Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз роботи діагностичного відділу установи "Горветстанція"


Реферат Аналіз роботи діагностичного відділу установи "Горветстанція"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По організації та економіці ветеринарного справи

На тему: «АНАЛІЗ РОБОТИДИАГНОСТИЧЕСКОГООТДЕЛА УСТАНОВИ «>ГОРВЕТСТАНЦИЯ»


>СОДЕРЖАНИЕ:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

>1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ОРГАНІЗАЦІЇВЕТЕРИНАРНОГО СПРАВИ УРАЙОНЕ 6

2. АНАЛІЗ РОБОТИ МІСЬКОЇВЕТЕРИНАРНОЙЛАБОРАТОРИИг.КОБРИНА 12

>2.АНАЛИЗ РОБОТИПРОВЕДЕННОЙВЕТЕРИНАРНЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ 20

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 24

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ.. 27

>ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ветеринарна служба Республіки Білорусь у є державну і відомчі ветеринарні служби й ветеринарні служби підприємств та інших юридичних і фізичних осіб.

Ветеринарної службою республіки керує Головне управління ветеринарії з Державною ветеринарної інспекцією Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь у, наділене правами юридичної особи.

Основними завданнями ветеринарної служби Республіки Білорусь у є:

- попередження і ліквідація заразних і незаразних хвороб тварин (включаючи птахів, хутрових звірів,зоопаркових тварин, риб і бджіл) шляхом проведення спеціальних ветеринарних, ветеринарно-санітарних, протиепізоотичних та інших заходів на тваринницьких фермах і комплексах, в селянських (фермерських) господарствах, особистих підсобних сільських господарствах громадян, підсобних сільських господарствах промислових підприємств та інших юридичних і фізичних осіб;

- проведення лабораторно-діагностичних досліджень;

- лікування хворих тварин;

- захист тварин від впливу екстремальних природних і техногенних чинників;

- охорона населення хвороб, загальних в людини і тварин;

- контроль ветеринарно-санітарного якості продуктів тваринного походження, виділені на харчування і переробки;

- проведення незалежної ветеринарно-санітарної експертизи м'яса, яєць,кожевенно-мехового сировини, продуктів рибництва і бджільництва, інших продуктів тваринного походження на підприємствах з виробництва, переробці й збереженню, і навіть на ринках та інших місцях, де дозволена торгівля зазначеної продукцією;

- ветеринарно-санітарний нагляд змісту, заготівлею і забоєм тварин, заготівлею, зберіганням зброї та переробкою м'яса, молока, яєць, вовни, шкір, хутра та інших продуктів тваринного походження;

- нагляд над виконанням ветеринарно-санітарних правил підприємствами, організаціями, установами, іншими юридичними і фізичними особами, здійснюють заготівлю, збереження і переробку продуктів тваринного походження, і навіть за ветеринарно-санітарним станом підприємств, організацій, установ, інших юридичних і фізичних осіб;

- контроль якості діагностичних, профілактичних і лікарських засобів для ветеринарних цілей, які вироблялися республіці та завезених інших держав, і навіть ветеринарно-санітарного якості кормів і кормових добавок;

- ветеринарно-санітарний нагляд зарибохозяйственними водоймами, підприємствами із виробництва комбікормів, за санітарним якістю вироблюваних ними комбікормів і сировини, використовуваного їх;

Для розгляду питань, що з поліпшенням організації ветеринарного справи в самісінький республіці, при Головне управління ветеринарії утворюється раду з ветеринарним справам (на правах дорадчого органу). Персональний склад ради і положення про нього стверджує Головне управління ветеринарії.

Діяльність кожної осередки великий структури ветеринарної служби Республіки Білорусь у є важливим. Саме тому вивчення діяльності кожного підрозділу ветеринарної служби міста, чи району має першорядне значення цілях розробки вдосконалення роботи ветслужби країни, що підтверджує актуальність курсової роботи.

Метою курсової роботи є підставою розглянути, і проаналізувати діяльність діагностичного відділу Кобринської ветеринарної лабораторії.

Працюючи слід виконати ряд завдань:

- розглянути теоретичні основи організації ветеринарного справи в самісінькийКобринском районі;

- проаналізувати роботи міської ветеринарної лабораторії;

Об'єктом курсової роботи є підставою ветеринарна лабораторія.

Предметом курсової роботи виступає діяльність ветеринарної лабораторії.

Курсова робота складається з трьох глав.Заключения-вивода і списку використовуваної літератури.


>1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ОРГАНІЗАЦІЇВЕТЕРИНАРНОГО СПРАВИ УРАЙОНЕ

 

Сільський адміністративний район є порівняно велику територіальну одиницю Республіки Білорусь у. Їх у республіці налічується 118. Тут виробляються основні обсяги всіх видів сільськогосподарської (в т. год. і тваринницької) продукції, отже, ветслужба району виконує майже 90% планованих заходів із профілактиці заразних і незаразних хвороб, діагностиці, лікувальної грязі та ветеринарно-санітарної роботі. У адміністративному районі є 20—30 сільськогосподарськихпредприятий-совхозов, колгоспів, агрофірм, птахофабрик тощо. п., і навіть за кількома фермерських господарств, 100 і більше населених пунктів. Звідси випливає, що ветеринарна служба у районі є основним ланкою у системі ветеринарного справи і ведучим практичним ланкою державної мережіреспублики.[1,c.25]

Схема організаційної структури державної влади і відомчої ветеринарних служб сільського адміністративного району найчастіше представлена установамигосветсети районного підпорядкування (>райветстанция,райветлаборатория, дільнична ветеринарна лікарня, лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи), і навітьветспециалистами радгоспів, колгоспів, тваринницьких комплексів, птахофабрик, м'ясокомбінатів (де є), іншихветслужб сільгосппідприємств, юридичних і фізичних осіб.

Провідним організуючим і контролюючим центром ветеринарного справи в самісінький районі є станція боротьби із хворобами тварин чи, що тепер називається частіше, районна ветеринарна станція (РВР), яка до 1963 року іменувалася районної ветеринарної лікарнею. Станція користується правами юридичних, має власний кутовий штамп і круглу гербову печатку, розрахунковий і поточний рахунок у банку.

>Райветстанция — це комплексне установагосветслужби, т. е. наділена функціями і має необхідними середовищствами, що дозволяє провадити у обсязі профілактичну і лікувальну роботу. До її складу входить лікарня (стаціонар),противоепизоотическая група і ветеринарно-санітарний (дезинфекційний) загін.

Станція дедалі види ветеринарних послуг колгоспам (якщо вони маютьветспециалистов), іншим тваринницьким підприємствам, і навіть худобі, що у особистої власності громадян. Загалом сенсі вона біля району такі завдання, як і взагалі ветслужба республіки. Головне напрям полягає у методичному і оперативному керівництві діяльністю дільничнихветлечебниц,ветспециалистов відомчих та інших службах, наданні їм всебічної професійну допомогу до, поширенні досягнень ветеринарної науку й передовий практики, пропаганді знань серед населення.

Фахівціраиветстанции займаються питаннями планування, організації та практичного здійснення заходів із профілактиці та ліквідації заразних і незаразних хвороб тварин (включаючи птахів, риб, бджіл), контролюють організацію в колгоспах і радгоспах рівня годівлі та змісту худоби, надають амбулаторну і стаціонарну лікувальну допомогу тваринам у умовах станції, а як і при виїздах на ферми, комплекси району, тваринам фермерів та населення.

Здійснення ветеринарного контролю над виконанням ветеринарного законодавства, ветеринарно-санітарного нагляду та проведення різних ветеринарно-санітарних заходів (дезинфекція, побілка ферм, дезинсекція тощо. п.) є одним із важливих функцій районної ветеринарної станції. Великі обсяги будівельно-монтажних робіт проводять фахівці станції самотужки допомоги зоотехнічній служби у справі відтворення стад, у створенні попередженняяловости і безплідності маткового поголів'я великого та дрібного рогатого худоби, свиней, коней, та інших видів промислових тварин.

Очолює ветеринарну станцію начальник. Він також — головний ветлікар району й одночасно, за посадою, головний державний інспектор району. У штаті станції, працюють близько 12 одиниць працівників, крім шоферів, завідувача господарством, прибиральниці.

Штатний розклад в Кобринської РВР закріплюються в Правилах внутрішнього розпорядку. Вони визначено порядок праці та годинник роботи установи, його підрозділів, вимогами з забезпечення належних санітарних умов у виробничих установах та території, порядок прийому хворих тварин і звинувачують їх виписка після одужання, відпустки медикаментів.

У Правилах обумовлено і загальні обов'язки співробітників щодо виконання трудовий дисципліни й охороні праці, і навіть чергування працівників, порядок виїзду у господарства, виконання планових заходів, ведення обліку, і т. п. Заступник начальника станції безпосередньо заміщає начальника як адміністратора установи, організує роботу лікарні й інших структурних підрозділів, стежить над втіленням працівниками РВР Правил внутрішнього розпорядку, спрямовує роботу фахівців. За необхідності поводиться особисто амбулаторний приймання і стаціонарне обслуговування хворих тварин, організує облік спеціальних робіт, майна, готує звітні матеріали, перевіряє за завданнямглавветврача району діяльність підлеглих ветеринарних структур.

Старший (провідний) ветлікар —епизоолог очолюєпротивоепизоотический загін прирайветстанции. Він розробляє плани організовує проведення районі профілактичних і оздоровчих (карантинних) заходів у відношенні інфекційних і паразитарних хвороб тварин, консультуєветспециалистов, керівників господарств і за питанням заразних хвороб, за необхідності особисто бере участь у діагностиці, проведенні прищеплювальних робіт тощо. п.; контролює і аналізує рух заразних хвороб тварин, прогнозує небезпека появи у районі, веде журнал епізодичного стану, і навіть епізодичну картину адміністративної території, становить звіти по заразним хворобам.

Старший (провідний)ветврач-терапевт (що на деяких РВР поєднує й обійняв посаду лікаря-гінеколога) вивчає захворюваність тварин незаразними хворобами, аналізує їх причини, встановлює вплив господарських умов (годівлі, змісту, експлуатації) на захворюваність, збереження й продуктивність тварин. Він організує контролю над дотриманням на фермах і комплексахзоогигиенических нормативів, ветеринарно-санітарних правил для будівництва і експлуатації тваринницьких приміщень, змісті,поении тварин, догляду по них, відтворенні стад.

>Ветврач-терапевт РВР стежить за організацією та проведення у господарствах диспансеризації стад, постановкою лікувальної, хірургічної роботи, веде лікувальну документацію на прийнятих амбулаторно і проходять стаціонарне лікування прирайветстанции хворих тварин, становить по району звіт про рух незаразних хвороб худоби.

Старший (провідний)ветврач-гинеколог організує заходи щодо профілактиціяловости і безплідності маткового поголів'я, аналізує причинияловости і безплідності маткового поголів'я, аналізує причинияловости корів, вівцематок, свиноматок у господарствах, перевіряє виконаннязоогигиенических і ветеринарно-санітарних вимог при штучному осіменінні тварин, організує надання акушерсько-гінекологічної лікувальної допомоги самкам і самцям всіх видів. Важливе завдання на лікаря-гінеколога є організація заходів із діагностиці вагітності самок тварин за господарствах, попередження впливу технологічних чинників на масові поява маститів у корів.

Зав. аптекоюрайветстанции керує роботою аптеки, відпо-відає схоронність придбаних ветеринарних товарів, відпускає у необхідних випадках медикаменти, біопрепарати, перев'язувальні матеріали тощо. п. Він також готує заявки попри всі предмети ветеринарного постачання, отримує ще й зберігає це, веде рух, готує лікарські форми (порошки, мазі, настойки тощо. п.). Може виконувати іншу роботу за завданням начальникарайветстанции.

Начальник ветеринарно-санітарної (дезінфекційного загону) є керівник цього госпрозрахункового підрозділи станції. Він погоджується на заходи для висновку на календарних рік із колгоспами, радгоспами, іншими підприємствами на планове проведення дезінфекції, побілки, дезинсекції тваринницьких ферм, щодо забезпечення загону матеріально-технічними засобами, стежить заучетно-расчетними операціями, веде фінансові справи.

Конкретне керівництво ветеринарними службами здійснює головний ветлікар району. Він спеціальних питаннях підпорядковується начальникові управління ветеринаріїОблссльхозпрода, йому підпорядковані все ветеринарні заклади і служби району.

Державний ветеринарний контроль в ветеринарно-санітарний нагляд вКобринском районі є основою його епізоотичного добробуту, підвищити рівень схоронності тварин, поліпшення санітарного якості продукції ферм і комплексів. Тут головний лікар району як головнийгосветинспектор і організатор ветеринарного справи в самісінький районі проти неї давати обов'язкові виспівати розпорядження й вказівки за тими або іншим суб'єктам питанням проведення запобіжних і оздоровчих заходів колгоспам, радгоспам, іншими підприємствами і організаціям, вимагаючи від нього беззаперечного підпорядкування і дотримання вимог ветеринарного законодавства.

Якгосветконтролерглавветврач району проти неї піддати винних порушення вимогветзаконодательства штраф на установленому порядку чи прийняти не більше суворі заходи через органи правопорядку. Через нього реалізуєтьсяветеринарно-кадровая політика у районі — питання розстановкиветспециалистов, підвищення їх кваліфікації, перетворення мережі установ ветеринарної служби й т. буд. Він організовує і проводить семінари, наради, конференції по ветеринарним проблемам, контролює станзооветучеби тваринників на місцях.

У перші дні місяці базірайветстанции проходять наради посадових осіб ветеринарної служби району, де під керуванням головного ветлікаря як приймається звітна документація, а й розглядаються результати роботиветслужб за звітний період (місяць, квартал, півріччя, рік), заслуховуються повідомлення головних ветлікарів господарств, інших підприємств про стан ветеринарного обслуговування їх, доводять до порівнянняветспециалистов вказівки і розпорядження вищих ветеринарних органів, новинки ветеринарної науки, рекомендації на впровадження у і інші актуальні питання.

>Главветврач району підтримує тісний контакти з місцеві органи охорони здоров'я (>райздравотдел, санітарно-епідеміологічна станція), обмінюється взаємної інформацією щодо русі хвороб, загальних тварин і людині, намічає спільні заходи щодо їх профілактику чи ліквідації. Нерідко організуються спільні перевірки молочних підприємств, боєнь, та т. п. і даються вказівки від імені двох відомств з ліквідації порушень санітарних правил.

Розглянемо роботурайветстанцииКобринского району, і навіть на практичному прикладі розглянемо роботи міжрайонної ветеринарної лабораторії.


2. АНАЛІЗ РОБОТИ МІСЬКОЇВЕТЕРИНАРНОЙЛАБОРАТОРИИг.КОБРИНА

Кобринськарайветстанция розміщається у центрі – містіКобрине міститься рахунок коштів місцевих бюджетів. Адреса: 225306 Білорусь, Брестська область, Кобрин,ул.Красноармейская, 82.Расположена в пристосованому будинку.

>Оказивает ветеринарні й окремі спеціалізовані тваринницькі послуги, Послуги ветеринарних клінік, Аналіз, тестування продуктів харчування (послуги), Послуги експертизи й сертифікації продуктів

Рік підставирайветстанции: 1995 р.

На ці кошти містяться і дільничні ветлікарні, розміщених біляКобринского району. Для ведення фінансових операцій при станції є посаду старшого бухгалтера, і навіть касира.

Головний ветлікар району призначається посадукомите тому із сільського господарства і продовольства облвиконкому. Іншіветспециалистирайветстанции і дільничнихветлечебниц призначаються (і звільняються) на відповідні посади головним ветлікарем району Д.В.Мисиюком. Бухгалтер і заступника начальника РВР призначаються працюватирайсельхозпродом.

Пригорвет станції діє також районна ветеринарна лабораторія (>РВЛ) і перебуває у складі лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. ОчолюєРВЛ директор, призначуваний посаду управлінням ветеринаріїоблсельхозпрода. Отже, це — заснування і обласного підпорядкування, хоча слідство з територіальному принципу воно супідрядно головномуветврачу району. Разом про те, поспециальним питанням —райветлаборатории. Інші працівникиРВЛ призначаються, й звільняються й від посад директором даного установи. Будучи самостійним юридичною особою,райветлаборатория має кутовий штамп і круглу печатку зі своїми найменуванням, розрахунковий і поточний рахунок у банку.

>Райветлаборатория міститься з допомогою асигнувань по обласному чи районному бюджету, і навіть частково використовуються кошти, отримані від виробництва й продажу на комерційній основі шлункового соку,СЖК,ПАБК та інших ветеринарних коштів,изготавливаемих до лабораторій не фабричним шляхом. З іншого боку, зараз вирішуються питання перекладу ветлабораторії республіки на частковий госпрозрахунок, вводячи платні діагностичні послуги, крім діагностичних досліджень, у відношенні низки інфекційних і паразитарних хвороб тварин, контрольованихгосветслужбой.

У КобринськоїРВЛ значиться 12 працівників, зокрема 6 ветлікарів, які очолюютьотдели установи — бактеріологічний, радіологічний, серологический,паразитологический,химико-токсилогический.

Директор установи очолює одне із відділів - бактеріологічний. У лабораторії функціонує також виробничий відділ, зайнятий виробництвом деяких лікувально-профілактичних і діагностичних коштів, реалізованих на комерційній основі. У складі лабораторії є також віварій,бак-кухня,утилизационний відділ, гараж на 2—3спецавтомашини та інші підсобні ділянки.

Районна ветеринарна лабораторія — державна установа діагностичного типу, основне завдання якого є — встановлення лабораторними методами діагнозу на інфекційним і паразитарні хвороби тварин, виявлення тварин, котрі страждають патологією обміну речовин та інші відхиленнями в життєдіяльності організму, виявлення причин масового захворювання стад, ветеринарно-санітарна експертиза м'яса, молока, яєць та

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація