Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Лісогосподарські заходи в насадженнях Мілошевічского лісництва


Реферат Лісогосподарські заходи в насадженнях Мілошевічского лісництва

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

“>УО Білоруський державний технологічний університет”

Курсова робота на задану тему:

>Лесохозяйственние заходи у насадженнях

>Милошевичского лісництваГЛХУ “>Милошевичский лісгосп”

Виконала: БерусяН.Ф.

Перевірив:МеркульГ.В.

Мінськ 2009


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ліси будь-коли піддавалися такому активному впливу як і час. Основна форма впливу – рубання лісу. Певні системи рубок підвищують водоохоронні, захисні та інші функції лісу. Від способів рубок залежать заходи сприяння природному поновленню, і навіть техніка й технологія лісокультурної виробництва. Часто рубання лісу ототожнюють з заготівлею деревини – не зовсім правильно, оскільки у процесі рубок допускаються і кілька лісівничих заходів. За повної чи частковому видаленні дерев відбувається зміналесорастительной середовища: змінюються мікробіологічні, хімічні і її фізичне властивості грунтів та підстилки, що у своє чергу викликає зміна видового складу рослинності. Однак основний завданням рубок залишається раціональне використання та зберігання лісів як основного компонента біосфери у сфері нинішнього і всіх подальших поколінь.

У грудні 1997 року було прийнято стратегічний план розвитку організації лісового господарства республіки терміном реалізації до 2015 року. План спрямовано:

1. Посиленнясредообразующих і охоронних функцій лісу.

2. Розвиток ринкових відносин.

3.Високоеффективное, багатоцільове лісове господарство.

4. Підвищення якості життя населення РБ.

Нам, як майбутнім фахівцям, треба добре знати всі проблеми лісу й до вміти їх виправляти. Метою даного курсового проекту є вибір і обґрунтування проектованих лісогосподарських заходів у конкретних природних та економічних умов. Вона допомагає студентові засвоїти і закріпити теоретичний курс, набути досвіду самостійної творчої праці, розширює можливості використання допоміжної літератури.


1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКАФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ І ЕКОНОМІЧНИХУСЛОВИЙРАЙОНАРАСПОЛОЖЕНИЯМИЛОШЕВИЧСКОГОЛЕСХОЗА

 

1.1Ситуационний план1.2 Належність долесорастительной одиниці

Відповідно до існуючоголесорастительному районування територія лісгоспу належить до центральній частиніПолесско-Приднепровскоголесорастительного району,подзониграбово-дубравних лісів Республіки Білорусь у. Північна кордон району збігаються з кордоном суцільного поширення їли, що передбачає незначне її розповсюдження на цій території.

У цілому нині розташування лісгоспу характеризується переважанням хвойних лісів разом ізшироколиственними лісами дуба, граба та інших порід.

1.3 Характеристика природно-кліматичних і основи економічних умов

Кліматичні показники представлені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Кліматичні показники

Найменування показників

Значення

>1.Температура повітря:

- середньорічна

- абсолютний максимум

- абсолютний мінімум

2. Кількість опадів протягом року, мм

3. Тривалість вегетаційного

 періоду, днів

4. Останні заморозки навесні

5. Перші заморозки ранньої осені

6. Середня дата замерзання річок

7. Середня дата початку паводка

8. Сніжний покрив:

-потужність

-час появи франкової

-час сходу лісом

9. Глибина промерзання грунту, див

10. Напрям основних вітрів за минулими сезонами:

 -зима

 -весна

 -літо

 -осінь

11. Середня швидкість переважаючих вітрів відповідно до сезонів, м/с:

 -зима

 -весна

 -літо

 -осінь

12. Відносна вогкість повітря, %

+6,6

+38

-37

416

200-215

14.05.

29.09.

10.12.

21.03.

25-30

грудень

березень

50-60

З повагою та ЮВ

З іСЗ

З іСЗ

З іЮЗ

1-21

2-14

2-12

1-19

59

Клімат району розташування лісгоспуумеренно-теплий, проте він більше континентальний проти іншими районами Республіки Білорусь у. Вона має таку прикметну рису як якомога більше ясних днів на рік проти іншими регіонами.

>Вегетационний період триває 200-215 днів, починається 8-12 квітня і закінчується 6-10 листопада. Період активної вегетації (з температурою вище +100З) становить 150-155 днів.

Для ведення організації лісового господарства у цьому регіоні є особливості. Це визначає дуже незначна поширення їли, яка впливає низькою вологості повітря. У лісгоспі можна широко культивувати такі деревні породи як дубчерещатий, сосну звичайну, що є найбільш вартісні із загальної кількостіхозяйственноценних порід республіки і геть можуть затребувати себе ринку споживання деревини, отже, і окупити всі витрати на з їхньої вирощування.

Рельєф й ґрунтів. Відповідно догеоморфологическому районування території Республіки Білорусь у В.А.Дементьевим (1960 року ), територія лісгоспу лежить у межах Мозирського Полісся.Преобладающую частина території лісгоспу займає рівнина, що є пласкуснивелированную,аккумулятивно-ерозионную низовину з переважати оцінками 120-155 м вище над рівнем моря. Рельєф цієї рівнини всюди ускладнене піщаними грядами, балками стоку, заболоченимипонижениями. З іншого боку, рельєф ускладнюється долинами річок, які теж беруть участь у розчленування території лісгоспу. Усі річки ставляться до басейну річки Прип'ять.

Ґрунти по механічному складу досить різноманітними, домінують піщані грунту, проте зустрічаютьсясупесчание,перегнойно-глеевие,торфяно-глеевие іторфяно-болотние грунту. За рівнемоподзоливания найпоширеніші дерново-підзолисті, що розвиваються на піщаних породах. Вона має високу водопроникність, тому тут ростуть бори середньої продуктивності. При неглибокому залягання морени піски мають зв'язний механічний склад. Ґрунти, що розвиваються на таких пісках, є як родючими – ними ростутьсосняки 1-2 класів бонітету.

Значне поширення біля лісгоспу маютьторфяно-болотние грунту. Зустрічаються групи таких грунтів, відповідні верхівковому, низовому і перехідному типам боліт. Відрізняються ці грунту недоліком елементів харчування і єнизкопродуктивними.

>Супесчание грунту біля лісгоспу мають незначне поширення. Ще рідше зустрічаютьсясуглинистие іперегнойние грунту. Ці грунту найбільш родючі і ростуть насадження1-1а класів бонітету.

У лісгоспі існують грунтові планшети, плани,картограмми кислотності грунтів, картосхеми раціонального розміщення деревних порід і грунтові нариси в кожному лісництву.

>Гидрография і гідрологічні умови. Район розташування лісгоспу характеризується розвиненою гідрографічної мережею. Усі річки й струмки, які відбуваються територією лісгоспу, ставляться до басейну річки Прип'ять і характеризуються великийизвилистостью, наявністю широких і дуже заболочених долин, спокійним течією.

Найбільш великої водної артерією не більше території лісгоспу є рікаУборть, що у відповідність до Положенням про водоохоронних зони і прибережні смуги більших коштів та середніх річок належить до середнім річках республіки.

За характером харчування усе й водного режиму все річки ставляться до типу рівнинних річок зі змішаним типом харчування. Основним джерелом харчування річок є атмосферні опади, тобто близько 70% у загальному обсягу харчування. Ґрунтові води мають значно менше значення в харчуванні річок.

>Гидрологическая роль малих річок разом ізгидромелиоративной мережею має чимале значення в скидання надлишку вод з заболочених площ. Рівень грунтових вод, на території лісгоспу коштує від 0,5 до 3 – 4 м.

Характеристика річок, струмків і каналів наводиться в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Характеристика рік і водойм

Найменування рік і водойм Протяжність територією лісгоспу, км або майдан, га
р.Уборть 38
р.Ствига 5
р.Свиновод 10
р.Плотница 17
р.Литоша 13
р.Вигоща 6
р.Мутвица 10
р.Плав 1
р.Вешанка 3
р.Рудница 6
р.Крушинная 10
р.Мутнянка 8
р.Круховец 1
р.Лучинец 5
>руч. Мар'їнаВолока 2
>руч. БратськаВолока 2
>руч. Салюк 1
>руч. №1 5
>кан.Братунинский 3
>кан.Приболовичский 6
>кан.Червенский 4
>кан.Нересня 5
>кан. Кривий Ріг 5
ставокПриболовичский 11

Провідною галуззю народного господарства району розташування лісгоспу є сільському господарстві, маємясомолочную спрямованість.КСУПи і радгоспи спеціалізуються на вирощуванні зернових і кормових культур, розведенні великої рогатої худоби. Промислового виробництва представлено такими основними підприємствами як: щебеневий завод, комбінат будівельних матеріалів, маслозавод, консервний завод, хлібозавод, цегельня, кар'єр з виготовлення гранітних блоків, ліспромгосп і лісгоспи.

>Промишленними підприємствами, зайнятимилесозаготовкой ідеревообработкой є: Туровський іЕльский ліспромгоспи, комбінат будівельних матеріалів, лісгосп і цехи переробки деревини при лісгоспах.

>Лельчицкий лісгосп одна із самих лісистих районів, як Гомельської області, і Республіки Білорусь у загалом. Лісистість району становить близько 60 відсотків.

У економіці району лісове господарство займає значне місце. З урахуванням санітарно-гігієнічних, водоохоронних,почвозащитних та інших функцій лісу, роль лісу у життя району постійно зростає.

Основними споживачами деревини в лісгоспі є місцеві районні організації та деревообробні підприємства концерну “>Беллесбумпром“. Значна частка власності лісопродукції експортується у країни як ближнього, і далекого зарубіжжя.

На території лісгоспу залізниць немає. Головна роль здійсненні транспортних зв'язків належить автомобільному транспорту. Район характеризується щодо розвинутою мережею автошляхів. Тут є такі автомобільні дороги:

1)Мозирь-Буйновичи-Лельчици;

2)Лельчици-Глушковичи;

3)Туров-Лельчици-Стодоличи;

4)Стодоличи-Валавск-Кузьмичи;

5)Лельчици-Букча-Тонеж.

Загальна довжина доріг компанії з рішучим покриттям не більше лісового фонду лісгоспу становить 194 км. На території лісгоспу є розвинена мережа сільськогосподарських і лісових доріг, загальною протяжністю 2862 км.

1.4 основні напрями розвитку народного господарстваЛельчицкого району

Провідною галуззю народного господарства за районі розташуванняМилошевичского лісництва є лісогосподарське виробництво і сільськогосподарська діяльність. Проведені вМилошевичском лісництві лісогосподарські рубки мають важливого значення, оскільки забезпечують потреби внутрішніх потреб району в деревині, і навіть є джерелом збуту деревообробки поповнення бюджету та взагалі виконання цільових природоохоронних функцій.

1.5 Коротка характеристика лісового фондуМилошевичского лісгоспу

Відповідно долесорастительному районування територія лісгоспу належить до центральній частиніПолесско-Приднепровского району,подзони грабових дібров лісів Республіки Білорусь у.

Ліси лісгоспу розділені на 1 і 2 групи. До першої групи ставляться лісу, виконують такі функції:

а) лісу, виконують переважно захисні функції, до яких належать захисні смуги вздовж автошляхів;

б) лісу, виконують переважно водоохоронні функції – водоохоронні смуги вздовж рік і озер.

Решта лісу віднесено до експлуатованим лісам другої групи.

Таблиця 1.3 Розподіл лісового фонду за групами та категоріям захисності лісів, га/%

Групи і категорії захисності лісів Загальна площа за даними лісовпорядження
Минулого Справжнього

I група лісів

1. Ліси заказників республіканського значення

2. Захисні смуги вздовж автошляхів

3.Запретние смуги вздовж берегів річок.

Разом за групою лісів

0

2990/3,5

3408/3,9

6398/7,4

4915/5,2

1512/1,6

15739/16,9

22166/23,7

II група лісів

>1.Эксплуатационние лісу

Усього за лісгоспу

80409/92,6 71217/76,3
86807/100 93383/100

Аналізуючи табл. 1.3 можна дійти невтішного висновку, що зростання відсотка експлуатаційних лісів дозволяє вести прогресивне лісове господарство.

Розподіл площі лісгоспу за групами та категоріям захисності лісів відповідає сучасним вимогам, спрямованим на поліпшення захисних функцій лісу, і навіть задоволення потреби народного господарства за деревині.

Розподіл площі лісового фонду лісгоспу за категоріями земель наведено в табл. 1.4.

Сталося збільшення покритих лісом і лісових земель. Ці зміни обумовлені щорічним прийняттям іоблесением земель, які вийшли з-під сільськогосподарського користування. Збільшення площі штучних насаджень зумовлено щорічним їх виробництвом.

Таблиця 1.4

Розподіл площ за категоріями земель, га/%

Категорії земель

>Лесоустройство

Попереднє

Справжнє

1. Загальна площа лісового фонду без переданої в довгострокове користування

2. Лісові землі

2.1.Продуктивние покриті лісом землі

зокрема лісові культури

2.2.Несомкнувшиеся лісові культури

2.3. Лісові розплідники, плантації

2.4.Непокритие лісом лісові землі:

 гару, загиблі насадження

 вирубки

 прогалини, пустирі

>Нелесние землі:

 ріллі

 сіножаті

 пасовища

 води

сади, виноградники,тутовники, ягідники

дороги, просіки

 садиби та інші

 болота

 піски

 інші землі

86807/100

73904/85,1

69689/80,3

18615/21,4

2698/3,1

28/-

1489/1,7

462/0,5

832/1,0

195/0,2

12903/14,9

182/0,2

814/1,0

110/0,1

99/-

-

1140/1,3

7/-

10243/11,8

10/-

298/0,4

93383/100

77232/82,7

74612/79,9

20700/22,2

1272/1,4

25/-

1323/1,4

278/0,3

564/0,6

481/0,5

16151/17,3

81/0,1

351/0,4

-/-

147/0,2

-/-

1611/1.7

6/-

13403/14,3

19/-

533/0,6

Розподіл покритих лісом земель і запасів насаджень лісгоспу за групами віку представлено в табл. 1.5.

Загалом в лісгоспу вікову структуру насаджень наступна:

- молодняки – 49 відсотків;

- середньовікові – 30 відсотків;

- пристигаючі – 18 відсотків;

-спілі та перестійні – 3 відсотка.

Таблиця 1.5

Розподіл покритих лісом земель, запасів насаджень за групами віку

Група віку

Попереднє лісовпорядження

Справжнє лісовпорядження

Площа,

га

Загальний запас,

м3

Середній запас на1га

Площа,

га

Загальний запас,

м3

Середній запас на1га

>Молодняки

>Средневозрастние

>Приспевающие

>Спелие

Разом

34527

21063

12213

1886

69689

2600,4

3032,2

2236,4

349,6

8218,6

75

144

183

185

118

24771

32754

12918

4169

74612

1617,1

5633,6

2512

866,7

10629,4

65

172

194

208

142

Розподіл запасів площ покритих лісом земель по переважним породам представлено в табл. 1.6. Ця таблиця характеризує поширення біля лісгоспу основних лісоутворюючих порід.

Таблиця 1.6

Розподіл запасів і майданів покритих лісом земель по переважним породам

Переважна порода Попереднє лісовпорядження Справжнє лісовпорядження

Площа,

га.

Запас,

>тис.м3

Площа,

га

Запас,

>тис.м3

Сосна

Ялина

Дуб

52539

66

3950

6544,6

12,9

458,3

56086

53

4328

8578,6

11,3

578,0

 

Граб

Ясен

>Клен

Береза

>Осина

>Ольха чорна

Тополя

Разом

46

1

-

11149

221

1716

1

69689

5,8

0,2

-

933,6

28,9

246,8

0,2

8231,3

77

13

4

12307

371

1372

1

74612

11,3

2,1

0,9

1198,0

27,5

221,5

0,2

10629,4

Аналізуючи табл. 1.6 можна дійти невтішного висновку, що чільними деревними видами, поширеними в лісгоспі, є:

- сосна звичайна – загальна площа становить 56086 га;

- дубчерещатий – 4328 га;

- березаповислая – 11149 га;

- вільха чорна – 1716 га.

Слід зазначити зменшення площічерноольхових насаджень. Це насамперед пов'язані з меліорацією і зміною гідрологічного режиму – дуже важливою складовою для даної породи.

Далі розглянемо розподіл покритих лісом земель за класами бонітету (табл. 1.7).


Таблиця 1.7

Розподіл покритих лісом земель за класами бонітету, га

Переважна порода

Класи бонітету

Разом

>Iа I II III IV V >Vа >Vб

Сосна посуходолу

Сосна болотом

Ялина

Дуб

Граб

Ясен

>Клен

Береза

>Осина

>Ольха чорна

Тополя

624

-

-

-

-

-

-

46

18

-

-

15539

-

29

293

-

13

4

1864

51

487

1

19364

-

24

2294

11

-

-

5101

76

682

-

6769

-

-

1640

59

-

-

3186

226

200

-

1562

4613

-

101

7

-

-

1705

-

3

-

499

3814

-

-

-

-

-

363

-

-

-

-

3274

-

-

-

-

-

42

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44357

11729

53

4328

77

13

4

12307

371

1372

1

Разом по лісгоспу, га/%

688

1,0

18281

24,5

27552

36,9

12080

16,2

7991

10,7

4676

6,3

3316

4,4

28

-

74612

100,0

Середній клас бонітету насаджень лісгоспу становитьII,5. У лісгоспі домінують хвойні насадження, на які припадає 71,3 відсотка покритих лісом земель, твердолистяні – 6,4 відсотка голосів і м'яколистяні – 22,3 відсотка. Таке поширення хвойних порід біля лісгоспу дозволяє рівномірно і цілеспрямовано використовуватипородную структуру, як і плануванні використання лісового фонду, і у розподілі деревини у різноманітних галузях її використання.

Аналізуючи таблицю з упевненістю твердити про, що деревина такого середнього класу бонітету здатна заповнити видатки її вирощування.

Розподіл покритих лісом земель лісгоспу пополнотам представлено в табл. 1.8.

Аналізуючи табл. 1.8 можна дійти невтішного висновку, що розподіл насаджень лісгоспу пополнотам зумовлено їх вікової структурою, умовами місць проростання і біологічними особливостями порід. Середня повнота насаджень лісгоспу становить 0,66.

Таблиця 1.8

Розподіл покритих лісом земель лісгоспу пополнотам, га

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

Переважна порода

>Полноти

Разом

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Сосна по

>суходолу

85 538 2728 9796 21938 6969 2040 290 44357

Сосна болотом

Ялина

Дуб

Граб

Ясен

>Клен

Береза

>Осина

>Ольха чорна

Тополя

Усього за лісгоспу, га/%