Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Створення високопродуктивних сортів і гібридів соргових культур


Реферат Створення високопродуктивних сортів і гібридів соргових культур

Страница 1 из 15 | Следующая страница

 

науково-дослідна робота

Створення високопродуктивних сортів і гібридівсоргових культур

Сімферополь 2008


>Реферат

Об'єкт дослідження -самоопиленние лінії, стерильні аналоги, сорти і гібриди сорго.

Мета роботи – з урахуванням методів генетичної селекції, створення і вивчення вихідний матеріал, виведення нових сортів і гібридів сорго з комплексом цінних морфологічних і місцевих господарських ознак, і навіть їх прискорене розмноження і у виробництво.

Метод досліджень - польовий, лабораторний, статистичний.

>Приведени результати досліджень за 2008 р. За звітний період селекційних розплідниках вивчалося 1345 зразків зернового, цукрового,веничного сорго, суданській їхнісорго-суданкових гібридів. Частина оцінена на комбінаційну здатність, за реакцією наЦМС і комплексу господарсько-цінних ознак. У попередніх і конкурсному випробуваннях виділено нові високоврожайні сорти і гібриди зернового, харчового, цукрового,веничного сорго, суданській їхнісорго-суданкових гібридів. На реєстрацію у Державну службу з охорони сортів рослин на 2007 рік переданий сорт цукрового сорго пам'ятіШепеля і гібридсориз НАШ.

У розплідниках первинного насінництва (добору, і насіннєвих)размноженни оригінальні насіння насіннясуперелити, і навіть гібриди першого покоління різних напрямів використання їх у кількості 6210 кг.

>ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ,КОНКУРСНОЕ ВИПРОБУВАННЯ,ОБРАЗЕЦ,СТЕРИЛЬНЫЕ АНАЛОГИ,САМОЗАПИЛЕННЫЕ ЛІНІЇ,СОРТА,ГИБРИДЫ,ГЕТЕРОЗИС,УРОЖАЙНОСТЬ,ПЕРВИЧНОЕСЕМЕНОВОДСТВО,ПИТОМНИК ВІДБОРУ,СЕМЕННОЙПИТОМНИК,ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЕМЕНА,СУПЕРЭЛИТА, ЕЛІТА,СОРГОВЫЕ КУЛЬТУРИ,КОМБИНАЦИОННАЯСПОСОБНОСТЬ,ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯМУЖСКАЯСТЕРИЛЬНОСТЬ,РЕГИСТРАЦИЯ.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Під час створення міцної кормової бази на південних посушливих районах велике значення мають культури, які можуть опинитися забезпечити високі та підтримувати стабільні врожаї зеленої і сухий маси екстремальних умовах. Вагому роль цьому разі може зіграти сорго різного напрямку використання – зернове,силосное, суданська трава,сорго-суданковие гібриди. Як технічну культуру виготовлення віників використовуютьвеничное сорго.

>Сорговие культури, маючи високужаровиносливость ізасухоустойчивость і водночас стабільність за продуктивністю, до того ж час добре реагують на зрошення, забезпечуючи при невеликих зрошувальних нормах високі прибавки врожаю. Це властивість необхідно залучити до умовах дефіциту поливний води, і навіть у разі планування культури на умовно зрошуваних землях - супутниках.

У зеленомуконвеере, з кормових однорічних культур, сорго одна із економічно вигідних: по-перше: сорго добре відростає після скошування, що дозволяє отримувати нанеполивних землях 2-3, але в зрошенні - до запланованих 4укосов зеленої є і врожайність відповідно 400-500, 1000 і більше центнерів зерна з 1 га. По-друге, норма висіву насіння сорго в 3-5 разів менша кукурудзи, майже 10 разів меншабобово-злакових сумішей, а врожайність - значно перевищує останні. По-третє, під час використання сортів і гібридівсоргових культур різних груп спілості і посівів в різний термін, досягається гарантоване забезпечення кормами в конкретно намічені періоди й у достатній кількості. У цьому термін надходження зеленої маси можна змінювати залежно від складні умови без істотно загальну продуктивність посівів, що консенсусу немає в іншиходноукосних однорічних культур.

Останнім часом створена нова культура зернового сорго -сориз чи круп'яне сорго, призначене на переробку його зерна крупи. Вихід крупи з зерна сорго становить 75-85%, а, по харчовим якостям вона вступає крупі з рису кукурудзи. Виведено сортисориза із яких отримувати після термічної оброблення і повітряні вироби.

>Сорго зернове і цукрове доцільно використовувати як щоб одержати біоетанолу.

Проте, попри великі перевагисоргових культур, площі посівів у Криму залишаються незначними. Один із головних цього - погано налагоджене насінництво, недостатня кількість високоврожайних низькорослих сортів і гібридів зернового сорго, пристосованих до механізованому збиранню та до місцевих посушливим умовам, недостатня розробка зональної і сортовий агротехніки вирощування їх унеполивних землях, слабка пропаганда і реклама.

Отже, стала вельми поширеноюсоргових культур дає можливість поліпшитикормопроизводство у господарствах Криму, підвищити врожайність і стабільність кормових культур й суттєво знизити собівартість кормів.

Метою перших із них є розробка й вдосконалення методів генетичної селекції, створення з урахуваннямЦМС нових гібридівсоргових культур з комплексом цінних морфологічних і місцевих господарських ознак, стійких до посухи, вилягання, пошкодження шкідниками і хворобами, перевищують за продуктивністюрайонированние сорти на 20-30%, і навіть їх прискорене розмноження і у виробництво.

Досягнення мети було поставлено такі:

1. Створити і вивчити новий вихідний матеріал для селекції сорго.

2. Провести випробування нових сортів і гібридів, кращі передати на експертизу до служби з охорони сортів України.

3. Розмножити в ланках первинного насінництва оригінальні і елітне насіння сорго різного напрямку використання


1.ОБОСНОВАНИЕ НАПРЯМКУИССЛЕДОВАНИЙ

У разі перетворення сільськогосподарського виробництва, однією з головних чинників її підйому і загальну стабільність є досягнення науково-технічного прогресу і призначає нові економічні механізми. У цьому головне завдання науково-дослідних установ є правильний вибір високопріоритетних напрямів регулярно працюють з метою досягнення максимального ефекту стислі терміни. Одне з напрямів нині прискорення процесу створення і використання у широкому масштабі високоврожайних, з великим якістю продукції, харчових, зернофуражних і кормових культур.

Для південних регіонів нашої країни й посушливих умовах Криму, одній з таких культур є сорго. Універсальність використання, високазасухоустойчивость, й у водночас чуйність на зрошеннясолевиносливость, невибагливість допочвам, мала норма висіву і високий коефіцієнт розмноження дозволяє стислі терміни здійснювати необхідне розширення посівних площ сорго найкращими сортами і гібридами. Всебічна вивчення і ефекту гетерозису, стійкості основних ознак добиотическим іабиотическим чинникам в різних видівсоргових культур (сорго зернове і цукрове,сорго-суданковие гібриди і суданська трава), Надійне промислове насінництво – головним завданням селекції і насінництва на етапі.

Через війну багаторічних досліджень (1988-2007 рр.) співробітниками проблемної НІ лабораторії сорго проведена значна робота зі створення вихідний матеріалсоргових культур і виведенню нових сортів і гібридів: створено понад 1200самоопиленних ліній, 50 стерильних аналогів, включено в Реєстру сортів рослин України 15 сортів і гібридівсоргових культур різного напрямку використання.

Подальше розширення й поглиблення досліджень зсорговим культурам, розробка нових напрямів використання продукції (отримання крупи, повітряних пластівців, крохмалю, цукру, спирту та інших.) дає можливість повно оцінити сорго знародно-хозяйственной погляду, виявити потенційні можливості у ролі харчової, кормової та програмах технічної культури.


2 УМОВИ ІМЕТОДИКАПРОВЕДЕНИЯОПЫТОВ

Наукові дослідження з селекціїсоргових культур проводились спеціально виділеному селекційному сівозміні, розміщеним на дослідному полі Кримського агротехнологічного університету НАУ.

При постановці і проведення досліджень керувалися спеціальними методами польового досвіду (>Б.А.Доспехов. 1979,1985), Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур (2000), Методикою по селекції ісеменоводству гібридного сорго (Н.А. Шепель, 1985).

>Селекционние досліди розміщалися у дослідному полі, а розплідники первинних ланок насінництва з полів університету.

Попередник - зерновіколосовие. Після прибиранням попередника проводилося дворазове лущення стерні дискової бороною, та був оранка на глибину 23-25 див. Під оранку вносилися фосфорні добрива як простого суперфосфату навіснимразбрасивателемНРУ-0,5. У стані полі залишали під зиму.

Веснянадопосевная підготовка грунту складалася зранневесеннейкультивации зябу на глибину 5-7 див. За місяць до його посіву сорго для боротьби з багаторічними бур'янами вносили гербіцидЛуварам -2л/га.

Посів насінницьких і селекційних ділянок у звітній рокуначиначали, коли середньодобова температура повітря становила 15 °С, тобто після 6 травня. Після посівом поліприкативаликольчато-шпоровими ковзанкамиЗККШ-6. Через 4-5 днів після посіву проводилидовсходовое боронування середнімизубовими боронами впоперек напрями посівів. Ділянки гібридизації і ділянки розмноження сіяли з співвідношенням рядів материнської стерильною лініїопилителя 10:2 і 6:6.

Відхід посівів складалася з обробки гербіцидами2,4Д (>Диаленом) дозою 2л/га в фазі 4-5 листя рослин сорго та однієї міжрядної обробки (>КРН-4,2), ручний прополки (видалення курячого проса імишея).

Для посіву селекційних розплідників, конкурсного, попереднього випробування і земельних ділянок гібридизації застосовували переобладнану селекційну сівалкуСПЧ-6. Розміщення ділянок селекційних дослідів проводилося систематичним методом,трехярусно, шаховим способом. Елементарні ділянки в випробуваннях зернового сорго були площею 21 м2, повторність трьох- ічетирехкратная, в попередньому випробуванні цукрового сорго ісорго-суданкових гібридів – ділянкидвухрядковие, площею 14 м2, повторність триразова, переважають у всіх селекційних розплідниках – без повторень,однорядковие, площею 7 м2.

Жнива зернового сорго в випробуваннях проводили прямим комбайнуванням фінським комбайном “>Сампо-500” в фазі повної стиглості зерна, з визначенням його вологості польовимвлагомеромВЗПК-1. Врожай зерна проводили до стандартної (14%) вологості.

>Скашивание і валовий збір зеленої масисоргових культур проводили вручну (серпами) з одночасним зважуванням всієї маси наплатформенних поштових терезах. Перший укіс суданській їхнісорго-суданкових гібридів прибирали на 50-55 день сходів, чи 7-10 днів довиметивания, другий на 40-45 день першого заступника й третій – на 45 другого. З кожної ділянки відбирали два пробних снопа по 3-5 кг визначення виходу сіна, абсолютно сухого речовини, і навіть структури врожаю.Силосное сорго прибирали в фазі восковій стиглості зерна.

Як стандарту прийняторайонированние у Криму сорти і гібридисоргових культур: для сортів і ліній зернового сорго- сортКримбел; для гібридів – гібрид зернового соргоКримдар10; по цукрового – сорт Кримське 15; посорго-суданковим гібридам – Ювілей 50, по суданській траві - сортМногоукосная.

Для всебічної оцінкисортообразцов, досліджуваних чинників в дослідах проводили: фенологічні спостереження, біометричні виміру, польову оцінку опірностібактериозу,головне, попелиці і кукурудзяному метелику; визначали: зміст цукрів в соку стебел, оцінку зразків за реакцією нацитоплазматическую чоловічу стерильність (>ЦМС) та інші спостереження та дослідження.

Крім цього, у селекційних розплідниках проводили оцінку зразків комплексу господарсько-цінних ознак. Через війну жорсткоїбраковки виділено найпродуктивніші номери щодо різноманітних напрямів використання. Окремі їх запропоновані для реєстрації.

У насіннєвих розплідниках первинного насінництва проводилися видові і сортові прополки, апробація і масовий відбір типових рослин.

Статистичне опрацювання експериментальних даних проводилася за Вольфу (1966),Доспехову (1985) і Методиці державного сортовипробування (2000) в обчислювальному центріЮФ «Кримський агротехнологічного університету» НАУ і персональні комп'ютери.


3 ХАРАКТЕРИСТИКАПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХУСЛОВИЙ

сорго сорт гібридсамоопиленний

3.1 Ґрунти досвідченого ділянки

Дослідне полі Кримського агротехнологічного університету, депроваодились досліди лежить у зоні передгірних степів. Ґрунти цієї зони прокуратура вивчила М.М.Клепининим (1935);П.Г. Гусєвим (1966), В.М. Івановим (1966) іИ.Я.Половицким (1979) і виділено в тип - чорнозем південний, карбонатний,малогумусний,среднемощний, місцямищебенчато-хрещеватий накрасно-бурихплиоценових глинах.Почвенний розріз такого типу грунтів характеризується такими показниками:

- обрій А1 (0-24 див).Темно-серий з буруватим відтінком, вгорі – вразливий, до низу – щільніше. Структуракомковато-пористая з додатком пилу;

- обрій А2 (24-34 див). Забарвлення кілька темнішою, щільність значно вища. Структура добревиравненная,комковато-зернистая;

- обрій У (34-94 див). Характернасеровато-бурая забарвлення із переходом вжелто-бурую. Зазначається наявністюпсевдомицелия,уплотнен, часто зі значними включеннями щебеню. Структуракомковато-ореховая;

- обрій З (94-150 див). Характернажелто-бурая чипалево-бурая забарвлення, глинистий із включеннямбелоглазки. Структуракомковато-призмовидная.

По механічному складу грунту слід зарахувати допилевато-иловатим легким глинам, у яких вміст мулу з глибиною зменшується, а кількістьпилеватих частинок збільшується. Проте, не дивлячись більш високий вміст мулистої фракції вже о шарі грунту 0-20 див, кількість структурних агрегатів тут менше, ніж у шарі 20-40 див, де з їхніми зміст найбільше і становить 72%. Це можна пояснити постійним руйнацією структури верхнього шару грунту сільськогосподарськими знаряддями в останній момент обробітку грунту.

Аналізуючиводно-физические властивості, слід зазначити, що об'ємна маса грунту до глибини 60 див змінюється в оптимальних межах. Поступове збільшення об'ємної і удільної маси профілем грунту пояснюється зниженням змісту органічного речовини з глибиною та поступового заміною його мінеральної частиною грунту, яка має вищими показниками щільності і удільної маси. Висока шпаруватість таких грунтів є найважливішим чинником якого високої їхвлагоемкости. Тому зимові опади накопичуються у грунті переважно укорнеобитаемом шарі. Проте, кількість доступною вологи у грунті недостатньо, внаслідок високого порога вологостізавядания.

Зміст гумусу у верхніх горизонтах коштує від 2,7 до 2,9%. У метровому обсязі запаси його складають 200-230 т/га, їх у шарі 0-20 – 25,7%,полуметровом – близько 68%, в шарі 50-100 див – до 32% [30, 64].

Зміст валового азоту у верхнійгумусовом шарі становить 0,20-0,26%, в нижньому 0,085-0,097%. Запаси загального азоту в шарі0-100см – понад 22 т/га.Гидролизуемого азоту впахотном шарі – 11мг/100 р сухий грунту.Фосфора впахотном шарі міститься 0,098%, вподпахотном – знижується до 0,075%.Подвижного фосфору (Р2Про5 поМичигану) – 1,15мг/100 р сухий грунту. Забезпеченість карбонатних грунтів доступнимифосфатами в такому змісті для зернових культур вважається низькою. Тому відзначається високою ефективністю фосфорних добрив. У той самий час, відсутня ефективність калійних добрив, оскільки забезпеченість даних грунтів калієм вважається високої. Зміст валового До – 1,18-1,22% і рухомого 27,8-33,5%. Грунт скипає із поверхні: з глибиною кількість карбонатів різко зростає, pH водної суспензії становить 7,2-7,4.

Дані грунту поводно-физическим і агрохімічним властивостями цілком придатні для обробітку сільськогосподарських культур, зокрема і такий культури як сорго, і є типовими для передгірних степів Криму.Сорго на таких грунтах при оптимальних метеорологічних умовах завжди дає порівняно високі та підтримувати стабільні врожаї, що визначає його широке обробіток у зазначеному регіоні.

3.2 Агрометеорологічні особливості

Середньорічна температура повітря +>10,1С. Сума ефективних температур вище +>10 становить3162. Тривалістьбезморозного періоду – 182 дня.Среднемноголетняя норма опадів становить 509 мм. Цього кількості вологи замало нормального проростання багатьох сільськогосподарських культур. Дефіцит вологи, значною мірою, посилюється з допомогою несприятливого розподілу опадів за періодами року й характеру їх випадання. Так, літні опади, випадаючи як злив на висушену тривалимбездожьем грунт, дає великий стік чи випаровується з чільних її верств, не встигаючи просочуватися всередину. Середньомісячна відносна вогкість повітря у квітні до жовтня становить 55%, а липні – вересні – 45-47%. За ці місяці набирається 23 дня, коли він опускається нижче 30%, а окремі посушливі дні - до 8-10%, що згубно впливаєвегетирующие рослини (>Агроклиматический довідник по Кримської області, 1960).

Весна відрізняється невеликою кількістю опадів, які випадають переважно на другий її половині. У середньому випадає близько 107 мм опадів. Проте, в окремі роки сума опадів за весну випадає нижче. Значна частина коштів їх може бути непродуктивною, внаслідок це зливи їх випадання і високих температур повітря. У тому, і особливо у квітні, імовірні сильні північно-східні вітри, що викликають пилові бурі. Температурний режим

Страница 1 из 15 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація