Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Підрахунок об'ємів земляних робіт


Реферат Підрахунок об'ємів земляних робіт

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ФГОУВПО «>Чувашский державний університет імені І. М. Ульянова»

Факультет дизайну і комп'ютерних технологій

Кафедра дизайну

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: «Проектування за дизайном середовища»

на задану тему: «>ПОДСЧЁТОБЪЁМОВЗЕМЛЯНЫХ РОБІТ»

>Виполнил:

студент групиДиКТ-61-07

>Изранов Валентин Ігорович

Перевірив:

У. У. Назаров

Чебоксар 2010


Зміст

Запровадження

1. Підрахунок обсягів земляних споруд й робіт

1.1 Визначення обсягів котлованів

1.2 Розподіл грунту з урахуванням балансу земляних мас

1.3 Обсяг котлованів і траншей

1.4 Обсяги робіт, за вертикальної плануванні

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

>Подсчет обсягів земляних робіт досить простий. Наприклад, при складних формах вилучень і насипів їх розбивають на цілий ряд простіших геометричних тіл, які потім підсумовують. Але навіщо потрібен підрахунок? А все досить легко. Він необхідний здобуття права:

обгрунтовано вибрати методи і засоби їх виконання,

встановити необхідністьотвозки чи можливість розподілу вийнятого з котлованів чи траншей грунту на прилеглої території і що наступного її використання для устрою зворотнихзасипок,

визначити вартість будівництва і тривалість виробництва земляних робіт.

Обсяг земляних споруд на стадії проектування підраховується по робочим кресленням, а процесі виробництва — понатурним вимірам.

Усі здійснюються за обсягу грунту на щільному тілі. При визначенні обсягуразрихленного грунту враховують (вводять у розрахунок) коефіцієнти розпушення. Коли об'єкті будівництва споруди декілька тисяч видів грунту, обсяги підраховуються окремо в кожному.

Визначення обсягів земляних споруд й робіт спрощується при застосуванні спеціальних таблиць,номограмм і особливо сучасних засобів обчислювальної техніки. Вибір методу підрахунку залежить від рельєфу місцевості, виду земляного спорудження та необхідної точності розрахунків. Розберемося у цій темі докладніше. Наведемо основні формули підрахунку. І зробимо висновок як саме зручніше розраховувати обсяги земляних робіт.


1. Підрахунок обсягів земляних споруд й робіт

>Подсчет обсягів земляних робіт з влаштуванню вилучень (котлованів, траншей) і насипів при відомих розмірах досить простий. При складних формах вилучень і насипів їх розбивають на цілий ряд простіших геометричних тіл, які потім підсумовують.Подсчет обсягів земляних робіт необхідний здобуття права обгрунтовано вибрати методи і засоби їх виконання, встановити необхідністьотвозки чи можливість розподілу вийнятого з котлованів чи траншей грунту на прилеглої території Польщі і наступного її використання для устрою зворотнихзасипок, визначити вартість будівництва і тривалість виробництва земляних робіт.

>Рис. 1. Схема визначення обсягів земляних робіт, за устрої котлованів різної форми, траншей, насипів: а, б, в — котловани прямокутні, багатокутні, круглі; р — траншея з укосами; буд — насип


1.1 Визначення обсягів котлованів

а) Обсяг котловануVк прямокутної форми з укосами (рис. 1, а) визначають за такою формулою перекинутоїусеченной піраміди (>призматоида):

деBк іLк — завширшки довжина котловану на дні, м;Bкв іLкв — те, зверху; H — глибина котловану, м.

б) Обсяг котловану, має форму багатокутника з укосами (рис. 1, б),

деF1 іF2 — площі дна і верхи котловану, м;Fср — площа перерізу посередині його висоти, м2.

в) Обсяг круглого у плані котловану з укосами (рис. 1, в) визначають за такою формулою перекинутогоусеченного конуса:

де R іr — радіуси верхнього й нижнього підстав котловану.

р) Обсяг квадратного котловану з укосами визначають за такою формулою перекинутогопризматоида:


буд) Обсяг круглого у плані котловану з укосами (рис. 1, в) визначають за такою формулою перекинутогоусеченного конуса:

де R іr — радіуси верхнього й нижнього підстав котловану.

>Котловани для споруд, які з циліндричною і конічній частин (радіальні відстійники, метантенки та інших.), які зазвичай зводяться групами, тобто. за кількома щодо одного котловані, відривають удвічі етапу: спочатку влаштовують загальний прямокутний котлован з розмірамиBк,Lк понизу іBкв,Lкв зверху від позначки закладення їх циліндричною частин, та був роблять поглиблення для конічних частин споруди. Відповідно й обсяги земляних робіт призначають у два етапу: спочатку розраховують обсяг загального прямокутного котловану по приведеним вище формулам, та був обсяг конічних заглиблень з допомогоюприведенной формулиусеченного конуса. Прирасчетах обсягів земляних робіт слід також ураховувати обсяги в'їзних і виїзних траншей:

де М — глибина котловану у місцях устрою траншей, м; b — ширина їх понизу,принимаемая рівної при односторонньому русі 4,5 метрів і при двосторонньому — 6 м;m — коефіцієнт укосу (ухилу) в'їзний чи виїзний траншеї (від 1:10 до 1:15).

Загальний обсяг котловану з урахуванням в'їзних і виїзних траншей:

>Vобщ =Vк +nVв.тр.,


деVк — обсяг власне котловану, м3; n — кількість в'їзних і виїзних траншей;Vв.тр. — їх обсяг, м3.

Із загального обсягу котловану слід виділити обсяг робіт зсрезке рослинного шару, яку зазвичай виробляють бульдозером чискрепером, і навіть обсяг робіт зсрезке недобору, який залишають у дна котловану, розроблюваного екскаватором, ніж порушити цілісність і міцність грунту біля підніжжя, яким спирається спорудження.

Обсяг зрізання рослинного шару можна визначити за такою формулою:

>Vс =Vск +Vср,

деVск — обсяг зрізання грунту на межах котловану, м3;Vср — те, не більше робочої зони, м3.

>Vск =BквLквtс,

деBкв,Lкв — завширшки довжина котловану зверху, м;tс — товщинасрезаемого шару,принимаемая рівної 0,15-0,20 м.

>Vср =B*l,

де B — ширина робочої зони наберме котловану, необхідна для складування матеріалів, конструкцій і рух будівельних машин,принимаемая рівної 15-20 м; l — протяжність робочої зони, м.

Обсяг робіт з зачистці недобору на дні котловану дорівнює:

>Vз.к =BкLкhн,

деBк,Lк — завширшки довжина котловану понизу, м;hн — товщина недобору, м.

Товщина недобору при уривку котлованіводноковшовими екскаваторами визначають залежно від виду робочого устаткування екскаватора і місткості його ковша по табл. № 1.

Таблиця № 1.Допустимие недобори грунту на дні котлованів і траншей

Робоча устаткування екскаватора >Допустимие недобори грунту (>hн), див при уривкуодноковшовим екскаватором земкостью ковша, м3
0,25-0,40 0,5-0,65 0,8-1,25 1,5-2,5 3-5
Пряма лопата 5 10 10 15 20
Зворотний лопата 10 15 20
>Драглайн 15 20 25 30 30

Для визначення обсягів траншей подовжній профіль траншеї ділять до дільниць з ухилами, підраховують обсяги грунту кожного з неї і потім підсумовують.

Обсяг траншеї з вертикальними стінками

>Vтр =Bтр(H1 +H2)L/2

чи

>Vтр = (>F1 +F2)L/2,

деBтр — ширина траншеї;H1 і H2 — глибина їх у двох крайніх поперечних перетинах;F1 іF2 — площі цих перетинів; L — відстань міжсечениями.

Обсяг траншеї з укосами (рис. 1, буд) можна визначити повишеприведенной формулі, у своїй площі поперечних перетинів


>F1,2 = (>Bтр +mH1,2)H1,2.

Більше точно обсяг траншеї з укосами можна визначити за такою формулою Вінклера:

Для визначення обсягу траншей, виділені насовмещенной прокладки мереж (див. рис. 1, е), площа їх поперечного перерізу обчислюють як сукупність площ траншеї повного перерізу трубопроводу глибокого закладення і шляхом додаткової траншеї для трубопроводів меншого закладення. з повним правомBтр1, рівним

>Bтр1 =Dн +20,2 м

деDн — зовнішнє діаметр трубопроводу

Для зручності підрахунку обсягу земляних робіт трасу трубопроводу розбивають через певні відстані (через 100-200 м) до дільниць (пікети) і спочатку визначають обсяги робіт у тих ділянках, та був, підсумовуючи їх, визначають обсяг земляних робіт. У цьому доцільно використовувати так званий табличний метод підрахунку земляних робіт. Для цього він, визначивши ширину траншеї на дні (>Bтр), розбивши трасу на пікети через l метрів і визначивши глибини траншей (H) кожному пікеті (шляхом побудови подовжнього профілю трубопроводу) і визначивши коефіцієнти крутизни укосів (поперечних перетинів кожному їх (>m), знаючи вид залягаючих грунтів і глибини виїмки, дані записують їх у таблицю (табл. № 2).


Таблиця № 2. Таблиця підрахунку обсягів земляних робіт, за розробці траншеї з похилими укосами

Пікети >Bтр1, м H, м >m F, м2 (>F1+F2)/2 l, м >Vтр, м3
1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2,0 1 6 7,7 100 770
1 1 2,6 1 9,4 14,6 100 1460
2 1 3,6 1,25 19,8 14,6 100 1460
3 1 2,6 1 9,4 7,7 100 770
4 1 2,0 1 6 Сума = 400 Сума = 4360

Обсяг земляних робіт кожній ділянці в графі 8 визначають шляхом множення даних графи 6 на дані графи 7 і далі їх підсумовують.

При уривку траншей екскаваторами у дна їхнє співчуття також залишають необхідний недобір грунту, що здебільшого зачищають вручну. Крім цього дні траншей влаштовуютьприямки, які полегшують роботи ззаделке стиків труб.Приямки також найчастіше відривають вручну.

Обсяг земляних робіт з зачистці дна траншеї визначають за такою формулою:

>Vз.т. =BтрLhн,

деBтр — ширина траншеї на дні, м; L — загальна довжина траншеї, м;hн — товщина недобору (див. табл. 1).

Обсяг робіт з влаштуваннюприямков дно якої траншеї:

>Vп =abcL/l,

де a, b, з — розміри, м (приймається поСНиПу); L — довжина трубопроводу, м; l — довжина труби чи трубної секції, м.

Несуча здатність труб значною мірою залежить від характеруопирания їх у підставу. Приміром, труби, вкладені вгрунтовое ложе з кутом охоплення 120 град., витримують навантаження на 30-40% велику, ніж труби, вкладені на пласке підставу. Тому на згадуваній дні траншеї перед укладанням труб доцільно вручну чи механізованим способом влаштовувати, тобто. нарізати спеціальне овальне поглиблення (ложе) з кутом охоплення труб до 120 градусів.

Обсяг земляних робіт з влаштуванню ложа чивикружки дно якої траншеї для укладання труб то, можливо визначено за такою формулою:

>Vл =FлL,

деFл — площа поперечного перерізу ложа (>викружки), м2; L — довжина траншеї, м.

Площа перерізу ложа (>викружки) можна визначити по геометричній формулі площі сегмента, яким фактично і єгрунтовое ложе. Виходячи з цього,

деr — радіус трубопроводу, тобто.D/2, м; (Фі) — кут охоплення труби, град.

Обсяг грунту посрезке рослинного шару на трасі трубопроводу визначається за такою формулою:

>Vс =Vст +Vср,

деVст — обсяг робіт зсрезке рослинного шару не більше траншеї, м3;Vср — те, не більше робочої зони, м3.

деFci — площа зрізання рослинного шару не більше контуру траншеї між пікетами, м2;Hс — товщина рослинного шару, м (приймається рівної 0,15-0,2 м).

деBтр,m — те, що у попередніх формулах;H1, H2 — глибини траншеї на суміжних пікетах, м;li — відстань між пікетами, м.

>Vср =BHсL,

де B — ширина робочої зони, м (приймається рівної 15-25 м);Hс — товщина рослинного шару, м; L — загальна довжина трубопроводу, м.

Обсяг грунту, розроблюваного екскаватором, визначається за такою формулою:

>Vе =Vтр - (>Vст +Vз)

Обсяг грунту, необхідний часткової засипки труб і зворотної засипки траншей (>Vо) з урахуванням коефіцієнта залишкового розпушення (Кор), визначається за такою формулою:

де Кор визначається поЕНиРСб.Е2,прил. 2;Vт — обсяг грунту,витесняемий трубопроводом івивозимий межі майданчики,


деDн, L — зовнішнє діаметр труби і загальна довжина трубопроводу, м; 1,05 — коефіцієнт збільшення обсягувитесняемого грунту рахунок розтрубів (береться до прокладанніраструбних труб).

Обсяг насипів (див. рис. 1, буд) можна вираховуватимуть за тими самими формулам, як і вилучень, враховуючи форму насипу (>призматоид,усеченний конус тощо.).Потребное кількість грунту для спорудження насипу в щільному тілі визначають з урахуванням коефіцієнта залишкового розпушення. При великих ухилах, значної нерівності рельєфу і особливо в устрої насипів на косогорах обсяги земляних робіт підраховують, розбиваючи насипу до дільниць простіший геометричній форми.

Для підрахунку обсягів робіт, за вертикальної плануванні застосовують методи поперечних перетинів,четирехгранних ітрехгранних призм. Майданчик, що підлягає плануванні, на сенсі з горизонталями з горизонталями розбивають на елементарні ділянки, обсяги робіт з яким сумуються. Метод поперечних перетинів (>поперечников) використовують при рівному рельєфі й у орієнтованихподсчетов. У характерних перетинах рельєфу викреслюють поперечні профілі (з відривом друг від друга трохи більше 100 м) і далі визначають площі кожного їх, і навіть обсяги грунту з-поміж них.

Методчетирехгранних призм передбачає розбивку майданчики на прямокутники чи квадрати (рис. 2, а, б) зі сторонами а (20-100 м).


>Рис. 2. Схеми доподсчету обсягів вертикальної планування, засипки іобсипки споруд: а — розбивка майданчики на квадрати; б — становище площин при плануванні; в — план котловану та її поздовжнє перетин визначення обсягу засипки іобсипки після зведення споруд без покриттів; р — те, для споруд із покриттями.


Обсяги вилучень чи насипів, ув'язнені окремими прямокутних призмах,

де а — сторона квадрата;h1,h2,h3,h4 — позначки кутках квадратів.

Відмітки зі знаком «» свідчить про необхідність устрою насипу, а зі знаком «+» — виїмки. Загальний обсяг насипу (виїмки) визначають як сукупність приватних обсягів призм та його частин, що у межах ділянки насипу (виїмки).

Методтрехгранних призм застосовують при нерівному рельєфі (із замкненими горизонталями). Обсяг робіт підраховують шляхом розбивки прямокутників чи квадратів діагоналями на трикутники. У цьому методі досягається найбільша точністьподсчетов.

Після побудови в котловані споруди порожнечі з боків його (пазухи), включаючи в'їзні і виїзні траншеї, підлягають засипанню грунтом. Обсяг засипки пазух котловануVзас.к визначають різницею загального обсягу котловануVобщ і обсягомзаглубленной частини спорудиVзч тобто.

>Vзас.к =Vобщ -Vз.ч.

Якщо споруди виступає від поверхні землі на 0,8...1 м, навколо них роблятьобсипку грунтом. ОбсягобсипкиVобс обчислюють як обсягусеченной пірамідиVу.п з відрахуванням обсягуобсипаемой частини спорудиVобс.ч не більше висотиhобс (рис. 2, в), тобто.

>Vобс =Vу.п. -Vобс.ч.

Над спорудами з перекриттями (резервуарами, горизонтальними відстійниками та інших.) згори влаштовуються насипу. Обсяг насипу над спорудами підраховують як обсягусеченной піраміди насипу з відрахуванням обсягу частини споруди,попадающей в тіло насипу (рис. 2, р).

Загальний обсяг грунту,укладиваемого в длябарме котловану, має включати обсяг грунту для зворотної засипки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація