Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз виробництва молока в СВК "Шлях Леніна"


Реферат Аналіз виробництва молока в СВК "Шлях Леніна"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

ПОДІЛ 1. Стан економічного аналізу чинників, визначальних рівень добробуту й динаміку обсягу виробництва молока

1.1 Правові аспекти виробництва тваринництва

>1.2Теоретические аспекти аналізу чинників, визначальних рівень і той динаміку обсягу виробництва молока

1.2.1 Значення і матеріальний стан молочного скотарства Росії, чинники нею впливають

1.2.2 Шляхи підвищення ефективності молочного скотарства у науковій літературі

1.3 Методичні аспекти з аналізу чинників, визначальних рівень і той динаміку обсягу виробництва молока

1.3.1 Аналіз виробництва тваринництва

1.3.2 Аналіз виконання плану і резервів зростання поголів'я тварин

1.3.3 Аналіз структури тварин

1.3.4 Аналіз продуктивності тварин і звинувачують чинників, які її рівень

1.3.5 Аналіз забезпеченості тварин кормами та ефективності їх використання

1.3.6 Методика підрахунку резервів збільшення виробництва тваринництва

ПОДІЛ 2 Сучасне стан СПК «Шлях Леніна» і організація у ньому аналітичної роботи

2.1 Коротка економічна характеристика СПК «Шлях Леніна»

2.2 Організація з економічного аналізу, у СПК «Шлях Леніна»

ПОДІЛ 3. Аналіз чинників, визначальних рівень культури й динаміку обсягу виробництва молока в СПК «Шлях Леніна»

3.1 Аналіз обсягу виробництва молока

3.2 Аналіз продуктивності тварин і звинувачують чинників, які її рівень

3.3 Аналіз виконання плану і резервів зростання поголів'я тварин

3.4. Аналіз структури тварин

3.5 Аналіз забезпеченості тварин кормами та ефективності їх використання

3.6 Методика підрахунку резервів збільшення виробництва тваринництва

Висновки і такі пропозиції

Список літератури


Запровадження

Аграрний сектор – одну з найважливіших складових загальної економічної системи кожної держави. Тому економічна і продовольчу безпеку країни багато чому визначається рівнем розвитку сільськогосподарського виробництва. Вивчаючи сьогоднішній стан тваринництва, слід зазначити, що в багатьох суб'єктів Росії помітно знизилися темпи спаду виробництва тваринництва, позначилося лавиноподібне зростання молочної продуктивності корів, збільшилося поголів'я худоби, поліпшилися показники відтворення тварин, зменшився падіж. Проте, попри позитивні тенденції, загалом стан справ у тваринництві залишається складним. У Росії її тваринництво дає близько 54% валової продукції сільського господарства. Визначальним показником становища галузі є забезпеченість населення молочними продуктами. На початок 2001 року порівняно від 1990-го роком, коли кожного жителя країни вироблялося 386 кг молока, споживання молока та молочних продуктів зменшилося до 215 кг. Змінилися розміри і зменшилася кількість господарств, які виробляють продукцію тваринництва. Знизилася виробництво кормів, погіршилася матеріально-технічна база для скотарства. За пріоритетний напрям розвитку молочного скотарства на найближчу перспективу можна вважати підвищення продуктивності тварин і звинувачують зниження витрат за виробництво молока. І тому доведеться зміцнити кормову базу, створити технічні і технологічні кошти, відповідальні сучасним вимогам. Продовжує надавати негативний вплив на вітчизняних товаровиробників безконтрольний імпорт.Сложившиеся умови ціноутворення на корми, енергоносії, нафтопродукти роблять нашу продукцію неконкурентоспроможною стосовно імпортної. Інтенсивний шлях розвитку галузі дозволяє з допомогою внутрішніх можливостей обходитися без імпорту продукції шляхом раціонального використання наявних. Реконструкція великих ферм при оснащенні високопродуктивним устаткуванням як вітчизняного, і зарубіжного виробництва дозволить прискорити відновлення виробництва молока країни. У нашій країні потенціал молочної продуктивності тварин високий. При підвищення рівня і повноцінності годівлі в стислі терміни можна підняти річний удій корів до 3500-4000 кг. Зростання надоїв дає змогу виробляти молочну продукцію при меншою чисельності молочних корів й тимчасово підвищити економічну ефективність виробництва.

Завданнями курсової роботи є підставою:

· характеристика переліку розмноження нормативно-законодавчих актів, регулюючих аналіз чинників, визначальних рівень культури й динаміку обсягу виробництва молока;

· вивчення теоретичних і методичних аспектів аналізу чинників, визначальних рівень культури й динаміку обсягу виробництва молока;

· аналіз чинників, визначальних рівень добробуту і динаміку обсягу виробництва молока;

· виявлення невикористаних резервів зростання виробництва молока.

Об'єктом дослідження даної роботи є підставою сільськогосподарський виробничий кооператив «Шлях Леніна»Весьегонского району Тверській області.

Дослідження у роботі проводилися з допомогою методукорреляционно-регрессионного аналізу, методу ланцюгової підстановки і методу порівняння.

За виконання курсової роботи основними були: річні звіти (форма № 13 – АПК «Звіт про виробництві, витратах, собівартості та її реалізації продукції тваринництва»; форма № 15 – АПК «Звіт про наявність тварин»), річніпроизводственно-финансовие плани господарства із 2006по2008 рік.


ПОДІЛ 1. Стан економічного аналізу чинників, визначальних рівень і той динаміку обсягу виробництва молока

1.1 Правові аспекти виробництва тваринництва

Продовольча безпеку – спільне завдання є та. Забезпечення продовольчу безпеку регіонів мусить бути предметом постійних турбот як державні, і регіональних органів виконавчої. Крім підтримки ввезення продовольства державна допомогу необхідна, і у розвиток місцевого сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості. Заходи даної державної аналогічні заходам, що застосовуються у ставлення до російським регіонам – постачальникам продукції АПК, проте, враховуючи екстремальні умови ведення галузей сільського господарства, рівень зазначеної підтримки може бути значно вищий. Рішення проблем продовольчу безпеку регіонів вимагає поєднання загальнодержавних і місцевих заходів. У цьому Міністерство сільського господарства Російської Федерації що згоссельхозорганами робить практичні заходи для стабілізації і подальшого розвитку агропромислового комплексу регіонів, спрямовані, зокрема, в напрямі прискорення перетворення економічно неефективних підприємств із урахуванням досвіду різних регіонів Росії. Молоко – цінний продукт харчування, необхідний людині на продовженні всього життя. Ступінь задоволення потреб населення молоці переважно залежить від рівня її виробництва, у країні.

Основними нормативно-правовими документами, регулюючими виробництво продукції тваринництва є:

· Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від21.11.96г. №>129-ФЗ;

· Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини I і II. – М.: Проспект, 1998, регулюючий правові відносини між підприємствами;

· Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 2. Федеральний закон від05.08.2000г. №117 – ФЗ (в ред. Федерального закону від29.12.2000г. №>166-ФЗ), регулюючий порядок сплати податків, нарахованих на придбання матеріальних ресурсів, необхідні виробництва, і навіть порядок сплати податків з прибутку від готової продукції;

· Положення про складі витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку. Затверджене постановою Уряди Російської Федерації від05.08.92г. №552, із змінами і доповненнями, затвердженими Урядом Російської Федерації;

· Становище по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації»ПБУ 4/99, Затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.07.99 №>43н, у якому регламентований порядок заповнення фінансової звітності організацій;

· Становище по бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів»ПБУ 5/01, Затверджене наказом Мінфіну РФ від 09.06.2001 №>44н, у якому регулюється порядок виробництва, збереження і реалізації готової продукції;

· Становище по бухгалтерського обліку «Доходи організації».ПБУ 9/99, Затверджене наказом Мінфіну РФ від06.05.99г. №>32н., у якому зазначений порядок обліку доходів від готової продукції;

· Становище по бухгалтерського обліку «Витрати організації»ПБУ 10/99, Затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 №>33н., у якому регулюється порядок обліку усіх витрат виробництва продукції. [15-22ист.]


1.2 Теоретичні аспекти аналізу чинників, визначальних рівень і той динаміку обсягу виробництва молока

1.2.1 Значення і технічний стан молочного скотарства Росії, чинники нею впливають

Аналіз сучасного стану скотарства Російській Федерації показує, що з період із1990года по 1996 року великої рогатої худоби скоротилася на 21.3 млн. голів, чи 37.3%, корів відповідно на 4.4 млн. голів чи 21.2%. У цьому виробництво молока зменшилося на 35.9 %. Такий стан стало наслідком як скорочення поголів'я, і значний спад продуктивності худоби. Середній удій упродовж років знизився на 24.4%. Тенденція спаду виробництва, у АПК зберігається сьогодні. Практикою світового і вітчизняного скотарства доведено, що дохідність сучасного молочарства пов'язана з удоєм корів. У результаті тваринники країн із розвиненим молочним скотарством різнимизоотехническими прийомами домагаються зростання їх продуктивності. У цьому кількість молочних корів, зазвичай скорочується, зі збільшенням обсягу виробництва молока.

Відомо, щовисокопродуктивная корова - це на відповідний рівень культури виробництва та менший витрата кормів за кожен літр молока і життєздатний приплід, здорова довкілля. А, щоб беззбитково утримувати стадо корів, слід звільнятися всіх непридатних для використання тварин.

Характерно, що деякі господарствах найкращі фінансові показники збільшення виробництва молока, підвищення продуктивності корів та подальше зниження витрат за одиницю молокопродукції були досягнуті у результаті зменшення поголів'я корів.

Зниження обсяги виробництва молокопродукції викликано передусім незаінтересованістю товаровиробників у розвитку галузі за умов диспаритету цін, зростання неплатежів, погіршення забезпеченості кормами та інші матеріально-технічними ресурсами, зниження рівняселекционно племінної роботи.

Так було в результаті сформованих ціни зернофураж розмір виручки його реалізації у кілька разів вище, аніж за трансформації зернових кормів в молочну продукцію.

На становище у виробників і споживачів продукції тваринництва негативний вплив надали умови приватизації підприємств переробної в промисловості й торгівлі, які, використовуючи монопольне становище, привласнюють значну частину кінцевий продукт.

Реалізація молокопродукції стримується тим, що адміністративні органи нерідко обмежують її вивезення до інших регіонів. Ситуація ускладнюється також через підвищення тарифів на залізничному транспорті, і високих витрат при автомобільних перевезеннях.

1.2.2 Шляхи підвищення ефективності молочного скотарства у науковій літературі

>Научними дослідженнями встановлено й виробничої практикою підтверджено, що на підвищення молочної продуктивності корів знижуються витрати кормів і праці в одиницю одержуваної продукції. Так само важливо звернути увагу до на зміну структури витрати кормів та подальше зниження вартості витрачених кормів на отримувану продукцію. Тут є великі резерви з допомогою використання природничих і поліпшених пасовищ, збільшення в раціоні частки сіна хорошої якості, за мінімальної витраті концентрованих кормів. Така система забезпечує біологічну повноцінність годівлі і геть себе виправдовує.

Специфіка галузей тваринництва зумовлює особливості інтенсифікації, що виявляються у цьому, що продуктивність і ефективність галузей залежить від рівня використання потенціалу тварин, їх можливостей.

Тому необхідно створити умови для для максимальної реалізації даних чинників. Це вимагає широку програму заходів щодо забезпечення необхідного рівня, якості і незвичні сполучення біологічних, технічних, організаційно-технологічних і ступінь економічних чинників.

Простий чисельне зростання поголів'я без поліпшення її якості і структури, застосування нових, найсучасніших технологічних і технічних систем, без використання високоефективних машин і устаткування, кормових коштів достатнього обсягу й якості наводить сьогодні до збільшення потреби у трудових і матеріальних ресурсах, що з низький рівень продуктивність праці зумовлює зрештою значне зростання фондоємності, матеріаломісткості і собівартості продукції. Найважливішими чинниками та умовами підвищення продуктивність праці та ефективності у галузі тваринництва є: перехід до нових прогресивнішим технологіям, системам організації виробництва та праці, поліпшення породних і племінних ознак тварин, зі значним підвищенні заможності їхньої високоякісними нормами достатнього обсягу.

Трудомісткість виробництва молока залишається дуже високою і темпи її зниження ще низькі. Головною причиною є високі витрати для півкорови через низького рівня механізації, який надає значний вплив до рівня продуктивність праці і економічне ефективність молока загалом.

Чинником, який впливає на продуктивності праці в молочному скотарстві, є стаж роботи, рівень професійної підготовки та можливості її участі поліпшення. Процес старіння кадрів, при загальному їх нестачі негативно віддзеркалюється в виробництві. Рівень продуктивності корів є найважливішим техніко-економічним показником розвитку галузі молочного скотарства. На продуктивність тварин впливає багато чинників. Тут слід пам'ятати передусім комплекс факторів, і умов, які безпосередньо пов'язані з самими тваринами, їх біологічними і фізіологічними особливостями.

Важливе значення має тут рівень добробуту й якість годівлі, який 60 -70 % визначає різницю в продуктивності корів.

При нормуванні й оцінки повноцінності годівлі великої рогатої худоби до нашого часу перше місце висувається поживність раціону, а часом недооцінюється його структура. Окремі автори вважають, що вирішальним умовою, впливає на обмін речовин, у організмі тварин і звинувачують ефективність годівлі, не набір кормів в раціоні, а збалансованість його за енергії, поживним і біологічним речовин.

Разом про те, функціональні досягнення біологічної науки з клінічної фізіології травлення і обміну речовин у жуйних, отримані протягом останніх десятиріч, багаторічна практика громадського скотарства нашої країни зумовили необхідність внесення істотних коректив у типи і раціони годівлі великої рогатої худобизимнестойловий період.

Багаторічна практика громадського скотарства показала, що широке застосування силосного,силосно-концентрированного ісилосно-сенажно-концентратного типів годівлі корів не забезпечує їхньою високою і стійкою молочної продуктивності, збереження здоров'я,воспроизводительной здатності розуміти й нормального терміну господарського використання. У цьому спостерігаються масові порушення обміну речовин у корів, висока захворюваність новонароджених телят шлунково-кишковими хворобами і велика яловість маткового поголів'я. У результаті лише цього в багатьох господарствах, та й у цілому в Росії, мають місце дуже стислі терміни господарської експлуатації молочних корів (дані 1995 року), нині вибракування корів в країні становить близько тридцяти % , що незалежно від рівня відтворення й якості молодняку, вимагає повного відродження молочної череди щотри року.

Основний провідною причиною вищевказаного неблагополуччя в молочному скотарстві є неправильне, фізіологічно необгрунтоване годівля корів взимнестойловий період порационам, структура яких немає відповідає фізіологічним особливостям травлення у жуйних травоїдних тварин. І це обумовлюєтьсясилосним ісолосно-концентратним типами годівлі, як у раціонах переважає зміст кислих (силосу і концентратів) - неприродних для жуйних кормів, і обмаль міститься сіна - самого природного корми, який буде необхідний тварин.

Є також суттєві сезонні відмінності середньомісячного удою корів та ефективності виробництва молока. Так, удій в пасовищний період середньому протягом місяця вище удою встойловий. У цьому відзначається помітне зниження 1 центнери молока, з допомогою більшого використання дешевих кормів, істотного збільшення продуктивність праці і окупності корми продукцією.

У цілому нині, чинники підвищення продуктивності корів істотно впливають як на удій, а й у інші показники економічну ефективність виробництва молока, на - продуктивності праці, витрати кормів на 1 центнер молока, собівартість виробництва 1 центнери молока,фондоотдачу, окупність кормів.

Узагальнюючи вітчизняний світовий досвід розвитку молочного

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація