Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз розвитку господарства Глазовського району УР


Реферат Аналіз розвитку господарства Глазовського району УР

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ИЖЕВСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

>КАФЕДРАЭМТП

>ОТЧЕТ

ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙРЕМОНТНОЙ ІЭКСПЛУАТАЦИОННОЙПРАКТИКЕ

 

 

>Виполнил: студент

>БабинцевД.Ю.

Перевірив: кафедраЭМТП:

>Корепанов Ю. Р.АрслановФ.Р.

2008


Запровадження

Головною умовою виживання сільського товаровиробника в ринкових умов, незалежно від форми господарювання, є досягнення певного рівня ефективності виробництва. І цей рівень не завжди однаковий залежно від цього за яких перебуває господарство: від якості землі, кліматичних умов, забезпеченості виробничими фондами, робочої силою; числа і складу галузей сільського господарства та інших. Залежно від прийняття цього, ні з урахуванням платоспроможного попиту населення кожен товаровиробник має будувати своюпроизводственно-финансовую діяльність, планувати доцільний вид, обсяг продукції, підвищення якості, видатки одиницю, яку ціну і до кого він зможе її реалізувати. Усе це зумовить величину одержуваної прибутків і рентабельність.

Проаналізувати досягнутий у господарстві рівень рентабельності, з'ясувати причини, що сприяють його формуванню, встановити чинники, використовуючи які можна підвищити рівень рентабельності і спрогнозувати їх у перспективі, першочергова і найважливіше завдання керівників і спеціалістів господарств кожного товаровиробника.

Сільськогосподарське виробництво має величезниммашинно-тракторним парком, у яких у собі безліч тракторів і автомобілів, велика кількість зернозбиральних комбайнів й іншою сільськогосподарською техніки.

Щоб підтримати такий машинно-тракторний парк у постійному працездатному безпечному стані і успішно його використовувати, щорічно затрачуються великі суми, тому підвищення якості відремонтованої техніки й відповідне зниження витрат за її помешкання і обслуговування завдання державної ваги.

Успішне ефективне використанняремонтно-технической бази можливе лише за наявності висококваліфікованих інженерно-технічних працівників, успішно що організують ремонт машин і устаткування.


Коротка характеристика господарства

 

Господарство лежить у центральній частиніГлазовского району.Землепользование порівняно компактне, складається з однієї дільниці, протяжність землекористування із півночі на південь становить 12 км, із Заходу Схід – 20 км.

Основними видами діяльності господарства є:

· заготівля, виробництво, переробка й реалізація сільськогосподарської продукції;

· надання різних видів послуг для населення й працівникам підприємства, і навіть інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

Організаційна структура управління підприємством представлена на мал.1.

На чолі підприємства стоїть директор, якому безпосередньо підпорядковані головний інженер, заступник із провадження й бухгалтерія підприємства.

Головний інженер відпо-відає експлуатаціюМТП, проводить роботу з постачання, і навіть веде контролю над роботою бригадирів, водіїв та допоміжних працівників. У його обов'язки входить рознарядка техніки на місця з об'єктів роботи, проводить інструктаж водіїв про особливості руху, і робить звідси позначки журналі інструктажу, у якому розписується водій. Веде облік робочого дня, обробка путівок, облік ремонтних робіт, контроль по витраті ПММ.

Майстра (бригадири) відповідальні за раціональне використанняМТП.

>Диспетчером передаються розпорядження водіям, вказівки з виконання тієї чи іншої виду робіт у певному обсязі.


Мал.1 Структура управління підприємством

>Природно-климатические умови

По кліматичних умов територія господарства входить у теплийумеренно-влажнийагроклиматический район республіки, характеризується теплим влітку, іумеренно-холодной взимку зі стійким сніжним покровом.

Тривалість вегетаційного періоду становить 169 днів. Середньорічне кількість опадів 490 – 525 мм, зокрема за вегетаційний період 250 мм.

Середньорічна температура повітря +20З, температура у липні - +18,3+ 18,40З, температура самого холодного місяці нинішнього року – січня - -14 – 14,40З. Рельєф місцевості – більшість території розташована на великому нерозчленованомуувале. Вершина його вирівняна,платообразная, схили положисті. Роза вітрів розташовується в такий спосіб що у осінньо-зимовий період переважають вітру західного напрями, а влітку – у південному іюжно-восточном напрямі, завдяки чому шкідливі викиди не потрапляють у центр селища.

Найпоширеніший тип грунтівдерново-подзолиствий. Коефіцієнт зволоження повсюдно трохи більше 1, що призводить місцями доизбитку зволоження ізаболачиваемости.

Рельєф й ґрунтів

 

Рельєф має важливого значення впочвообразовании, т. до. з його різні елементи надходить різне кількість вологи, тепла, мінеральних елементів.Землепользование господарства розміщено наводораздельном просторі річки й штучно створених водойм. У цілому нині рельєф господарстваволнисто-увалистий і належить доерозийному типу.

Найпоширенішими елементами рельєфу є схили.Склони південного і західного напрямів коротші і похилі.Эрозионний процес цих схилах виражений сильніше як слабкого або середнього змиву і розмиву. Північні схили довші, рівні, меншою крутизни.Эрозионний процес тут виявляється слабше.

Рослинний покрив представлений, переважно, різними злакові травами на пасовище. Територія землекористування господарства придатна для механізованої обробітку грунту і, за дотримання відповідних агротехнічних прийомів, можна одержувати високі врожаїс.-х. культур.

Врожайність зернових і зернобобових культур загалом за 2006-2007 роки становив 10,9 ц/га, сіно однорічних і багаторічних трав по 21,7 ц/га.

Господарство займається тваринництвом, рослинництвом, заготівлею уведенням органічних добрив, внесенням мінеральних добрив.

Виробничі ресурси, і основні показники діяльності господарства за 2005-2007 року наведені у таблицях 1 і 2


Таблиця 1 - Виробничі ресурси господарства

Найменування 2005 р. 2006р. >2007г. >2007г. в % до 2006р.

1 Загальна земельна площа, га

зокрема. сільгоспугідь

4755 4755 4755 100

2 Середньорічна кількість працівників, чол

зокрема. трактористів-машиністів

144

23

135

23

134

21

99,26

91,30

3 Середньорічна вартість основних фондів, тис. крб. 20956 21127 21274 100,69
4 Усього енергетичних потужностей, к.с. 5795 5813 5663 97,42

5 Середньорічне поголів'я худоби:

- ВРХ, голів

- коня, голів

- всього ум. голів

828

4

832

903

2

905

937

2

939

103,76

100

103,76

З таблиці 1 видно, що з базисний і звітний рік виробничі ресурси господарства змінилися. Середньорічна вартість основних фондів збільшилася на 0,69 %, у зв'язку з зміною вартості транспортних засобів, машин і устаткування, ні з зміною їхньої кількості. Рівеньосвоенности в господарстві досить високий. У середньорічному поголів'я ВРХ намітилися тенденції зростання (середньорічне поголів'я худоби збільшилося на 3,76 %), з допомогою правильної організації тваринництва.

У таблиці 2 представлені основні показники діяльності господарства. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції одна із основних показників, характеризуючих діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежить реалізацію продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансове становище підприємства й інші економічні показники.

Таблиця 2 - Основні показники діяльності господарства

Показник 2005 р. 2006р. >2007г. >2007г. в % до 2006р.

1 Валова продукція:

зокрема. продукція рослинництва

 продукція тваринництва

15802

7614

8623

16065

7520

8545

14822

6902

7920

92,31

91,78

92,69

2 Виручка від продукції, тис. крб. 11208 10984 11247 102,39
3 Собівартість реалізованої продукції, тис. крб. 10052 10335 9980 96,57
4 Прибуток (збиток) від продукції, тис. крб. +175 +649 +1267 +
5 Рівень рентабельності (збитковості), % 3,51 6,27 12,70 +
6 Трудові витрати, тис. чол.- год. 298 294 280 95,23
7 Середньорічна кількість працівників, чол. 144 135 134 99,26
8 Продуктивність праці, тис.руб./чел. 72,88 76,56 74,48 97,28
9 Виконано всього механізованих робіт,усл.ет.га 12275 11256 13478 119,74

Для оцінки рівня продуктивність праці сільському господарстві використовується система показників: узагальнюючі, приватні, допоміжні й опосередковані. Найбільш узагальнюючий показник продуктивність праці – вихід валової продукції на середньорічного працівника. Розмір його залежить тільки від середньоденний ісреднечасовой вироблення, а й від частки виробничих робітників у від кількості працівників господарства, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, кількості відпрацьованих днів одним робочим щороку і тривалості робочого дня.

Показники рентабельності характеризують ефективності роботи підприємства у цілому, дохідність різних напрямів діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат тощо.

За звітний рік валова продукція рослинництва і тваринництва змінилася за менший бік на 8,22 і 7,31 % відповідно, у зв'язку з зміною направленості спеціалізації підприємства. Грошова прибуток від реалізації продукції зросла на 2,39 %. Прибуток звітний період підприємством становила 1267 тис. рублів. Це зміна зумовлено якістю, рівнем собівартості, спеціалізації та інші чинниками.


Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

Показники використання сільськогосподарських угідь, склад парламенту й структура посівних площ наведені у таблицях 3 і 4.

Таблиця 3 - Показники використання сільськогосподарських угідь

Показник 2005 р. 2006р. >2007г. >2007г. в % до 2006р.

1 Загальна земельна площа, га

У т.ч. 1.1 Площас.-х. угідь

 1.2 Площа ріллі

 1.3 Площа посівів

 1.4 Площа сіножатей

 1.5 Площа пасовищ

4755

3354

2895

2504

111

348

4755

3354

2895

2504

111

348

4755

3354

2895

2500

111

348

100

100

100

99,84

100

100

2 Рівеньосвоенности земельних площ, % 70,54 70,54 70,54 100
3 Рівень розораностіс.-х. угідь, % 86,32 86,32 86,32 100
4 Питома вага сіножатей в площіс.-х. угідь, % 3,31 3,31 3,31 100
5 Питома вага пасовищ в площіс.-х. угідь, % 10,38 10,38 10,38 100

Таблиця 4 - Склад і структура посівних площ

Культура 2005 р. 2006р. >2007г. >2007г. в % до 2006р.
га % га % га %

1 Зернові і зернобобові, всього

зокрема. 1.1 Озимі зернові

 1.2Яровие зернові

 1.3Зернобобовие

1020

270

720

30

35,23

9,33

24,87

1,04

1084

287

761

36

37,44

9,91

26,27

1,24

1053

290

727

36

36,37

10,01

25,11

1,24

97,14

101,00

95,58

100

2 Картопля 30 1,04 40 1,38 25 0,86 62,32

3Кормовие, всього

зокрема. 3.1 Багаторічні трави

 3.2Однолетние трави

 3.3Корнеплоди

1351

842

500

9

46,67

29,08

17,27

0,31

1420

954

456

10

49,05

32,95

15,75

0,35

1451

924

522

5

50,12

31,92

18,03

0,17

102,18

96,87

114,48

50

4 Усього ріллі 2895 100 2895 100 2895 100 100

Склад і структураавтотракторного парку

Автомобільний парк господарства забезпечує переважно перевезенняс.-х. вантажів з урахуванням низку їхніх особливостей. Залежно від видус.-х. вантажів і сезону роботи автомобілі мали бути зацікавленими відповідно підготовлені.

Основне призначення тракторного парку – виконання певного обсягу польових робіт, і навіть роботи з заготівлі кормів, транспортування органічних добрив тощо.

Задля більшої ефективнішої роботи автомобільного парку господарстві єгараж-стоянка, приміщення для ТЕ і ремонту автомобілів і тракторів, пункт заправки паливом, склад для зберігання нафтопродуктів.

Склад і структура тракторного і автомобільного парку наведені у таблицях 5 і шість.

Таблиця 5 - Склад і структура тракторного парку

Показник 2005 р. 2006р. >2007г.
1Гусеничние трактори:ДТ-75 М,ДТ-75 5 15,63 5 16,13 5 16,13

2Колесние трактори, всього:

зокрема.МТЗ-80/82

 >ЮМЗ-6М/6Л

 >Т-16М

25

20

3

2

78,13

62,50

9,8

6,25

24

19

3

2

77,42

61,29

9,68

6,45

24

19

3

2

77,42

61,29

9,68

6,45

3Колесниеенергонасищенние трактори, зокремаТ-150К 2 6,25 2 6,45 2 6,45
4 РАЗОМ 32 100 31 100 31 100

Таблиця 6 - Склад і структура автомобільного парку

Показник 2005 р. 2006р. >2007г.

1Грузовие автомобілі, всього:

зокрема.ГА3-53А

 >ГАЗ-САЗ-4509

 >ЗИЛ-130

17

10

6

1

77,27

45,45

27,27

4,55

18

10

6

2

75,0

41,67

25,0

8,33

18

10

6

2

75,0

41,67

25,0

8,33

2 Легкові автомобілі, всього:

зокрема.УАЗ-31512

 УАЗ- 452

2

2

3

9,09

9,09

13,64

2

2

3

8,33

8,33

12,5

2

2

3

8,33

8,33

12,5

3 РАЗОМ 22 100 24 100 24 100

Ефективність використання вантажного автотранспорту

 

Показники використання вантажного транспорту, і навіть ефективність її використання представлені у таблиці 7

Таблиця 7 - Показники використання вантажного транспорту

Показник 2004 р. 2005 р. 2006р. 2006р. в % до 2005 р.

1 Середньорічне кількість автомобілів

в т. год. вантажних

22

17

24

18

24

18

100

100

2 Загальний тоннаж, т 160 168 168 100
3 Середня завантаженість машини, т 2,95 2,7 3,39 151,92

4Автомобиле-дни всього, днів

зокрема. а роботі,

 б) у ремонті й його очікуванні

6205

3175

926

6480

3240

1260

6100

3315

935

94,14

102,3

74,21

5 Загальний пробіг автомобілів,тис.км. 765,2 900,6 850,4 94,43
зокрема. із вантажем 425,9 414,3 433,1 104,54
6 Обсяг перевезених вантажів, тис. т. 32,6 29,4 45,7 155,44

7 Загальні витрати з експлуатації парку,тис.руб.

зокрема.з/плата, тис. крб.

 >технич. ремонт, тис. крб.

 >зап. частини, тис. крб.

 вартість ПММ, тис. крб.

1047

320,4

205,8

256,4

856

1089

361,8

229,4

347,1

1154

1108

427,5

198,5

302,8

1306

101,74

118,16

86,53

87,24

113,17

8 Коефіцієнт технічної готовності 0,80 0,78 0,83 106,41
9 Коефіцієнт використання автопарку 0,51 0,50 0,54 108,0
10 Коефіцієнт використання пробігу 0,56 0,46 0,51 110,9
11 Середня технічна швидкість, км/год 17,5 17,6 18,4 104,55
12 Середня експлуатаційна швидкість, км/год 18,6 18,9 19,3 102,12
13 Собівартість 1т-км, крб. 5,66 6,38 6,25 97,96
14Отработано днів 1 автомобілем 187 180 184 102,22
15 Витрата на 100 км пробігу 35,6 37 36 97,30

Для оцінки роботи вантажного автотранспорту застосовується цілу систему приватних і узагальнюючих показників. Приватні техніко-експлуатаційні показники дозволяють оцінити окремі боку роботи машин з погляду використання часу на їхнє роботи, швидкість руху, пробігу, вантажопідйомності тощо.


Організація технічного обслуговування, поточного ремонту й зберігання техніки

 

У період циклу експлуатації відбувається підробітку деталей в агрегатах автомобіля, тому під час проведення технічного обслуговування профілактичні, кріпильні,смазочно-очистительние і регулювальні роботи мають виконуватися старанно, що забезпечить надійність і економічність роботи автомобіля, і навіть термін його служби.

На підприємстві дієпланово-предупредительная система технічного обслуговування, що полягає у забезпеченні підтримки працездатного стану рухомого складу у процесі експлуатації, і навіть відновлення його працездатності. Усі операції технічного обслуговування проводяться через певну напрацювання в км пробігу. Одночасно виконуються комплектування обігового фонду агрегатів, добір запасними частинами і доставка їх у робоче місце.

У господарстві застосовують чотири способу зберігання техніки: закрите в опалювальному приміщенні, закрите в неопалюваному приміщені, напівзакрите під навісом й відкриту на майданчиках. Кожен із способів виявляє міру захисту рухомого складу від метеорологічних й інших впливів довкілля.

Збереження в опалювальному приміщенні повністю захищає рухомий склад від будь-яких впливів (холоду, снігу, дощу, вітру, пилу), збереження до неопалюваному приміщені не захищає від холоду, зберігання під навісом не захищає від холоду та вітру, зберігання на відкритої майданчику не захищає від усіх зовнішніх впливів.

У зоні зберігання кожним автомобілем закріплено місце у ній можуть бути лише справні автомобілі. У зоні зберігання підтримується чистота, розлиті нафтопродукти прибираються, а збору використаногообтирочного матеріалу поза зоною зберігання встановлено металевий ящик.

Частина тракторів зберігається у приміщеннях, а частина під навісом. Сільськогосподарська техніка зберігається на спеціально обладнаних відкритих майданчиках.

У зоні зберігання знаходяться тільки справні і геть готові до виїзду автомобілі та трактори, і навіть причепи. Для пожежної безпеки зона зберігання має низку вільно відкритті воріт і проїзди.

>Мойка автомобілів виготовляють спеціально обладнаноїавтомойке підприємства, що є біля машинного двору. Сільськогосподарські машини та комбайни миють з допомогою шлангів з підведенням води.

Зняті вузли і агрегати потребують особливих умов зберігання здають складу. Де своєю чергою проводиться опис, маркірування деталей. Зазначається технічний стан деталей, час здачі та прізвище.

Організація роботинефтехозяйства

Безперебійне забезпечення господарства нафтопродуктами з мінімальними кількісними і якісних втрат досягається рішенням комплексу питань, основними серед яких є: правильне планування потреби у паливі та мастильних матеріалах; формування та вдосконалення матеріально-технічної базинефтехозяйств; вибір раціональних організаційних форм постачання господарств нафтопродуктами; раціональне їх використання.

Типова схеманефтеснабжения машинно-тракторного парку господарства передбачає центральнийнефтесклад з пунктом заправки.

Нафтопродукти в господарства завозять спеціалізованим транспортом чи спеціально виділені на цього тарі й ємностях з урахуванням договору поставки між господарством і базою нафтопродуктів ВАТ «>Удмуртнефтепродукт». Завезення нафтопродуктів ввозяться наступному порядку: заправник робить завчасно заявку директору підприємства. Керівник забезпечує постачання палива, через нафтобазу.

>Заправка тракторів і машин виробляється через заправні колонки окремо як дизельного палива, так бензину.

Щоб уникнути зниження якості нафтопродуктів під час транспортування, зберіганні і видачі слід передбачити відстій дизельного палива на протягом щонайменше 24 год, наливання палива на резервуари закритою струменем під рівень, наявність дихальних клапанів на резервуарах та його герметизацію, і навіть наявність сучасних фільтрів натопливораздаточних колонках.

Витрата пального і трансмісійних мастил контролюється інженерної і диспетчерської службою. Кожному видаються талони, у якому зазначено літри дизельного палива й олії на залежність від гаданих обсягів робіт. До основним причин перевитрати палива належить несправність паливної апаратури.

Паливо зберігається в закритих, герметичних ємностях. Крани і люки запломбовані. Крім кранів додатково встановлено заглушки. Оливи зберігаються у будинку заправного пункту з 200 л бочках.Заправка масел здійснюється з допомогою ручних насосів. Для відпрацьованих масел є окрема ємність.

>Нефтехозяйством завідує заправник, який веде документацію, стежить станом ємностей, веде облік витрати палива й масел.

У завданнянефтехозяйства підприємства входять отримання, збереження і своєчасний відпустку нафтопродуктів, боротьба з усіма видами втрат і при отриманні, зберіганні і відпустці палива. Втрати утворюються по всьому шляху руху нафтопродуктів від нафтоналивний бази донефтескладов господарства і пунктів заправки машинно-тракторних агрегатів, комбайнів, автомобілів та інших. Основні види втрат: випаровування (природне зменшення при

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація