Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз господарської діяльності та використання МТП в колгоспі (СГВК) ім. Мічуріна Вавожского району Удмуртської Республіки


Реферат Аналіз господарської діяльності та використання МТП в колгоспі (СГВК) ім. Мічуріна Вавожского району Удмуртської Республіки

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ИЖЕВСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

>КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І

ПІДПРИЄМНИЦТВА

>КУРСОВАЯ РОБОТА

Аналіз господарської діяльності й використанняМТП в колгоспі

(СГВК) їм. МічурінаВавожского районуУдмуртской Республіки

Перевірив: доцент І. Л. Іванов

>Виполнил: студент 6 курсуз.о.

А.А. Обухів (спеціальність

110301 - «>МСХ», шифр 77090)

>ИЖЕВСК 2008


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.Природно-климатическая характеристика

1.1 Загальні відомості

1.2 Кліматичні умови

1.3 Рельєф й ґрунтів

2. Аналіз організаційно-економічних умов сільськогосподарського виробництва

2.1 Основні економічні показники діяльності господарства

2.2 Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

2.3 Розміри сільськогосподарського підприємства міста і рівень її спеціалізації

2.4 Інтенсифікація і інтенсивність сільськогосподарського підприємства

2.5 Основні виробничі кошти й ефективність їх використання

2.6 Економічні показники виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

3. Аналіз використанняМТП

3.1 Забезпеченість підприємства сільськогосподарської технікою

3.2 Склад і структура тракторного парку. Кваліфікація кадрів механізаторів

3.3 Ефективність використання тракторів

3.4 Ефективність використання вантажного автотранспорту

3.5 Організація технічного обслуговування, ремонту й зберігання техніки

3.6 Організація оплати праці трактористів-машиністів

3.7 Організація роботинефтехозяйства

Укладання

Література


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині сільське господарство Російської Федерації занепадає. Багато господарствахмашинотракторний парк не оновлюється, і якщо оновлюється, то дуже незначних кількостях. Використовується техніка, що вже виробила свій ресурс, унаслідок чого збільшуються видатки зміст сільськогосподарської техніки.

Через таких недоліків у більшості господарств сільськогосподарські машини використовуються неправильно і нераціонально, що зумовлює великим затратам виробництва.

Інженерам й фахівцям сільського господарства доводиться постійно удосконалювати використання сільськогосподарських машин. І їх поставлено завдання з допомогою різних пристосувань використовувати техніку ефективніше, щоб зменшити енерговитрати й тимчасово підвищити якісні показники виробництва.

Дуже важливим моментом в експлуатації машинно-тракторного парку є продовження терміну служби тракторів, автомобілів і інших машин. І тому інженерно-технічної службі господарств потрібно ставити технічне обслуговування може й ремонт техніки на наукові основи, впроваджувати в ремонтне виробництво сучасні технології ремонту машин і винесла нове високопродуктивне устаткування. На жаль, поки більшості господарств питання технічного обслуговування і ремонту машин слід за другому плані. Це було пов'язано, здебільшого, із слабким фінансове становище господарств, коли кошти спрямовуються насамперед для досягнення головної мети - отримання більшого обсягу продукції. У цьому до уваги береться те, що продовження ресурсу машин дасть величезну економію, і це безпосередньо з фінансово-економічними результатами сільськогосподарського виробництва.

Нині сільськогосподарські підприємства відчувають гостру проблему в нестачі грамотних фахівців, зокрема це стосується інженерно-технічної служби. Тільки повна забезпеченість господарств грамотними інженерами зможе зрушити з місця вирішення питання з наукової організації технічного обслуговування і ремонту машин сільськогосподарському виробництві.


1.ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСИКА

 

1.1 Загальні відомості

Колгосп (СГВК) їм. Мічуріна є сільськогосподарським товаровиробником. Спеціалізація підприємства змішанаживотноводческо-растениеводческая. Загальна земельна площа становить 4640 га, зокрема сільськогосподарських угідь - 3862 га, ріллі - 3708 га.

Територія господарства лежить у західній частиніВавожского району. Центральна садиба перебуває у буд.Зямбайгурт.

Відстань від центральної садиби до найближчій залізничної станціїВавож - 38 км, до п.Ува - 64 км, до р.Можги - 71 км, до районного центру з.Вавож - 26 км, до республіканського центру р.Ижевск - 116 км.

Дороги від господарства до всіх таких перелічених населених пунктів асфальтовані.Внутрихозяйственние дороги грунтові.

1.2 Кліматичні умови

По природно-кліматичним умовам землекористування господарства входить до складу південного теплового району поміркованого зволоження. Найбільш холодний місяць - січень; середньомісячна температура повітря якого складають мінус 14 - 15 градусів за Цельсієм. Найбільш теплий місяць - липень; середня температура місяці 17,5 - 19 градусів вище нуля.

Сума позитивних температур вище плюс 10 градусів. Середня тривалістьбезморозного періоду - 114 днів, вегетаційного - 166 днів.Гидротермический коефіцієнт становить 1,2.

Середньорічне кількість опадів - 400 - 500 мм. Для цілей забезпечення потреб у воді господарство використовує води підземного й поверхневого поширення. Грунтові води прісні і м'які. Видобуток води ведеться з артезіанських свердловин.

Наведені метеорологічні дані свідчать, що кліматичні умови сприятливі для обробітку зональних сільськогосподарських культур. Умовиперезимовки озимих культур і багаторічних трав сприятливі. Тільки окремі малосніжні зими відсоток загибелі озимих від вимерзання буває значним. Стійкий сніжний покрив з'являється у першої декаді листопада і становить максимальної висоти у березні - загалом 50 – 60 див.

1.3 Рельєф й ґрунтів

>Преобладающими ґрунтами господарства єслабо-кислие з низьким змістом рухомого фосфору. За характером рослинності

територія господарства належить до південній частинілесолуговой зони.

На території господарства кілька типів грунтів. Найбільшого поширення набула отримали дерново-підзолисті грунту 83,3 відсотка загальної площі, менш поширені - грунтуовражно-балочной системи - 10,4 відсотка, заплавні дернові - 3,9 відсотка.

З рельєфом місцевості тісно пов'язані просторове розміщення грунтів біля господарства. Так, за добредренированним підвищеним елементам рельєфу сформувалися дерново-підзолисті грунту. По нижнім частинам схилів, їхшлейфам - сірі лісові ідерново-глеевие. По днищ балок -овражно-балочние намитіоглеенние, схилами балок -овражно-балочние дернові слаборозвинені, попоймам річок - заплавні дернові.

На природних кормових угіддях найбільшого поширення отримали суходільні луки. Системою хліборобства й землеустрою, і навіть генеральної системою поліпшення кормових угідь передбачається зростання питомої ваги продукції, одержуваної з природних сіножатей до 18,4 відсотка, з природних пасовищ - 41,3 відсотка загальної потреби у сіні і зелених кормах.


2. АНАЛІЗОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХУСЛОВИЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВИРОБНИЦТВА

 

2.1 Основні економічні показники діяльності господарства

Таблиця 1. Виробничі ресурси колгоспу (СГВК) їм. МічурінаВавожского району

№п/п Показники 2005 2006 2007

 2007 р.

в % до

2005 р.

1. Загальна земельна площа, га зокрема. 4055 4203 4640 110,4
сільгоспугідь 3344 3515 3862 115,5
2. Середньорічна кількість працівників, чол. 207 208 200 96,6
в т. год. трактористів-машиністів 41 42 31 75,6
3.

Середньорічна вартість

основних фондів,

тис. крб. зокрема.

49880 65103 88255 176,9
вартість тракторів 5134,7 6387 11029 214,8
вартість сільгоспмашин 19808,3 23984 29760 150,2
4. Усього енергетичних потужностей, кВт 11180,9 11468,4 11468,4 102,6
5. Середньорічне поголів'я худоби:
корови і бики, гол. 590 625 675 114,4
тварини на відгодівлі, гол. 1274 1368 1306 102,5
коня, гол. 50 58 59 118,0
свині, гол 1344 1513 1423 105,9
Усього, ум. гол. 1924 2094 2068 107,5

З таблиці 1 видно, що з базисний і звітний рік виробничі ресурси господарства змінилися. Середньорічна вартість основних фондів значно зросли, у зв'язку з купівлею нової техніки і зміною вартості тракторів і сільгоспмашин, середньорічне поголів'я худоби збільшується в всіма показниками. У господарстві поменшало кількості працюючих, зокрема і трактористів-машиністів. Це з високий рівень механізації сільськогосподарських робіт і запровадженням у виробництво сучасної високопродуктивної техніки.

У таблиці 2 представлені основні показники діяльності господарства. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції одна із основних показників, характеризуючих діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежить реалізацію продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансове становище підприємства й інші економічні показники.

Таблиця 2. Основні показники діяльності колгоспу (СГВК) їм. МічурінаВавожского району

№п/п Показники 2005 2006 2007

 2007 р.

в % до

2005 р.

1. Грошова прибуток від реалізації продукції, тис. крб. 44469 50914 62479 140,5
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. крб. 28293 35165 40878 144,5
3. Прибуток від продукції, тис. крб. 19551 20994 29108 148,9
4. Рівень рентабельності, % 69,1 59,7 71,2 103,0
5. Трудові витрати, тис.чел-ч. 392 387 407 103,8
6. Середньорічна кількість працівників, чол. 207 208 200 96,6
7. Продуктивність праці, тис.руб/чел. 241,9 297,3 364,2 150,6
8.

Виконано всього механізованих робіт,

ум.ет.га.

46596 46049 37916 81,4

З таблиці 2 видно, що це основні показники діяльності господарства щорічно збільшуються, причому набагато. Слід висновок, що господарство інтенсивно розвивається. Грошова прибуток від реалізації продукції підвищилася. Прибуток звітний період підприємством становила 29108 тис. крб., що у 8114 тис. крб. більше відповідного періоду 2005 р. Продуктивність праці зросла на 122,3 тис.руб./чел. Ці зміни обумовлені впровадженням у виробництво сучасних енергозберігаючих технологій, постійною роботою над зниженням рівня собівартості готової продукції та інші чинниками.

2.2 Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

Таблиця 3. Показники використання сільськогосподарських угідь

№п/п Показники 2005 2006 2007

2007 р.

в % до

2005 р.

1.

Загальна земельна площа, га

Ут.ч.1.1. Площас./х. угідь

1.2. Площа ріллі

1.3. Площа посівів

1.4. Площа сіножатей

1.5. Площа пасовищ

4055

3344

3206

3025

19

119

4203

3515

3361

3178

19

135

4640

3862

3708

3156

19

135

 114,4

115,5

115,7

104,3

100,0

113,4

2. Рівеньосвоенности земельних площ, % 82,5 83,6

 

83,2

100,9
3. Рівень розораності сільгоспугідь, % 95,9 95,6 96,0 100,1
4. Питома вага посівів в площі ріллі, % 94,4 95,6 96,0 101,7
5. Питома вага пасовищ в площі сільгоспугідь, % 3,6 3,8 3,5 97,2

Рівеньосвоенности земельних площ визначаємо за словами:

п.1.1 : п.1 x 100 = п.2 %.

Рівень розораності сільгоспугідь знаходимо за словами:

п.1.2 : п.1.1 x 100 = п.3 %.

Питома вага посівів в площі ріллі знаходимо за словами:

п. 1.3 : п.1.2 x 100 = п.4 %.

Питома вага пасовищ в площі сільгоспугідь визначаємо за словами:

>п.1.5 : п.1.1 x 100 = п.5 %.

Рівеньосвоенности земельних площ у господарстві досить високий - 82,3 відсотка. Розораність сільгоспугідь становить 96 відсотків - це найвищий показник, як у районі, і у республіці. Питома вага посівів в площі ріллі також досить високий і як 96 відсотків. У минулому році господарство збільшило земельну площа на 437 га шляхом придбаннянеобрабативаемих земель сусіднього господарства за оренду. Отже, площа сільгоспугідь та Європейська площа ріллі збільшилися на 347 га. Якщо будувати висновки про площах щодо 2005 р., то загальна земельна площа збільшилася на 585 га, площа сільськогосподарських угідь - на 518 га, площа ріллі - на 502 га. Збільшення земельних площ для господарства є необхідністю, оскільки поголів'я худоби зростає й зростає в кормових ресурсах, а збільшити виробництво кормів лише інтенсивними методами не може забезпечувати їхню потреба.

Таблиця 4. Склад і структура посівних площ

№п/п Показники 2005 2006 2007

2007 р.

в % до

2005 р.

га % га % га %
1.

 Зернові і зернобобові, всього,

зокрема.:

1.1.Озимая жито

1.2.Озимая пшениця

1.3.Яровая пшениця

1.4. Ячмінь

1.5.Овес

1.6.Горох

1250

256

94

305

400

125

60

40,0

8,0

2,9

9,5

12,5

3,9

1,9

1370

268

102

298

540

102

60

40,8

8,0

3,0

8,9

16,1

3,0

1,8

1470

320

46

218

554

272

60

39,6

8,6

1,2

5,9

14,9

7,3

1,6

 117,6

125,0

48,9

71,5

138,5

217,6

100,0

2. Картопля 100 3,2 100 3,0 100 2,7 100,0
3.

>Кормовие, лише у т.ч.:

3.1.Силосние культури

3.2. Багаторічні трави

3.3.Однолетние трави 3.4.Корнеплоди

1674

40

1320

304

10

52,2

1,2

41,2

9,5

0,31

1707

80

1400

217

10

50,8

2,4

41,7

6,5

0,30

1585

68

1256

251

10

42,7

1,8

33,9

6,8

0,27

 94,7

170,0

95,2

82,6

100,0

4. Усього ріллі 3206 100 3361 100 3708 100 115,7

Структура посівних площ відповідає особливостям грунтів та спеціалізації господарства. Більша частина займають кормові культури. Вони задовольняють потреби тваринницьких галузей. З кормових культур більшу частину займають багаторічні трави. З зернових більше засівають, відповідно, ячмінь, озима жито, овес і ярова пшениця.

За 2007 рік площа зернових культур стосовно 2005 р. збільшилася на 17,6 %, а кормових культур зменшилася на 1,9 %. З кожним роком стабільними залишаються площі під обробленням картоплі і коренеплодів.

2.3 Розміри сільськогосподарського підприємства міста і рівень її спеціалізації

Таблиця 5. Склад і структура товарної продукції. Спеціалізація підприємства

>п/п

Показники 2005 2006 2007
>Тис. крб. % ранг >Тис. крб. % ранг >Тис. крб. % ранг
1.

Рослинництво, лише у т.ч.:

1.1. Зернові і

зернобобові

1.2. Картопля

1.3. Овочі

1.4.Прочая

продукція

5442

1827

2701

118

796

x

4,4

6,5

0,3

1,9

x

6

5

9

7

5652

2078

3423

31

120

x

4,3

7,1

0,1

0,3

x

6

5

9

8

5116

1185

3180

69

18

x

2,0

5,4

0,1

0,03

x

6

5

7

8

2.

Тваринництво, лише у т.ч.:

2.1.Скотоводство їх:

2.1.1. М'ясо ВРХ

2.1.2. Молоко

2.2.Свиноводство

2.3. Інші

галузі

 36178

29100

10962

18138

6773

305

x

69,9

26,3

43,6

16,3

0,7

x

1

3

2

4

8

42493

36083

13703

22380

6040

287

x

74,9

28,5

46,5

12,5

0,6

x

1

3

2

4

7

 53614

46667

17066

29601

6584

15

x

79,5

29,1

50,4

11,2

0,03

x

1

3

2

4

9

3. Разом 41620 100 x
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація