовий торгівлі від несприятливих їм коливання цін. І тому біржі використовуються спеціальні види операцій та механізми їх укладання. Виконуючи завдання страхування учасників біржового торгу, біржа й не так організує торгівлю, як її обслуговує. Біржа створює умови у тому, щоб покупці, й продавці реального (готівкового) товару за власним бажанням міг би одночасно брати участь у відповідних біржових торгах як клієнтів - і учасників. Це підвищує довіру до біржі, привертає до ній ринкових спекулянтів, збільшуючи кількість торгуючих як безпосередньо, і через посередників.

       6. Гарантування виконання угод осягається через біржових систем клірингу і обгрунтованість розрахунків. І тому біржа використовує систему безготівкових розрахунків шляхом заліку взаємних вимог, і зобов'язань учасників торгів, і навіть організує їх виконання.

       7. Інформаційна діяльність біржі.

       Найважливішою функцією біржі є збирання та реєстрація біржових цін з подальшим узагальненням і публікацією, надання клієнтам, різним іншим

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація