Реферат Таксація лісу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«Братський державний університет»

ФіліяГОУВПО «>БрГУ» м.Усть –Илимске

>КУРСОВАЯ РОБОТА ПОДИСЦИПЛИНЕ «>ТАКСАЦИЯ ЛІСУ»

>Виполнил:

студент грн.ЛИДузу – 05Зенков І.А.

Перевірив:

>К.т.н.Савченкова В.А.

>Усть –Илимск 2009


>СОДЕРЖАНИЕ

1. Визначення таксаційних показниківдревостоя

2.Сортиментация лісу посортиментним таблицям

3.Сортиментация лісу з приводу товарних таблицям

4. Матеріально – грошова оцінка лісосік за даними суцільного перерахунку

5. Матеріально – грошова оцінка лісосік за матеріалами лісовпорядження

6. Розрахунок лісосік головного користування та його аналіз

Додаток 1

Додаток 2

Список Літератури


1. Визначення таксаційних показниківдревостоя

Ділянка лісу, однорідний всередині себе по основному деревному пологу,подросту, підліску живійнапочвенному покриву і який відрізняється від суміжних ділянок, називається насадженням. Основний його частиною єдревостой – сукупність дерев, їхнім виокремленням чи кілька ярусів чипологов.

За формою деревостани в насадженні поділяють на прості складні. Простийдревостой має один ярус, середня висота дерев у якому відрізняється лише на 20%. Складнийдревостой і двох чи більше ярусів.

Для оцінки кожної породи, що входить удревостой, закладають пробні площі, які можна тимчасовими і постійними.

Пробна площа (проба) – це відмежований у найбільш характерне місці насадження ділянку лісу,таксационние показники якого є середніми, типовими длядревостоя даного насадження.

Визначаються такітаксационние показники:

- середній діаметрдревостоя;

- середня висота;

- сума площ перерізу на пробної площі й на гектарі;

- запасдревостоя;

- склад насадження;

- середній вік;

- клас бонітету;

- відносна повнота;

- товарністьдревостоя.

Середній діаметр визначається за такою формулою:

,


де - середній діаметр, див;

 - площа перерізу середнього дерева, м2, що визначається за такою формулою:

,

де - сума площ перерізутаксируемогодревостоя що встановлюється по допоміжної таблиці 1.1, м2;

 - загальна кількість дерев, прим;

 - 3,14.

Таблиця 1.1.

Сходинки товщини, див. Кількість дерев, прим.

Площа перерізу 1 стовбура, м2.

Сума площ перетинівтаксируемогодревостоя, м2.

Середню висоту елемента лісу визначають за середнім діаметру з побудовою кривою висот (рис. 1) За віссю абсцис відкладають діаметр сходами товщини масштабу: один див – 2 див діаметра, а, по осі ординат відповідні їм висоти – один див 1 м висоти. Після нанесення точок проводять плавну криву, в такий спосіб, щоб він перетнула максимальне їх кількість. Потім на осі абсцис знаходять значення відповідне середньому діаметру, і з лінійці проводять перпендикулярну лінію до перетину з кривою. Крапку перетину з'єднують прямий лінією з віссю ординат. Отримане у ньому значення і буде середньою висотою для даного елемента лісу.

Найважливішимтаксационним показником є запасдревостоя – загальна кількість деревини на одиниці площі, виражене в м3.

Запасдревостоя можна визначити у різний спосіб: по об'ємним таблицям, за таблицями ходу зростання, по «>Стандартним таблицям сум площ перетинів і запасів, нормальних деревостанів при повноті 1,0», за такою формулою.

1 спосіб: по об'ємним таблицям.

Після встановлення розряду висот з розрядних таблиць виписується обсяг одного стовбура кожної щаблі товщини. Помноживши обсяг стовбура на число стовбурів в щаблі, і підсумувавши результати, одержимо запас насадження.таксация ліссортиментизациядревостой

2 спосіб: за таблицями ходу зростання.

За даними таблицям длядревостоя відповідної породи, класу бонітету, віку встановлюється запас нормальногодревостоя. Помноживши запас нормальногодревостоя на повноту, отримуємо запасдревостоя.

3 спосіб: по «>Стандартним таблицям сум площ перетинів і запасів, нормальних деревостанів при повноті 1,0».

Залежно середньої висоти для відповідної породи з цієї таблиці встановлюється сума площ перерізу й запас нормального насадження. Помноживши запас нормальногодревостоя на повноту, отримуємо запасдревостоя.

4 спосіб: за такою формулою.

,

де - видове число;

 - сума площ перетинівдревостоя, м2;

 - середня висотадревостоя, м.

Склад – показник, що характеризує частку участі тій чи іншій породи загалом запасідревостоя, прийнятого за 10 одиниць. Він позначається умовної формулою із зазначенням однієї або двох початкових літер назви породи. По складу розрізняють чисті й змішані деревостани. Чистийдревостой складається з однієї породи, змішаний – з цих двох і більше порід.

Формула складу має бути розрахована підставі даних пробної площі.

Середній вік є показник, з допомогою якого визначають клас бонітету, користуються таблицями ходу зростання для насадження запасу і повноти. Розрізняютьодновозрастние і різновікові деревостани. Доодновозрастнимдревостоям ставляться деревостани, віку окремих дерев, яких різняться лише однією клас.Разновозрастние деревостани складаються з дерев, які відрізняються віку понад один клас.

Клас віку – їх кількість років, у якогодревостой (ліс) визнається господарським однорідним.

У хвойних і твердолистяних порід насіннєвого походження прийнято 20 – літні класи віку; у м'яколистяних і твердолистяних порідпорослевого походження – 10 – літні.

>Бонитет – показник продуктивностідревостоя. Це встановлюють виходячи з співвідношення середньої висоти та працездатного віку насадження з урахуванням її походження (побонитировочной шкалою професора Орлова).

Повнотадревостоя – щільність стояння дерев, характеризує рівень використання займаного ними простору. Вона визначається за такою формулою:

 ,

де - повнотадревостоя;

 - загальна сума площ перетинів дерев на 1 га, м2;

 - сума площ перетинів нормального насадження, повнота якої прийнята за 1,0 (береться з таблиці).

>Товарностьдревостоя – показник, що характеризує в кількісної мері якісне стан деревного запасу та її придатності щоб одержати товарної продукції. Якісна стан запасу в лісостанах визначають залежно від виходу ділової деревини чи кількості ділових дерев.

1. Визначення середнього діаметра:

Сходинки товщини, див. Кількість дерев, прим.

одного стовбура, м2.

 сума площ перетинівтаксированногодревостоя, м2.

Сосна

12

16

20

24

28

32

36

40

44

8

12

26

40

41

25

20

16

4

∑=192

0,0113

0,0201

0,0314

0,0452

0,0616

0,0804

0,1018

0,1257

0,1521

0,0904

0,2412

0,8164

1,808

2,5256

2,01

2,036

2,0112

0,6084

∑=12,1472

Ялина

12

16

20

24

28

32

36

40

44

3

15

20

16

19

26

11

9

4

∑=123

0,0113

0,0201

0,0314

0,0452

0,0616

0,0804

0,1018

0,1257

0,1521

0,0339

0,3015

0,628

0,7232

1,1704

2,0904

1,1198

1,1313

0,6084

∑=7,8069


2. Визначення середньої висоти:

3. Визначення середнього віку насадження:

4.Бонитет: III клас.

5. Визначення повноти:

;

6. Розряд висот: З – II; Є – II.

7.Фаутность:

Сосна 192 – 100% ;

9 – x

Ялина 123 – 100% .

9 – x

8. Клас товарності:

Сосна x = 100 – 4,7 =95,3% I клас;

Ялина x = 100 – 7,3 =92,7% I клас.

9. Запас:

;

;

10. Склад насадження:

 215,05 – 100%

130,44 – x

 215,05 – 100%

84,61 – x

>6С4Е

2.Сортиментация лісу посортиментним таблицям

Об'єктамисортиментной оцінки може бути як окремі дерева й невеличкі ділянки відведених в рубку насаджень, і значні площею лісосировинні бази. Технічні розрахунки з розмежування в спосіб загального запасу зростаючого, не зрубаного лісу деякі сортименти різного призначення називаютьсясортиментацией лісу повністю.

>Сортиментними називаються таблиці, у яких щодо різноманітних за якістю дерев певних діаметрів і висот наведено загальні запаси й запаси ділової деревини з поділом на класикрупности, вихід найважливіших сортиментів, технологічного сировини, дров і відходів від ділових та дров'яних дерев. Вони побудовано по розрядам висот, і складаються з чотирьох частин.

Усортиментних таблицях знаходять таблицю для відповідної породи і розряду висот, де наводиться вихід ділової деревини за категоріямикрупности, дров і відходів сходами товщини.

З вихідних даних ізсортиментним таблицям, кожної щаблі товщини за кількістю ділових стовбурів визначається вихід великої, середній і дрібної ділової деревини, дров і відходів.Просуммировав запаси великої, середній і дрібної ділової деревини, дров і відходів сходами товщини, отримають її вихід із запасу насаджень.

Усі результати заносять в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.

Визначення виходу сортиментів посортиментним таблицям

Сходинки товщини, див Кількість дерев, прим

Ділова деревина за категоріямикрупности, м3

Сировину

технологічне, м3

Дров, м3

Відходи, м3

>Дровяние стволи, м3

ділові дров'яні велика середня дрібна разом сировину технологічне дрова відходи
Сосна
12 7 1 0,574 0,574 0,042 0,042 0,112 0,063 0,035 0,012
16 12 - 0,24 1,8 2,04 - 0,12 0,36 - - -
20 24 2 - 4,32 3,12 7,44 0,24 0,24 1,2 0,46 0,22 0,08
24 37 3 - 14,43 3,7 18,13 0,37 0,74 2,59 1,08 0,54 0,15
28 40 1 0,8 23,6 3,2 27,6 0,8 1,2 3,6 0,51 0,25 0,07
32 25 - 7,25 14,75 1,75 23,75 0,5 0,75 3,25 - - -
36 18 2 11,7 9,18 1,08 21,96 0,54 0,54 2,7 1,38 0,68 0,18
40 16 - 17,12 6,4 0,8 24,32 0,64 0,96 3,2 - - -
44 4 - 5,88 1,32 0,2 7,4 0,28 0,28 0,96 - - -
Разом 183 9
192 42,75 74,24 16,224 132,6 3,412 4,872 17,972 3,493 1,725 0,492
Ялина
12 2 1 - - 0,112 0,112 0,004 0,002 0,026 0,047 0,021 0,013
16 13 2 - 0,39 1,17 1,56 - 0,26 0,39 0,02 0,1 0,04
20 20 - - 2,8 1,6 4,4 0,2 0,4 1 - - -
24 14 2 - 4,34 1,26 5,6 0,28 0,42 0,98 0,62 0,3 0,12
28 18 1 1,26 7,92 1,26 10,44 0,54 0,54 1,62 0,44 0,21 0,08
32 24 2 8,4 9,12 1,68 19,2 1,2 0,48 2,88 1,18 0,58 0,22
36 10 1 6,8 3,5 0,7 11 0,8 0,2 1,6 0,82 0,41 0,13
40 9 - 11,88 2,88 0,45 15,21 0,99 - 1,8 - - -
44 4 - 6,24 0,88 0,16 7,28 0,64 - 0,96 - -
Разом 114 9
123 34,58 31,83 8,392 74,8 4,654 2,302
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація