Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Підвищення продуктивності худоби за рахунок зміни раціону годівлі, а так само аналіз ефективності планованих заходів


Реферат Підвищення продуктивності худоби за рахунок зміни раціону годівлі, а так само аналіз ефективності планованих заходів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

>ФГОУВПО «>ТВЕРСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ»

Економічний факультет

Кафедра організації підприємницької діяльність у АПК

Бізнес-план

на задану тему: «підвищення продуктивності худоби з допомогою зміни раціону годівлі, а як і аналіз ефективності планованих заходів»

                                                                   Виконала студентка

                                                                                       5-го курсу

                                                                                      51 групи

                                                                               >Скороделова М.А.

                                                                   Керівник:

                                                                        Бугров А.В.

                                                                           Оцінка

Твер, 2007 рік


Зміст

>1.Резюме

2. Загальна характеристика діяльності КФГ «>Андреапольское» і підприємства у розвитку галузі тваринництва

>3.Анализ ринку виробництва і основних конкурентів

>4.Производственний план

5. План маркетингу

6. Організаційний план

7. Ризики і гарантії

>8.Финансовий план

Висновки та пропонування

Список використовуваної літератури

Додаток


>1.Резюме

Тваринництво — другий комплекс галузей сільського господарства, продукція якого зіставляет приблизно половину всієї продукції сільськогохозяйства. Вона забезпечує населеннявисокобелковими ідиетическими продуктами харчування, а ряд галузей промисловості –сирьем. Роль і значення тваринництва економіки країниопределяют і завдання статистики тваринництва, що зводяться до :

• характеристиці гніву й розвитку окремих галузей тваринництва;

• аналізу їх територіального розміщення;

• вивченню чинників, що впливають в розвиткуживотноводства;

• вивченню розподілу худоби за категоріями господарств;

• аналізу виконання планів розвитку тваринництва;

• вивченню міжгалузевих і внутрішньогалузевих зв'язків та інших. Основними показниками з вивчення галузі є:

• показники чисельності та складу худоби;

• показники відтворення поголів'я;

• показники продуктивності і продукціїживотноводства.

Метою курсової роботи є підставою розробка плану підвищення продуктивності худоби з допомогою зміни раціону годівлі, а як і аналіз ефективності планованих заходів.

Завдання курсового проекту:

· Вивчення можливостей КФГ «>Андреапольское» та її економічну ситуацію;

· Аналіз ринку конкурентів;

· визначення потреби у кормах.

· Маркетингові дослідження;

· Розробка організаційної структури КФГ «>Андреапольское»;

· Виявлення ризиків від застосовуваних заходів;

· Розрахунок економічну ефективність застосовуваних заходів.

Об'єктом дослідження є КФГ «>Андреапольское» Тверській областіАндреапольского району. На даному підприємстві основний напрям- відгодівлю молодняку великої рогатої худоби, тому запропоновані йому заходи актуальні.

Джерелами цифрової інформації є річні звіти від 2000-го до 2006 роки, раціони годівлі, товарно-транспортні накладні інші документи.


2. Загальна характеристика діяльності КФГ «>Андреапольское» і підприємства у розвитку галузі тваринництва.

КФГ «Андреапольское» грунтується з урахуванням радгоспу «>Андреапольский», який було у 1966 року з урахуванням колгоспу «Зоря». У1974году було приєднано ще землі радгоспів «Супутник», «Гладкий лаг», «Жуковський» і «>Денисово». З 2 лютого 1993 року радгосп «>Андреапольский»переорганизован АТЗТ «>Андреапольский», далі, 23 березня 2001 року- в СПК «>Андреапольский» і у лютому 2004 року – в КФГ «>Андреапольское» з реєстраційним номером №691303735835.

Юридична адреса КФГ «>Андреапольское» Тверська областьАндреапольский район буд.Рогово.

Банківські реквізити- комерційна таємниця.

>Организационно-прававая форма: господарство.

Характеристика менеджерів вищої ланки управління:

Директор підприємства: Семенов В.Є., вік 45 років; освіту: вище, кваліфікація: учений агроном.

Головний бухгалтер: СмирноваО.Л., вік 45 років, освіта вища,квалификация-економист-организатор с-х виробництва.

Основний кадровий потенціал представленотаблице.(прил. 1)

Основний вид діяльності- виробництво і реалізаціяс.х. продукції.

На підприємстві науково-технічний потенціал перебуває в низький рівень.

Становище на ринку- стійке.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства- немає, як і не взаємодіють із банками та інші фінансовими інститутами.

Заходи підтримки і пільги: державні субсидії на закупівлю добрив, повністю позбавлені сплати транспортного податку с-х техніку.

Основними видами діяльності КФГ «>Андреапольское» є виробництво, переробка, збут сільськогосподарської продукції, заготівля лісу, збутпиломатериала та вирубування лісу, надання послуг набік, а як і інша не заборонена Законом діяльність.

Пунктами здачі сільськогосподарської продукції:зерно-Андреапольскийхлебоприемний пункт; м'ясо - на м'ясокомбінати:Нелидовский, Санкт-Петербурзький,Торжокский, Торопецький; молоко на місцевий молокозавод й уг.Торопец.

КФГ «>Андреапольское» розташований навколо містаАндреаполь.Административно- господарський центр лежить у селіРогово з відривом 1км від міста, в 1км від найближчій залізничної станції,300км від вибору обласного центру міста Твері.

На території господарства є найбільших населених пунктів: селоРогово і селоКремено. СелоКремено розміщено з відривом10км від містаАндреаполя. Зв'язок між бригадами здійснюється за польовим іасфальтним дорогах.

Земельний фонд характеризується високим рівнемосвоенности і розораності земель.

Територія КФГ «>Андреапольское» лежить у нечорноземної зонідорновоподзолистих грунтів. Найпоширенішідерногослабо- ісреднеподзолистие, піщані,супесчаниелегкосуглинистие грунту.

Господарство лежить у зоніумеренно-континентального клімату, що характеризується такими показниками : середньорічна температура повітря 3-8,5 З, тривалістьбезморозного періоду 120-135 днів.

Сума середніх добових температур повітря вище15С у період активної вегетації рослин. Річна сума опадів на середньому становить585-670мм (2/3 опадів на року випадає якдождей,1/3- як снігу). Сума опадів із температурою вище 15 З255-400мм.

 У цілому нині температурного режиму території Польщі і достатнявлагообеспеченность сприятливі для вирощування основних сільськогосподарських культур.

>Гидрометрический коефіцієнт дорівнює 1,5-1,8.Биоклиматический потенціал становить 2,06, що дає змогу отримувати високі врожаї зернових.

Потужність гумусового горизонту орних угідь коштує від17-35см.

У цілому нині рельєф сприятливий до застосування сільськогосподарської техніки. Уоргхозплане особливості враховані при уточненні ж розмірів та конфігурації ділянок.

>Почвенно-климатические умови дозволяють за правильної агротехніці, впровадженні системи сівозмін і внесенні добрив отримувати високі і стійкі врожаї всіхвозделиваемих сільськогосподарських культур.

Щоб знати про розмірах КФГ «>Андреапольское», можна розгледіти показники (табл.1).

Дані таблиці 1 видно, що під час з 2002 по 2006 знизилися майже всі показники: валова продукція за собівартістю на 1129тис.руб.; середньорічна кількість працівників на 67 чол., тобто. в 3,3 разу; поголів'я ВРХ на 42%, зокрема поголів'я корів на 36%; наявність тракторів на 10 фіз. од. чи 33,3%; енергетичні потужності на 2708 к.с. чи 37%.

Основні причини зниження динаміки вищевказаних показників: реорганізація підприємства- у зв'язку з цим поменшало обсягу основних виробничих фондів на 21430 тис.руб.из-за цього будинку банку по 15416тис.руб., спорудження та передавальні устрою на 1781тис.руб.; реорганізація призвела до зменшення чисельності працівників як наслідок обсягу випуску продукції, тобто. зниження виручки.

Також реорганізація підприємства підштовхувала професіоналів, що пріоритетним напрямом стало молочно-м'ясне скотарство, тоді як більший вплив приділялося вирощуваннюовса.(табл.2)

На підприємстві слабка спеціалізація, коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,37 на 2006год(прил.1).Развито багато галузей: у галузі рослинництва- виробництво і реалізація зерна у годівниці тваринам, у галузі тваринництва- вирощування ВРХ щоб одержати молока і м'яса.

Таблиця 1

Показники, що характеризують розміри підприємства.

Показники 2002 2003 2004 2005 2006

     Валова продукція у порівняних цінах 1994 р, тис. крб.

     Середньорічна кількість працівників, чол.:

   їх зайнято в с-х .виробництві, чол.

  Площа с-х. угідь, га

  зокрема. рілля, га

Поголів'я тварин:

  їх ВРХ всього, гол

  зокрема корови, гол.

Наявність тракторів,физ.ед.

Енергетичні потужності, к.с.

4516

95

79

2624

2010

221

104

30

7298

5127

77

70

2624

2010

161

100

30

7275

4110

56

56

2624

2010

122

83

27

7020

3924

40

40

2624

2010

113

63

20

4731

3387

28

28

2624

2010

128

66

20

4590

Для виявлення спеціалізації досліджуємо склад парламенту й структуру товарної продукції( табл. 2)

Виробнича спеціалізація підприємства визначається по основним галузям і продуктам, які забезпечують найбільшу виручку від. Тому прямим показником, що характеризує спеціалізацію господарства, є структура товарної продукції, що визначається розподілом кожного виду продукції, загальну виручку від, виражену у відсотках. За структурою визначається головна, додаткова і допоміжна галузі. Основне виробниче напрям розвитку господарства – м'ясомолочне скотарство, що становить 58,8%, що підтверджує нижче наведена таблиця. Додатковою галуззю є рослинництво, який посів 12,4%.

Таблиця 2

Склад і структура товарної продукції

Галузі і різноманітні види

продукції

Виручка від за літами
2002 2003 2004 2005 2006
виручка, тис. крб в % від виробленого виручка, тис. крб в % від виробленого виручка, тис. крб в % від виробленого виручка, тис. крб в % від виробленого виручка, тис. крб в % від виробленого

Рослинництво, всього

178 56,9 1238 47,7 917 44,5 1150 48,5 523 29,3

зокрема:

  зерно

590 18,8 427 16,5 337 16,3 686 29,0 206 11,7
>льнопродукция 1003 31,9 556 21,4 546 26,5 381 16,1 209 11,8
 інша продукція рослинництва 191 6,09 215 8,29 34 1,65 83 3,51 108 6,5

Тваринництво, вцього

1156 36,8 1221 47,1 892 43,3 1212 51,3 1262 70,2

зокрема:

молоко

512 16,3 727 28,0 567 27,5 646 27,4 948 52,5
м'ясо ВРХ 179 5,7 115 4,44 152 7,37 309 13,1 220 12,3
 інша продукція тваринництва 462 14,7 334 12,9 173 8,39 - - 94 5,6
>Прочая продукція 253 8,06 134 5,7 198 9,60 - - - -

Усього за господарству

3138

100

2593

100

2062

100

2362

100

1785

100

 У тваринництві спостерігається таке співвідношення галузей на 2006 рік: молока 75,11%, м'ясо 17,43%, інша продукція тваринництва 7,4%. За 5 років у загальному обсязі продукція тваринництва «зазнала» такі зміни: молоко з 16,3% збільшилося до 52,5, тобто. виробництво цієї продукції розвивається та поступово витісняє інші галузі; м'ясо ВРХ з 5,7 збільшилося до 12,3%, інша продукція тваринництва знизилася з 14,7 до 5,6%.Прочая продукція галузі тваринництва входить гній, шкура від забою, а як і іноді відносили молоко, яке залишалося всередині господарства, у в процентному відношенні ця галузь займає за початку 14,7% 2002 року, а до 2006 року знижується до 5,6%.

Галузь рослинництва можна як самостійну,т.к. виробництво льону залежить від галузі тваринництва.

У структурному відношенні рослинництво ділитися сталася на кількаподъотраслей: вирощування зернових, вони займають від загального обсягу продукції рослинництва 54,76%; вирощуванняльна-долгунца-39,96% 2006 року, інша продукцію припадає 20,65%. У іншу продукцію рослинництва входить отримання сіна, соломи, насіння. За 5 років у галузі рослинництва сталися такі зміни: найбільша питома вага зернові займають у 2005 року 29% від загального обсягу продукції, найменший 2006 року 11,7,льнопродукция найбільша питома вага за 5 років має у 2002 року у розмірі 31,9%, найменший 2006 року 11,8%; інша продукція рослинництва аналогічно найбільша питома вага 2002 року у вигляді 6,09%, а найменший 2004 року у вигляді 1,65%. Дані коливання можна пояснити як невисокою врожайністю, і невисокою ціною реалізації.

>Прочая продукція у КФГ «>Андреапольское» представленапиломатериалами, проте в із повною відсутністю ринку збуту і високої конкуренцією, їх було припинено 2005 року, а пилорама було продано. Обсяг іншої продукції невеличкий: 2002 року її питому вагу становив 8,06%, 2003 року 5,17%, 2004 року 9,6%.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що у структурі продукції підприємства відбулися зміни: зміна спеціалізації на молочно-м'ясне скотарство.

Аналіз структури товарної продукції проводиться з оцінки спеціалізації підприємства з визначенню основний рахунок і додаткової галузей, вивчення виробничого напрями діяльності підприємства за аналізований період, зміни у динаміці і обгрунтування що відбуваються змін.

Головною продуктивної силою будь-якого суспільства є людський ресурс. Під трудовим ресурсом розуміють більшість населення, що має фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, необхідні здійснення корисною діяльності.

Основою формування первинних трудових ресурсів, є система виробничих підрозділів, і служб підприємства, з характеристикою підрозділів основних, обслуговуючих та допоміжних допоміжних виробництв; технологічних і функціональних служб. Приділяють особливу увагу характеристиці служб і підрозділів відповідно до аналізованої галузі.

   Для характеристики фінансово-господарську діяльність КФГ «>Андреапольское» розглянемо дані таблиці 3.

За 5 років у КФГ «>Андреапольское» немає прибутку, зате збиток знижується з 1241тис.руб. 2002 року до 176тис.руб. 2006 року. Як наслідок рівень збитковості знизився з 28,34% 2002 року до 8,98% 2006 року. У цьому спостерігається прибуток тільки з рослинництва 2002-го і 2005 року 421 40тис.руб. відповідно, у тваринництві протягом 5 років збиток, однак у динаміці про знижується з 1582тис.руб. до 151тис.руб.Т.о. рівень рентабельності був лише з рослинництву і лише у 2002 і 2005 року рівний 30,89% і 3,6%.

Позитивним стало зниження кредиторську заборгованість з 4453тис.руб. 2002 року до 137тис.руб. а 2006 року, у поступовій динаміці збільшилося ставлення дебіторської до кредиторської заборгованостей з 0,02 до 0,62.

Зростання валової продукції у цінах 1994 року в 1 середньорічного працівника з 5322,95 крб. до 10127,6 крб. 2006 року можна розцінити як момент, але він пов'язаний й не так з високими обсягами продукції, як із скороченням чисельності працівників практично в ізраза(см. таблицю №1).

Таблиця 3

Основні економічні показники фінансово-господарську діяльність підприємства

Показники 2002 р 2003 р 2004 р 2005 р 2006р
Виручка від продукції, тис. крб. 3138 2593 2062 2362 1785
Собівартість реалізованої продукції, тис. крб. 4379 4097 3466 3020 1961
>Прибиль(убиток) лише господарству, тис. крб. -1241 -1504 -1404 -658 -176
   в т. год. з рослинництва 421 -193 -302 40 -25
              щодо тваринництва -1582 -1309 -1107 -698 -151
Рівень збитковості, % -28,34 -36,71 -40,51 -21,79 -8,98
   в т. год. з рослинництва
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація