Реферат АПК Республіки Хакасія

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. «Агропромисловий комплекс»

1.1 Структура агропромислового комплексу

Глава 2 «Порядок державної підтримки в розвитку агропромислового комплексу РеспублікиХакасия»

2.1 Придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин i фінансування заходів із елітногосеменоводству.

2.2 Фінансування реконструкції й експлуатації меліоративних систем і вартість проведення агрохімічного обслуговування.

2.3 Субсидії ось на підтримкутабунного конярства імараловодства і субсидування частини витрат на дизельного палива, використаного для проведення сезонних сільськогосподарських робіт.

2.4 Компенсація частини витрат з страхуванню сільськогосподарських культур та субсидії купівля мінеральних добрив, засобів захисту рослин.

2.5 Субсидії для закупівлі мінеральних добрив, засобів захисту рослин.

Глава 3 «основні напрями державної сільгосптоваровиробників з перспективи. Цільові програми».

Укладання

Список використовуваної літератури:

Додатка.


Запровадження

Сільське господарство - це галузь господарства, спрямовану забезпечення населення продовольством (їжею, їжею) й одержання сировини для низки галузей промисловості.

Галузь є одним із найважливіших представлених практично в усіх країнах. У Світовому сільське господарство працює близько 1,1 млрд. економічно активного населення (>ЭАН). Роль сільського господарства за економіці країни чи проведення окремого регіону показує її структуру і культурний рівень розвитку. Як показників ролі сільського господарства застосовують частку зайнятих сільському господарстві середЭАН, і навіть питому вагу сільського господарства за структурі ВВП.

>Хакасия - розвинений сільськогосподарський район Східного Сибіру. Великі площі, зайняті пасовищами ісенокосами, - основа розвитку тваринництва (>тонкорунное вівчарство, молочне тваринництво). Важливу роль грає - конярство. У рослинництві головні культури - пшениця, ячмінь, овес, просо. З технічних культур соняшник, цукрові буряки. Коефіцієнт подушного провадження у тваринництва становить - 1,2 відсотка. Сільськогосподарські угіддя становлять не менше 20 відсотків від площі регіону.

Сьогодні сільському господарстві республіки не передбачено певний план принаймні фінансування видатків у регіоні. Саме тож ніхто з селян на роботу профільного міністерства неспроможна відгукнутися позитивно. Ситуація у галузі сільського господарства РеспублікиХакасия , а також і на території Росії у цілому досить непроста. Сільське господарство Росії виявилося відкинутим сталася на кілька десятиліть тому за причини спотворення істоти ринкових реформ. Серед основних проблем стоїть проблема молочного тваринництва ,т.к. як падає його рентабельність, а й скорочується поголів'я корів, це тільки одну з основних проблем сільського господарства РеспублікиХакасия. Без державної сільському господарстві регіону неспроможна розвиватися, посиленими темпами. Можливість регіонів бюджету обмежені і отримувати допомогу з боку сільського господарства мала. Хоча постійно робляться малопотужні спроби підтримати розвиток виробництва, елітного насінництва, племінного тваринництва, сільських земельних ділянок. Поки співвідношення у засобах підтримки федеральних і регіонального бюджетів зберігатиметься 1:6, ситуація не змінитися. Лише з на цій причині провалені в Хакасії федеральні програми, такі як «Соціальне розвиток села», «>Повешение родючості грунтів».

Прийняті розрізнені економічні та організаційні заходи підтримки виробництва сільськогосподарської продукції і на регулювання продовольчого ринку через відсутність державної політики у сфері сільського господарства перешкоджали суттєвих позитивних результатів. У водночас слід зазначити, що останні роки у цьому напрямі відбуваються позитивні зміни. Реалізується національний проект «Розвиток АПК, прийнято «Про розвиток сільського господарства», Державна програма розвитку сільського господарства й державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини й продовольства на2008-2012гг. У ньому передбачаються ряд напрямів підтримки аграрного сектора. Зокрема використовується п'ятирічний режим планування; у правовий оборот вводиться таке як сталий розвиток сільських територій. З іншого боку, приділяється увагу підвищення рівня життя населення його зайнятості й інших. Пріоритетні національні нові проекти та цільові комплексні програми на федеральному рівні покликані вирішувати глобальні проблеми, у масштабі країни. У регіонах Сибіру є також проблемні напрями, без вирішення яких блокується нормальний розвиток аграрного сектора, досягнення якісних змін у економічному механізмі його функціонування.


Глава 1. «Агропромисловий комплекс»

 

1. Агропромисловий комплекс - сукупність пов'язаних між собою громадських поділів праці галузей економіки, які забезпечують відтворення продуктів, й управління промислових предметів споживання з сільськогосподарської сировини відповідно до потребами нашого суспільства та попитом населення.

Агропромисловий комплекс є сукупність галузей народного господарства, пов'язаних між собою економічними відносинами щодо виробництва, розподілу, обміну та споживання сільськогосподарської продукції.

 

1.1 Структура агропромислового комплексу

- це співвідношення галузей, що у виробництві продуктів харчування непродовольчих предметів споживання сільськогосподарськогопроисхождения.В нього входять галузі, щоб забезпечити виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку, збереження і реалізацію, і навіть галузі, які спеціалізуються з виробництва коштів виробництва як на сільського господарства та її обслуговуванні.

Співвідношення галузей, що у виробництві продуктів харчування непродовольчих предметів споживання сільськогосподарського походження, становлять галузеву структуру агропромислового комплексу, до складу якої входить три сфери.

Перша сфера включає галузі промисловості, щоб забезпечити АПК засобами виробництва: тракторне і сільськогосподарське машинобудування, машинобудування для харчової та легку промисловість, виробництво мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, будівництво, ремонт устаткування й техніки.

Галузі, що входять до першу сферу покликані забезпечувати ресурсами процес виробництва й переробки сільськогосподарської продукції, створювати базу для індустріалізації сільського господарства і технічного прогресу у переробній промисловості, сприяти нормального функціонування всіх його ланок комплексу. Від його діяльності в що свідчить залежить ритмічність,поточность і стабільність темпи зростання виробництва сільськогосподарської продукції і на кінцевий продукт загалом.

Другий сферою агропромислового комплексу є сам сільському господарстві (включаючи підсобні господарства населення) і лісове господарство. Це центральне ланка АПК. На цьому етапі в РБ частку даної сфери припадає близько 70% валової продукції, виробленої усіма галузями аграрно-промислового комплексу.

Третю сферу утворюють галузі й підприємства, щоб забезпечити заготівлю, переробку сільськогосподарської сировини, і навіть реалізацію кінцевий продукт. У цю сферу входить харчова промисловість (харчосмакова, молочна, м'ясна, рибна),мукомольно-крупяная, комбікормова промисловості, і навіть легкої промисловості переробки сільськогосподарської сировини (текстильна,кожевенно-меховая і взуттєва), заготівельні й торгові організації. Процес виробництва багатьох видів кінцевої продукції спливає галузях, і підрозділах третьої сфери. Вони здійснюють переробку сільськогосподарської продукції і на доведення до готовності до використання, і навіть здійснюють реалізацію кінцевої продукції.

Однією із визначальних умов динамічного розвитку АПК є пропорційність, збалансованість всіх трьох сфер. Удоперестроечний період сільське господарство й переробна промисловість розвивалися з урахуванням концентрації та агропромислової інтеграції.Агропромишленние формування у період домагалися високих економічних та соціальних результатів. Вони швидше освоювали передові технології виробництва й переробки, повніше використовували виробничі ресурси, і навіть побічну продукцію та відходи, скорочували час просування продукції з виробника до споживача.

З переходом до ринкових відносин сформовані економічних відносин між партнерами АПК, жорстко регульовані державою, у своїй основі виявилися мало ефективними. У цьому системі, основний формою організації економічних відносин між підприємствами і міжнародними організаціями, що займаються виробництвом, заготівлею, переробкою, зберіганням зброї та реалізацією продукції системі АПК, є господарський договір.

Обсяг інвестицій в розвитку АПК республікиХакасия в 2010 - 2012 рр. планується на понад 3 млрд. карбованців на тому числі 1,6 млрд. рублів - з бюджету регіону, інформує прес-служба республіканського уряду.

Як у повідомленні, республіканська цільова програма «Розвиток агропромислового комплексу республікиХакасия соціальної сфери в селі на 2010 - 2012 роки .Програмою передбачено підхід співфінансування заходів із коштів федеральних і республіканського бюджетів. Загальний фінансування становить понад 3 млрд. карбованців на тому числі кошти республіканського бюджету обсязі 1,6 млрд. рублів», - в повідомленні.


Глава 2. «Порядок державної підтримки в розвитку агропромислового комплексу РеспублікиХакасия»

1. Справжній Порядок передбачає накреслення мети, умови державної підтримки сільськогосподарського виробництва РеспублікиХакасия.

1.1Целями державної є:

- задоволення потреб населення РеспублікиХакасия в продовольчих товарах сільськогосподарського виробництва, вироблених біля РеспублікиХакасия;

- підвищення ефективності виробництва, переробки нафти і реалізації сільськогосподарського виробництва, вироблених біля РеспублікиХакасия;

- розвиток матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва;

- збереження і відтворення які у сільськогосподарському виробництві земельних інших природних ресурсів;

- підвищення фінансової стійкості сільського господарства з допомогою заходів для розширенню доступу сільськогосподарських товаровиробників до кредитним ресурсів.

1.2. Умови і Порядок державної підтримки.

Субсидії надаються за дотримання наступних умов:

- надання сільськогосподарським підприємства, кооперативами Міністерству сільського господарства та продовольства РеспублікиХакасия річний і квартального бухгалтерської звітності за формами, затвердженим Міністерством сільського господарства Російської Федерації;

- надання селянським ( фермерським ) господарствам інформації з основним показниками діяльності з формі, затвердженої Міністерством сільського господарства Російської Федерації.

- Надання документів, підтверджують декларація про отримання державної, передбачених справжнім Порядком для відповідного виду субсидій.

Одержувачі державної уМинсельхозпрод РХсправку-расчет про надання субсидій і документи, що підтверджують підстави виплати субсидії.

>Минсельхозпрод РХ виходячи з представленихсправок-расчетов формує звіти і становить Міністерству фінансів РеспублікиХакасия зведені заявки фінансування витрат за державної сільськогосподарського виробництва РеспублікиХакасия.

Міністерство фінансів РеспублікиХакасия після перевірки представлених звітів виробляє перерахування коштів на лицьові рахунки Мінсільгоспроду РХ їхнього наступного перерахування одержувачам субсидій.

Перерахування субсидій на рахунки одержувачів здійснюється шляхом формування заявки на касовий витрата, оформленої у порядку.

Одержувачі бюджетних коштів відповідають право їх цільове використання у відповідність до чинним законодавством.

У разі виявлення недостовірну інформацію, представленої одержувачем бюджетних коштів, що спричинила необгрунтований спосіб державної, бюджетні гроші засоби протягом 60 днів підлягають поверненню в республіканський бюджет.

2. Головним розпорядником коштів республіканського бюджету за фінансуванню агропромислового комплексу єМинсельхозпрод РХ. Одержувачами субсидій є сільськогосподарські товаровиробники, організації незалежно від їх організаційно-правової форми, селянські і фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі, споживчі кооперативи, особисті підсобні господарства, що входять до склад АПК РеспублікиХакасия.

Фінансування здійснюватися не більше асигнувань, передбачених у республіканському бюджеті РеспублікиХакасия.

1. Субсидії на тваринницьку продукцію надаються:

але в купівлю племінних і високопродуктивних тварин ( велика рогата худоба, свині,лошади-тяжеловози, вівці,марали ).

Субсидії купівля племінного худоби надаються за дотримання наступних умов: Забезпечення кормами, за станом 1 грудня минулого року, щонайменше 10 центнерів кормових одиниць на умовну голову на придбання племінного худоби. Умова не приймається до сільськогосподарським виробникам , державною мовою і муніципальним підприємствам, який мав на 1 грудня минулого року поголів'я худоби;

Придбання племінних тварин за господарствах, зареєстрованих у державномуплеменном регістрі Міністерства сільського господарства Російської Федерації.

Договір купівлі-продажу племінних тварин потрібно узгодити зМинсельхозпродом РХ.

Купуючи високопродуктивних тварин із господарств, які мають статусу племінних, субсидії виплачуються за наявності племінного обліку, і при підтвердженні племінної цінності тварин регіональним інформаційним центром.

Відшкодування здійснюватися у вигляді 50%, але з понад 50 відсотків рублів за 1 кг живої ваги придбаних племінних і високопродуктивних тварин (крім овець).

Субсидії купівля овець всіх порід , порід груп, і їхпомесей виплачуються у вигляді 1500 рублів за голову.

Субсидії для закупівлі тварин з інвестиційного кредиту під заставу придбаних тварин виділяються отримати відшкодування 100% авансового обов'язкового внеску і 50% обов'язкових платежів відповідно до графіка погашення кредиту.

Що стосується відчуження, забою тварин за перебігу 3 років післяпреобретения одержувач субсидії повертає у республіканський бюджет кошти, отримані для закупівлі цих тварин.

Для отримання субсидій одержувачі субсидій надають уМинсельхозпрод РХ такі документи: копії рахунків-фактур, копії договору, укладеного між продавцем і покупцем, узгодженого зМинсельхозпродом РХ, акта приймання-передачі тварин, підписаний продавцем, покупцем, копії документів, підтверджують якість племінних тварин (племінні свідоцтва);

б) субсидії фінансування заходів із племінному тваринництва виплачуються при наданні копій договорів, довідок -розрахунків й рахівниць-фактур купівля сімені тварин за розмірі 65 рублів вартостіспермадози.

в) субсидії ось на підтримку племінного тваринництва направляються перспективним племінним заводом Республіки Хакасії відповідно до переліком, затвердженим Міністерство сільського господарства Російської Федерації, утримання племінного маткового поголів'я великої рогатої худоби розмірі 1500 рублів на голову, 500 рублів на головуовцематки,переярки. Субсидії ось на підтримку племінного тваринництва виплачуються щомісяця з розрахунків 1:12 ставки маточне поголів'я тварин.

Субсидії виділяються за дотримання наступних умов:

- Збереження маткового поголів'я сільськогосподарських тварин за перебігу року;

- Вихідприплода по племінного череді, щонайменше 80 телят на сто корів, 80 ягнят на 100 вівцематок;

р) субсидії ось на підтримку вівчарство виплачуються щомісяця з розрахунку 1:12 ставки маточне поголів'я овець, наявні за станом перше січня 2009 року, але з менш 50 голів, виходячи з розрахунку 110 карбованців на рік голову.


2.1 Придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин i фінансування заходів із елітногосеменоводству

Кошти скеровуються в відшкодування частини вартості витрат з придбання мінеральних добрив внесення під врожай цього року, засобів захисту рослин, пестицидів і агрохімікатів, дозволених до застосування біля Російської Федерації з розрахунку до 60% їх вартості за видами, кількості і ціною, узгоджених ізМинсельхозпродом.

Виплата субсидій вироблятися основі представлених копій договорів, рахівниць-фактур, накладних на оприбуткування товару чи платіжних доручень, сертифікатів відповідники актів застосування.

Кошти скеровуються в компенсацію вартості витрат з придбання насіння вищих репродукцій зернових, олійних, зернофуражних, круп'яних,зернокормових, зернобобових культур, однорічних і багаторічних трав, картоплі у вигляді:

- До 60% вартості оригінальних насіння зернових, зернобобових культур, злакових і бобових трав;

- До 60% вартості насіння еліти зернобобових, зернобобових кормових, олійних культур, злакових і бобових трав, картоплі, зернових, круп'яних,зернокормових, зернофуражних культур;

 

2.2 Фінансування реконструкції й експлуатації меліоративних систем і вартість проведення агрохімічного обслуговування

Субсидії виділяються:

- На співфінансування витрат на суму 90% вартості придбаних запасними частинами для меліоративних систем. Кошти виділяють сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності, у яких на балансі меліоративні системи, виходячи з наданих копій договорів і рахівниць-фактур;

- На співфінансування витрат на суму 90 % для проведення реконструкцій і капітального ремонту внутрішньогосподарських зрошувальних систем, здійснювані господарським способом. Кошти виділяють сільгосптоваровиробником всіх форм власності на підставу затвердженоїпроектно- кошторисної документації, узгодженої зМинсельхозпродом, і копії акта виконаних робіт. Попереднє фінансування здійснюватися обсягом

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація