Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз господарської діяльності та використання МТД у ФГУП УОХ "Липневе" Воткінського району УР


Реферат Аналіз господарської діяльності та використання МТД у ФГУП УОХ "Липневе" Воткінського району УР

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства російської федерації

Федеральне державне освітнє

Заснування вищого професійної освіти

«іжевська державна сільськогосподарська академія»

Кафедра організації виробництва та підприємництва

>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: Аналіз господарської діяльності й використанняМТП в ФГУПУОХ «>Июльское»Воткинского району КР

>Виполнил:Шкляев М. В.

Перевірив: ІвановИ.Л.

>Ижевск 2008

Зміст

1.ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Загальні відомості

2. АНАЛІЗОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХУСЛОВИЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВИРОБНИЦТВА.

2.1 Основні економічні показники діяльності господарства

2.2 Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

2.3 Розміри сільськогосподарського підприємства міста і рівень її спеціалізації

2.4 Інтенсифікація і інтенсивність сільськогосподарського виробництва

2.5 Основні виробничі кошти й ефективність їх використання

2.6 Економічні показники виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯМТП.

3.1 Забезпеченість підприємства сільськогосподарської технікою

3.2. Склад і структура тракторного парку. Кваліфікація кадрів механізаторів

3.3 Ефективність використання тракторів

3.4 Ефективність використання вантажного автотранспорту

3.5 Організація технічного обслуговування, ремонту й зберігання техніки

3.6 Організація оплати праці трактористів машиністів

3.7 Організація роботинефтехозяйства

ЛІТЕРАТУРА


1.ПРИРОДНО –КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Загальні відомості

ФГУПУОХ «>Июльское» перебуває у південно-західній частиніВоткинского району в 32 кілометрів від містаВоткинска і республіканського центру – міста Іжевська 28 км. До найближчій залізничної станції Липень один км, шосейна дорогаИжевск – Воткінськ перебуває у трьох кілометрів від господарства. На території господарства проходить тракт республіканського значення. У ньому переважно здійснюється зв'язку з пунктами здачі продукції і на адміністративними центрами району й республіки.

Господарство має чотири населені пункти: селоИюльское і села –Гольянск,Молчани,Фомино. Зв'язок із центром господарства і населеними пунктами здійснюється за дорозі районного значення з асфальтовим покриттям.

>Землепользование господарства ділиться ріками Липень іПозимь втричі частини. Кліматичні умови сприяютьпроизрастанию озимого жита, ранніх ярих, картоплі і кормових культур. Середньорічне кількість опадів 492 міліметра, їх у теплий період із збільшенням температури до десяти градусів – 200 міліметрів. Середня тривалістьбезморозного періоду 164 дня. Сума температур перевищують десять градусів – 1954, середньорічнаизотерма + 2,5 градуси.Изотерма липня місяці +19 градусів. Дата останніх приморозків 15 травня.

Попочвенному родючості господарство перебуває у умовах. Оцінюючи всіх основних грунтово-кліматичних чинників формування врожаю, диференціація агротехнічних прийомів кожного поля, за дотримання сівозмін можливо отримання оптимальних урожаїв сільськогосподарських культур.


2. АНАЛІЗОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХУСЛОВИЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВИРОБНИЦТВА

2.1 Основні економічні показники діяльності господарства

Таблиця 1. Виробничі ресурси господарства

Найменування 2005 р. 2006р. 2006р. в % до 2005 р.

1. Загальна земельна площа, га

зокрема. сільгоспугідь

>2.Среднегодовая кількість працівників, чол.

зокрема. трактористів – машиністів

3. Середньорічна вартість основних фондів, тис. крб., зокрема.:

вартість тракторів, тис. крб.

вартість сільгоспмашин, тис. крб.

4. Усього енергетичних потужностей, кВт

>5.Среднегодовое поголів'я худоби:

корови і бики, гол.

тварини на відгодівлі, гол.

коня, вівці, птахи, гол.

Усього, ум. гол.

8073

5939

375

52

48301

31099

3011

820

1402

1738,1

8073

5939

36250

51462,5

30549

2740

827

1514

1752

100

100

96,5

96,1

106,5

98,2

90,9

100,8

107,9

100,7

З таблиці 1 видно, що у аналізований період загальна земельна площу і площа сільськогосподарських угідь з роками не змінилася. Середньорічна вартість основних фондів зменшилася, у зв'язку з списанням техніки і зміною вартості тракторів і сільгоспмашин, а середньорічному поголів'я худоби намітилися тенденції зростання, з допомогою правильної організації тваринництва. Рівеньосвоенности в господарстві досить високий.

У табл. 2 представлені основні показники діяльності господарства. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції одна із основних показників, характеризуючих діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежить реалізацію продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансове становище підприємства й інші економічні показники.

Для оцінки рівня продуктивність праці сільському господарстві використовується система показників: узагальнюючі, приватні, допоміжні й опосередковані. Найбільш узагальнюючий показник продуктивність праці – вихід валової продукції на середньорічного працівника. Величина його залежить тільки від середньоденний ісреднечасовой вироблення, а й від частки виробничих робітників у від кількості працівників господарства, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, кількості відпрацьованих днів одним робочим щороку і тривалості робочого дня.

Показники рентабельності характеризують ефективності роботи підприємства у цілому, дохідність різних напрямів діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат тощо.

Таблиця 2 Основні показники діяльності господарства

Показник рік

2006 р.

в % до

2005 р.

2005 2006
>1.Валовая продукція сільського господарства, тис. крб 67015 76113 113,5
зокрема.: продукція рослинництва 28104 32878 116,9
продукція тваринництва 38911 43235 111,1
2. Грошова прибуток від реалізації продукції,тис.руб. 44168 52186 118,2
3. Собівартість реалізованої продукції,тис.руб. 43700 46406 106,2
4. Прибуток (збиток) від продукціїтис.руб. 468 578 123,5
5. Рівень рентабельності (збитковості), % 10,7 12,45 116,3
6. Трудові витрати, тис.чел.-ч 854 829 97,0
7. Середньорічна кількість працівників, чол. 417 397 95,2
>8.Производительность праці,тис.руб./чел. 6724 7035 105
9. Виконано всього механізованих робіт,усл.ет.га 56871 62020 109

За звітний рік валова продукція рослинництва і тваринництва змінилася за велику бік на 17 і одинадцять% відповідно. Грошова прибуток від реалізації продукції збільшилася на 18%, прибавка прибутків становила 110 тис. р. Це зміна зумовлено якістю, рівнем собівартості і спеціалізації.

2.2 Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

Таблиця 3 Показники використання сільськогосподарських угідь

>ПОКАЗАТЕЛЬ рік

2006р.

в % до

2005 р.

2005 2006
1. Загальна земельна площа, га 8073 8073 100
У т.ч. 1.1. Площас.-х. угідь 5939 5939 100
1.2. Площа ріллі 5219 5219 100
1.3. Площа посівів 4902 4839 98,7
1.4. Площа сіножатей 475 475 100
1.5. Площа пасовищ 245 245 100
2. Рівеньосвоенности земельних площ, % 74 74 100
3. Рівень розораностіс.-х. угідь, % 65 65 100
4. Питома вага посівів в площі ріллі, % 94 93 98,9
5. Питома вага пасовищ в площіс.-х. угідь, % 4 4 100

Як очевидно з даної таблиці рівеньосвоенности в господарстві досить високий, що свідчить про високій контрацептивній культурі землеробства. Під час вивчення таблиці 3 можна сказати, що докорінних змін використання землі сталося, хоча площа посівів зменшилося на 2%. Площа сільгоспугідь мало змінюється, також площа ріллі, рівень розораності сільгоспугідь високий. Структура сільськогосподарських угідь обумовлена спеціалізацією господарства.

Структуру посівних площ визначає спрямованість господарства займатися племінним тваринництвом вирощувати елітних насіння зернових культур. Більша частина займають зернові культури.Виращиваемие зернові відповідають всі вимоги тваринницької галузі. З кормових культур більшу частину займають багаторічні трави. З зернових культур пріоритетне напрямі віддається озимої пшениці і ячменю.

Виробництво картоплі залишається стабільним в аналізованому періоді. Площа посівів гороху скоротилася на 30 га дане скорочення зумовлено потребами ринку збуту.Однолетние трави зазнали скорочення посівних площах.

За 2006 рік площа зернових культур незначно збільшилася, площі зайняті кормовими культурами збільшилися на13%.


2.3 Розміри сільськогосподарського підприємства міста і рівень її спеціалізації

Таблиця 5. Склад і структура товарної продукції. Спеціалізація підприємства

Галузь, культура,

продукція.

2005 р. 2006р.
тис. крб. % ранг тис. крб. % ранг

1. Рослинництво, всього

зокрема.:

1.1. Зернові і зернобобові

1.2. Картопля

1.3. Овочі

1.4. Ріпак

1.5 Інші

2. Тваринництво, всього

зокрема.:

2.1.Скотоводство

їх

2.1.1. М'ясо ВРХ

2.1.2. Молоко

2.2.Свиноводство

2.3. Вівчарство

2.4. Іншіпрод-ияжив-ва

РАЗОМ:

8485

7481

752

1

251

42830

9828

22544

10544

51401

16,5

14,5

1,5

0

0,5

83,5

19,1

43,9

20,5

100

Х

4

5

7

6

Х

3

1

2

8621

7867

457

256

41

40656

11563

26374

2719

49277

17,5

15,9

0,92

0,52

0

82,5

23,5

53,5

5,5

Х

3

5

6

7

Х

2

1

4

Однією з принципів раціональної організації виробництва нас.-х. підприємствах є поглиблення спеціалізіції та раціональне поєднання галузей.

Під спеціалізацією підприємства розуміється зосередження своєї діяльності з виробництва певного виду продукції або обмеженого їх кола. Нас.-х. підприємствах вона зазвичай пов'язані з розширенням одній або кількох галузей за відповідного скороченні інших. Розширення одних галузей з допомогою скорочення інших може здійснюватися до того часу, поки подальший їх зростання не дає за економічну вигоду.

Сутність (економічний зміст спеціалізації) полягає у громадському розподілі праці, що відбувається постійно зростає і проявляється у різні форми.

Мета спеціалізаціїс.-х. підприємств - створення умов збільшення прибутку, досягнення вищої продуктивність праці, збільшення виробництва, підвищення її якості.

Перехід від багатогалузевих до спеціалізованим господарствам із високим (оптимальної) ступенем концентрації виробничих ресурсів набуває особливого значення за умов, коли перед сільське господарство стоїть завдання підвищення його ефективності і поліпшення якісних показників.

Рівень спеціалізації найточніше характеризується питому вагу галузей у структурі товарної продукції. Він дає змогу виявити над тими видами продукції, із якими господарство виступає у громадському розподілі праці. З іншого боку, спеціалізацію відбиває стан і структура валової продукції, структура виробничих та трудових витрат, грошових надходжень.

Як очевидно з таблиці 5 рівень спеціалізації підприємства за 2006 рік змінилася. Головними галузями підприємства стали «інші галузі» 46,5% і будівельна галузь рослинництва 28,1%. Додаткові – виробництво молока 24,2% і м'яса. Це пов'язані насамперед зі зміною ринкових відносин, поступовий перехід підприємства до сфери послуг, активізація підприємництва, ініціативи.

2.4 Інтенсифікація і інтенсивність сільськогосподарського виробництва

Під інтенсифікацією розуміється те що застосування досконаліших коштів виробництва та кваліфікованої праці в одній й тією самою земельної площі з метою підвищення її продуктивності. Інтенсифікаціяс.-х. виробництва дає зросту виходу продукції з одиниці площі за одночасного скороченні витрат на одиницю продукції.

Показники, застосовувані з метою оцінки процесу інтенсифікації, діляться на що характеризують її (табл. 6) і результативність (табл. 7).

Таблиця 6. Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва

>ПОКАЗАТЕЛЬ рік

2006г.в % до

2005 р.

2005 р. 2006 р.

1. Доводиться на 100 гас.-х. угідь:

>1.1основних засобів виробництва, тис. крб.

1.2. витрат праці, тис.чел.-ч

1.3. вартостіс.-х. машин, тис. крб.

2.Внесено на 1 га ріллі:

2.1. органічних добрив, т

2.2. мінеральних добрив, кгд.в.

3. Доводиться умовних голів ВРХ на 100 гас.-х. угідь

4. Обсяг механізованих робіт у розрахунку 1 га ріллі,усл.ет.га.

5. Витрата кормів на 1 ум. голову ВРХ, ц. корм. од.

6. Усього енергетичних потужностей, к.с.

6.1. доводиться енергетичних потужностей на 100 гас.-х. угідь, к.с.

6.2. доводиться енергетичних потужностей на 1 середньорічного працівника, к.с.

813,3

0,144

1

66,1

0,295

10,9

4,095

23578

3,97

56,54

866,5

0,139

2,2

82,9

0,293

11,88

4,423

23478

3,95

59,14

106,5

96,5

220

125,4

99,3

108,9

108

99,6

99,5

104,6

Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва неухильно зростає у велику бік. Основні виробничі вартість 100 га з. x. угідь збільшилися на 6,5%, витрати знизилися на 3,5%. Вартістьсельхоз машин, енергетичні потужності зменшилися у зв'язки й з моральним і фізичним старінням і з списанням старої техніки. Також збільшилися обсяг механізованих робіт, кількість внесених добрив, поголів'я умовних голів ВРХ.

Таблиця 7 Рівень виробництва сільськогосподарської продукції

>ПОКАЗАТЕЛЬ Рік

>2006г.в % до

2005 р.

2005 2006

1. Зроблено на 100 гас.-х. угідь:

1.1. валової продукції, тис. крб.

1.2. грошової виручки,тис.руб.

1.3. м'яса, т

1.4. молока, т

2. Зроблено на 100 га ріллі:

2.1. Зерна, т

2.2.Картофеля, т

1249

6,91

0,064

0,732

0,95

0,222

1496

8,3

0,073

0,809

1,07

0,118

119,7

120,0

114,0

110,0

112,6

53,5

Дані таблиці показують, що у звітному року порівняно з базисним роком, спостерігається збільшення валової продукції, грошової виручки на 20%. У виробництві м'яса, молока, зерна намітилися тенденції збільшення обсягів. З двох останніх таблиць можна сказати, що справжній рівень інтенсивності прямо пропорційно впливає рівень виробництва сільськогосподарської продукції. Зростання інтенсивності веде до неухильному зростання. Це з раціональним використанням виробничих ресурсів, застосуванням інтенсивних технології, підвищенням якості продукції, якісним удосконаленням управління і виробництва.

2.5 Основні виробничі кошти й ефективність їх використання

Основними економічними показниками діяльності господарства, якими судять, про стані є: забезпеченість господарства основні засоби виробництва та робочої силою, і навіть трудомісткість і собівартість виробництва.

У зв'язку з цим аналіз забезпеченості підприємств основними фондами та відшуковування резервів підвищення ефективності їх використання має значення.

Таблиця 8. Основні виробничі фонди й ефективність їх використання

>ПОКАЗАТЕЛЬ Рік

2006р. в % до

2005 р.

2005 2006

1. Середньорічна вартістьОПФс.-х. призначення,тис.руб.

2. Вартість валової продукціїс.-х., тис. крб. (за собівартістю)

3. Середньорічна кількість працівників, чол.

4.Фондоотдача по валової продукції

5.Фондоемкость

6.Фондовооруженность, тис.руб./чел.

7.Фондообеспеченность, тис.руб./100 гас.-х.

8. Зроблено валової продукції у розрахунку:

8.1. на 1чел.-ч, крб.

8.2. на 1 середньорічного працівника, крб.

9. Норма прибутку, %

13984,5

67015

417

1,39

0,72

115,8

813,3

78,5

160707

6,0

16075,5

76113

397

1,48

0,68

129,6

866,5

91,8

191720

6,7

114,9

113,5

95,2

106,5

94,4

112

106,5

116,9

119,3

111,6

>Обобщающими показниками забезпеченості господарства основними виробничими фондами (>ОПФ) єфондообеспеченность (>ФО) іенергообеспеченность (>ЭО),фондовооруженность (>ФВ) і й енергооснащеність (>ЭВ) праці.

Норма прибутку окреслюється ставлення балансовою (валовий, чистої) прибутку до середньорічний вартості основних та оборотних фондів в %.

Аналізуючи дані таблиці 8, доходимо висновку, що справжній рівеньфондообеспеченности господарства з кожним роком збільшується. У звітному року порівняно з базисним роком, спостерігається збільшення фондовіддачі на 6,5% й відповідне зниження фондоємності на 5,6%. Також відбувається підвищенняфондообеспеченности іфондовооруженности.


Таблиця 9. Врожайність основних сільськогосподарських культур, ц/га

КУЛЬТУРА рік

2006 р. в % до

2005 р.

2005 2006

1. Зернові і зернобобові, всього

зокрема.

1.1.Озимая пшениця

1.2.Яровая пшениця

1.3. Ячмінь

1.4.Горох

2. Картопля

3.Силосние культури

4. Багаторічні трави на сіно

20,9

27,0

22,0

20,0

15,0

160,6

195,0

32,6

23,5

28,5

24,0

22,0

19,1

112,0

206,0

30,5

112,0

105,5

109,0

109,0

127,0

69,7

105,6

93,5

Об'єктивним показником економічного родючості грунту виступає врожайність.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація