Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз структури та завдань основних підрозділів Азовського НДІ Рибного Господарства


Реферат Аналіз структури та завдань основних підрозділів Азовського НДІ Рибного Господарства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

 

на уроках: «>ОСНОВЫНАУЧНЫХИССЛЕДОВАНИЙ»

на задану тему: «Аналіз структури та завдань основних підрозділів Азовського НДІРибного Господарства».

Роботу виконала: студентка

Корольов, 2007


Зміст:

1.Введение……………………………………………………………………………….…стр.2

2. Структураинститута……………………………………………………………….……стр.4

  2.1 Відділ промислових ресурсів немає і розробкиОДУ………………………………..….стр.5

        2.1.1 Лабораторія прохідних і напівпрохіднихриб………………………………стр.5

        2.1.2 Лабораторія морськихриб…………………………………………………….....стр.6

        2.1.3 Секторстатистико-економическихисследований…………………………….стр.6

  2.2 Відділаквакультури…………………………………………………………………...стр.7

       2.2.1 Лабораторія промислового розведення прохідних і напівпрохіднихриб….9

  2.3 Відділ природоохороннихисследований…………………………………………..…стр.9

        2.3.1 Лабораторіягидрохимии……………………………………………………….стр.9

        2.3.2 Лабораторія оцінки наслідків розвитку нафтогазовогокомплекса…..…стр.11

       2.3.3 Лабораторія оцінки антропогенних трансформацій воднихекосистем…..стр.13

  2.4 Відділ рибогосподарськоїтоксикологии…………………………………………...стр.13

  2.5 Відділокеанографии…………………………………………………………………..стр.17

        2.5.1 Секторгидрологии……………………………………………………………...стр.18

  2.6 Відділгенетико-биологическогомониторинга……………………………………...стр.18

  2.7 Лабораторія комплексної екологічноїекспертизи…………………………….стр.19

  2.8 Лабораторія математичного опрацювання НДР і базданних……………………...стр.20

>Заключение………………………………………………………………………………....стр.22

Списоклитератури………………………………………………………………………...стр.23


Запровадження

Своє нинішнє назва Азовський НДІ рибного господарства одержав у 1958 року, але веде своє «літочислення» з 1928 року, із часу створення Азово-Чорноморської наукової рибогосподарської станції. Минали роки, змінювалися назви і вивіски на будинках, але незмінними залишалися цілі й завдання, наступність досліджень,непреривающаяся міжпоколінну тяглість, яких завжди об'єднувала один клопіт — доля неповторного Азовського моря, зкго приморськими водоймами, нижніми течіями Дону і Кубані. З 1992 року ця турбота поширюється і російське Чорномор'я.

Інститут є власником майже 300 патентів і авторських свідчень, співробітниками опубліковано майже п'ять тисяч наукових робіт у вигляді монографій, збірок праць, статей та інших. Нині у інституті працює більш як 300 співробітників, зокрема майже 250 — це науково-технічний персонал, серед яких 6 лікарів і близько 60 кандидатів наук, які мають 22 наукові підрозділи.

У 1999-му р.АзНИИРХ набув статусу Федеральної державної унітарного підприємства, яке основним завданням стало забезпечення функцій органів структурі державної влади Росії (нині — Федерального агенції із рибальством) у частині, що стосується наукового управління біоресурсами в Азово-Чорноморському басейні. У межах поставлених завдань інститут здійснює розробку й реалізацію наукових програм по раціонального використання, відтворення й охороні водних біологічними ресурсами та середовища їхнього життя Азово-Чорноморського басейну. КолективАзНИИРХа, ясна річ, належить до «іншим» і кожним десятиліттям, роком, днем свого існування доводить. Але захистити, допомогти і зберегти Азово-Чорноморський басейн можна за одному умови — знати про нього всі: було, що є, що; вміти вирішити кожній із питань: що, де, коли скільки? І опікується цими питаннями знають відповіді більш 240 висококваліфікованих фахівців, які, як лікарі вузької спеціальності, вивчають моря переважають у всіх деталях і подробицях в морських і річкових рейсах у час року, на контрольно-спостережних пунктах, за умов лабораторій, беручи участь упутинах, працюючи нарибоводних заводах.

>Гидрологи ігидрохимики, біологи і мікробіологи, іхтіологи і рибоводи, фізіологи і генетики, хіміки і токсикологи, математики економісти у процесі комплексних досліджень відтворюють загальне полотно гніву й перспектив басейну, його мешканців — відмикроводорослей до гордості Азова білуги, на жаль, занесений до Червоної книги.

Контакти

Адреса: 344007, р. Ростов-на-Дону, вул. Берегова, 21/2,АзНИИРХ

Телефони: (863) 2624850 (адміністрація), 2624366 (відділ науково-технічної інформації), 2620505 (вчена частина)

>Факс: (863) 2620505

Структура інституту:

>1.Отдел промислових ресурсів немає і розробкиОДУ:

а) Лабораторія прохідних і напівпрохідних риб

 б) Лабораторія морських риб

 в) Секторстатистико-економических досліджень

2 .Відділ аквакультури:

а) Лабораторія промислового розведення прохідних і напівпрохідних риб

3 Відділ природоохоронних досліджень:

а) Лабораторія гідрохімії

б) Лабораторія оцінки наслідків розвитку нафто-газового комплексу

в) Лабораторія оцінки антропогенних трансформацій водних екосистем

4 Відділ рибогосподарської токсикології

5 Відділ океанографії

а) Сектор гідрології

6 Відділгенетико-биологического моніторингу

7 Лабораторія комплексної екологічної експертизи

8 Лабораторія математичного опрацювання НДР і баз даних

Розглянемо докладніше все відділи НДІ.


2.1 Відділ промислових ресурсів немає і розробкиОДУ

2.1.1 Лабораторія прохідних і напівпрохідних риб

Лабораторія прохідних і напівпрохідних риб (>ЛППР) є структурним підрозділом відділу промислових ресурсів немає і розробки загальних допустимих уловів (>ОДУ) ФГУП «>АзНИИРХ» і освічена щодо комплексних досліджень біоресурсів Азово-Чорноморського басейну з метою їхнього раціональної експлуатації і збереження, розробки довгострокових розвитку рибальства.

Основне завданняЛППР є виявлення закономірностей формування та динаміки запасів прохідних і напівпрохідних видів риб (севрюга, осетер, білуга, донська прохідна оселедець, рибець, шемая, судак, лящ, тараня,чехонь, карась),акклиматизантапиленгаса, прісноводних риб каскадуМаничских водоймищ долю й представника ракоподібних —понтогаммаруса (далі — об'єктів) під впливом природних і антропогенних чинників, прогнозування можливого стану запасів і уловів об'єктів і промисловій обстановки, розробка рекомендацій по раціонального використання біоресурсів і регулювання рибальства, організація та забезпечення роботи постійно діючих контрольно-спостережних пунктів (>КНП) ФГУП «>АзНИИРХ» не більше російського узбережжя Азовського моря, и у річках Дон і Кубань.

СпівробітникиЛППР здійснюють дослідження з наступних напрямах:

 • біологія, сезонне розподіл, міграції, динаміка чисельності та стан запасів об'єктів;
 • прогнозування (короткий і довгострокове, перспективне) стану запасів і потенційно можливих уловів об'єктів;
 • розробка рекомендацій по раціональному, зокрема комплексному, використанню біологічними ресурсами і регулювання промислу;
 • оцінка формування промислових запасів об'єктів з допомогою природного і промислового відтворення за умов антропогенного на екосистему басейну;
 • оцінка шкоди рибного господарству від антропогенного впливу, розробка рекомендацій за складом й обсягом компенсаційних заходів;
 • розробкарибоводно-биологических обгрунтувань та інших документів, вкладених у розвиток рибної галузі басейну.

Зав. лабораторією к.б.н.Реков Ю.О.

2.1.2 Лабораторія морських риб

Лабораторія морських риб займається вивченням сировинних ресурсів Азово-Чорноморського басейну.

У Азовському морі основними промисловими об'єктами є: хамса, тюлька, бички і камбала.

У Чорному морі основними промисловими об'єктами є: хамса, шпроти,мерланг,барабуля,ставрида, кефалі, камбала, акула, схили. З метою обліку цих видів риб виконуються дві тралові зйомки у травні та серпні на територіальному море Росії і близько одночасне взяття пробихтиопланктона.

За результатами дисконтних рейсів визначається запас іОДУ кожного промислового об'єкта, видаються рекомендації промисловості з їхньої освоєння.

Визначення запасівпелагических азовських риб проводиться що з лабораторієюМОНИР, має додаткові методи розрахункубиомасс, з урахуванням розподілу виду та вилову на зусилля.

При характеристиці стан запасів риб, їх фізіологічного гніву й умов нагулу, використовуються дані відділу океанографії по кормову базу,гидрохимическому режиму морів

У зимовий період проводять рейс, з 17 листопада 2003-го до лютого, за оцінкою умов зимівлі хамси в Чорному морі, її розподіл і поведінку залежно відгидрометусловий і фізіологічного стану риби.

З усього російському узбережжя Чорного моря працюютьКНП протягом року, де збирається біологічний матеріал за всі об'єктах.

Зав. лабораторією, к.б.н.Луц Г.І.

2.1.3 Секторстатистико-економических досліджень

 

основні напрями досліджень секторастатистико-економических досліджень:

 • складаннястатистико-економических збірок по рибодобуванні,рибообработке, відтворення рибних запасів і товарному рибництву;
 • економічні дослідження всіх підгалузей рибного господарства Азово-Чорноморського басейну;
 • прогнозування розвитку рибного господарства Азово-Чорноморського басейну (розробка програм, тож концепцій);
 • розробка методик;
 • маркетингові дослідження ринків рибних товарів Азово-Чорноморського басейну

Зав. сектором к.б.н.ГрибановаС.Э.

2.2 Відділ аквакультури

 

Лабораторія кормів виникло 1979 року.Возглавила лабораторіюАлдакимова А.Я. У зв'язку з розвитком у країні нового напрями індустріального рибництва, з урахуванням лабораторії кормів у липні 1984 року створили сектор штучних кормів під керівництвом Н.А.Абросимовой. Основне завдання сектора була розробка спеціалізованих стартовихгранулированних комбікормів для осетрових риб, використання є дозволило збільшити ефективність відтворення. Під час розробки цих комбікормів враховувалася необхідність їх провадження у новою сучасною технології сухого пресування. Дослідницькі роботи сектора були у комплексну цільову програму СРСР (>КПЦ) "Премікс".

Протягом першого роки роботи сектора розробили бракування кормів й підвищити вимоги до фізико-хімічним параметрами кормів залежно від його віку риб.

У 1985 року сектор був у лабораторію. На цей рік вже розроблено й затверджені перші стартові корми для осетрових риб рецептуриСТ-ОБ-1Ае іСт-4Аз, які пройшли промислову апробацію і використовувалися нарибоводних заводах Ростовській області, Краснодарського краю, Середньої Волги, Вірменії й Україна.

З 1985 по 1995 рр. прокуратура вивчила і уточнені потреби молоді осетрових впротеине, зокрема. амінокислотах, поли- іолигопептидах іессенциальних жирних кислотах, різнихуглеводах,кальции, фосфорі,натрии і калії.Подобран комплекс вітамінів і мінералів, пігментів і кормових антибіотиків. Розроблено загальна формула корми, зокрема. формули протеїну, ліпідів, вуглеводів.

Виявлено найбільш вузькі місця у технології інтенсивної аквакультури осетрових, вирішення яких стало завданням першочергової ваги лабораторії кормів і аквакультури.

У зв'язку з перебудовою і поповнюється новими економічними відносинами, що призвели до зменшення чи повного припинення виробництва найбільш фізіологічно адекватного кормового сировини став необхідним пошуку нових компонентів і технології виробництва кормів. Спільні роботи з ">Экос" "Розробити рекомендації за складом комбікормів для осетрових риб і започаткувати виробничу перевірку цих кормів" сприяли розробці кормів нової генерації, які поступаються з біологічної і продуктивної дії найкращим вітчизняним і закордонних кормів.

У зв'язку з розвитком товарногоосетроводства і формуваннямремонтно-маточних стад розроблено технології змісту осетрових риб, що дозволяє підтримати приріст риб при низьких температурах і применшити більш, ніж у 2 разу втрати маси риб при зимовому голодуванні, і навіть знизити до2-х тижнів адаптаційний період коли їх зимівлі.

Особливу увагу приділяютьалиментарним і техногенним захворювань, їх профілактику та лікуванню. Розроблено профілактика і лікування неінфекційногожаберного некрозу і дисбактеріозу.

Розробляються методику та комбікорми для перекладу "диких" риб, зокрема. виробників, на штучне годівля, як важлива складова для формуванняремонтно-маточних стад на подальше використання їх у відтворювальних цілях.

Нині до штату лабораторії кормів і аквакультури складається з 15 спеціалістів у галузі рибництва, біохімії, фізіології і гідрохімії, зокрема. доктора наук й трьох кандидатів наук.

За матеріалами досліджень під керівництвом Н.А.Абросимовой розроблено, опубліковано і передано промисловості, науково-дослідним інститутам і навчальним організаціям 14 інструкцій, рекомендацій, наставлянь, проспектів та інформаційних листків. За участіСафоновой М. В.,АбросимоваС.С., Саєнко О.М. розроблялися рецептури, технологія виробництва кормів ібиотехника вирощування.

Корми,липидние добавки і молодь осетрових, вирощена ними, демонструвалися на міжнародних виставках у Санкт-Петербурзі - 1985, 1990, 1995 рр., Вероні -1990 р., Москві - 1995 р., Таганрозі - 1996 р.

У лабораторії підготовлені й успішно захищені докторська і п'яти кандидатських дисертацій. Ім'я керівника лабораторії Н.А.Абросимовой як однієї з провідних учених внесено у міжнародний бібліографічний інформаційний довідник ">Who's Who in Science andEngineeringSeventhEdition 2003-2004 " науковців, техніки та громадянської культури, які зробили найсуттєвіший внесок у людський розвиток.

Співробітники лабораторії беруть участь у галузевих програмах: "Науково-технічне забезпечення розвитку рибного господарства в Росії 2002 р." Державного Комітету Російської Федерації по рибальством, федеральної цільової програмі "Південь Росії" Уряди Російської Федерації №58, проекті "Збереження біорізноманіття осетрових і реабілітаціяосетрового господарства Азово-Чорноморського басейну", федеральної цільової програмі "Світовий океан" (2003-2007 рр.).

Результати досліджень лабораторії кормів і аквакультури відбиті більш ніж 200 публікаціях у і зарубіжних виданнях.

З метою найефективнішого рішення тісно пов'язаних між собою проблем промислового відтворення й товарного вирощування в інституті 2003 року створили відділ аквакультури під керівництвомАбросимовой Н.А.. До складу відділу ввійшли лабораторія кормів і аквакультури та лабораторія промислового розведення прохідних і напівпрохідних риб під керівництвомЛ.Т. Горбачової. З співробітників лабораторії кормів і аквакультури у складі відділу було сформовано сектор здоров'я риб під керівництвомЛобзаковойТ.В..

Зав. відділомд.б.н.Абросимова Н.А.

2.2.1 Лабораторія промислового розведення прохідних і напівпрохідних риб

 

За сучасних умов Азовського басейну формування запасів цінних промислових риб (білуга,осетр, севрюга, стерлядь, рибець, шемая, лящ, судак, тараня, сазан, травоїдні) ввозяться основному рахунок штучних генерацій.

У лабораторії розробляють нові біотехнології і постійно вдосконалюються існуючі одержання життєстійкого посадкового матеріалу для зариблення природнихводоемов (ріка Дон, Таганрозький затоку, Азовське море).

Зав. лабораторією, к.б.н.Л.Т. Горбачова

 

 

2.3 Відділ природоохоронних досліджень

2.3.1 Лабораторія гідрохімії

Лабораторія гідрохімії є структурної одиницею (підрозділом) ФГУП ">АзНИИРХ", входить до складу відділу природоохоронних досліджень, і аналітичнийис-питательний центр атестат акредитації №РОССRU. 0001. 510217 ВІД 12.02. 2001 Р.

Чисельність лабораторії: 11 людина, 2 старших науковихсотрд., 1научн.сотрд., 1 молодшийнаучн.сотрд., 3инж 1 категорії, 2инж 2 категорії.

Однією із центральних проблем гідрохімічних досліджень вивчення хімічних основ біологічної продуктивності Азовського і північно-східній північно-західній частині Чорного морів. У плані розвитку знань і шляхом створення відповідної наукової бази на цій галузі на етапі дослідження є системне розгляд фізико-хімічних, гідрометеорологічних ігидробиологических процесів і проводять у таких напрямках:

 • кількісну оцінку інтенсивності і масштабів первинного продукування як дослідження мінливості первинної продукції органічного речовини залежно від кліматичних, антропогенних і біологічних чинників.
 • вивчення сезонних і просторових змін змісту мінеральних іор-ганических форм біогенних елементів;
 • оцінка надходження біогенних речовин з основних зовнішніх джерел (річковий стік, атмосферні опади);
 • вивчення кисневого режиму як основного чинника, який бижиз-недеятельность промислових риб і донних біоценозів; оцінка площ знеблагоприят-ним для риб змістом кисню у період; дослідження механізмуформиро-вания гіпоксії і відновної ситуації у дна;
 • дослідження фізико-хімічних параметрів донних відкладень зокрема, (>гра-нулометрический склад, загальна кількість органічного речовини, змістфитопиг-ментов);
 • вивчення механізму обміну біогенними елементами за українсько-словацьким кордоном розділу "вода -дно" ;
 • вплив донних відкладень формування хіміко-біологічного образупе-лагиали.

Останні досягнення :

 • на сучасний період (1988-2006) масового розвиткумнемиопсиса внаслідок його метаболічних процесів, тобто. додаткових прижиттєвих іпосмерт-них виділень, відбулася зміна низки хімічних параметрів екосистеми моря зокрема, первинної продукції і на оборотності органічного речовини, і навітьувеличе-ние органічного речовини в донних відкладень, що зумовило повторюваність ситуацій з аномальним кисневим режимом. У цьому оцінюється впливгребневика нака-чественние зміни у екосистемі Азовського моря;
 • з оцінки ролівселенцев у формуванні хімічних основ біологічної продуктивності до досліджуваних елементів екосистеми 1999 р. було включено такожгребневики -мнемиопсис іБероеОвата. Для цього він нами була спробаоп-ределить хімічний складгребневика і вилученняСорг,Nобщ,Рвал його біомасою;
 • накопичення у тіліСорг,Nобщ,Рвалмнемиопсиса проти їхнім спільним запасом у морі відносно небагато і можна вважати, що основна впливмнемиопсиса на екосистему пов'язане його метаболізмом;
 • із розвитку хіміко-аналітичного забезпечення досліджень, у 2001 р.ап-робирован і впроваджений комп'ютеризований метод визначення органічного вуглецю у питній воді шляхомбихроматного
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація