Реферат Лісова таксація

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Братський Целюлозно-паперовий коледж

Державного освітнього закладу

Вищої професійної освіти

«Братський державний університет»

Контрольна робота № 1

По дисципліни Лісове господарство

На тему: Лісоватаксация

 

>2009г


I. Теоретична частина

Питання № 1 Прилади і справжні інструменти у лісовій таксації

Лісоватаксация вивчає методи вимірів окремих дерев, насаджень і аж лісових масивів.Таксация дерев, насаджень і заготівля їх лісоматеріалів включає попередні виміри, проведені спеціальними приладами й інструментами.

Ефективне ведення організації лісового господарства вимагає всебічного обліку гніву й характеристик окремих дерев і лісових насаджень, параметрів і обсягузаготавливаемой деревної продукції. Нині у світі спостерігається тенденція до збільшення ефективностілесотаксационних заходів та зниження трудовитрат завдяки вдосконаленню, технологічного поліпшення і комп'ютеризації застосовуваних приладів та інструментів. Основний шлях цього – впровадження електроніки,упрощающей виміру перетворилася на лісі, яка виключає необхідність ручний записи даних, підвищувальної точність вимірів.

Переваги сучасного устаткування мають принципове значення під час проведення робіт з сертифікації лісу – однієї з основних напрямів екологізації організації лісового господарства. Останніми роками спостерігається загальна тенденція уніфікації і концентрації виробництва спеціальної і наукового устаткування. Не виняток інструменти для лісової таксації та медичної екології. Звісно, монополізація і уніфікація продуктів який завжди позитивного бачиться чинником, проте домалосерийного спеціального устаткування з невисокою рентабельністю виробництва виправдано.Таксатор, налаштований комплектом електронних інструментів, вже не потребує допомоги асистента і може самотужки фіксувати діаметри, висоти та інші характеристики дерев. Попри високу вартість, застосування електронних інструментів є економічно виправданим, оскільки вони багаторазово підвищують продуктивність роботи у лісі, скорочуючи обсяг дорогого працітаксатора.

1. Для виміру довгі зрубаного дерева і заготівельних лісових матеріалів застосовують метр (краще складаний), мірну стрічку, чи рулетку і мірні жердини.

2. Товщину (діаметр) зростаючого, зрубаного дерева та його частин вимірюють мірною виделкою, мірною скобою і зрідка складним метром.

Електронна мірна виделка дозволяє автоматично запам'ятовувати обмірювані діаметри дерев, зберігати значні обсяги даних, отримане за весь польовий сезон, записувати різну текстову інформацію, приймати через інфрачервоний чирадиопорт дані з електроннихвисотомеров, приймачів GPS, обробляти дані про записаним заздалегідьтаксационним таблицям, передавати дані на принтер чи з мобільного зв'язку.

3.Висоту дерева можна виміряти звичайній мірною виделкою, дзеркальним імаятниковим >висотомерами, і навіть >еклиметром.

Сучасні електроннівисотомери автоматично вимірюють відстані відтаксатора до дерева, що дозволяє швидко і з точністю визначити як висоту всього дерева, а й становище гілок, форму крони.

4. Приріст дерева за "товщиною з виміром віку встановлюється шляхом висвердлювання стовпчика деревини >приростнимбуравом й вимірювання ширини річних верств.

5.Полнометр >Биттерлиха служить визначення суми площ перетинів в розквіті грудях (>1,3м.) всіх дерев, насаджень або його ярусу в м2 на 1 га.

6.Ксилометр - прилад, яка вміщує значну кількість води, частину якого виливається після занурення у неї досліджуваної частини дерева; обсягвилившейся води, рівний обсягу зануреної деревини, визначається чи з допомогою судин певної ємності, чи у вигляді відліку на трубці, приробленої доксилометру і яка б показала рівень води, піднялася після занурення у ній досліджуваного шматка. Такий спосіб відрізняєтьсязначительною влучністю і вживається лише при наукові дослідження, будучи занадтомешкотним з метою практики. Особливо корисний він тоді, коли випадає досліджувати частини дерева, одягненікорою чи відмінні нерівномірним внутрішнім будовою.

7. >Гидростатические ваги – служать визначення обсягу деревини по ваговому способу.

Різниця між масою деревини повітря і воді становить масу води, витисненою цієї деревиною. По масі води легко знайти її обсяг

>Vдр.=

8. Для виміру відстаней використовується ультразвукові прилади. Це дозволяє працювати навіть за умови, що стовбур дерева закритий відтаксатора листям.

9. Для обробки таксаційних матеріалів приміряють арифмометри,логарифметрические лінійки, найпростіші лічильні машини та ЕОМ.

Широко використовуютьсятаксационние таблиці, які становлятьтабулированние формули (результат масових досвідчених таксаційних робіт, які становлять інструменти для виміру).Глазомерний спосіб залежить від визначенні таксаційних показників лісівглазомерно (візуально) з допомогою елементів вимірювальної таксації з метою коригування окремих показників. Технічною основоюлесотаксационних робіт є матеріали фотографічних чи цифрових (>сканерних) аерокосмічних зйомок ввидеовизуализированних знімків чи цифровий відеоінформації на магнітних носіях. Загальна таксаційна характеристикалесотаксационноговидела складається після завершення його повного огляду з урахуванням аналізу фотозображення нааерофотоснимке.

>Таксационние показники розмірів об'єктів лісу виражаються числом і мірою.

Одиниці виміру

Довжина, висота – метри (м.);

>Диаметри – сантиметри (див.);

Площа перерізу – квадратні сантиметри, метри (див2., м2.);

Обсяги – кубічні метри (м3.)

При таксації окремого дерева та її частин довжину, і товщину вимірюють здробностью до 0,1, а площа перерізу й обсяг – до 0,0001.

Для сукупності окремого дерева ідревостоя загалом їх висоту визначають здробностью до 1 м., діаметри враховуються сходами товщини 2 чи 4 див., площа перерізу в м2 здробностью до 0,1, обсяг в суцільних кубометри, а запаси при масової таксації насаджень – до 10 м3.

У таксації обсяг призначають у щільних іскладочних метрах. Плотний кубічний метр є метр кубічний, обсяг якого зайнятий деревиною (без порожнин).Складочний кубічний метр включає й проміжки складеними відрізками дерева. Цінну деревину (самшит, горіх та інших.) враховують щодо маси.

Питання № 2. >Обмер визначення обсягу пиломатеріалів, шпал і перекладних брусів для залізниці

>Пиломатериали –пилопродукция певних ж розмірів та якості з цими двомаплоскопараллельними площинами.

Товщина (діаметр) – вимірюється за відстанню між площинами, але з ближче 150 мм від торця.

Довжина – вимірюється щодо мінімальної відстані між торцями.

>Ширина – для обрізних дощок за відстанню між крайками, але з ближчий, ніж 150 мм від торця.

– длянеобрезних дощок ширина окреслюєтьсяполусумма шириндвухплоскостей

                  b2

            b1

b =

>Ширина і товщина обрізних пиломатеріалів з паралельними гранями вимірюється у одному з торців.

Товщинанеобрезних дощок вимірюється щодо одного якомусь торці.

Обсяг виробляється м3 й за стандартними розмірам:

 


b

l

hV=lhb,м3

На складах пиломатеріали укладаються у окремінумеруемие штабелі по сортам і розмірам.Т.к. пиломатеріали частіше мають геометрично правильної форми, їх обсяг визначають шляхомперемножения ширини на товщину і довжину. Для полегшення підрахунків користуються спеціальними таблицями обсягів дощок і брусів з їхньої довжині в метрах, а, по ширині і товщині в мм.Шпали призначені під залізничні шляху, а поперечної укладання перекладні бруси – до місць стрілкових переводів.Обрезние шпали єтупокантние бруси.

Для обчислення обсягубрускових шпал і перекладних брусів поперечне їх перетин визначають посередині довжини чи зполусумме верхнього й нижнього перерізу. Площа перерізубрусковой шпали знаходять як сукупність площі трапеції й Бессарабської площі двох сегментів за такою формулою

>Q = ,

де а- ширина верхньої ліжку; b – ширина нижньої ліжку;

h - товщина шпали; з – підставу бічних сегментів;t – висота сегментів.

У виробничих умовах і залізниці обсяг шпал визначають за спеціальними таблицями їх обсягів (для різним типів шпал).

Питання № 3. Формування ярусів насаджень

ФОРМАНАСАЖДЕНИЯ (ярусів)-таксационний показник, що характеризує структуру насаджень, зумовленубиол. особливостями лісової рослинності та умовамивнеш. середовища. Формування насаджень — різні частини насадження як ярусів, чипологов (>древостой, підріст, підлісок,напочвенний покрив).Светолюбивие деревні породи (сосна, модрина, береза) зазвичай зростають у вигляді простиходноярусних деревостанів. Виняток становлятьдревостой, сформовані із двох вікових поколінь, коли сукупність дерев старшого покоління сильноизрежена і більше молодого покоління досить на шляху зростання під пологом старших дерев. Насадження зтеневиносливих порід (їли, ялиця, буку) можуть: бути як простими, і складними формою. При спільному виростаннісветолюбивих ітеневиносливих деревних порід частіше утворюються складнідревостой.ЯРУС, елемент вертикальної структури (>ярусности) насадження (в лісівництві) іфитоценоза (вфитоценологии). У насадженні зазвичай виділяють 1 чи 2 (рідко більше) ярусівдревостоя, підлісок з пологомподроста і живийнапочвенний покрив. При таксації лісів особливу увагу приділяють розчленовані на яруси деревостанів. Причому у основу виділення 2-го деревного ярусу покладено госп. ознаки: запас її має не меншим 30 м3 на 1 га і проінвестували щонайменше 20% запасу основного (1-го) ярусу, а порівн. висота — щонайменше половини порівн. висоти основного ярусу.

Залежно від кількості ярусів розрізняють прості формою (>одноярусние) насадження і багатоярусні, чи складні. Найкращеярусность виражена у лісах поміркованого кліматичного пояса, де зазвичай ускладнюється із віком деревостанів. У дощових тропічних лісах, деякі типи широколистяних лісів, вшироколиственно-хвойних різновікових насадженнях, де великий простір зайнято кронами дерев, це часто буває важко окремі яруси. Певне складу ярусудревостой може бути чистими і змішаними, з однією чи з кількома домінантами. Поєднаннясветолюбивих деревних порід (у 2-му ярусі) забезпечує як вищу продуктивність, а й кращу стійкість насаджень, хорошуочищаемость стовбурів від сучків.

>Многоярусние, складні за складом насадження, зазвичай, характеризуються найкращимисредообразующими функціями. Склад і рівень виразності нижнього ярусу у лісах має значення поновлення лісу під пологом, в організацію побічних користувань (збір ягід, ліків. рослин i ін.), від нього залежатьгоримость і швидкість горіння лісу при низових пожежі.

>Ярус (у непростих лісостанах), що становить найбільша частка загального запасу насадження, зв. основним. Іноді до основного відносять ярус із меншим запасом, але яке має більшу госп. цінність. Інші яруси зв. другорядними.Таксацию складних деревостанів починають із виділення у яких окремих ярусів (при порівн. висоті 1-го ярусу до 15 мдревостой на яруси не поділяється). Підставою виділення 2-го (нижнього) ярусу служить порівн. висота дерев, до-раю повинна бути нижчою на 20% і більше порівн. висоти дерев 1-го (верхнього) ярусу, але з менш її половини. Під час проведення в деревному полозі економічно доцільних лісогосподарських заходів необхідно керуватися запасом деревини в нижньому ярусі. Вона має бути понад 34 м3/>гa і проінвестували щонайменше 20% від запасу 1-го ярусу. При меншому запасі деревини виділення нижнього ярусу господарським недоцільно. Виняток можуть становити лише насадження, у яких нижній ярус з запасом менш 30 м3/га сформований цінними деревними породами, напр. дубом.

До кожного ярусу визначають склад. Його дерев, середні діаметр і висоту, вік і клас віку переважної породи, повноту і запас деревини. Розподіл на яруси сприяє уточненню таксаційних характеристикдревостоя, дозволяє показати різний вихід ділової деревини і визначити різні господарські заходи кожному за ярусу. Складнідревостой загалом понадпроизводительни проти простими, дають різноманітний вихід деревної продукції, сталіший проти стихійних лих, різних шкідників та хвороб лісу.

Складдревостоя

СКЛАДДРЕВОСТОЯ (ярусу) - перелік деревних порід із зазначенням частки участі кожної їх у запасідревостоя. Складдревостоя визначають кожному за ярусудревостоя за співвідношенням запасів складових його порід і записують їх у вигляді формули, у якій вказуютьсокращенное найменування кожної породи і коефіцієнт її складу (у цілих числах), який відбиває частку участі запасу цієї породи загалом запасідревостоя. Сума всіх коефіцієнтів складу ярусу мусить бути дорівнює 10. У першому місці у формулі складу ярусу вказують переважну чи головну породу. Наприклад, формула7С2Е1Б характеризує змішанийдревостой, про запас якого 70% сосни, 20% їли і десяти% берези.Сокращенние позначення деревних порід, запас яких складає від 2 до 5% запасудревостоя, записують їх у формулу складу зі знаком плюс. Так, за наявності у зазначеномудревостое 2—5% осики формуладревостоя матиме вид:7С2Е1Б+Ос. Якщодревостое якась порода (напр., береза) не перевищує 2%, то формула складу буде такою:7СЗЕ од. Б, т. е. береза зустрічається одинично.

У молодняках коефіцієнт складу ярусу можуть бути за запасу, а, по числу дерев окремих порід удревостое чи співвідношенню сум площ їх поперечних перетинів навиcоте 1,3 м. У різновікових лісостанах склад встановлюють по поколінням. Якщоразновозрастнийдревостой розділити на покоління неможливо, у формулі складу ярусу після позначення деревних порід у дужках вказують їх вік:6С(40)2С(80)2Е(40) чи8С(60—80)2Е(40).Глазомерное визначення складу ярусу у процесі інвентаризації лісу здійснюється з точністю до одиниці складу.

Середня висота

ВИСОТАЯРУСА середня (Мпорівн), середня висота сукупності дерев в насадженні, які стосуються основний породі, основному віковою поколінню і основному ярусу. Залежить від деревної породи, умов місця зростання, віку і її здійснюваних лісом господарських заходів. Використовується визначення класу бонітету; слугує однією ззапасообразующих компонентів. Середню висоту ярусу визначають яксреднеизвестную висотдревостоя елементів лісу з їхньої коефіцієнти складу. У таксації лісу найчастіше застосовуються 2 способу визначенняНср, що грунтуються на малої вибірці спостережень й тісною кореляційної залежності висоти дерев від своїх діаметрів. Зі збільшенням середнього діаметра насадження, зазвичай, та його висота. Приглазомерной таксації лісуНср визначають (в метрах) як середньоарифметичне значення висот щонайменше трьох дерев, близьких саме до середнього дереву; на пробних площах — за графіком висот виходячи з середнього діаметра. Перший спосіб дозволяє їм отримати М з точністю 5%, другий — при звичайному вимірі 10—25учетних дерев, представлених пропорційно площі поперечних перетинів стовбурів в щаблях товщиниперечетной відомості (забезпечує 2 —3%-ную точність). Для наукових цілей М визначається за способомЛорея висотою, зважена через площа перерізу дерев з урахуванням поділу їх за східцях чи класам товщини.Стохастическая (імовірнісна) зв'язок висоти із низкою таксаційних показниківдревостоя дозволяє вживати їх у ролі входу багатьох тих нормативних документів (стандартних таблиць площ перетинів і запасів, таблиць обсягів та інших.).

Повнота ярусу

>ПОЛНОТАЯРУСОВ (>древостоя), ступінь щільності стояння дерев вдревостое, характеризує частку використання ними займаного простору. Повнотадревостоя — одне з найважливіших таксаційних показників, який застосовують для характеристики стану деревостанів, визначення їхніх запасів та призначення госп. заходів (проектування рубки догляду, встановлення необхідного ступеняизреживания при вибіркових рубках, поступових рубках та інших.). Повнотадревостоя встановлюють або за сумі площ поперечних перетинів дерев, складовихдревостой (таксаційна повнота), або за ступенясомкнутости деревного пологу (лісівнича повнота). Співвідношення між лісознавчій ітаксационной повнотою мінливо і змінюється залежно від породи, віку, стану деревостоїв і умов місця зростання. Наприклад,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація