Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Розробка бізнес-плану на виробництво і використання концентрованого органічного добрива


Реферат Розробка бізнес-плану на виробництво і використання концентрованого органічного добрива

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Інститут економічних змін і управління ринком (>ИЭПУР)

>КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО ІМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


Допустити до захисту:

Зав. кафедрою

________________ Г.І.Москвитин

«_____» ___________________ 2008 р.


>ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: Розробка бізнес-плану виробництво та використання концентрованого органічного добрива (з прикладу ВАТ «Сіятель»,

Сальського району, Ростовській області)

 

Автор дипломного проекту  

(>Ф.И.О)

Спеціальність _________________________

(номер, найменування)

Група _______________________________________

(номер, найменування)

Науковий керівник                                          .

                (>Ф.И.О)

Москва – 2008 р.

Зміст:

Запровадження

  ПРАВОВА ОСНОВА,ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА І АНАЛІЗПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «>СЕЯТЕЛЬ»САЛЬСКОГОРАЙОНА

1.1.Организационно-правовая форма і структура управління

підприємством

1.2. основні напрями виробничої діяльності господарства

і її

  1.3. Динаміка фінансового становища підприємства

2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ,ПРАКТИЧЕСКАЯЗНАЧИМОСТЬ І   

ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕСПЛАНИРОВАНИЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  2.1. Види, роль і важливе місце бізнес-планів, у системі планування

                 підприємств

  2.2. Структура основних розділів бізнес-плану нового вид

                 продукції

2. Обгрунтування економічної доцільності нова продукція й розробка бізнес-плану їхньому

виробництво

  3.1. Коротка характеристика основних властивостей, процесу виробництва,     

                  агрономічної та його економічної ефективності

                 концентрованого органічного добрива «>Агровит-Кор»

  3.2. Опис процедури складання розділів бізнес-плану на  

                  виробництво і концентрованого органічного  

                 добрива

Укладання

Список використаних джерел постачання та літератури

Додатка

Запровадження

Світ підприємництва холоднокровний, жорсткий і розважливий. Він позбавлений сентиментальності і далекий до добродійності. Дотримуючись певним законам і правил, гроші завжди прагнуть туди, де є умови їхнього збільшення і розмноження, і біжать звідти, де клімат їм більш сувора, а тим паче уникають тих зон, де виникають серйозні й необгрунтовані ризики.

Будь-який підприємець всіма засобами намагається зменшити втрату фінансових вливань, поміщених у різні проекти, хоча цілком прибрати втрати нікому вдасться. Вкладення це ризик, який буває один різним. Є ризик, пов'язані з суб'єктивної чи об'єктивної неможливістю повністю передбачити й врахувати всіх можливих сценарії майбутніх подій. А явний авантюризм. У першому випадку, можливо, нічого очікувати отримана вся розрахункова прибуток, у другий випадок то, можливо втрачено все.

Основне завдання бізнес планування є оцінка різних ситуацій з погляду можливого ризику, можливих обсягів продажів і ймовірності збитків чи прибутку. Нині, у зв'язку з практично повсюдним розвитком маркетингової діяльності різних фірм, яка орієнтована постійно мінливі потреби й потреби кінцевих споживачів, наусложняющиеся й більше вимогливі запити, окремому комерційному підприємству стає дедалі складніше знайти свою ринкову нішу й успішно утримуватися у ній. Одне з найважливіших інструментів управлінської діяльності фірми, що дозволяє вкладати фінансові ресурси з обгрунтованою ступенем ризику і прогнозувати віддачу як прибутку, є впорядкування і використання бізнес планів.

Через війну маркетингової діяльності різних фірм, через науково-технічного прогресу, розвитку людських потреб багато товарів, щойно з'явившись над ринком і завоювавши популярність серед споживачів, невдовзі старіють і ніколи витісняються з ринку іншими, досконалішими товарами.

Для успішної реалізації своєї комерційної діяльності, які забезпечують виживання та розвитку організації, товаровиробники змушені враховувати існування життєвих циклів вироблених товарів.Устаревающие товари потрібно замінювати налаштувалася на нові, досконаліші і затребувані ринком. Тому підприємства періодично здійснюють інвестування коштів, часом великим, у налагодження нового виробництва, проникнення і утримання на ринках збуту.

Будь-якому сільськогосподарському підприємству, який займається рослинництвом, важко переоцінити роль добрив у процесі отримання високих урожаїв прийнятного якості. Особливу роль грають органічні добрива, оскільки вони лише створюють благотворний поживний баланс рослинам, а й покращують структуру грунту, її родючість. У зв'язку з значним зниженням поголів'я сільськогосподарських тварин забезпечити грунт достатнім обсягом органіки стає дедалі складніше.

У цьому вважаю, що тему даної дипломної роботи, присвяченій розробці бізнес-плану виробництва та використання концентрованого органічного добрива, котрій потрібно значно менше вихідного сировини, а значно менша доза внесення дає змогу отримувати значно більша економічний ефект, є актуальною й практично значимої для існуючих умов діяльності багатьох сільськогосподарських підприємств.

Метою згаданої дипломної роботи було вивчення теоретичних особливостей розробки бізнес-плану нового такого роду продукцію, обгрунтування, рекомендації й розробка основних розділів бізнес-плану інноваційного проекту виробництва та використання концентрованого органічного добрива для виробничо-економічних умов діяльності конкретного підприємства.

Досягнення даної мети було поставлено і вирішені такі:

1. Провести аналіз структури управління і виробництва, господарсько-економічній діяльності підприємства, з прикладу якого "буде розроблятися бізнес-план.

2. Здійснити глибокий теоретичний аналіз особливостей розробки типового бізнес-плану нового такого роду продукцію

3. Сформувати рекомендації зі складання та спробу виробити основні розділи бізнес-плану інноваційного проекту виробництва та використання КВУсуперудобрение «>Агровит Кор» для виробничо-економічних умов діяльності конкретного підприємства.

Технологія виготовлення і використання концентрованих органічних добрив (КВУ) відома вже відносно віддавна. Проте застосування КВУ поки що не набуло належного уваги більшості російських підприємств. Попри порівняно низькі питомі витрати потребує матеріальних та коштів, низьку потреба у основному вихідному сировину – гною сільськогосподарських тварин – дана група добрив як і обмаль відома сільгосптоваровиробників.

У зв'язку з цим основний елемент наукової новизни даної дипломної роботи є підставою економічне, екологічне, маркетингове обгрунтування ефективності організації внутрішньогосподарського виробництва КВУ і його використання підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Питанням вивчення грунтового родючості й його впливу врожайності сільськогосподарських культур присвячені праціВ.В.Докучаева,В.Р.Вильямса,П.А.Костичева,И.Н.Листопадова,Г.П.Продана,Л.П.Груздевой,М.М.Кононовой,А.Н.Сокольского та інших вчених. Економічні аспекти виробництва та внесення органічних добрив розглядаються на роботахА.И.Еськова,Г.Е.Мерзлой,Н.Н.Муша,В.Д.Панникова,Г.П.Продана,И.Д.Рудая,И.В.Свисюка та інших авторів. Разом про те, що у цьому напрямі дослідження найчастіше носять фрагментарний характері і не містять конкретних рекомендацій по бізнес планування інвестицій увнутрихозяйственное виробництво і КВУ.

Об'єктом дослідження було сільськогосподарське підприємство ВАТ «>Сеятесь» Ростовській області Сальського району, йогорастениеводческая галузь і підгалузі, застосовувані механізовані технології виробництва рослинництва. Методичні і теоретичні особливості розробки бізнес-плану розглядалися загалом, без конкретизації з прикладу конкретного господарства.

Предметом дослідження виступав економічний механізм формування витрат, виручки з оцінкою ефективності виробництва та використання органічних добрив в сільськогосподарських підприємствах, і навіть кошти та методи фіксування цієї інформації у пунктах бізнес-плану.

Аналіз стану аналізованого об'єкта дослідження здійснювався переважно протягом останніх 3 року. Оцінка гаданих інвестицій і щорічних поточних витрат здійснювалася для періоду «терміна життя» інвестиційного проекту, тобто за гадані майбутні 5 років.

Інформаційній базою проведеного у цій дипломної роботі дослідження послужили праці вітчизняних і закордонних вчених і фахівців із економічним і технологічним аспектам збереження й відновлення грунтового родючості. У процесі роботи застосовувалися методи системного аналізу, порівняння, балансовий, монографічний та інші. Як вихідної інформації використовувалися дані річних звітів і первинного обліку обстеженого господарства останніми роками.


1. ПРАВОВА ОСНОВА,ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА І
АНАЛІЗПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «>СЕЯТЕЛЬ»САЛЬСКОГОРАЙОНА

1.1.           >Организационно-правовая форма і структура управління

 підприємством

 

У процесі проходження переддипломної практики нами обстежили сільськогосподарське підприємство ВАТ «Сіятель», розташоване на південному сході Ростовській області, вСальском районі. Господарство віддалене від центру області – р. Ростова-на-Дону на 150 км. Своєю залізничної станції господарство немає, а близька перебуває у п. Цілина, з відривом 12 кілометрів від господарства. Поруч із господарством пролягає асфальтоване шосеРостов-Сальск. Найближчі адміністративні райони області:целинский,песчанокопский. Господарство межує з землямицелинского району. Найближчі населених пунктів: п. Цілина, п. Гігант і свої відділення.

Історія розвитку підприємства починається у 1922 р., коли зусиллями емігрантів США, Фінляндії, і навіть російських громадян, у у відповідь заклик В.І.Леніна з приводу створення сільськогосподарських комун було організовано комуна «Сіятель», назва якого було співзвучно місту, з яких було виплачено близько 70% початкового складу працівників – Сіетл (>Seattle). Згодом господарство було реорганізовано до підмосковного колгоспу і по 1993 р. функціонувало як колгосп їм. Сталіна, колгосп їм. XXII партз'їзду. З 1993-го р. колгосп був реорганізований у ТОВ, та був, з 2001 р. – на ВАТ «Сіятель».

У складі акціонерів господарства працівники становлять більшість, проте контрольний пакет акцій належить людям, які працюють уобследованном підприємстві. Відкрите товариство «Сіятель», є комерційної організацією. Воно вправі у порядку відкривати банківські рахунку за території Російської Федерації і її межами.

Господарство є власником належить йому майна, і коштів й відповідає за своїми зобов'язаннями власне майно. Основною метою діяльності господарства є виробництво і реалізація сільськогосподарських товарів щоб одержати прибутку.

ВАТ «Сіятель» у праві здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законодавством. Об'єктом діяльності господарства є:

- виробництво, переробка, зберігання, реалізація продукції сільськогосподарського призначення;

- розробка нових технологій із переробки сільгосппродукції із наступною реалізацією на внутрішньому, а зовнішньому ринках;

- вирощування зернових іефирно-масличних культур;

- обробіток інших сільськогосподарських культур;

- тваринництво;

- маркетинг і реклама;

- задоволення потреб з перевезення вантажів і пасажирів;

- виробництво і реалізація продукції харчової промисловості;

- здійснення операцій на товарній біржі;

- заготівля, переробка й виробництво сільськогосподарської продукції;

- будівництво об'єктів виробничого, соціального і культурно-побутового призначення;

- здійснення експортно-імпортних операцій;

- здійснення постачальницько-збутовій, оптової роздрібної і комісійної торгівлі товарами народного споживання, сільськогосподарської продукцією, виробами народного промислу, товарами промислового й науково-технічного призначення;

- виробництво і реалізація продуктів.

Господарство здійснює своєї діяльності виходячи з будь-яких укладених угод чи ініціативному порядку за умов, визначених домовленістю сторін, зокрема шляхом проведення робіт і надання послуг за замовлень юридичних осіб і громадян як, і там, крім заборонених законодавством операцій.

Структура виробництва й управління обстеженого підприємства у вигляді схеми відбито на рис. 1.

Мал.1. Структура виробництва й управління
на ВАТ «Сіятель» Сальського району Ростовській області

З схеми на рис. 1 видно, що ВАТ «Сіятель» розділене на 2 комплексних бригади.Комплексними є оскільки у кожної їх здійснюється виробнича діяльність й рослинницької, і тваринницької галузей [23]. Машинно-тракторний парк є у кожної з бригад, у своїй склад техніки другий бригади значно менше, ніж у першою і вміщує виконання деякихуходних робіт у рослинництві. Парк машин першої комплексної бригади містить більше і номенклатуру машин й у періоди авральних робіт (оранка, посів, прибирання) здійснює роботи з полях всього господарства, допомагаючи виконати необхідні обсяги будівельно-монтажних робіт у межах установленихагросроков другий бригаді. На чолі кожної бригади перебуває бригадир. Головніспециалисти-технологи бригади (агроном, зоотехнік, ветлікар) надають бригадам допомогу у розробці та здійсненні технологічних процесів, від імені зборів акціонерів контролюють і їхня виконання.

У складі підприємства є обслуговуючі виробництва:електроцех,стройбригада, громадське харчування, бійня, млин. На чолі кожного виробництва перебуває керівник, має спеціальна підготовка.

З іншого боку, все виробництва забезпечує інженерна служба на чолі з головного інженера. У складі інженерної служби є такі ділянки: машинно-тракторна майстерня,автогараж, нафтобаза і складське господарство, служить для тимчасового зберігання запасними частинами до машин та обладнання.

Дійові підрозділи обслуговуються центральної бухгалтерією, у якої, крім головного бухгалтера, є старший економіст (з аналізу і планування), бухгалтери матеріального відділу, розрахункового відділу, виробничого відділу.

Очолює оперативну роботу генерального директора ВАТ «Сіятель»Герин А.І., підзвітний правлінню, а ще через нього - загальних зборів працівників.

Характеристика обов'язків та його розподіл між працівниками центральної бухгалтерії господарства показано в табл. 1. Першочергове завдання робітників бухгалтерії залежить від віданні своєчасного достовірного обліку всіх здійснюваних операцій та руху майна, що дозволяє своєчасно й безпомилково складати бухгалтерську звітність - як загальноприйняту (форми №№ 1, 2, 3, 4, 5), і спеціалізовану.

Перелік спеціалізованих форм річний звітності господарства, із їхніх основного змісту, яке б у керування сільського господарства району й ревізійної комісії господарства, приведено у табл. 2.

Таблиця 1

Характеристика і розподіл обов'язків працівників бухгалтерії
ВАТ «Сіятель» Сальського району

№п/п

Посада і кількість працівників
бухгалтерії

Обов'язки, закріплені за працівниками
Зміст обов'язків

номер форми,
розділу річний звітності

1.

Головний
бухгалтер – 1 чол.

Управління штатом бухгалтерії, здавання звітності, контроль руху коштів і матеріальних запасів, планування і проведення інвентаризацій майна України та інших активів контроль упорядкування та здавання всіх форм квартального і обсяг річного звітності
2. Заступник головного бухгалтера – 1 чол. Рух капіталу і надходження коштів, рух позикових коштів,внеоборотних активів,амортизируемого майна, фінансових вливань, основних засобів

Ф.№ 1 (>р.3, 4, 5)

Ф.№ 2, 3, 4

Ф.№ 5 (>р.1, 3, 4, 5, 7)

Ф.№17-АПК

3. Бухгалтери матеріального відділу - 2 чол. Рух оборотних активів, облік реалізації продукції з її видам, наявності своєї продукції початок і поклала край року, надходження, і витрати, продаж працівникам як оплата праці (натуроплата)

Ф.№7-АПК

Ф.№16-АПК

Довідка до ф.№ 16

Ф.№ 1 (>р.2, 3)

4. Бухгалтер розрахункового відділу - 1 чол. Облік чисельності та заробітної плата працівників, облік фонду зарплати, розподіл витрат праці, розрахунок основних показників діяльності, облік дебіторської та кредиторської заборгованості

Ф.№5-АПК

Довідки до ф.№ 5

Ф.№6-АПК

Ф.№ 5 (>р.2)

5. Бухгалтери виробничого відділу - 2 чол. Облік витрат за основне виробництво, допоміжні та що обслуговують підрозділи, літочислення врожайності культур, собівартості виходу продукції тваринництва, собівартості живої ваги худоби, облік обороту тварин

Ф.№8-АПК

Ф.№9-АПК
(>р.7, 9)

Ф.№13-АПК

Ф.№15-АПК


Таблиця 2

Перелік та короткий зміст спеціалізованих форм
річний звітності ВАТ «Сіятель»


>п/п


форми

Найменування форми звітності Стислий зміст форми
1. >5-АПК Чисельність і їхня заробітна плата працівників >Среднесписочная чисельність і обсяг річного фонд зарплати за категоріями працівників, розподіл витрат праці
2. >6-АПК Основні показники Виробництво валової продукції, вартість основних фондів, наявність енергетичних потужностей, наявність лізингового майна
3. >7-АПК Реалізація продукції Обсяги і собівартість проданої продукції і на виручка
4. >8-АПК Витрати на основне виробництво Елементи і витрат, зокрема
Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація