Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Механізація технологічного процесу водопостачання і напування на откормочной свинофермі


Реферат Механізація технологічного процесу водопостачання і напування на откормочной свинофермі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра механізації виробничих

процесів у тваринництві

>РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

до курсовому проекту з дисципліни

«>МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЕ У ТВАРИННИЦТВІ»

на задану тему: «>Механизация технологічного процесу водопостачання іпоения наоткормочной свинофермі»

>Виполнил

студент 051 групи

Мекка В.С

Перевірив

>доц.Лангазов В.В

Луганськ –2010г.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Розробка генерального плану тваринницького об'єкта

1.1 Розрахунок структури череда та умовного поголів'я

1.2 Характеристика заданої системи змісту тварин

1.3 Обгрунтування розпорядку робочого дня ферми

1.4 Вибір раціону годівлі, розрахунок добового і річного кількості кормів, розробка добового графіка годівлі

1.5 Розрахунок виходу основний рахунок і допоміжної продукції

1.6 Вибір типових проектів основних та допоміжних будинків та споруд, сховищ кормів і розрахунку їх необхідної кількості

1.7 Опис розташування на генплані виробничих та допоміжних приміщень

2. Проектуванняпоточно-технологической лінії (>ПТЛ)

2.1Зооинженерние вимоги доПТЛ водопостачання іпоения

2.2 Розробка та обґрунтування конструкторсько-технологічною схеми лінії водопостачання іпоения

2.3 Визначення продуктивностіПТЛ (машини), добір машин до виконання технологічних операцій та визначення їхньої кількості

3. Технічне обслуговування (ТЕ) устаткування проектованоїПТЛ

3.1 Організація ТЕ

3.2 Планування обліку робіт з ТЕ

3.3 Визначення трудомісткості ТЕ і розрахунок потрібного кількості обслуговуючого персоналу

4. Організація робіт і охорона праці

Економічне обгрунтування проекту

5.1 Розрахунок технологічної карти комплексної механізації лінії водопостачання іпоения

5.2 Визначення основних техніко-економічних показників ферми

Укладання

Список використаної літератури

водопостачання механізація свиноферма


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

В Україні свинарство з давніх-давен було і у перспективі залишається пріоритетною, національної галуззю сільськогосподарського виробництва.

Соціально-економічні умови, сформовані останніми роками в Україні, ставить перед галуззю завдання, виконання яких може призупинити зниження конкурентоспроможності нашої свинарській продукції і на збільшити використання як джерело фінансові надходження до бюджету країни. Перехід аграрного сектора України залучені до ринкових відносин вимагає освіту принципово новою економічною системи господарства. У місце монопольної державної, кооперативної власності, і щодо виробничих відносин впроваджують нові ферми (зокрема. приватна) власності і згідно з цим перебудовуються і форми організаційного виробництва та економічних відносин в селі.

Зокрема свинарстві необхідні нові підходи технології виробництва, відповідно механізація іавтоматизирование цієї галузі. Заходи, що можуть сприяти поновленню галузі свинарства: виведення з урахуванням машинних технологій та поліпшення існуючих порід тварин, вдосконалення способів її змісту та впровадження високоефективних типів годівлі і структури кормових раціонів, пристосованих до найрізноманітніших умовам і формам організації виробництва. Перехід від механізації окремих операцій та процесів до комплексної механізації і автоматизації тих робіт з урахуванням потокових технологічних ліній. Створення принципово нових високопродуктивних машин і устаткування, які б ціле пасмо виробничих операцій.


1. РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНАЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ОБ'ЄКТИ

1.1 Розрахунок структури череда та умовного поголів'я

З поголів'я відповідно до завдання (6000 свиней) розрахуємо структуру поголів'я ферми (див. табл. 1).

Для зручності подальших розрахунків переведемо все поголів'я тварин за умовне поголів'я

, ум. Гол

де - кількість голів вi-ой групі тварин;

 - коефіцієнт переведення гривень у умовне поголів'я (додаток 1 [5]);

n – кількість груп тварин.

Таблиця 1 – Структура стадасвинотоварной ферми

Група тварин (поросят) Кількість голів

>Усл. голів
% голів
ввозр. 2…3 місяців (масою 20…30 кг) 20 1200 0,2 240
ввозр. 3…4 місяців (масою 30…40 кг) 20 1200 0,4 480
ввозр. 4…6 місяців (масою 40…55 кг) 20 1200 0,65 780
ввозр. 7…8 місяців (масою 55…80 кг) 20 1200 0,85 1020
ввозр. 8…10 місяців (масою 80…100 кг) 20 1200 1,0 1200
Усього 100 6000 - 3380

1.2 Характеристика заданої системи чи способу змісту тварин

У свинарстві застосовуються дві системи змісту тварин –свободно-вигульная і вигулу. На комплексах практикується зміст без вигулу. Там знаходять застосування потокові технологічні лінії промислового виробництва свинини з одне- , двох- ітрехстадийним змістом тварин.

>Откорм свиней проводять у спеціалізованих приміщеннях –свинарниках-откормочниках. Ці приміщення розраховані утримання свиней групами 15…20 голів у станку із застосуванням комплексної механізації всіх технологічних процесів. Хороші результати отримують при вирощуванні, та був під час відгодівлі. При відгодівлі важливого значення мають склад парламенту й величина групи свиней. Зазвичай свиней підбирають у групу однакового віку і її маси. Бажано, щоб склад групи протягом усього часу відгодівлі залишався постійним. Чим менший тварин за групі, тим більша прирости і від оплата корми.

Пол в лігвищі верстата роблять компанії з рішучим покриттям, з гаком ухилом убік гнойового жолоба, де встановленонавозоуборочние транспортери. Свині воліють одужувати на зволожених місцях, тому під час розміщення поросят у станку щілинній підлогу 2…3 дня змочують з шланга. Поросята швидко звикають до дефекації лише цього місці йпритаптивают гній через щілини внавозоприемний канал, звідки його видаляють скребковим транспортером. Решта верстата завжди суха і чистий.

Дляпоения свиней встановлюютьпедальние ісосковие автопоїлки,котрие обладнанізахлопивающимися кришками. З використанням зазначених поїлок свині отримують чисту воду. З іншого боку, зменшується її витрати.

Свиней годуютьполужидкими кормами, роздаючи їх мобільнимикормораздатчиками.Кормушки систематично чистять, особливо в роздачі рідкого корми.

Для організації прогулянок використовуютьвигульние майданчики.Поросятотъемишей іоткормочий молодняк містятьбезвигульно


1.3 Обгрунтування розпорядку робочого дня ферми

Таблиця 2 – Розпорядок робочого дня насвинотоварной фермі

Операція Початок Закінчення >Продсть
Перша зміна

Очищення годівниць, верстатів, прибирання гною

Роздача кормів

Відпочинок

>Зооветмероприятия

Прибирання робочого місця

Тривалість зміни

6-00

7-00

7-30

11-30

12-30

7-00

7-30

11-30

12-30

13-00

1-00

0-30

4-00

1-00

0-30

7-00

Друга зміна

Прибирання гною

Відпочинок

Очищення верстатів, прибирання гною ізооветмероприятия

Роздача кормів, чистка тварин

Відпочинок

Прибирання робочого місця

Тривалість зміни

13-00

13-30

15-00

17-00

18-00

19-30

13-30

15-00

17-00

18-00

19-30

20-00

0-30

1-30

2-00

1-00

1-30

0-30

7-00

На фермі прийнято дворазове годівля свиней.Раздачу кормів здійснюється з допомогою мобільнихкормораздатчиковКУТ-3,0А, а збирання гною з допомогою скребкового транспортераТСН-3,0Б.Поение свиней здійснюється з допомогоюсосковихавтопоилокПСС-1. Щоранку здійснюють те що тварин: мийку тварин зі шланга з розпилювачем, мийку верстатів ікормонавозних проходів.

1.4 Вибір раціону годівлі, розрахунок добового і річного кількості кормів, розробка добового графіка годівлі

Під час упорядкування раціонів для зростаючихоткармливаемих свиней, особливо вбеконном відгодівлі, необхідно враховувати вплив окремих кормів на якість одержуваноїмясосальной продукції. До кормів, які забезпечують отримання високоякісно продукції, ставляться: ячмінь, горох,лютин, вика, шроти, зім'яте молоко; м'ясна,мясокостная бідна жиром (знежирена) рибна борошно. Корми, які впливають на якість бекону, згодовують свиням в обмеженій кількості чи виключають із раціону протягом місяця остаточно відгодівлі. До таких кормів ставляться: макуха, рибні відходи і жирна рибна борошно (з нечищеної риби), висівки, меляса, овес і кукурудза під час введення до раціону понад 35 % по поживністю.

Хороше якість свинини забезпечується при згодовування у складі раціонівклубнекорнеплодов, зелених кормів, і навіть доброякісногокомбисилоса.

>Кормовие раціони визначають, виходячи з умови їхнього мінімальної вартості. З цією метою створюють із наявних кормів і кормових добавок найдешевший раціон годівлі, у якому всі необхідні компоненти для цього виду тварин.

Наводимо приблизний раціон.

Таблиця 3 – Добовий раціон годівлі свиней

Вигляд корми Маса на 1 ум. голову, кг Умовне поголів'я Маса попри всі ум. поголів'я, кг
суміш концентратів 2,2 3380 7436
буряк 4 13520
силос 1 3380
трав'яний борошно 0,4 1352
Усього: 7,6 25688

Залежно від добових витрат кожного виду кормів визначимо річні витрати кормів:

, кг

деt – кількість днів перебування тварин за групі з цим добовим

витратою кормів.

>Определим річні витрати:

буряків:

кг;

>концкорма:

кг;

силос:

кг;

трав'яний борошно:

кг;

Таблиця 4 - Добова потреба у розподілі кормів за видами

Вигляд корми Добова потреба, кг Дачі
1-ша роздача (50 %) 2-га роздача (50 %)
>Концкорма 7436 3718 3718
Буряк 13520 6760 6760
>Силос 3380 1690 1690
>Травяная борошно 1352 676 676
Усього: 25688 12844 12844

1.5 Розрахунок виходу основний рахунок і допоміжної продукції

До основний продукції належить м'ясо, річний вихід визначається за такою формулою:

, кг,

Де - поголів'я тварин на фермі, голів;

 - денний приріст маси одного тваринного. кг;

 - число днів відгодівлі свиней до 100 кг;

 - коефіцієнт, враховує нерівномірність приросту тварин; = 0,85…0,95; приймаємо =0,9.

Тоді        

кг

1.6 Вибір типових проектів основних та допоміжних будинків та споруд, сховищ кормів і розрахунку їх необхідної кількості

Основне приміщення –свинарник-откормочник на 1200 голів (типовий проект 802-144/75) – складається з лігвища, розділена на секції, розділена на секції ікормонавозний прохід, де знаходиться годівниці і поїлки. Одночасно цей прохід служить для дефекації тварин. При годівлі свиней поза основного приміщення останнє повністю використовують під лігво.

Потреба свинарниках визначимо за такою формулою:

,

Де - поголів'я тварин жодного виду на фермі;

 - поголів'я тварин, які у приміщенні згідно з вибраним типового проекту.

Нашаоткормочная свиноферма складається з п'ятьохсвинарников-откормочников на 1200 голів і має в діаметрі м, ширина прольоту 7 м, крок колон 6 м.

Кожна подовжній ряд верстатів є один подовжній гнойовий канал, розташований з відривом 0,2 м від годівниці, шириною 1 м з щілинним підлогою з нього. Схил статей на бік гнойового каналу 5 %. У кожному верстаті над щілинним підлогою встановлюється однасосковая поїлка. Ставлення площі верстатів на площу основного призначення 82 %. Крім приміщення верстатів з32-мя верстатами також містяться службова кімната, вентиляційні камери, інвентарна, підсобне приміщення та приміщення прийому кормів, і навіть 5 поздовжніх і п'яти поперечних проходів.

Для приготування кормів приймаємокормоцех “>Маяк-6”, розрахований 6000 голівоткормочного напрями. Для зберігання силосу, цукрових буряків, трав'яний борошна та концентрованих кормів необхідні сховища.

>Определим загальну місткість сховища для зберігання річних запасів кормів за такою формулою

, м3,

Де - річна потреба у кормах, кг;

 - насипна щільність кормів,кг/м3.


Для буряків: м3.

Для силосу: м3.

Дляконцкормов: м3.

Для трав'яний борошна: м3.

Визначаємо потрібне кількість сховищ за такою формулою:

,

де - місткість сховища, м3 (табл. 3.10 [5]);

 - коефіцієнт використання місткості сховища (табл. 3.10).

Для буряків: ; приймаємо 1.

Для силосу: ; приймаємо 1.

Дляконцкормов: ; приймаємо 1.

Для трав'яний борошна: ; приймаємо 1.

Вибравши місткість сховища , ширину , метрів і висоту , м сховища (табл. 3.11 [5]) визначаємо його довжину за такою формулою:

м

Для цукрових буряків: м; приймаємо м.

Для силосу: м; приймаємо м.

Дляконцкормов: м; приймаємо м.

Для трав'яний борошна: м; приймаємо м.


1.7 Опис розташування на генплані виробничих та допоміжних приміщень

Планування ферми зроблена в такий спосіб, що вона економічна при експлуатації. Будівлі і споруди біля ферми розташовані компактно. Усі будівлі відповідають потребамСНиП.

Таке планування створює все передумови для найбільш економічного всіх виробничих процесів, ефективне використання коштів комплексної механізації, створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на фермі.

Ферма розташована на рівному ділянці нижче назви населеного пункту, водозабірних споруд й вищенавозохранилища. Напрям панівних вітрів східне і південно-східне. Тому гноєсховище лежить ізподветренной боку за територією ферми.

>Свиноферма розрахована на 6000 голівоткормочного напрями, що у п'ятисвинарниках-откормочниках.

На фермі також розташовані такі об'єкти, яккормоприготовительний цех для свинарській ферми, склади для зберігання концентрованих кормів і трав'яний борошна, силосна яма.

Усі будівлі і споруди біля ферми з'єднані між собою твердим покриттям. Це забезпечує безперебійну роботу всіх мобільних коштів механізації за будь-яких погодні умови.

Доступ сторонніх осіб до ферми закритий. При в'їзді завезеними на територію ферми встановленодезинфекцированний бар'єр іветсанпропускник на 25 людина.


2.ПРОЕТИРОВАНИЕПОТОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛІНІЇ (>ПТЛ)

2.1Зоотехнические вимоги доПТЛпоения і водопостачання

Питна вода має бути чистою, прозорою, без кольору та запаху, не утримувати шкідливі речовини, патогенних мікроорганізмів (бактерій) і яєць гельмінтів. Показники санітарно-гігієнічних якостей питної води регламентуються ДОСТом 2874-89, у якому зазначено припустимі межі значень її фізичних, хімічних і бактеріологічних властивостей.

>Водоисточник повинен відповідати наступним вимогам:

1. Вода в джерелі мусить бути хорошої якості й у достатню кількість для будь-яких потреб ферми навіть за несприятливі погодні умови.

2. По змозі треба будувати прості й дешеві споруди для паркана й піднесення води.

3.Водоисточник має перебувати у умовах, які забезпечують необхіднесанитарно-зоотехническое її стан.

2.2 Розробка та обґрунтування конструкторсько-технологічною схеми лінії водопостачання іпоения

Існують два виду систем водопостачання: групові і локальні.Групповие призначені для централізованого водопостачання кілька великих об'єктів, пов'язаних спільністю території (місто, район тощо.), локальні – обслуговування одного індивідуального об'єкта водопостачання (господарство, тваринницький комплекс тощо.), вона не має свій автономний джерело води, насосну станцію, і водопровідну мережу, в такий спосіб, вибираємо локальну систему постачання.

Залежно розміщенняводоисточника щодо споживачів води застосовують напірні ісамотечние системи водопостачання. При напірної – рівень води в джерелі розташований нижчий рівня об'єкта водопостачання, і воду доводиться подавати до споживачів насосами, створював певний натиск. У самопливної системіводоисточник розташований вище рівня споживачів, донапорним вона надходить самопливом. Залежно від типуводонапорного устаткування системи бувають баштовими – з водонапірною вежею і баштовими – з пневматичною водопідйомної установкою. Приймаємонапорнуюбашенную систему з підземним джерелом, воду з якого вимагає очищення, унаслідок чого схема зовсім позбавлений очисних споруд, резервуара чистої води й насосної станції другого підйому, внаслідок всю систему виявляється простіший і найнадійнішою.

>Водонапорние мережі може бути тупиковими і кільцевими.Тупиковой називається така мережу, у якій магістралі відходять врізнобіч які пов'язані між собою галузі, у яких вода рухається тільки одного напрямі. Їх недолік – необхідність відключення всіх споживачів місце аварії водогону. У кільцевої мережі вода до будь-якого споживачеві може робити з обох сторін,т.к. трубопровід у разі є замкнутий контур, що дозволяє відключати пошкоджені ділянки мережі, не припиняючи подачу води іншим споживачам. Приймаємо тупикову мережу внаслідок малої кількості голів.

З

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація