Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Комплексний аналіз використання економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства "Сатінское" Сампурского району Тамбовської області


Реферат Комплексний аналіз використання економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства "Сатінское" Сампурского району Тамбовської області

Страница 1 из 8 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>МИЧУРИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРА СТАТИСТИКИ І АНАЛІЗУХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

>ОТЧЕТ

про проходженні виробничої практики на ВАТ «>Сатинское»Сампурского району Тамбовської області


Виконала

студентка економічного факультету

спеціальності 080901

«бухгалтерський облік,

аналіз стану та аудит»

44 б групи

>Шалигина М. М.

 

>МИЧУРИНСК –НАУКОГРАД 2007


1.  >ОРГАНИЗАЦИЯАНАЛИТИЧЕСКОЙ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Підвищення ефективності господарювання великою мірою залежить від обгрунтованості, своєчасності та доцільності прийнятих управлінські рішення. Усе це можна досягнути у процесі аналізу. Проведення аналізу має стати органічною частиною службовими обов'язками кожного із, керівника, обов'язком всіх службовців, які причетні до прийняття управлінські рішення. Економічний аналіз входить у обов'язки працівників економічних служб, а й технічних відділів (головного механіка, енергетика). Їм займаються також керівників підрозділів. Тільки спільними зусиллями спільною роботою економістів, техніків, керівників, які мають різнобічними знаннями по досліджуваному питання можна комплексно досліджувати поставлену проблему і знайти найоптимальніший варіант її вирішення. Отже, економічний аналіз - функція як економічних, а й інженерно-технічних відділів, і навіть окремих підрозділів.

Головний економіст ВАТ «>Сатинское» координує всю економічну роботу, здійснює методологічне і методичне посібник з аналізу, економічні дослідження з перспективним питанням розвитку підприємства, здійснення всебічного комплексного аналізу, узагальнення представлених матеріалів, розробка пропозицій та рекомендацій ще з використання виявлених резервів.

Головний економіст аналізує виконання завдань зі постачання, виробництва та реалізації продукції. Головний бухгалтер аналізує виконання фінансового плану (бухгалтерський баланс, звіти про виконання планів з реалізації продукції, прибутків і інші фінансові показники).

Агрономи, зоотехніки беруть участь у аналізі обсягу виробництва, реалізації продукції, її якості і собівартості. Самостійно аналізують дотримання технології виробництва, раціонів годівлі.

>Инженери-механики систематизують випадки простою техніки, обладнання розрізі причин. У процесі аналізу виявляють необхідність модернізації окремих об'єктів, аналізують роботу ремонтних виробництв, техніки.

Керівники Марганця й фахівці відділень систематично аналізують всі дані бухгалтерського обліку з виробництва і реалізації продукції, прямим затратам матеріально-технічних коштів, щодо виконання трудовий дисципліни, технологічних режимів, використанню робочого дня, виконання норм вироблення.

На завершальному етапі аналітичної роботи оформляються результати аналізу. Річні підсумки за даними фінансового плану і річного звіту оформляються пояснювальній запискою.


2.  АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХУСЛОВИЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1Местоположение, природні і транспортні умови

 

У сільське господарство на результат діяльності підприємства впливають різноманітні чинники.Определяющую роль грають природні умови. Клімат у районі розташування ВАТ «>Сатинское» помірковано -континентальний, з теплим влітку, і холодної, стійкою морозної взимку. Середньорічна температура повітря становить 3 -4°С, щодо окремих років коштує від 1 - 2 °С до 5 -6°С. Температура найбільш холодного місяці (січень і лютий) становить -12 -13°С, а найбільш теплого місяця з температурою +17 +19 °З є липень. Тривалість періоду з температурою вище 10°С, тобто періоду активної вегетації рослин, становить 140 днів.Влагообеспеченность рослин, в вегетаційний період значною мірою характеризується кількістю випадаючих опадів за травень - вересень, які у цьому ж районі складають у середньому 360 мм.

>Почвенний покрив на ВАТ «>Сатинское» представлено основномучерноземними,лугово-черноземними ґрунтами,тяжелосуглинистого механічного складу.

Господарство є самостійним господарюючим суб'єктом з правом юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові рахунки установах банку, печатку зі своїми найменуванням. ВАТ «>Сатинское» відпо-відає результати виробничо-господарської роботи і виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками.

>Организационно-правовая форма підприємства – відкрите товариство.

ВАТ «>Сатинское» лежить у південно-східної частини Тамбовської області, у центріСампурского району – селищіСатинка.

На території району наявність розгалуженої мережі автошляхів, також є залізниця, поруч із якої розташовується елеватор. Підприємство включає шість кілометрів дорожньої мережі. Дороги в задовільний стан.

Ринок збуту сільськогосподарської продукції господарства досить великий.

2.2 Аналіз розміру підприємства, концентрації, спеціалізації, інтенсифікації та ефективності виробництва

Основними показниками розміру господарства є обсяг виробництва валовий і товарної продукції, додатковими - розмір сільськогосподарських угідь, поголів'я худоби, вартість виробничих фондів, чисельність трудових ресурсів.

Таблиця 1 – Розмір сільськогосподарського виробництва, у ВАТ «>Сатинское»

Показники Роки У в середньому у підприємствам району 2006 р. в % досреднерайонним
2004 2005 2006
1. Вартість валової продукції, тис. крб. 43753 51303 56317 48504 116,1
2. Площасельхоз угідь, га 3251 3502 3539 3501 101,1
в т. год. ріллі 2990 3278 3278 3005 109,1
3. Чисельність співробітників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол. 107 130 144 98 146,9
4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. крб. 80628 82930 90745 74315 122,1
5. Середньорічне поголів'я свиней, гол. 4749 4591 4710 1686 279,4
6. Усього енергетичних потужностей, л. з. 13004 13701 14278 11002 129,8

З таблиці 1 видно, що його показник розміру виробництва – вартість валової продукції у період часу з 2004 по 2006 рр. зріс на 28,7 %. Основною причиною цього є збільшення обсягів виробництва майже всіх видів продукції силу збільшення посівних площ. Через війну зростання виробництва продукції сталося збільшення кількості співробітників зі 107 чоловік у 2004 р. до 144 чоловік у 2006 р., що перевищує рівень цього показника у середньому підприємствам району на 46,9 %.

Як можна і площа сільськогосподарських угідь, і площа ріллі у розглянутий період збільшилася на 7,7 % і 9,6 % відповідно. Середньорічна вартість основних виробничих фондів 2006 р. проти 2004 р. зросла з 80628 тис. крб. до 90745 тис. крб. з їхнє надходження. Це перевищує рівеньсреднерайонного на 22,1 %. Середньорічне поголів'я свиней протягом останніх 3 роки на ВАТ «>Сатинское» знизилося й становило 2006 р. 4710 голів. Це своє чергу майже 3 рази більше середнього значення на підприємствах району.

З огляду на збільшення обсяги виробництва збільшилася і загальна кількість використовуваних енергетичних потужностей з 13004 л. з. 2004 року. до 14278 л. з. 2006 р. Це вищесреднерайонного значення на 29,8 %.

Отже, все показники розміру виробництва ВАТ «>Сатинское» 2006 р. перевищували їх середнього значення на підприємствах району.

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва ніж формою громадського поділу праці виявляється у переважному виробництві певних видів продукції, котрий іноді у виконанні окремої стадії у виробництві готового продукту.

>Специализацию визначають структурою товарної сільськогосподарської продукції.

Для характеристики спеціалізації господарства визначимо структуру товарної продукції ВАТ «>Сатинское», подану в таблиці 2.

Таблиця 2 – Аналіз рівня спеціалізації ВАТ «>Сатинское»

Найменування деяких галузей і видів продукції 2004 р. 2005 р. 2006 р. Місце окремих видів продукції
виручка, тис. крб. в % від виробленого виручка, тис. крб. в % від виробленого виручка, тис. крб. в % від виробленого

Рослинництво:

- зернові

- соняшник

- цукрові буряки

- інша продукція

- продукція власного виробництва реалізована в переробленому вигляді

5601

3039

1657

152

5295

15,6

8,5

4,6

0,4

14,7

659

1640

3208

147

13291

1,6

3,5

7,1

0,3

29,3

6193

2273

4418

282

7392

12,4

4,5

8,8

0,6

14,8

3

5

4

7

2

Разом з рослинництва 15744 43,8 18945 41,8 20558 41,1 -

Тваринництво:

- приріст живої маси свиней

- продукція власного виробництва реалізована в переробленому вигляді

19568

595

54,5

1,7

25115

1256

55,4

2,8

28554

846

57,2

1,7

1

6

Разом щодо тваринництва 20163 56,2 26376 58,2 29400 58,9 -
Разом із сільського господарства 35907 100 45321 100 49958 100 -

З даних таблиці 2 можна дійти невтішного висновку, що з аналізований період у структурі товарної продукції ВАТ «>Сатинское» значних змін цього не сталося. Тож якщо 2004 року. найбільша питома вага у структурі товарної продукції займало свинарство, частку якого доводилося 54,5 %, то 2006 р. частка свинарства у структурі товарної продукції підвищилася до 57,2 %.

Друге в структурі товарної продукції ВАТ «>Сатинское» належить продукції рослинництва, реалізованої в переробленому вигляді. Її питому вагу 2004-го – 2006 рр. збільшився всього на 0,1 п. п.

Питома вага зернових у структурі товарної продукції знизився з 15,6 % 2004 року. до 12,4 % 2006 р. чи 20,5 %. Це сталося результаті зменшення обсяги виробництва зернових з зниження врожайності даної культури.

В лютому 2004 р. у структурі товарної продукції 8,5 % і 4,6 % доводилося відповідно на соняшник і цукровий буряк. Але уже 2006 р. питому вагу соняшнику у структурі товарної продукції знизився до 4,5 %. Основною причиною цього стало зниження врожайності даної культури та її прибраній площі. А питому вагу цукрових буряків структурі товарної продукції, навпаки, 2006 р. піт порівнянню з 2004 р. дорівнював 8,8 %, що пов'язані з збільшенням її урожайності озимих та прибраній площі.

Отже, ВАТ «>Сатинское» є спеціалізованим підприємством з головної галуззю свинарство. Виробництво ж зернових, соняшнику й цукрових буряків є додатковими галузями.

Розглянемо основні показники роботи ВАТ «>Сатинское» (таблиця 3).

Розрахунки довели, що виробництво товарної своєї продукції 100 га сільськогосподарських угідь в на досліджуваному підприємстві протягом останніх 3 роки збільшилося на 307,1 тис. крб. Основною причиною цього є зростання вартості товарної продукції швидшими темпами, ніж зростання площі сільськогосподарських угідь.

Виробництво соняшнику, цукрового буряку і приросту свиней у живій вазі на 100 га ріллі 2004-го – 2006 рр. на ВАТ «>Сатинское» збільшилося відповідно на 4,8 ц; 590,8 ц і 11,7 ц. А виробництво зерна на 100 га ріллі, навпаки, знизилося на426,8ц.

У 2006 р. в досліджуваному господарстві виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника становило 391,1 тис. крб., що менше рівня за аналогічний показник 2004 року. на 17,8 тис. крб. Це з зростом досліджуваному проміжку часу середньорічний чисельності працівників швидшими темпами, ніж зростання вартості валової продукції.

Позитивною тенденцією є зростання оплати праці 1 середньорічного працівника з 54,77 тис. крб. 2004 року. до 74,13 тис. крб. 2006 р. чи 19,36 тис. крб.

Врожайність основних сільськогосподарських культур, як-от збіжжя та соняшник, у період часу з 2004 – 2006 рр. знизилася на 9,4 ц із першого га і 1,5 ц із гектара відповідно. Врожайність ж цукрових буряків той самий проміжок часу зросла на 35,2 ц із гектара і становить 2006 р. 378,9 ц із гектара.

В лютому 2004 р. в досліджуваному господарстві на 100 основних тапроверяеми маток отримали 838 голівприплода, а 2006 р. 1055 голів.Среднесуточний приріст свиней зросла з 283 р 2004 року. до 444 р 2006 р. чи 161 р.

З таблиці 3 також видно, що собівартість 1 ц зерна, цукрового буряку і приросту живої маси свиней збільшилася 2006 р. проти 2004 р. відповідно на 347,23 крб., 18,64 крб. і 928,18 крб. відповідно. Собівартість ж 1 ц соняшнику знизилася упродовж трьох останні три роки на 30,42 крб.

Зниження повної собівартість на ВАТ «>Сатинское» 2004-го – 2006 рр. швидшими темпами, ніж зниження прибутків зумовило зниження рівня рентабельності на 31,6 п. п.

Таблиця 3 – Оцінка роботи ВАТ «>Сатинское» по основним показниками

Показники Роки Відхилення 2006 р. від 2004 р. (+,-) Темп приросту
2004 2005

1. Рівень виробництва:

а) вироблено на 100 гасельхоз угідь товарної продукції,тис.руб.

б) вироблено на 100 га ріллі, ц

зерна

соняшнику

цукрових буряків

приросту свиней у живій вазі

1104,5

1054,7

192,8

2299,2

156,8

1294,0

1570,8

244,8

1945,9

129,5

1411,6

627,9

197,6

2890,0

168,5

+307,0

-426,8

+4,8

+590,8

+11,7

27,8

-40,5

2,5

25,7

7,5

2. Продуктивність і оплата праці:

а) вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. крб.

б) оплата праці 1 працівника на рік,тис.руб.

408,9

54,7

394,6

62,1

391,1

74,1

-17,8

+19,4

-4,4

35,5

3. Врожайність основних сільськогосподарських культур, ц із першого га

>Зернових

>Подсолнечника

Цукрова буряків

19,4

23,1

343,7

25,9

26,7

318,9

10,0

21,6

378,9

-9,4

-1,5

+35,2

-48,5

-6,5

10,2

4. Продуктивність сільськогосподарських тварин:

- отриманоприплода на 100 основних та перевірених маток, гол.

- середньодобовий приріст свиней, р.

838

283

942

326

1055

444

+217

+161

125,9

56,9

5. Собівартість 1 ц продукції, крб.

Зерна

>Подсолнечника

Цукрова буряків

Приріст живої маси свиней

175,70

425,13

55,80

3292,39

179,30

434,40

70,83

4472,32

522,93

394,71

74,44

4220,57

+347,23

-30,42

+18,64

+928,18

197,6

-7,2

33,4

28,2

6. Прибуток – всього, тис. крб.

зокрема

- прибуток на 100 гасельхоз угідь

- прибуток на 1 працівника

13795

424,3

128,9

12907

368,6

99,3

11623

328,4

80,7

-2172

-95,9

-48,2

-15,7

-22,6

-37,4

7. Рівень рентабельності загалом підприємству, %

- у рослинництві

- у тваринництві

62,4

96,2

43,1

39,8

53,1

31,6

30,8

43,1

22,7

-31,6

-53,1

-20,4

-50,6

-57,2

-47,3


3. АНАЛІЗРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1 Аналіз складу, структури та використання земельних ресурсів

Земля є основний елемент національного багатства й головним засобом виробництва, у сільське господарство. Тому раціональне використання земельних ресурсів має значення розвитку національної економіки. за таким тісно пов'язаний обсяги виробництва сільськогосподарської продукції і на продовольча проблема. Перед сільськогосподарськими підприємствами поставлено завдання найповнішого використання кожного 1

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація