>Оглавление: Запровадження                                                                                                                                 Глава 1. Встановлення риси >СНП                                                                                       1.2 Склад земель, переданих сільську адміністрацію                                           1.3 Розрахунок площі земель, переданих сільську адмініст...

(Читати…)

>1.Введение. Поглиблення спеціалізації в галузях народного господарства призвело до тіснішою взаємозв'язкам з-поміж них. На базі відособлених видів промислової та сільськогосподарської діяльності сталося формування єдиного агропромислового комплексу, учасники якого органічно взаємозв'язані й орієнтовані єдину кінцевої мети. Агропромисловий комплекс є сукупність галузей народного господарства, пов'язані з розвитком сільськог...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО >СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Департамент науково-технологічної політики і безперервної освіти Федеральне державне освітнє установа вищого професійної освіти «>КРАСНОЯРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»   >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА Дисципліна: «Економіка і організація агропромислових формувань»  

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Аграрне виробництво - особлива сфера докладання праці та капіталу 2. >Аграрно-промишленний комплекс 2.1 >Аграрно-промишленний комплекс 2.2 Ринкові відносини у >аграрно-промишленном комплексі 2.3 >Аграрно-техническая революція 2.4 Агропромислова інтеграція 3. Сільськогосподарські відносини у Україні 3.1 Місце й ролі сільського господарства за держави 3.2...

(Читати…)

>Міністерство >аграрної політики України Кафедра:_____________________________________________________________________________________________________________________   >Реферат Тема: “>Агропромислова >інтеграція й >агропромисловий комплекс” >Виконав: студент >1-ї >групи, >ІІІ-ого курсу >екологічного факультету >Зміст   >Народн...

(Читати…)

Зміст 1. Склад й поліпшуючи властивості >гумусових речовин і їхню взаємодію з мінеральної частиною грунту? 2. Фізична поглинальна здатність грунту. Її значення в родючості грунтів і застосування добрив? 3. >Аеробние >анаеробние процеси у грунті. Їх роль родючості і життя рослин? 4. Охарактеризуйте основні водні властивості грунту? 5. Родючість грунтів. Охарактеризуйте основні елементи й умови родючості. Види ро...

(Читати…)

>ОГЛАВЛЕНИЕ Запровадження. 2 1. Характеристика ґрунтових кліматичних умов сільськогосподарського виробничого кооперативу ">Рассвет". 6 1.1. Кліматичні умови. 7 2. >Севообороти.. 13 2.1. Проектування сівозмін. 13 2.2. Продуктивність проектованого сівозміни. 14 2.3. >Агрономическое обгрунтування сівозміни. 14 Висновки і такі пропозиції.. 34 Література.. 37 За...

(Читати…)

>Зміст роботи   >Вступ 1. >Поширення й генезис >чорноземів >південних 2. >Класифікація >чорноземів 3. >Будова >ґрунтового >профілю й його >морфологічні >ознаки. 4. >Механічний й >агрегатний склад >ґрунту 5. >Фізичні й >хімічні >властивості >чорноземів >південних 6. >Сільськогосподарське >використання 7. Заходь >покрашення >родючості >ґрунтів >Висновки Список...

(Читати…)

  Московська Сільськогосподарська Академія їм. >К.А.Тимирязева Кафедра метеорології.   >Агроклиматическая  характеристика  Рязанської області.

(Читати…)

Російської Федерації Міністерство сільського господарства Департамент науково-технологічної політики і безперервної освіти >ФГОУ >ВПО «Білгородська державна сільськогосподарська академія» Кафедра хліборобства й агрохімії>КУРСОВАЯ РОБОТА із землеробства на задану тему: >АГРОНОМИЧЕСКИЕ >ОСНОВЫ >ПРОЕКТИРОВАНИЯ >СЕВООБОРОТОВ Завдання № 11

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 250 Вперед

Навігація