Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Хімічні засоби захисту рослин


Реферат Хімічні засоби захисту рослин

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. Класифікація пестицидів за хімічним складом, об'єкту застосування, зі способів проникнення організм, і характеру дії

Попри величезний асортименті випущених хімічних препаратів велике значення має тут їх класифікація. Загальне назва всіх препаратів, що застосовуються захисту шкідливих організмів, — пестициди.

Пестициди — це хімічні чи біологічні препарати, використовувані для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, бур'яновими рослинами, шкідниками що зберігається сільськогосподарської продукції, побутовими шкідниками зовнішніми паразитами тварин, і навіть для регулювання росту рослин,предуборочного видалення листя (дефоліанти),предуборочногоподсушивания рослин (десиканти) (Федеральний закон РФ «Про безпечному користуванні пестицидами і агрохімікатами», №>109-ФЗ від 19.07.97).

Пестициди прийнято класифікувати за трьома принципами:

об'єктах їх застосування, т. е. залежно від цього, проти яких шкідливих організмів їх застосовують (виробнича класифікація);

здібності проникати у організм, характером і механізму дії;

хімічним складом (хімічна класифікація).

>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯКЛАССИФИКАЦИЯПЕСТИЦИДОВ

Залежно від заповітної мети й області застосування пестициди ділять ми такі групи:

інсектициди (відinsectum — комаха) — для боротьби з шкідливими комахами. Іноді інсектициди поділяють ще залежність від дії деякі фази розвитку комах чи окремі групи шкідників:ларвициди (>larva—личинка) — проти личинок комах,овициди (>ovium — яйце) – проти яєць комах і кліщів,афициди (>aphis — попелиця) — проти попелицею, акарициди (>acaris — кліщ) — для боротьби зрастительноядними кліщами;

>инсектоакарициди — для боротьби разом з шкідливими комахами і кліщами;

>моллюскоциди (>molluska — молюски) — для боротьби з молюсками, зокрема збрюхоногими (равлики);

>нематоциди (>nematodes — мікроскопічні круглі хробаки) — для боротьби з нематодами;

родентициди (>rodens — гризучий) — для боротьби з шкідливими гризунами.

Перелічені вище пестициди застосовують проти шкідливих організмів тваринного походження.

У захисті рослин використовують також біологічні активні речовини, специфічно які впливають на шкідників:

>феромони (>phero — ношу, несу,hormao — наводжу в рух, збуджую) — хімічні речовини, віднайдені комахами і в довкілля (чи синтезовані) для на особин протилежної статі тієї самої виду;

>аттрактанти (>attraho — притягаю себе) — природні чи синтетичні речовини, специфічні запах та смак яких приваблює комах;

репеленти (>rереrо — відштовхую, відганяю) — для відлякування шкідливих комах від рослин, якими вони харчуються;

інгібітори (>inhibeo — утримую) — хімічні речовини, і навіть продукти метаболізму клітини, які активність ферментів чи обмінних процесів живого організму;

гормони (>hormao — наводжу в рух, збуджую) — біологічні активні речовини, виділені у внутрішнє середу організму, що регулюючі його найважливіші функції (у комах — метаморфоз, линяє);

>антифиданти (>anti — проти) — речовини, які харчування комах;

>стерилянти (>хемостерилянти) — для статевої стерилізації комах для одержання безплідного потомства.

Для боротьби зі збудниками хвороб рослин застосовують:

фунгіциди (>fungus — гриб) — хімічні препарати для боротьби з грибними хворобами;

>фунгистатики — хімічні речовини, затримуючі проростання суперечка і зростання грибів;

>бактерициди (>bacteria— бактерія) — які захищають від бактеріальних хвороб рослин, і навіть які вбивають бактерій;

>вирусоциди (>virus — вірусні збудники) — для боротьби з вірусними хворобами рослин;

антисептики — (>anti — проти,septicos — гниль, руйнація) — хімічні речовини,предохраняющие неметалеві матеріали від руйнації мікроорганізмами, зокрема віддереворазрушающих грибів.

Для боротьби з бур'янистої і небажаноїкустарниково-древесной рослинністю застосовують:

гербіциди (>herba — трава) — для боротьби з трав'янистою бур'янистої рослинністю, до них відносяться:

>арборициди (>arbor — дерево) — знищення небажаної деревної і чагарникової рослинності;

>алъгициди (>alga — водорості) — знищення водоростей і той бур'янистої рослинності в водоймах.

Серед пестицидів, які у захисту рослин, виділяють сполуки, які мають специфічним дією на рослини:

дефоліанти (de— видалення,folium — лист) — дляпредуборочного видалення листя рослин з прискорення їх дозрівання і полегшення механізації жнив;

десиканти (>desicco —висушиваю) — хімічні препарати, викликають зневоднення тканин рослин, що прискорює їх дозрівання, полегшує збирання врожаю зменшує його втрати;

>ретарданти (>retardatio — уповільнення) — затримки зростання і розвитку рослин, що зумовлюєукорачиванию стебел і втеч;

регулятори зростання — з метою прискорення зростання і розвитку рослин.

>КЛАССИФИКАЦИЯПЕСТИЦИДОВ ПОСПОСОБУ ЇХПРОНИКНОВЕНИЯ УОРГАНИЗМ ІХАРАКТЕРУ ДІЇ

За масштабами застосування провідне значення мають групи пестицидів: інсектициди, фунгіциди і гербіциди.

Розглянемо класифікацію цих груп пестицидів.

>Инсектициди відповідно до цими ознаками поділяють ми такі групи:

контактні, викликають отруєння шкідливих комах за хорошого контакту з кожного частиною їхнього тіла; переважно застосовують проти шкідливих комах зколюще-сосущим ротовим апаратом. Контактні інсектициди ефективні також гусеницьчешуекрилих комах (метеликів);

кишкові, викликають отруєння шкідливих комах згризущим типом ротового апарату потрапляючи пестициду разом із їжею в кишечник;

системні, здатні проникати у рослина, пересуватися з його судинної системі, призводячи до загибелі котрі живуть всередині листя, стебел чи коренів шкідників, ще, отруюватипоедающих рослини комах;

>фумиганти (>fumigo—окуриваю,димлю) — хімічні препарати, отруйні комах парами, газами,аерозолями через дихальні шляху.

>Фунгициди характером дії поділяють:

на захисні, попереджуючі зараження рослинфитопатогенами, діючи здебільшого їх репродуктивні органи; вони здатні вилікувати хворі рослини;

і, здатні знищити патоген, вжепроникший в рослинні тканини, пригнічуючи як репродуктивні, а й вегетативні органи гриба.

По способу проникнення рослин та захисні, і і фунгіциди поділяють:

на контактні, які діють збудника за безпосередньої контакту з них іпредотвращающие зараження різних частин рослини з поверхні. Ці фунгіциди діють короткочасно, у період вегетації їх застосовують кілька разів через певні часові відтинки;

системні, проникаючі на рослину чиусваивающиеся їм у безпечних концентраціях іпредотвращающие зараження частин, віддалених від місця нанесенняфунгицида (захисні), або ж що знищуємо збудників, вжевнедрившихся у кістковій тканині рослин (і). Системні фунгіциди здатні такожинактивировать токсинипатогенна чи змінювати обмін речовин рослин в несприятливу для збудника бік, підвищуючи їх опірність захворювань (препаратииммунизирующего дії), Тривалість дії системних фунгіцидів меншою мірою залежить від метеорологічних умов, зберігаючи токсичність дляпатогенна тривалий час.

>Гербициди характером дії на рослини діляться на:

виборчі (селективні), вражаючі лише види рослин (бур'яни) і щодо безпечні інших (культурних) видів; у тому числі вражаючі тільки дуже обмежену кількість видів бур'янів чи тільки одна частка (вузька вибірковість, наприкладтриаллат іавадекс проти вівсюга);

суцільного дії, чиобщеистребительние, що знищуємо всю рослинність майданами, вільних від посівів, обабіч залізниць, вздовж зрошувальних і дренажних каналів, навколо промислових об'єктів, на спортивних майданчиках тощо. буд.

Розподіл гербіцидів на виборчі і суцільного дії носить умовний характер, оскільки вибірковість зберігається тільки у межах певних норм витрати. По способу проникнення бур'янисте рослина гербіциди ділять на контактні й системніші:

контактні гербіциди вражають листя, стебла рослин, причому лише ті ділянки, куди потрапив препарат; у своїй можливіотрастание нових втеч подальший розвиток враженого бур'яну;

системні, потрапивши на листя, стебла (при наземної обробці) і коріння (при обробці грунту), швидко проникають всередину тканини, стрімко поширюються за всьому рослині, викликаючи його загибель. Системні гербіциди найефективніші боротьби з бур'янами, мають потужну кореневу систему, особливо багаторічними.

>КЛАССИФИКАЦИЯПЕСТИЦИДОВ ПОХИМИЧЕСКОМУСОСТАВУ

По хімічним складом виділяють три основні групи пестицидів:

неорганічні сполуки (препарати міді, сірки, марганцю, заліза та інших.);

препарати рослинного, бактеріального і грибного походження (біопрепарати, антибіотики, і фітонциди);

органічні (>органо-синтетические) препарати — найбільш велика група пестицидів із різних класів хімічних сполук.

Знання хімічної класифікації дозволяє орієнтуватися у потоці інформації пестициди, оскільки речовини однієї групи мають подібні властивості і механізм дії, це важливо щодо і застосування нових пестицидів, вступників ринку.

2. Специфічна стійкість шкідливих організмів до пестицидів, причини виникнення і його шляху подолання

Стійкість (резистентність) до пестицидів відзначено в багатьох видів комах і кліщів. Вона то, можливо індивідуальної приватизації та видовий, остання пов'язані з ставленням різних організмів до отрутним речовин.

Комахи різними фазах розвитку (яйце, личинка, лялечка, дорослі особини) по-різному відгукуються на вплив пестицидів.

Найбільш стійкі яйця та кралечки, комахи вдиапаузирующих фазах.Личинки комах перед линянням стійкіші, ніж після линьки, самки сталіший самців.

>Високоорганизованние комахи з розвиненішою нервової системою (>перепончатокрилие,чешуекрилие) менш стійкі, ніж клопи, тлі. Будова шкірних покровів, наявність воскових нальотів, будова оболонки яєць, активність фізіологічних процесів визначають різну стійкість комах. Чимало їх ми мають спеціальні ферменти, які беруть участь у метаболізмі отруйних речовин і прискорюють розкладання його з освітою нетоксичних продуктів.

У шкідливих організмів є і спеціальні захисні реакції проти впливу отруйних речовин: відмови від приймання їжі, блювотний акт, закриттядихалец. Голі слизни виділяють слиз, яка склеює частки препарату, і домашні тварини виповзають з оболонки слизу, змішаної зпестицидом.

Умови харчування,перезимовки, особливості поведінки також мають значення при дії отруйних речовин.

Через війну систематичного застосування одним і тієї ж препаратів виникає специфічна стійкість — звикання. Специфічна стійкість відома уяблонной плодожерки, капустяної молі,репной білявки, колорадського жука й інших комах.Отмечена стійкість кліщів дофосфорорганическим препаратів. Причиною специфічної стійкості є відбір із гетерогенних популяцій особин, які мають підвищену сталістю.

Послаблення специфічної стійкості можна досягнути шляхом застосування пестицидів різних класів хімічних сполук з різними механізмом дії, розумного поєднання агротехнічних, біологічних і хімічних методів, застосування комбінованих препаратів. Спільне застосування пестицидів посилює їх токсичні властивості, викликаючи синергізм. Синергізм може виявлятися як просте підсумовування дії (>аддитивность) як і ефект, перевищує сумарне дію окремих препаратів (>потенцирование).

У окремих випадках взаємодія пестицидів призводить до антагонізму, т. е. ослаблення чи знищення дії одного препарату в інший.

Нарешті, задля унеможливлення стійкості шкідників до отрутам слід уникати застосування пестицидів в знижених норми витрати.

3. Заходи безпеки при зберіганні і відпустці пестицидів

Пестициди дозволяється завозити з базисних складів лише за про наявність у господарстві персоналу, підготовленого роботи з отруйними речовинами, коштів індивідуальної захисту, спеціального складського приміщення, який є відповідний паспорт, який відповідає вимогам органів санітарного нагляду, що контролюєтьсясанепидстанциями і підтверджується довідкою, котра видається районної станцією захисту рослин.

Приміщення для зберігання пестицидів, і навіть майданчики для заправки апаратури, приготування отруєних приманок має перебувати не ближче 200 м від житлових і тваринницьких приміщень, джерел водопостачання, місць концентрації корисних тварин і птахів і проінвестували щонайменше 2000 м від берегів рибогосподарських водойм. Територія складу з майданом, достатньої для в'їзду і розвороту машин, з навісом, під яким зберігається тара, майданчиком для знезараження тари надійно огороджується.

Приміщення складу має вистачити вільним в розрахунку обсягу збережених пестицидів, даху — справними, поли — асфальтованими чицементированними. Приміщення необхідно обладнати стелажами, забезпечити природною (вікна, кватирки) чи примусової вентиляцією. Він повинен складатися з відділення збереження і видачі хімікатів і підсобного приміщення зберігання документів, спецодягу, аптечки, мила, води. Підлогу мали бути зацікавленими рівними, розташованими вище рівня грунту. Особливу увагу варто приділяти вентиляції складських приміщень.

На складі пестицидів не можна зберігати харчові продукти, фураж, предмети господарського призначення. Склад повинен надійно закриватися замком.Сильнодействующие препарати необхідно зберігати в особливомуопечативаемом відділенні.

Летючі,гигроскопичние пестициди бережуть у герметичною тарі. Препарати, до складу яких входять вода, формалін,карбатион,аминная сіль 2,4-Д і всі масляні концентрати емульсій, взимку слід зберігати в опалювальному приміщенні. У повній ізоляції з інших препаратів мусить зберігатися хлорат магнію іхлорат-хлорид кальцію, оскільки вони викликають самозаймання горючих речовин. Доцільно роздільне розміщення рідких і порошкоподібних препаратів.

За збереження і видачу пестицидів відповідає комірник. Він бере видає їх, стежить за паспортизацією, цілісністю тари, проводить її знешкодження і збирання приміщення.

Забороняється завозити на склади колгоспів і радгоспівнепаспортизированние препарати.

На тару би мало бути завдані попереджувальні смуги: біла — длядефолиантов, чорна — дляинсектоакарицидов інематицидов, зелена — для фунгіцидів, синя — для речовин для протруєння, жовта — дляродентицидов, червона — для гербіцидів.

На складі неприпустимо присутність сторонніх осіб. Перед початком робіт необхідно провітрити приміщення за тридцяти хв. Пестициди відпускаються і приймаються з засобів захисту. На складі забороняється, є, курити, працювати без спецодягу.

Облік вступників складу і що виділяються препаратів ведеться в прибутково-видатковою книзі, якою славиться комірник взапирающемся столі.

З складу пестициди видаються по письмового розпорядженню керівника господарства або його заступника особі, що відповідає при проведенні робіт з хімічної захисту.Отпускаются препарати лише з масі на надійний тару. Суворо забороняється видавати їх стороннім особам.

За наявності на яких складах швидкопсувних пестицидів перед застосуванням необхідно проаналізувати визначення відсотка чинного речовини і коригування норм витрати. Це стосується насамперед до наступним препаратів:

пастам,концентратам емульсій, що містить воду, і колоїдної сірці, яка висихає;

>карбатиону іаминной солі 2,4-Д, здатним кристалізуватися;

>гранозану,хлорату магнію і винищити через летючості або хімічної зміни;

>формалину, здатному до полімеризації і випаданню опадівпараформа.

Наприкінці минулого року складі проводиться інвентаризація з упорядкуванням акта зняття залишків за підписами голови інвентаризаційної комісії, агронома, бухгалтера і комірника.

Залишки пестицидів, заборонених до застосування сільському господарстві і які прийшли непридатність, знищують відповідно до спеціальними інструкціями.

Перевезення пестицидів ввозяться присутності відповідального особи. Забороняється перевозити їх скільки завгодно чи несправної тарі. Транспортні кошти мають бути справними, легко піддаватися очищенні. Категорично забороняється перевозити пестициди разом із харчовими продуктами чи іншими вантажами. Після перевезення транспортні засоби знешкоджуються.

Зазвичай доречно роботи з складу доставляють пестициди з розрахунку денного витрати.Неиспользованние залишки разом з тарою здають назад складу з упорядкуванням спеціального акта.

4. Циркуляція пестицидів у природі й особливості поведінки пестицидів в біосфері

Інтенсивне використання у сільське господарство мінеральних добрив і пестицидів призводить до щорічного вступу у біосферу різних хімічних речовин. У зв'язку з цим проблема охорони навколишнього середовища, особливо в використанні пестицидів, набуває виняткового значення, неблагополуччя встановлюють шляхом порівняння фактично виявленого кількості пестицидів з гранично допустимою концентрацією (ГДК) для повітря, води, грунтів та з максимально допустимим рівнем (МДУ) в сільськогосподарських продуктах. З даних розраховують комплексний показник — максимально допустиму навантаження (>МДН) пестицидів для даної екосистеми.

При біологічному моніторингу використовують деякі індикаторні види рослин, які мають високої

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація