Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз роботи ветеринарної служби ЗАТ ПЗ "НИВА" Муромського району Владимирської області


Реферат Аналіз роботи ветеринарної служби ЗАТ ПЗ "НИВА" Муромського району Владимирської області

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. Запровадження

Основа соціально-економічної стабільності суспільства - продовольчу безпеку, забезпечити яке може лише агропромисловий комплекс, як основний постачальник продуктів. Тільки за наявності доступних і якісних продуктів можна підвищення рівень життя громадян, і стан соціальної задоволеності населення Російської Федерації. Задля більшої потреб населення якісних продуктах харчування, галузь сільського господарства активно розвивається, беручи Державні програми. Одержуючи пільгові кредити - у державних банках, сільськогосподарські підприємства закуповують нові засоби виробництва, вкладають гроші у розвиток високо технологічних засобів виробництва з допомогою новітніх розробок зарубіжних і вітчизняних виробників. У основу інтенсифікації галузі тваринництва належить використання промислових технологій, з використанням менших і менших людських ресурсів. Виробництво молока з економічної погляду є вигідним проти інші види тваринницької продукції, тому переважна більшість сільськогосподарських підприємств області й району займається розведенням вирощувати породистоговисокомолочного великої рогатої худоби.

У разі інтенсивного виробництва молока величезну роль грає профілактика різноманітних захворювань. У разі який або патології інфекційного чинезаразного характеру боротьби з що ще захворюванням може істотно позначиться на одержуваних прибутках від ведення виробництва, а найчастіше взагалі порушити питання повному припинення провадження з тотальним знищенням всього поголів'я і накладенням карантину все населений пункт. Щоб запобігти таких страшних наслідків, що часто бувають при розвитку у господарстві масових інфекційних захворювань, потрібно своєчасно проводити профілактичні заходи. У ЗАТ «Нивка» раніше реєструвалися деякі інфекційних захворювань, такі яктрихофития, лейкоз, віруснийринотрахеит,ешерихиоз, сальмонельозом. Тепер при грамотному проведенні профілактичних заходів іуделении уваги цимпатологиям, вдасться уникнути масових і одиничних випадків появи хвороб.

>Ветеринария і тваринництво нерозривно пов'язані. Правильна організація ветеринарного справи в самісінький тваринницькому секторі сільського господарства веде до стабільному виробництву тваринницької продукції, що у своє чергу забезпечує продовольчої безпеки нашого суспільства та підвищення рівня життя усіх громадян нашої країни.


2. Загальна характеристика господарства

 

Наявність земельних угідь та його структура

Показник

>Землепользование за 2005 – 2006 р., га.

% до спільної площісельхоз угідь

Загальна земельна площа - всього 2018 100
До того жсельхоз угідь 1648 81,66
Рілля 1169 57,92
Сінокоси 142 7,03
>Пастбища 337 16,6
Лісові масиви 178 8,82
>Древесно-кустарниковие рослини 48 2,37
Болота 28 1,38
Інші землі 116 5,74
Землі, перебувають у власності 1461 72,39

Аналіз таблиці

Позаяк у господарстві протягом останніх 3 року відбувалося ніяких змін у відношенні площісельхоз угідь, в таблиці наведено дані лише з 1 року. З відсоткового співвідношення площі використовуваної землі видно, що питома вага ріллі становить 57,92% і це як на 50% більш ніж питому вагу сінокісних угідь і 41% більш ніж площа пасовищ. Із цього можна дійти невтішного висновку, що на обійсті більшість землі використовується під ріллю, а невелику частину для пасіння худоби й під сінокісні угіддя. Насправді ясно видно нестача пасовищ й худобу пасеться на пасовищах, які відповідають з необхідними вимогами для пасовищ. Через це господарство недоодержує можливу кількість продукції, яку міг би дати стадо за умови пасіння на відповідних нормам пасовищах. На погляд, у господарстві потрібно використовувати нові й принципи обробітку землі. Це дозволить підвищити врожайність продукції рослинництва і тим самим відпаде потреба займати стільки землі під ріллю. Тим самим було буде можливості збільшити площа пасовищ, що у своє чергу, можна буде обладнати штучні пасовища з контрольованій врожайністю трав. Завдякипреложенним рішенням теоретично худобу підвищить свою продуктивність і господарство витративши грошей інтенсифікацію рослинництва (зокрема оптимізація використання оранки) окупить свої витрати з допомогою проданого молока.

На початку 2006 роки більшої доставки зеленої маси, зі поля була в природному яру було зроблено насип грунту та заодно встановлено залізобетонні конструкції для зливу повеневої води. У результаті освічений водойму, куди навесні було запущено риба (мальок коропа). Зараз ця галузь сільського господарства не заявлена в реєстраційних документах, але продукція вже надходила у не більше цього господарства.

Спеціалізація господарства щодо процентному співвідношенню собівартості продукції

Види товарної продукції

2004

2005

2006

У середньому за 3 року

>Тис. крб.

%

Рослинництво:

Зерно і зернобобові всього 207 319 148 674 1,8
пшениця 90 149 79 318 0,8
ячмінь 108 113 - 221 0,6
жито - 114 69 83 0,2
Інші зернові і бобові 9 - - 9 0,02
Картопля 427 945 720 2092 7,8
Овочі відкритого грунту 393 253 188 834 2,2
>Прочая продукція рослинництва 54 18 95 167 0,4
Продукція рослинництва реалізована в переробленому вигляді - - 4 4 0,01
Усього за рослинництву:

1081

1535

1155

3771

10,2

Тваринництво:

>Круп. ріг. худобу у живій вазі 2123 1872 2952 6947 18,9
Молоко незбиране 8211 6845 6356 21412 58,3
>Прочая продукція тваринництва 53 68 33 154 0,4
Продукція тваринництва, реалізована в переробленому вигляді 198 222 224 644 1,8
Разом щодо тваринництва:

10585

9007

9565

29157

79,5

Продукція підсобних виробництв 699 85 64 848 2,2
Роботи і житлово-комунальні послуги 570 772 1181 2523 8,1
Разом у господарстві:

12888

11444

12335

36667

100

Аналіз даних таблиці

З розрахованого відсоткового співвідношення собівартості реалізованої продукції видно, що овочівницька галузь тваринництва займає провідної ролі в спеціалізації господарства. Питома вага реалізованої продукції тваринництва становить 79,5 % що у більш як 69 % більш ніж за продукцію рослинництва. У динаміці за 3 показаних року видно стабільне економічне зростання даних собівартості реалізованої продукції з всьому господарству з допомогою зростання собівартості реалізованої продукції тваринництва. По молока період із 2002 по 2003 помітив зростання показників його реалізації, але от у період із 2003 по 2004 рік показники кілька впали але все одно залишалися більш рівні як 2002 рік. Стабільний зростання показників продажів живого худоби динаміці за 3 року дає зросту показників на 3 року у всьому тваринництва. Головну роль вступі коштів грає реалізація незбираного молока. Питома вага реалізованого молока до всієї продукції становить понад 50 % що визначає спеціалізацію господарства яктоварно-молочное.

Основні показники підприємства

Показник 2004 2005 2006 Темпи приросту %
Вартість валової продукції всього тис. крб. 17800 21892 20657 ↑ 16,57
До того ж продукція рослинництва тис. крб. 4505 6284 5141 ↑ 14,11
Продукції тваринництва тис. крб. 11987 13597 13839 ↑ 15,45
Середньорічна кількість працівників чол. 234 233 176 ↓ 32,26
>Средне річна вартість основних засобів виробництва тис. крб. 10223 10509 11225 ↑ 9,8
Площасельхоз угідь га. 1648 1648 1648 0
До того ж ріллі га. 1169 1169 1169 0
>Средне річне поголів'я худоби всього гол. 1044 997 846 ↓ 23,40

З даних таблиці можна дійти невтішного висновку що у динаміці протягом трьох років у господарстві зросла вартість проїзду валової продукції що свідчить про збільшенні її собівартості при загальному зниженні виробництва валової продукції, зокрема, за галуззю тваринництво. При неіменних показниках площісельхоз угідь ми бачимо підвищення вартості продукції рослинництва у разі підвищення темпів її виробництва (див. таблицю 1) це означає рентабельності виробництва рослинництва що доводиться в таблиці 7.

Зблизька показників вартості основних засобів виробництва ми проводимо висновок що з 3 роки їхня частка числове значення збільшилося на 9,8 % що свідчить про зміцненні матеріально технічної бази виробництва.

 

3. Значення тваринництва економіки господарства

Питома вага валовий і товарної продукції тваринництва загалом обсязі продукції господарства

Вартість:

2004

2005

2006

валової продукції тваринництва тис. крб. 11987 13597 13839
товарної продукції тваринництва тис. крб. 10585 9007 9565
валової продукції всього тис. крб. 17800 21892 20657
Товарної продукції всього тис. крб. 12888 11444 12335
Питома вага товарної продукції тваринництва до всієї товарної продукції господарства 82,13% 78,7% 77,54%
Питома вага валової продукції тваринництва до всієї валової продукції господарства 67,34% 62,1% 66,99%

Розрахунки до таблиці:

1.УВТ =ВПж / ВП *100, де

>УВТ - Питома вага товарної продукції тваринництва до всієї продукції господарства тис. крб.,ВПж – Валова продукція тваринництва тис. крб., ВП – Валова продукція всього тис. крб.,

2.УВВп =ТПж/Тп * 100, де

>УВВп – Питома вага валової продукції тваринництва до валової продукції всього господарства тис. крб.,ТПж – Товарна продукція тваринництва тис. крб.,Тп – Товарна продукція господарства лише тис. крб.

Дані таблиці видно, що питома вага товарної продукції тваринництва у загальному обсягу виробництва становить середньому протягом трьох років більш 75 %. Це засвідчує великому значенні галузі тваринництва для господарства. Основний прибуток підприємство одержує вигоду від реалізації продукції тваринництва - молоко, м'ясо, худобу. При падінні рентабельності виробництва тваринництва, відзначається падіння економічних показників виробництва всього господарства. Отже виходячи з того можна дійти невтішного висновку, ставка керівництва підприємства лише з галузь тваринництва є дуже ризикованим пунктом у системі організації ведення сучасного агробізнесу. Задля більшої економічній безпеці підприємства міста і попередження незапланованих збитків зв'язки України із виникаючими ризиками у галузі тваринництва підприємству слід розвивати суміжні тваринництва галузі - Рослинництво, Надання сільськогосподарських послуг.

 

Структура стада. Поголів'я тварин

Вигляд тварин

2004

2005

2006

% зміна

>Круп. ріг. худобу всього гол. 1044 997 846 ↓18,96
Корови 500 460 385 ↓23
>Нетели 57 70 54 ↓5,3
>Телки старше2-х років 100 - 43 ↓57

 

Дані таблиці видно, що на обійсті йде зниження кількості тварин. У динаміці упродовж трьох представлених року видно зниження на 18,9 % загальної кількості тварин. Це засвідчує труднощі які з'явились у господарстві у зв'язку з деяким застоєм у виробництві продукції.

 

Показники виробництва молока, продуктивність

Показник

2004

2005

2006

% зміни

Поголів'я корів, голів 500 460 385 ↓23
Середньорічна продуктивність на 1 голову, ц. 43,514 38,713 36,719 ↓18,5
Валовий надій, ц. 21757 17808 14137 ↓64,9

Така збитковість тваринництва пояснюється багато в чому тим, що у динаміці протягом трьох років утворилася не так лише зниження поголів'я корів, а й зниження їх середньорічний продуктивності на 15,16%. При відстежуванні залежності змін валовий продуктивності і перерозподілу прибутку / збитків підприємства можна дійти невтішного висновку що, значні збитки господарство понесло і натомість значного зниження валовий продуктивності корів на 35,02%.

Показники розвитку тваринництва

Досить високі і стабільні показники відтворення стада. Вихід телят на 100 корів протягом кількох років перевищує 90 голів, однак у останні роках 23,3% змілів і введенняпервотелок, хоча 2002 рік цей показник знову дорівнював 24,8%. У зв'язку з недостатнім введеннямпервотелок у 2000-му і 2001, року менш інтенсивно велася й вибракування корів.

>Стабильни показники вирощування молодняку: середньодобовий приріст період 1998-2001 років становив 582-624 р, середня ж я зал маса телиць в 18-ти місячному віці також збереглась у межах 347-363 кг.

Вік першого отелення корів близький оптимального (27 місяці) коливаючись у межах 26,6-29,6.

Сучасне стан галузі тваринництва та перспективи її розвитку

 

Економічна ефективність виробництва.

Показники

2004

2005

2006

% зміни

Валова продукція за собівартістю всього тис. крб. 17800 21892 20657 ↑13,83
зокрема рослинництво 4505 6284 5141 ↑12,37
- // - тваринництво 11987 13597 13839 ↑13,38
Вартість товарної продукції всього тис. крб. 12888 1444 12335 ↓4,29
зокрема рослинництво 1081 1535 1155 ↑6,5
- // - тваринництво 10585 9007 9565 ↓9,63
Повна собівартість продукції всього тис. крб. 11726 13318 14866 ↑21,12
зокрема рослинництво 677 803 613 ↓9,45
- // - тваринництво 9741 11437 12596 ↓22,7
Прибуток (збиток) всього тис. крб. 1162 -1874 -2531 ↓217
зокрема рослинництво 404 732 542 ↑25,46
- // - тваринництво 844 -2430 -3031 ↓278
Рентабельність % 9,9% - - -
Збитковість % - 16,37% 20,51% -

Розрахунок до таблиці.

1. П =Цтп –Срп, де

П – прибуток

>Цтп – Вартість товарної продукції

>Срп – Повна собівартість реалізованої продукції

П02 = 12888 – 11726 = 1162

П>р02 = 1081 – 677 = 404

П>ж02 = 10585 – 9741 = 844

П03 = 11444 – 13318 = -1874

П>р03 = 1535 – 803 = 732

П>ж03 = 9007 – 11437 = - 2430

П04 = 12335 – 14866 = - 2531

П>р04 = 1155 – 613 = 542

П>ж04 = 9565 – 12596 = - 3031

2.Р(У) = П /Срп*100%, де

>Р(У) – рентабельність чи збитковість виробництва

Р02 = 1162/ 11726*100% = 9,09%

У03 = -1874/ 11444*100% = 16,37%

У04 = - 2531/12335*100% = 20,51%

За даними таблиці видно що економічне ефективність ведення тваринництва у господарстві падає, бо як спеціалізація господарства окреслюєтьсятоварно-молочное збитковим стає дедалі господарство. Проте з галузі рослинництво спостерігається невеличке підвищення економічних показників, але ці підвищення однаково не змогло покрити збитки галузі тваринництво. Шляхом нескладних підрахунків стає зрозуміло наскільки зросли прибутків і збитки по 2 порівнюваним галузям. По тваринництва це 278%, настільки знизилися прибуток підприємства, з рослинництва прибутку збільшилися на мізерну суму проти збитками у тваринництві.

Забезпеченість тваринництва приміщеннями, кормами

Тварини розміщені за п'ять типових приміщеннях, зокрема у трьох корівниках і двох телятниках. Уплеменном заводі єтелятник-профилакторий на 25 голів, у якому містяться телята до 20-ти денного віку. З профілакторію ремонтний молодняк перетворюється на телятник, де міститься до шести місячного віку.Вибракованний молодняк, переважно бички, вирушає дооткормочние господарства. У віці шести місяців телиці перетворюються на інший телятник, де вирощують до16-18-ти місяців. Три місяці після запліднення виробляєтьсяректальное дослідження настельность процес формування груп ялівок. На 6-му місяцістельности формуються селекційні групи ялівок по 50 голів, що закріплюються за найкращими доярками.

 


Чисельність тваринницьких приміщень таскотомест

Найменування показників Усього за господарству
Загальна кількістьскотопомещений 5
У т. год.Коровники на 200 гол. 2
>Коровники на 100 гол. 1
>Телятники 2
Загальна кількістьскотомест: 1050
Для корів 500
для пологового відділення 60
Для телят профілакторію 60
Для телят до року 220
Для телят у рік до 2 років 210

>Кормопроизводство

Найменування культур Площа, га Врожайність, ц/га Валовий збір, ц
2001 2002 2001 2002 2001 2002
Озимі зернові 195 280 21,3 26,7 4148 7471
>Яровие загалом 242 182 24,7 23 5988 4199
У т.ч. зернофураж
>Кормовие корені 19 35,9 6821
Картопля 57 57 46,9 58,2 2675 3317
Багаторічні трави 33 373
На сіно 272 180 46,6 19,9 12680 3576
На випас
На силос,з.м. 12,1 183 124,5 15064 2278
>Однолетние трави 112 141
На сіно 27 30,7 829
На зелену масу 112 114 199,9 129,1 22393 14723
Сінокоси і пасовища 142 88 16,1 14,7 2290 1295
>Однолетняя кукурудза на силос 116 127 208,2 172,2 24155 21882

>Механизациятрудоемких процесів у тваринництві

>Водоснабжение здійснюється з артезіанської свердловини, розташованої біляМТФ ЗАТ «Нивка». Проводяться аналізи води з кранів тваринницьких приміщенніТДСЭН, Вода відповідаєСАНПиН 2.1.4.1074-01МЧК 4.2.1081-01.

>Навозоудаление здійснюється з допомогою транспортерів ДБН 160 і спеціально виділеним транспортом. Гній вивозиться на спеціальні майданчики і поля господарства на приготування компосту. Стічні води вступають уотстойники-накопители іоткачиваются принаймні заповнена

>Вентиляцияприточно-витяжная, висвітлення застосовується як штучне, і природне.Доение тварин триразове, з допомогоюмолокопровода і доїльних апаратів «Волга».

>Племзавод має власну виробничу лабораторію визначення якості молока. На молочний блок

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація