Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Організація енергетичної служби в сільському господарстві


Реферат Організація енергетичної служби в сільському господарстві

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

Предмет: Організація і управління сільське господарство

Тема: Організація енергетичної служби сільському господарстві


Зміст
Запровадження

1. Завдання, функціональних обов'язків і право енергетичної служби сільськогосподарського підприємства

2. Вихідні дані

3. Планування потреби сільськогосподарського підприємства у електроенергії нормативним методом

3.1 Розрахунок норм витрати електроенергії для сільськогосподарських споживачів

3.1.1 Розрахунок норм енергоспоживання для ферм молочного напрями

3.1.2 Розрахунок норм енергоспоживання для худоби на відгодівлі

3.1.3 Розрахунок норм енергоспоживання для свиноферми

3.1.4 Розрахунок норм енергоспоживання у рослинництві

4. Розрахунок штатної групи енергогосподарства і проектування їїпроизводственно-организационной структури

4.1 Штатна чисельність електромонтерів.

4.2 Штатна чисельність фахівців

5.Производственно-енергетическая структура енергогосподарства

6. Проектування складу ремонтно-експлуатаційної бази й визначення капіталовкладення у ньому

7. Розрахунок виробничих витрат зенергохозяйству

7.1 Розрахунок тарифних ставок і посадових окладів

7.2 Розрахунок фонду оплати праці електромонтерів енергогосподарства

7.3 Розрахунок посадових окладів керівників і спеціалістів:

8. Розрахунок інших статей енергогосподарства

8.1 Витрати на запчастини і матеріалів

8.2 Розрахунок витрат за ПММ

8.3 Витрати на електроенергію,расходуемую за власні потреби

8.4 Витрати на комунальних послуг

8.5 Витрати на ТБ

8.6 Інші витрати

8.7 Витрати купівля електроенергії:

8.8 Річна кошторис витрат за зміст енергогосподарства

9. Розрахунок невиробничих витрат енергогосподарства

10. Показники діяльності електротехнічній служби

11. Розрахунок економічну ефективність вдосконаленняенергохозясва

12. Господарський розрахунок

13.Должностная інструкція електромонтера

Висновок

Список літератури


Запровадження

Основою сучасних продуктивних сил є електрифікація. Рівень вироблення та споживання - одна з головних показників економічної моці держави. Вплив електрифікації виробництва, життя суспільства виключно велике.

Електрична енергія є основним засобом механізації і автоматизації трудових процесів, які дедалі більше зводяться до налагодження машин і спостереженню право їх роботою.

Забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, отримання прибутку є основним завданням сільськогосподарського підприємства. На виконання це завдання необхідні високих темпів запровадження науково-технічного прогресу, вдосконалення організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах, заснованих на виключно різні форми власності коштом виробництва.

Розвиток ринкових взаємин у агропромисловий комплекс країни жадає від сільських фахівців оволодіння економічними знаннями. Інженери – електрики безпосередньо займаються питаннями техніко-економічного аналізу роботи енергогосподарства, перспективного і поточного планування, питаннями організації праці та матеріальним стимулюванням в підрозділі, розрахунком виробничих витрат. Інженери мають у своєї діяльності використовувати госпрозрахункові форми і силові методи, діяти самостійно й більше заповзятливо.

Мета роботи: курсова робота має своєю метою закріплення студентами отриманих теоретичних знань, вміння використовувати їх під час вирішення практичних завдань, засвоєння методики організації та планування робіт зенергохозяйству сільськогосподарських підприємств.


1. Завдання, функціональних обов'язків і право енергетичної служби сільськогосподарського підприємства

Енергетична служба сільськогосподарського підприємства у своєї діяльності керується Статутом сільськогосподарського підприємства, діючими правилами устрою, технічної експлуатації і техніки безпеки при експлуатації електроустановок, теплових і електричних мереж, газового господарства та інші нормативно-технічнимидокументациями.

У віданні енергетичної служби перебувають електротехнічне, теплотехнічне обладнання та настанови, мережі теплопостачання, холодильне обладнання та газове господарство.

Основними завданнями енергетичної служби є: перспективне і поточне планування, розвиток і удосконалювання енергогосподарства з урахуванням НТП; організація надійної та екологічно безпечній експлуатації електроустановок, забезпечення безперебійного, якісного та скорочення економічної електропостачання; ефективне використання всіх видів енергоресурсів, потребує матеріальних та грошових витрат енергогосподарства; впровадження прогресивних форм організації та оплати праці.

Енергетична служба сільськогосподарських підприємств проти неї давати обов'язкові для підрозділів підприємства вказівки з питань технічної експлуатації енергоустановок, дотримання заданих лімітів і норми енергоспоживання і режимів роботи електроустановок; дотримання правил техніки безпеки; що з економічної службою підприємства проводити економічний аналіз роботи енергогосподарства, розроблювані перспективні і поточні плани щодо розвитку й досвід роботи енергогосподарства, розробляти добові норми витрат електроенергії матеріальних ресурсів, ліміти витрат, удосконалювати організацію праці та управління у підрозділі, визначати форми і системи оплати праці.

>2.Исходние дані

26 варіант

Таблиця 1. Вихідні дані.

Обсяг валової продукції, млн. крб. 6500
Площа сільськогосподарських угідь, га. 25000
Середньорічна кількість працівників, чол. 420

Сумарна встановлена на, кВт

зокрема. електродвигунів

14000

1800

Споживання електроенергії з виробництва,тис.кВт.час. 2400
Обсяг робіт, ум. од. 1300
Поголів'я молочної череди, гол. 1200
Поголів'я худоби на відгодівлі, гол. 600
Поголів'я свиней, гол.  800
Валовий збір зерна, т.  10000
Заготівля сіна, т.  800

3. Планування потреби сільськогосподарського підприємства у електроенергії нормативним методом

Основний показник, що характеризує енергогосподарство є обсяг робіт у умовних одиницях. Залежно з його величини визначаються все основні параметри енергогосподарства: обсяг ремонтно-експлуатаційної бази, кількість працівників та інші.

Обсяг робіт з енергогосподарства визначається шляхом перерахунку фізичного сила одиницьенерготехнического устаткування, встановленого для підприємства, в умовне з допомогою нормативних коефіцієнтів. Фізичне число одиниць і номенклатуру устаткування визначають за паспортом енергогосподарства. Устаткування необхідно згрупувати за номенклатурою, типажу і за умовами довкілля, у якій вона працює.

Розрахунок обсягу робіт з технічного обслуговування і поточному ремонту устаткування енергогосподарства на плановий період має базуватися на планах виробництва сільськогосподарської продукції і на враховувати впровадження нових технологій, з установкою нового устаткування із них.

3.1 Розрахунок норм витрати електроенергії для сільськогосподарських споживачів

Планувати річну потреба господарства за електроенергії рекомендується з урахуванням науково розроблених норм енергоспоживання, і розподілу і економії електричної енергії, і навіть контролю над ефективністю її використання. Основний метод розробки норм єрасчетно-аналитический, який передбачає їх визначення розрахунковим шляхом за статтями витрати. Норма залежить від конкретних умов підприємства.

Суттєвими чинниками, впливають їхньому величину іучитиваемие при розрахунку, є: технологія виробництва; рівень електрифікації, тобто перелік електрифікованих технологічних процесів; кліматичні умови. Тому необхідна коригування норм, які у довідкової літературі (норми для центрального кліматичного району при 100 % рівні електрифікації), з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

Облік фактичного рівня електрифікації виробляється шляхом підсумовування питомої витрати електроенергії лише зелектрифицированним процесам. Коригування на кліматичні умови проводиться:

>Ni =Nуд* R,

де:Ni – норма витрати електроенергії по і – му процесу;

>Nуд – питома витрата електроенергії, із процесу, залежному від кліматичних умов (опалення, вентиляція);

R = 1,3 поправочний коефіцієнт дляВосточно-Сибирского району.

Норми витрати електроенергії розраховуються за галузями і виробничим об'єктах

3.1.1 Розрахунок норм енергоспоживання для ферм молочного напрями

На підприємстві є 1200 голів поголів'я молочної череди, які є на чотирьох фермах. Розрахунки норм споживання зводимо в таблицю 2.


Таблиця 2. Розрахунок норм енергоспоживання для ферм молочного напрями.

Процес Питома витрати,кВт.ч./гол.
ВРХ (дійне стадо)

>Доение корів

Прибирання гною

Приготування кормів

Роздача кормів

>Водоснабжение

Підігрівши води

Обробка молока

>Вентиляция

Висвітлення

Підігрівши повітря

60

20

20

6

20

120*3=150

40*1,3=52

100*1,3=130

20

350*1,3=455

Норма енергоспоживання 933

Споживання електроенергії:

>Эмол.стад =N*nгол

Де N – норма енергоспоживання

>nгол – поголів'я худоби

>Эмол.стад = 933*1200 = 1119600кВт*ч

3.1.2 Розрахунок норм енергоспоживання для худоби на відгодівлі

На підприємстві є 600 голів худоби на відгодівлі, які є наоткормочной майданчику.

Таблиця3.Расчети норм споживання наоткормочной майданчику.

Процес Питома витрати,кВт.ч./гол.

Приготування кормів

Роздача кормів

Прибирання гною

>Водоснабжение

>Вентиляция і обігрів

Висвітлення

15

6

4

8

47*1,3=61,1

18

Норма енергоспоживання 112,1

Споживання електроенергії:

>Эоткорм =N*nгол

Де N – норма енергоспоживання

>nгол – поголів'я худоби

>Эоткорм. = 112,1*600 = 67260кВт*ч

3.1.3 Розрахунок норм енергоспоживання для свиноферми

На підприємстві є 800 голів свиней, які у комплексі.

Розрахунки норм споживання зводимо в таблицю 2.

Таблиця 4. Норми витрати електроенергії на фермі і комплексах пооткорму тварин.

Процес Питома витрати,кВт.ч./гол.
Свині
Ферма

Приготування кормів

Роздача кормів

Прибирання гною

>Водоснабжение

>Вентиляция і обігрів

Висвітлення

16

4

16

4

275*1,3=357,5

20

Норма енергоспоживання 417,5

Споживання електроенергії:

>Эсвин. =N*nгол

Де N – норма енергоспоживання

>nгол – поголів'я худоби

>Эсвин. = 417,5*800 = 334000кВт*ч

Споживання електроенергії у тваринництві:

>Эж =Эмол.стад+Эоткорм.+Эсвин. = 1119600+67260+334000 = 1520860кВт*ч

3.1.4 Розрахунок норм енергоспоживання у рослинництві

У рослинництві добові норми витрат розраховуються аналогічно або за наявності типовий технології, норми приймаються з довідкової літератури, наприклад для зерноочисних пунктів у залежність від марки.

На підприємстві виробляється очищення і сушіння зерна (>електроподогрев і всі транспортери). Обробка зерна ведеться на типовомузерноочистительном сушильній пункті типуКЗС –10Б.

>Обрабативается з 10000 т.: 6000 т. – багато продовольчого зерна;

4000 т. – насіннєве зерно.

Норма на багато продовольчого зерна становить – 8кВт.ч./т.

Норма на насіннєве зерно становить – 11кВт.ч./т.

Споживання електроенергії:

Еге =N*n

Де N – норма енергоспоживання

n – споживач

>Эзерно = 8*6000+4000*11= 92000кВт*ч

Норма витрати електроенергії на сушіння сіна активнимвентилированием залежить від виду (сорти) культури та від кліматичних умов, тому, зазвичай, норми у господарствах встановлюються дослідним шляхом., її норма становить – 10кВт.ч./т. Обсяг сіна що підлягає сушінню становить 60%, тобто. –500т.

Споживання електроенергії:

Еге =N*n

Де N – норма енергоспоживання

n – споживач

>Эсено = 500*10 = 5000кВт*ч

Споживання електроенергії урастеневодстве:

Ераст =Эзерно +Эсено. = 92000 + 5000 = 97000кВт*ч

Споживання електроенергії на виробничі мети:

>Эпроиз =Эжив + Ераст = 1520860 + 97000 = 1617860кВт*ч

>Расчет планової річної потреби в електроенергії у цілому в сільськогосподарському підприємству.

>Эпроч = 10%Эпроиз = 0,1*1617860 = 161786кВт*ч

>Эпотери =5%*Эпроиз = 0,05*1617860 =80893кВ*ч

>Эгод =Эпроиз +Эпроч +Эпот = 1617860 + 161786 + 80893 = 1860521кВт*ч

деЭпотери – втрати електроенергії, приймаються за нормою допустимих втрат. Вони рівні 5% від усієї споживаної електроенергії.

>Эпрочие – інші потреби у електроенергії (ремонтні майстерні, гаражі, овочесховища, цеху з виробництва і переробки продукції, інші невраховані виробничі споживачі) можуть прийматися по фактичному витраті попередній період або орієнтовно. Приймаємо 10% від планового споживання галузях рослинництва і тваринництва.

>Эпроиз. – споживання на виробничі мети може галузях тваринництва і рослинництва.


4. Розрахунок штатної групи енергогосподарства і проектування їїпроизводственно-организационной структури

>Штатную кількість працівників енергогосподарства підприємства визначають самостійно. Для раціональної завантаження працівників рекомендується користуватися нормативами трудових витрат робітників і фахівців

4.1 Штатна чисельність електромонтерів

>Штатную чисельність електромонтерів визначаємо залежно від кількості робіт з обслуговування та ремонту електроустаткування, вираженого в умовних одиницях:

>nел =Vex/Vуд,

де:Vуд – середня навантаження одного електромонтера,Vуд = 100 ум. од.

>Vex - обсяг робіт, ум. од.Vex =1300 ум. од.

Штатна чисельність електромонтерів енергогосподарства:

>nел =Vex/Vуд =1300/100 = 13 чол

Кількість електромонтерів, зайнятих поточними ремонтами і експлуатацією устаткування визначаємо з кількості електрифікованих об'єктів, довжини ЛЕП, числа трансформаторних підстанцій чи іншого електроустаткування, знаходиться в балансі енергогосподарства підприємства.

Чисельністьелектромонтеров-монтажников залежить від обсягу робіт з монтажу нові й реконструкції наявних електроустановок. Оскільки обсяг робіт енергогосподарства невеличкий, то вводити додаткову бригаду монтажем не доцільно. Значно ефективнішим є і економічніше залучити до разі потреби, послуги сторонньої організації, яка спеціалізується на монтажу електроустановок.

Кількістьелектромонтеров-ремонтников також визначаємо з графікаППРсх., у своїй враховуючи коефіцієнт частки поточних ремонтів.Классификационний склад електромонтерів енергогосподарства визначається з структури робіт з складності, орієнтовно кількість робочих по розрядам приймаємо так: II розряд – 10 %; III розряд – 20 %; IV розряд – 40 %; V розряд – 20 % і VI розряд – 10 % від кількості електромонтерів.

4.2 Штатна чисельність фахівців

Штатні нормативи визначення чисельності інженерів і інженерів електриків прописані у залежності від обсягу обслуговування в умовних одиницях.

Керує персоналом відповідно до штатними нормативами – інженер-електрик.

Таблиця 5. Штатна відомість персоналу енергогосподарства.

Посада Чисельність До того ж електромонтерів за розрядом
II III IV V VI
>Инженер-електрик (>руков.) 1
>Техник-електрик 2
>Электромонтер 13 1 3 5 3 1

5.Производственно-енергетическая структура енергогосподарства

Енергетична служба сільськогосподарських підприємств покликана забезпечити ефективну і безпечне експлуатацію енергетичного устаткування й раціональне використання електричної енергії. Організаційна структура енергогосподарства залежить від складу ремонтно-експлуатаційної бази,расосредоточенности і концентрації виробництва сільськогосподарського підприємства, укомплектованості обслуговуючого персоналу й інших чинників. Усередині енергетична служба підрозділяється на електротехнічну службу, службутеплофикации, газифікації, обслуговування засобів у диспетчерської зв'язку, холодильного устаткування, енергетичного комунально-побутових об'єктів та інших, залежно від складу котрий обслуговується устаткування

 Структура енергетичної служби


Організація праці енергетичної службі сільськогосподарського підприємства полягає у формуванні бригад і ланок, які спеціалізуються у різноманітних напрямах діяльності, організації робочих місць, забезпечення режиму праці та відпочинку, і від форми організації обслуговування та виробничої структури сільськогосподарського підприємства. Зазвичай, бригади і ланки складаються з 2–6 людина, які спеціалізуються з певних видам діяльності. Бригаду очолює бригадир у складі електромонтерів, що більш як високий розряд.

Енергетична служба господарства, очолювана провідний інженер-електрик підрозділяється: на службу експлуатації і службу ремонту й монтажу, якими своє чергу керуютьтехник-електрик ітехник-електрик,подчиняемие безпосередньо провідномуинженеру-електрику. У службу експлуатації входить 2 бригади: аварійно – оперативна і бригада на об'єкті, якими керуютьелектромонтери вищих розрядів (5 – го). У службу ремонту й монтажу входитьремонтно – монтажна бригада, яку очолюєелектромонтер 6 – го розряду.


6. Проектування складу ремонтно-експлуатаційної бази й визначення капіталовкладення у ньому

Відповідно до системою планово-запобіжних ремонтів електротехнічного устаткування сільськогосподарських підприємств енергетична служба виконає: технічне обслуговування, оперативне обслуговування, усувати аварії, і проводити періодичні контрольні вимірювання, і випробування, уенергоустановках.

Для цього створюється матеріально-технічна база для енергогосподарства, склад визначається обсягом робіт у умовних одиницях, краєвидами та обсягами виконуваних робіт, організацією їх проведення та іншими чинниками.

>Ремонтно-експлуатационной базою електротехнічній служби є пункт технічного обслуговування (база ремонту), посади електриків і транспортні засоби з пересувної електротехнічній лабораторією.

Зазвичай, сума робіт у умовних одиницях за всі об'єктах має перевищувати суму обсягу робіт зенергохозяйству.

Для раціональної організації експлуатації електроустаткування у господарствах планують річну потреба у ремонтних матеріалах немає жодного запасних частинах, резервний фонд електроустаткування. Розрахунок потреби у ремонтних матеріалах немає жодного запасних частинах роблять у відповідність до системоюППРсх та аналогічних норм витрати

Капіталовкладенняремонтно-експлуатационную

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація