Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Організація роботи на зернотоку


Реферат Організація роботи на зернотоку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

 1.1 Виробництво збіжжя у господарство і стан матеріально-технічної бази зернотоків

 1.2 Якість реалізованого насіннєвого і продовольчої зерна, відповідності з вимогами чинного ГОСТ

 1.3 Розрахунок зернотоку

2 ПЛАНЗЕРНОТОКА

 2.1 Схема наявного у господарстві зернотоку

 2.2 Схема зернотоку після реконструкції

3 ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙОМИ,ПОСЛЕУБОРОЧНОЙОБРАБОТКИ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ІСТАЦИОНАРНОГОХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

 3.1 Підготовка зернотоку до прийому зерна збіжжя

 3.2 Прийом і розміщення на попереднє зберігання партій насіннєвого зерна

 3.3 Прийом і розміщення на попереднє зберігання партій їстівного збіжжя

 3.4 Попередня очищення зернового купи

 3.5 Сушіння зернового купи

 3.6 Первинна очищення зернового купи

 3.7Вторичная очищення насіннєвого і продовольчої зерна, доведення його відповідних класів якості

 3.8 Очищення партій насіннєвого збіжжя і партій високоякісного їстівного збіжжя відтрудноотделимих домішок

 3.9 Формування товарних партій насіннєвого зерна

 3.10 Формування товарних партій їстівного збіжжя пшениці ярої

 3.11 Формування партій зерна, виділені на закладання на стаціонарне зберігання

 3.12Внутрихозяйственная контроль якості зерна

 3.13 Системаколичественно-качественного обліку руху зерна на току

 3.14 Система спостережень по зерно на току й узерноскладах

4 ПРОЕКТКОМПАНОВКИОБОРУДОВАНИЯ ІОПТИМАЛЬНЫЙ РОЗМІР ПЛОЩІЗЕРНОТОКА

5 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИЗЕРНОТОКА

6 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ОХОРОНА ПРИРОДИ

Висновки і такі пропозиції

 >Библиографический список


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Нині з метою забезпечення продовольчу безпеку країни велике значення мають збереження та раціональне використання лише вирощеного врожаю, отримання найбільшого кількості готовою використанню продукції з сільськогосподарської сировини. У зв'язку з сезонністю виробництва, у сільське господарство виникла потреба зберігання сільськогосподарської продукції           їхнього використання протягом роки й більше.

Розвиток науки про зберіганні сільськогосподарських продуктів та впровадження механізації дозволило вводити на практику нові удосконалені технологічні прийоми, щоб забезпечити хороше збереження продуктів й відповідне зниження витрат при зберіганні. Кожен спеціаліст сільського господарства повинен добре орієнтуватися у питаннях якості продукції рослинництва і можливі шляхи його підвищення, знати природу втрат цих продуктів й організацію їх збереження, і навіть раціональні способи обробітку грунту і переробки сільськогосподарського виробництва.

 Кожен спеціаліст сільського господарства, зокрема агроном, повинен добре орієнтуватися у питаннях якості продукції рослинництва і можливі шляхи його підвищення, знати природу втрат цихпродукций рослинництва і можливі шляхи його підвищення й організацію їх збереження, а як і раціональні способи оброблення і переробки сільськогосподарського виробництва.

 Метою згаданої курсової роботи є підставою освоєння принципів роботи назернотоках і ознайомлення з правилами організації та запровадження технологічного процесу під час використання сучасної системи машин назернотоках.


1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

 

1.1 Виробництво збіжжя у господарство і стан матеріально-технічної бази зернотоків

 

Нині СПК «Мічуріна»Аургазинского району стосовно економіки переживає кризу. Цьому сприяли як нестабільне стан економіки загалом країною, і поганою організацією виробничих процесів, нестача матеріально- технічної бази йгорюче- мастильних матеріалів.

Таблиця 1.1 Структура посівних площ господарства (>2008г.)

Вигляд угідь, с/г культури Площа
га %

Рілля, всього

Пари чисті

Уся посівна площа

Зернові і зернобобові, всього

зокрема. озима жито

 озима пшениця

 ярова пшениця

 ячмінь

 овес

 гречка

 горох

2102

92

2010

2010

253

257

750

250

150

200

150

100

4

96

96

12

13

37

11

7

9

7

Таблиця 1.2 Врожайність і валовий збір зерна протягом останніх 3 року

Культура >Уборочная площа, га Врожайність, т/га Валовий збір, т
 2006  2007  2008  2006 2007 2008  2006 2007 2008
озима жито 240 250 253 2,3 1,9 2,1 552 475 531,3
озима пшениця 250 260 257 2,0 1,7 2,4 500 442 616,8
ярова пшениця 760 850 750 2,1 2,7 2,6 1596 2295 1950
ячмінь 300 250 250 2,8 3,0 3,2 840 750 800
овес 200 150 150 1,9 1,8 1,8 380 270 270
гречка 150 180 200 0,9 0,9 0,8 135 162 160
горох 100 100 150 1,4 2,0 1,9 140 200 285
Разом 4143 4594 4613

Загалом в господарству структурі товарної продукції виробництва зерна становить2010га. У структурі посівних площ зернові і зернобобові становлять2010га.

Структура посівних площ представленій у таблиці 1.1, врожайність і валові збори зерна протягом останніх 3 роки - в таблиці 1.2

Якість зерна, яке надходить із полів різна і може дуже варіювати залежно відубираемого поля, культури та кліматичних умов (вологість, опади та інших.)

Для виробництва зерна господарству необхідно мати свої комбайни та різноманітну техніку, яка полегшує збирання, і навіть добре обладнанийзерноток з зручно розташованими складами.

У нинішній час у господарстві спостерігається дуже гостра нестача збиральної техніки порання збіжжя і їх погане технічний стан. Тому строки збирання зернових культур дуже затягуються, що негативно позначається розмірі і вкриваю його ролі.

Таблиця 1.3 Характеристика комбайнового парку

Марка комбайна >Кол-во, прим.

>Сменная норма

>вир.,т/ га

>Сред, намолот

зерна протягом дня, т.

>Дон-1500 2 63,3 63,3
Разом: 2 63,3 63,3

Таблиця 1.4Инвентарная опис технологічного устаткування зернотоку

Найменування устаткування Марка >К-во, прим. Продуктивність,т/час Сумарна потужністьел.моторов. кВт/год
>Очиститель купи насіння >ОВС-25 1 25 12
Стаціонарні очисні машини >ЗАВ-20 1 25 81
>Зерносушилка >СЗШ-8 1 8 44,3
>Протравитель >ПС-10А 1 10 10
>Погрузчик зерна >3ПС-100 1 100 12
Бункер активноговентилирования >БВ-40А 1 40 65

Від складу технологічного устаткування й їх характеристик залежить отримання кондиційного продовольчого і насіннєвого зерна. Склад і технічні характеристики технологічного устаткування центрального зернотоку наведені у вигляді таблиці 1.4

У господарстві є чотири складу для зберігання збіжжя різного цільового призначення. У тому числі три були побудовані рік підстави господарства. Склади перебувають у стані

1.2 Якість реалізованого насіннєвого і продовольчої зерна, відповідності з вимогами чинного ГОСТ

 

Таблиця 1.5 Фактичне якість зерна, яке надходить із поля назерноток

Культура Показники якості
Вологість, % >Сорная домішка, % Зернова домішка, % >Трудноотделимая домішка, %
>Яровая пшениця 21 4 11 0,8

З таблиці 1.5 видно, що з отримання кондиційних насіння насіння, привезені з поля, слід просушити і очистити.

Таблиця 1.6 Цільове розподіл зерна

Цільове призначення Кількість
т %
1. Реалізація ХПП 840 35
2. Для натуроплати 246 10
3.Семенной фонд 96 4
4. Продовольча фонд 1090 45
5. Фуражний фонд 160 6
Усього: 2432 100

1.3 Розрахунок зернотоку

 

Максимальне середньодобове надходження зерна на струм, яке у в основі всіх розрахунків потреби зернотоку в технологічному устаткуванні, і навіть визначення площ критого струму чипрофилированной майданчики визначають за такою формулою 1.1:

Мx = >Q*>Дн.В*1,1 (1.1)

де Мx – максимальне середньодобове надходження зерна на струм, т/добу;

 >Q – кількість комбайнів працівників обмолоті зерна, прим.;

 >Дн.В – денна норма вироблення на обмолоті однією комбайн з урахуванням її марки і врожайності зерна, т/га (загалом однією комбайн);

 1,1 – коефіцієнт підвищення продуктивності при оптимальних умовах жнив.

Мx= 2 x 63,3 x 1,1 = 139,3 т/добу ДОН – 1500

Потім проводять з порівняльного аналізу можливості господарства щодо виконання першого технічного правила, де говориться: «Усі зерно, яке надійшло з поля назерноток, має минути попередню очищення пізніше 24 годин із моменту вступу, а сире зерно — сушіння до 14% вологості». І тому максимальне середньодобове надходження зерна на струм в тоннах ділять на розрахункову продуктивність машини попередньої очищення:

Т= Мx / ∑g >расч. (1.2)

де Т – фактичне кількість часу, яке витрачається на попередню очищення, годину.

 ∑g >расч. – сукупна розрахункова продуктивність машин попередньої очищення, наявних назернотоке,т/час.

Т= 139,3 / 32,5 =4,3ч.

>Расчетную продуктивність машин попередньої очищення визначають за такою формулою 1.3:

g >расч. = До 1* ∑g >пасп. – До2 * ∑g >пасп.– До 3 * ∑gпасп., (1.3)

де g>пасп.- сумарна паспортна продуктивність машини попередньої очищення,т/час;

 До1 – поправочний коефіцієнт на цей вид зерна (для гороху і він дорівнює 1; жита 0,9; ячменю 0,8; вівса 0,7; гречки 0,6);

 До2 – поправочний коефіцієнт втрати продуктивності при обробки зерна з вологістю понад 16 % (для зерна з вологістю 17 % він дорівнює 0,05; 18 % - 0,1; 19 % - 0,15; 20 % - 0,20; 21 %- 0,25; 22 % - 0,30; 23 % - 0,35; 24 % -0,40; 25 % -0,45; 26 % - 0,50; 27 % - 0,55; 28 % -0,60; 29 % - 0,65; 30 % - 0,70);

 До3 – поправочний коефіцієнт втрати продуктивності при обробці зерна із вмістомотделимой домішки (бур'яниста + зернова) понад 10 %, (для зерна із вмістомотделимой домішки 11% він дорівнює 0,02; 12 %-0,04; 13 % - 0,06; 14 %-0,08; 15 % - 0,10; 16 %-0,12; 17 % -0,14; 18 % - 0,16; 19 % - 0,18; 20 % - 0,20).

g >расч. = 1 x 50 - 0,25 x 50 - 0,10 x 50 = 32,5

Потреба зернотоку в додаткових машинах попередньої очищення знаходимо за такою формулою 1.4:

>МПО = (T/16,8) – 1, (1.4)

де >МПО>доп – додаткова потреба зернотоку в машинах попередньої очищення, прим.;

Т – фактичне кількість часу, затрачуване на попередню очищення максимально – середньодобового кількості зерна, годину;

16,8 – максимально можливе час машин добу, годину.

>МПО = (4,3 / 16,8) - 1 = -1 прим.

Потім визначаємо масу відходів при попередньої очищенні, з виконання технологічного правила, що зобов'язує зниження

засміченості зернового купи на 50 %, у разі втрати основного зерна до $1,5% за такою формулою 1,5: Мсміття = (Мx *Пр / 100)*0,515 (1.5)

де Мсміття – масаудаляемого сміття, т;

>Пр – початковий вміст бур'янистої + зерновий домішки, %.

Мсміття = (139,3 x 15 / 100) x 0,515 = 10,7

Залишок зерна після попередньої очищення становитиме:

М>х1 =Мх – Мсміття (1.6)

Mx1 = 139,3 - 10,7 =128,6 т

Потреба зернотоку взерносушилках визначають за такою формулою 1.7:

>ЗС = М>х1 / (16,8*g>пасп.*До4 *До5 *До6 ) (1.7)

де >ЗС – потреба узерносушилках, прим.;

g>пасп паспортна продуктивність наявноїзерносушилки (прибл),т/час;

До4 – поправочний коефіцієнт на цей вид зерна: просо - 0,8; пшениця, ячмінь, овес – 1,0;

До5 – поправочний коефіцієнт на вологість (для зерна з вологістю 17 % - 0,70; 18 % - 0,80; 19 % - 0,92; 20 % - 1,00; 21 % - 1,10; 22 % - 1,20; 23 % - 1,31; 24 % - 1,46; 25 % - 1,54; 26 % - 1,63; 27 % - 1,75; 28 % - 1,88; 29 % - 2,01; 30 % - 2,14);

До6 – поправочний коефіцієнт на цільове призначення зерна. При сушінню партій продовольчого призначення До6 = 1,0; при сушінню насіннєвого призначення – 0,5; при сушінню гороху – 0,5.

>ЗС= 128,6 / (16,8 x 8 x 1 x 1,10 x 1,0) =1 прим.

За результатами розрахунків потреба становить1шт., у господарстві маємо одну зерносушарка. Цього недостатньо. Для зернового купи, який встигає просушитися протягом даних операційних діб,

розраховують потреба у бункерах активноговентилирования для тимчасового розміщення акцій іподсушивания зерна за такою формулою 1.8:

>БАВ = [Mx1 – 16,8 (g>пасп. * K4 * K5 * K6 )] / У * K7 , (1.8)

де >БАВ – потреба у бункерах активноговентилирования, прим;

g>пасп.- паспортна продуктивністьзерносушилки,т/час;

У – місткість бункера активноговентилирования, т;

K7- поправочний коефіцієнт на цей вид зерна: пшениця, горох – 1; жито – 0,89; ячмінь – 0,76, овес – 0,61.

>БАВ = [128,6 - 16,8 (8 x 1 x 1,10 x 1,0)] / 25 x 1 = -1 прим.

>Убиль маси зерна після нього розраховуємо за такою формулою 1.9:

WзвWдо

Х = ---------------- x 100 (1.9)

 100 – Wдо

де Х – норма зниження вологості зерна, %;

Wзв – початкова вологість зерна, %;

Wдо – вологість зерна після нього, %

X = (21 - 14) / (100 - 14) x 100 = 8,1%.

>Оставшаяся маса зерна після нього становитиме:

М>х2 = М>х1 – (М>х1 * Х / 100) (1.10)

де М>х2 – маса зерна середньодобового надходження після нього, т.

М>х2=128,6 - (128,6 x 8,1 / 100) =118,2 т

На випадок аварії у електромережах, коли всі технологічне устаткування назернотоке буде простоювати, а зерно з поля продовжуватиме надходити назерноток, щодо його правильного розміщення акцій і винятку псування відсамосогревания, розраховують потреба упрофилированних майданчиках.

Площапрофилированной майданчики визначається за такою формулою:

P.S>пп = Мx / / 0,2 (1.11)

де P.S>пп – площапрофилированной майданчики, м2;

> – натура зерна,т/м3;

0,2 – товщина насипу зерна, м.

P.S>пп = 139,3 / 0,74 / 0,2 = 941 кв. м.

Потреба машинах первинної, вторинної очищення в пневматичнихсортировальних столах кожен окремо розраховують, з паспортної продуктивності цих машин за такою формулою: >ПОМ = М>х2 / (16,8 *g>пасп. * До1*0,8) (1.12)

де >ПОМ – потреба у очисних машинах, прим;

g>пасп – паспортна продуктивність очисних машин,т/час;

До1 – поправочний коефіцієнт на цей вид зерна;

0,8 – коефіцієнт оптимального завантаження машини.

>ПОМ =118,2 / (16,8 x 20 x 1 x 0,8) = 1 прим.

Потребапротравителях для насіннєвого зерна розраховують за такою формулою: Ппрот. = Мз / 14,4 (g>пасп* До1) (1.13)

де Мз – маса планованого насіннєвого зерна, т;

g>пасп – паспортна продуктивністьпротравителя,т/час;

До1 – поправочний коефіцієнт на цей вид зерна;

Ппрот.= 96 / 14,4 (10 x 1) = 1 прим.

Потреба площі складу визначається за такою формулою:

P.Sз = Міз / (>*2,5* До>s) (1.14)

де M3 – маса зерна, призначена на стаціонарне зберігання, т;

 > – об'ємна маса зерна,т/м3;

2,5 – максимальна висота насипу зерна, м;

До>s – коефіцієнт використання геометричній площі зерноскладів, однакову при зберіганні зерна насипом 0,7…0,8.

P.Sз =

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація