Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Проект організації технічного сервісу машин і устаткування тваринництва в господарстві


Реферат Проект організації технічного сервісу машин і устаткування тваринництва в господарстві

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Департамент науково-технічної політики й життєздатного утворення

Волгоградська державна сільськогосподарська академія

Факультет «>Механизациис.х.»

Кафедра «>Механизация тваринництва і переробки сільськогосподарської продукції»

>Расчетно-пояснительная записка

до курсової роботі

на задану тему

Проект організації технічного сервісу машин і устаткування тваринництва у господарстві

>Виполнил студент групи Мгт – 45

Бабкін Олексій Олексійович

ПеревіривБороздинАртем Володимирович

Волгоград –2006год


Завдання курсову роботу

технічне обслуговуваннядоение механізація

Проект організації технічного сервісуМОЖ із розробкою потокової лінії доїння корів припривязном змісті і технологічного карти обслуговування ДАС –2Б.

Вихідні дані про фермам господарства.

1. Ферми господарства:привязное змістМТФ 1200 гол;стойлово –пастбищноеОТФ 1200 гол;стойлово –пастбищноеОТФ 2000 гол;

2. Середнє відстань від ферм доЦРМ (ВТО) 1 – 10 км; 2 – 12 км; 3 – 9 км.

Зміст курсової роботи

Курсова робота включає чотири розділу:

- характеристика ферм господарства і добір необхідного устаткування їх механізації;

- розрахунків інженерної служби МСМОЖ господарства;

- організація МСМОЖ і проекту не ВТО для заданого господарства;

- розробка маршрутної технології ТЕ і діагностикиМОЖ.


Запровадження

 

Збільшення виробництва тваринництва має супроводжуватись зміцненням виробничої бази – будівництвом нових ферм і комплексів, реконструкцією і зміцненням наявних, застосуванням досконалішого і продуктивного устаткування.

При перекладі тваринництва на індустріальну основу з комплексної механізацією і автоматизацією виробничих процесів підвищуються вимоги забезпечувати надійної роботи машин і устаткування фермах.

Машини на фермах на відміну інших машин, мають працювати безупинно, цілий рік. Зупинка навіть на день, а, по деяким ділянкам – однією годину, приносять господарству великі збитки. Так порушення режиму годівлі іпоения тварин знижують їх продуктивність на 15%, перебої у роботідоильной установки цікавить тварин мастит й відповідне зниження надоїв до 40%, порушення роботи вентиляції призводить до простудним захворювань і відходу до 25% молодняку тварин, і навіть до зменшення приросту їх маси на 10 – 15%. Тому машини та устаткування необхідно постійно підтримувати в працездатному стані, організовувати їх роботу у оптимальному режимі із наперед заданими технічні параметри відповідно дозооветеринарними вимогами, що забезпечується комплексом робіт з їх технічному сервісу, спрямованому для досягнення коефіцієнта готовності тваринницької техніки лише на рівні 0,95…0,99 та своєчасне відновлення її працездатності.

Однією з умов забезпечення безперебійної роботи машин є правильно організованапланово-предупредительная система технічного обслуговування машин і устаткування тваринницьких ферм. Вона має містити щоденне, періодичне і сезонне технічне обслуговування, діагностику, поточний ремонт, обкатку нові й відремонтованих машин і агрегатів, і навіть їх збереження.

Технічне обслуговування машин і апаратів на фермах спеціалізованими ланкамимастеров-наладчиков забезпечить постійну технічну готовність, високій надійності і працездатність устаткування.

Найбільший економічний ефект і високу якість робіт буває у тому випадку, коли більшість операцій технічного обслуговування максимально механізовано. Це досягається тоді, коли створено пункти технічного обслуговування (ВТО) – робочі місця, оснащені спеціальним устаткуванням, контрольними приладами, інструментом. Вибирається форма технічного сервісу, які мають забезпечувати:

1) кваліфіковане і своєчасне технічне обслуговування може й діагностику машин, тобто. збільшення терміну служби, отже, скорочення грошових витрат;

2) регулярне виконання щоденних і планових технічнихобслуживаний, застосування пристосувань і приладів, які забезпечують надійну роботу машин періоди між плановими технічнимиобслуживаниями, створювати кращі економічні умови організації праці слюсарів на фермах;

3) підвищення коефіцієнта технічного використання машин, зменшення кількості простоїв.


1. Характеристика ферм господарства і добір необхідного устаткування їх механізації

 

Характеристикамолочно-товарной ферми

На рис. I показано ферма на 400 корівпривязного змісту, призначена для цілорічного виробництва молока виробництва і вирощування телят до6-месячного віку. Корови й нетелі зберігають у стійлах на прив'язі. Генеральний план ферми вирішене з поділом виробничу і кормову зони. У кормової зоніразмешени сарай для сіна, траншеї для зберігання силосу і сінажу. У виробничої зоні розміщені блок основних виробничих будинків, що з двох корівників,доильно-молочний блок і санпропускник.

>Рис. 1. Генеральний план ферми на 400 корівпривязного змісту: 1 — будинок молоднякові на 358 голів; 2 — корівники на 200 голів; 3 — телятник і пологове відділення 60 стійл; 4 — >автовеси; 5 — >кормоцех;6—склади кормів;7—ветпункт;8—переходная галерея; 9—жижесборник; 10— гноєсховище (поза комплексу)

 

Системи і знаходять способи змісту ВРХ

Встановлено наступна класифікація великої рогатої худоби за групами з урахуванням фізіологічного стану:

>бики-производители у віці 1,5 років і більше;

корови: дійні і з телятами на підсмоктуванні, сухостійні (>стельние, яких припинили доїти за 2 міс до отелення),глубокостельние (останні два тижні до отелення),новотельние (перші два тижні після отелення),первотелки —растелившиеся нетелі;

нетелі —стельние телиці;

телята: молочних і комбінованих порід у віці до 6 міс (зокремапрофилакторний період до 14...20 днів), м'ясних порід — від народження до 6...8 міс;

молодняк молочних і комбінованих порід від 6 до 18 міс;

молодняк м'ясних порід від 6...8 до 18 міс.

Для великої рогатої худоби молочних і комбінованих порід застосовують дві системи змісту: цілорічнустойловую (>беспастбищную) істойлово-пастбищную; для худоби м'ясних порід — три системи: цілорічнустойловую,стойлово-пастбищную і цілорічнупастбищную.

Системи змісту худоби кожному конкретному випадку визначаються завданням проектування залежно від кліматичних умов, стану кормової бази (включаючи наявність пасовищ), напрями продуктивності і підприємства. На підприємствах із вирощування іоткорму молодняку, зазвичай, застосовують цілорічнестойловое зміст.

Способи змісту великої рогатої худоби: прив'язний ібеспривязний.

Припривязном змісті худоби молочних і комбінованих порід тварин поселяють у індивідуальних стійлах з груповимотвязиванием, які забезпечують швидке одночаснеотвязивание, з допомогою підстилки чи ні неї. Годівля і напування худоби організують в стійлах, а при цілорічному стійловому утриманні у період — ще й навигульно-кормових дворах.

Корів доять в стійлах чи доїльних залах.

Прибеспривязном змісті худоби молочних і комбінованих порід тварин містять групами на глибокої чи періодичносменяемой підстилці, цілком ґратчастих, на частково ґратчастих (комбінованих) полях без підстилки чи з побудовою індивідуальних боксів (>комбибоксов), які забезпечують сухе ложе тваринам за мінімальної витратах підстилки чи ні неї. Утримувати на ґратчастих і комбінованих полях молочних корів, ремонтних телиць і ялівок категорично не рекомендується.

У районах з розрахунковою зимової температурою зовнішнього повітря нижче —20 °З тварин годують в будинках з годівниць.

У районах із розрахунковою зимової температурою зовнішнього повітря до -20 °З тварин старша за шість міс годують, зазвичай, навигульних кормових дворах цілий рік.

>Поят тварин із поїлок, які у приміщеннях і навигульно-кормових дворах. Корів доять в доїльних залах.

На підприємствах із виробництва молока на 600...800 корів і більше, зазвичай, застосовуютьпоточно-цеховую систему організації виробництва молока і відтворення стада, що передбачаєдоение стада корів залежно від фізіологічного стану цехами, зокрема: отелення (пологове відділення),раздоя, виробництва молока, сухостійних корів (тварин цього цеху містять, зазвичай,беспривязно). Допускається об'єднання цехівраздоя і виробництва молока.

На фермах меншою потужності окремі групи виділяютьглубокостельних іновотельних корів, яких поселяють у пологовому відділенні, а прибеспривязном змісті — що й групу сухостійних корів.Телят молочних порід до14...20-дневного віку перебувають у індивідуальних клітинах профілакторію.

На підприємствах із виробництва яловичини рекомендуєтьсябеспривязное зміст тварин.

У селянських господарствах за змістом великої рогатої худоби молочних і комбінованих порід застосовують дві системи змісту: цілорічнустойловую (>беспастбищную) істойлово-пастбищную з допомогою пасовищ у період; для худоби м'ясних порід — дві системи:стойлово-пастбищную і цілорічнупастбищную.

У селянських господарствах зміст великої рогатої худоби, зазвичай,привязное, але можна ібеспривязное (в боксах,комбибоксах, на глибокої підстилці, на комбінованих полях) зміст.

Прибеспривязном змісті тварин містять групами на суцільних полях з допомогою глибокої чи періодичносменяемой підстилки, цілком чи частково ґратчастих полях без підстилки чи з побудовою індивідуальних боксів (>комбибоксов).

Характеристикаовцетоварной ферми

 

Для проведенняягнения та змісту маток з ягнятами встойловий період складовцеводческих ферм включають цех дляягнения (рис. 58).

Усередині кошари овець напувають з автоматичних поїлокАП-1А, в індивідуальних клітинах — з кутових наливних поїлокПО-1, але ввигульно-кормових майданчиках —завтопоилокАГК-4А з електропідігріванням води в зимовий період.

>Кормушки заповнюють мобільнимикормораздатчикамиКТУ-10А іКУТ-ЗБМ, а індивідуальних клітинах — вручну.

Прибирають гній із приміщення цехи і звигульно-кормових майданчиків раз на року, після перекладу маток на пасовища тракторами збульдозерним устаткуванням.

>Купочная ванна варта обробки овець різними дезінфікуючими розчинами і емульсіями з лікувальної грязі та профілактичними цілями. Для боротьби зі збудникамикожно-паразитарних хвороб,кровососущими кліщами і комахами овець обробляютьакарицидними хімічними препаратами шляхом повного змочування шкірного покриву за належної експозиції.

>Купку овець проводять шляхом занурення в ванну з дезінфікуючими розчинами і емульсіями.

Чергову отару овець, призначену для профілактичної і лікувальної обробки, силамичабанской бригади поселяють у загоні для необроблених овець. Потім овець переганяють через розкол та хибну ванну з розчином, упредкупочний загін.

Підкоряючись інстинкту стадності, при прогоні овець через розкол та хибну ванну за першими тваринами кидаються інші. У цьому помилкова ванна викликає в них упевненість у можливості подолання перешкоди, посилює стадний інстинкт, і домашні тварини прагнуть не відставати попереду які йдуть.

>Подгоняемие чабанами тварини зпредкупочного загону потрапляють у спрямовує коридор. Дійшовши остаточно коридору, дно якої перебуває нижчий за рівень розчину, вівця, впевнена щодо можливості вільного подолання перешкоди, продовжує рух, падає в розчин і пливе остаточно ванни (протягом 60 з).

За першими тваринами кидаються і пливуть наступні вівці.

Під час перебування овець вкупочной ванній ветеринарний працівник з допомогою рогача занурює кожну вівцю з головою на розчин на1...2с.

З ванни тварини трапом виходять у жодну з двох секцій майданчики для відстою, де вже протягом певного часу з нього стікає розчин і з уклону надходить знову на ванну.

Через 20 хв після виходу останньої вівці з розчину (ванни) тварин випускають з майданчики для відстою в загін для опрацьованих овець. У такій порядку обробляють такі отари, та циклу повторюється.

>Рис. 64. Генеральний плановцеводческой ферми на 600 маток:

1 — кошара дляягнения на 600 маток; 2 — >вигульно-кормовая майданчик; 3 — госпблок з гаражем; 4— складконцкормов місткістю 50 т з навісом для сіна місткістю 400 т; 5— житловий будинок; 6— >дезбарьер; 7— >пруд-отстойник; 8— майданчик складування гною.

>Овцеводческая ферма на 600 овець маткового поголів'я (рис. 64) варта виробництва вовни, м'яса і відтворення стада.Сверхремонтний молодняк передають після відбиття на спеціалізовані ремонтні ферми чи ферми (майданчики) дорощування і відгодівлі.

У будинку кошари виробляєтьсяягнение.Матки з ягнятами містяться до3,5...4-месячного віку індивідуальних і групових секціях. Роздають корми й прибирають гній вручну з допомогою гужового транспорту.Поение — з індивідуальних і групових поїлок.Теплоснабжение — віделектрокалориферов, водопостачання — від зовнішніх джерел.

 

Системи і знаходять способи змісту овець

Встановлено наступна класифікація овець пополовозрастним групам з урахуванням фізіологічного стану:

>барани-производители віком від 1,5 років, пробники віком від 1,5 років, призначені виявлення маток, які у полювання;

матки вільні, неосемененние після вилучення ягнят,суягниеосемененние, матки у першій половинісуягности і матки другої половинисуягности,подсосние матки з ягнятами до відбиття;

ягнята від народження до відбиття у віці 4 міс, при штучному вирощуванні — від вилучення від маток у віці 2...3 днів до запланованих 4 міс;

ремонтний молодняк —баранчики іярочки після відбиття до $1,5 років;

>откормочное поголів'я —сверхремонтний молодняк від відбиття до здачі на м'ясо;

>валухи — кастровані барани.

Уовцеводстве застосовують такі основні системи змісту: цілорічнустойловую,стойлово-пастбищную,пастбищно-стойловую,пастбищную.

>Круглогодичнуюстойловую систему змісту застосовують у зонах інтенсивного землеробства із добре розвиненим польовимкормопроизводством за відсутності пасовищ.

За цією системою овець взимку містять й годують у приміщеннях і навигульно-кормових майданчиках, а влітку — лише звигульно-кормових майданчиках.

>Стойлово-пастбищную систему змісту використав районах із добре розвиненим польовимкормопроизводством і відсутність зимових пасовищ, вона характеризується переважанням тривалого стійлового періоду. За цією системою овець містять взимку близько кошарах звигульно-кормовими майданчиками, а влітку під час пасовищах.

>Пастбищно-стойловую систему змісту застосовують переважають у всіх зонах, де є зимові пасовища, заготовляють необхідну кількість кормів для годівлі маток під часягнения і підгодівлі овець в зимовий іранневесенний періоди. Така система характеризується переважанням тривалогопастбищного періоду.

>Пастбищная система змісту поширена у районах, де є досить пасовищ, зокрема зимових. У цих зонах переважає цілорічнепастбищное зміст овець з поживою їх взимку грубими і концентрованими кормами.

 

Підбір машин і устаткування

1.Поение

ПА –1А

2…8 голів

150

2. Роздача кормів

>КТУ – 10

5..72кг/пог.м

>250…400голов

3

3. Прибирання гною

ТСН –3,0Б

1,4кг/с

120 голів

10

4.Доение корів

>молокопроводАДМ –8А – 2

112гол/ч

200 голів

6

5. Первинна обробка молока

>ОМ – 1

1000л/ч

200 голів

6

РПО – 1,6

550л/ч

1600 л

4

6.Стрижка овець

7.Стойловое устаткування

>ОСК – 25

25 голів

48

8. Приготування кормів

КОРК – 15

15т/ч

600..1200 голів

1

9. Мікроклімат

>ТГ –150А

2,1∙103 >кДж/ч

1

Кількість машин для механізації технологічних процесів на заданої ферміОТФ на 1200 голів:

Технологічний процес

Марка машини

Продуктивність, (>qм)

Норма обслуговування (>mзв), гол

Кількість машин, (nм)

1.Поение

>АГК-4А

100 голів

12

2. Роздача кормів

>КТУ – 10

5..72кг/пог.м

>250…400голов

3

3. Прибирання гною

>ПБ-35

2000 голів

1

4.Доение корів

5. Первинна обробка молока

6.Стрижка овець

ВРЦ – 24/200

200 голів

6

7.Стойловое устаткування

>ЩТ-1,2

100 голів

12

8. Приготування кормів

КОРК – 15

15т/ч

600..1200 голів

1

9. Мікроклімат

>ТГ –150А

2,1∙103 >кДж/ч

1

Кількість машин для механізації технологічних процесів на заданої ферміОТФ на 2000 голів:

Технологічний процес

Марка машини

Продуктивність, (>qм)

Норма обслуговування (>mзв), гол

Кількість машин, (nм)

1.Поение

>АГК-4А

100 голів

20

2. Роздача кормів

>КТУ – 10

5..72кг/пог.м

>250…400голов

5

3. Прибирання гною

>ПБ-35

2000 голів

1

4.Доение корів

5. Первинна обробка молока

6.Стрижка овець

ВРЦ – 24/200

200 голів

10

7.Стойловое устаткування

>ЩТ-1,2

100 голів

20

8. Приготування кормів

КОРК – 15

15т/ч

600..1200 голів

2

9. Мікроклімат

>ТГ –150А

2,1∙103 >кДж/ч

1

З норми обслуговування тварин даної машиною:

 ,

деm – загальне поголів'я ферми, гол;

>mзв – норма обслуговування тварин заданої машиною, голів.


ДляМТФ на 1200 голів:

>Поение                                           

Роздача кормів                             

Прибирання гною                               

>Доение корів                                 

Первинна обробка молока                

>Стойловое устаткування

Приготування кормів


2.Расчет інженерної служби МС і плану – графіка ТЕ машин і обладнання тваринництві

 

2.1 Розрахунок інженерної служби МСМОЖ

Для розрахунку трудовитрат ТЕМОЖ і кількість виконавців беремо дані із розділу 1 характеристики господарства. Розрахунки за даними фермам проводимо детальним методом, виходячи з розрахунків механізації технологічних процесів на заданих фермах (комплексах), використовуючи дані таблиці 1. І тому виписуємо нормативи трудовитрат на ТЕ вибраних машин з докладання 3 і всі зводимо в таблицю 2.

>Трудозатрати наЕТО на заданих фермах розраховують на день:

,

де М>ЕТОj – трудовитрати

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація