Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз господарської діяльності ВАТ "Східний"


Реферат Аналіз господарської діяльності ВАТ "Східний"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

АНАЛІЗХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ВАТ «СХІДНИЙ»


1. АНАЛІЗОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХУСЛОВИЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1 Основні економічні показники діяльності господарства

>Произведем короткий аналіз приведених в таблиці 1 даних.

Таблиця 1 – Виробничі ресурси господарства

найменування 2004 р 2005 р 2006р 2006р в% 2004 р

1. Загальна земельна площа, га

зокрема. сільгоспугідь

12749 14597 20400 160,01
10276 12139 16539 160,95

2. Середньорічна кількість працівників, чол

зокрема. трактористів-машиністів

2136 2336 2787 130,48
25 28 28 112,00
3. Середньорічна вартість основних фондів, тис. крб., зокрема. 800579 979954 1465057 183,00
вартість тракторів ,>тис.руб. 3150,12 10591,77 9746,27 309,39
вартість сільгоспмашин, тис. крб 6404,3 9089,97 11478,13 179,23
4. Усього енергетичних потужностей, кВт 40839,54 45473,715 60378,68 147,84
5. Середньорічне поголів'я худоби: 114105 118749 134935 118,26
корови і бики, гол 1376 1422 5788 420,64
тварини на відгодівлі, гол 83573 85152 92112 110,22
коня, вівці, свині, птахи, гол 112729 117327 129147 114,56
всього умовних голів 57740,5 60085,5 70361,5 121,86

Висновок: з таблиці 1 видно, що у аналізований період загальна земельна площу і площа сільськогосподарських угідь з роками збільшилася, і навіть збільшилися інші виробничі ресурси господарства. Збільшення земельних площ, і збільшення поголів'я худоби викликало загострення числа працівників і придбання нової сільськогосподарської техніки і тракторів. Середньорічна вартість основних фондів збільшилася на 83 % також у після придбання техніки змінилися вартості тракторів і сільгоспмашин. На середньорічному поголів'я худоби намітилися тенденції зростання, з допомогою правильної організації тваринництва.

У табл. 2 представлені основні показники діяльності господарства. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції одна із основних показників, характеризуючих діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежить реалізацію продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансове становище підприємства й інші економічні показники.

Для оцінки рівня продуктивність праці сільському господарстві використовується система показників: узагальнюючі, приватні, допоміжні й опосередковані. Найбільш узагальнюючий показник продуктивність праці – вихід валової продукції на середньорічного працівника. Розмір його залежить тільки від середньоденної ісреднечасовой вироблення, а й від частки виробничих робітників у від кількості працівників господарства, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, кількості відпрацьованих днів одним робочим щороку і тривалості робочого дня.

Показники рентабельності характеризують ефективності роботи підприємства у цілому, дохідність різних напрямів діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат тощо.

Таблиця 2 – Основні показники діяльності господарства

показник рік 2006р в % 2004 р
2004 р 2005 р 2006р
1. валова продукція сільськогохозяйства,тис.руб., зокрема. 634011 799755 970860 153,13
продукція рослинництва 20502 44394 81974 399,83
продукція тваринництва 613519 755361 888886 144,88
2. грошова прибуток від реалізації продукції,тис.руб. 604263 846324 1182694 195,73
3. собівартість реалізованоїпродукции,тис.руб 508752 677639 895060 175,93
4.прибиль(убиток) від продукціїтис.руб. 95511 168685 287634 301,15
5. рівеньрентабельности(убиточности),% 18,77 24,89 32,14 171,18
6. витратитруда,тис.чел.-ч 2290 2682 3319 144,93
7. середньорічна чисельністьработников,чел 2136 2336 2787 130,48
8. продуктивністьтруда,тис.руб./чел. 296,82 342,36 348,35 117,36
9. виконано всього механізованих робіт,усл.ет.га. 83786,43 107834,43 147148,05 175,62

Висновок: за звітний рік валова продукція рослинництва збільшилася в чотири рази, а тваринництва – на 44,88% у зв'язку з впровадженням нових технологій, машин і устаткування, і навіть збільшення поголів'я худоби. Грошова прибуток від реалізації продукції збільшилася на 95,73%, рівень рентабельності становило 71,18%. Прибуток звітний період підприємством становила 287,634млн.руб., що у 192,123млн.руб. більше відповідного періоду 2004 р. Це зміна зумовлено якістю, рівнем собівартості, спеціалізації та інші чинниками.

Таблиця 3 – Показники використання сільськогосподарських угідь

показник рік 2006р в % 2004 р
2004 р 2005 р 2006р
1. загальна земельнаплощадь,га зокрема. 12749 14597 20400 160,01
1.1. площас.-х. угідь 10276 12139 16539 160,95
1.2. площа ріллі 8489 10541 13895 163,68
1.3. площа посівів 7742 9639 12936 167,09
1.4. площа сіножатей 205 205 656 320,00
1.5. площа пасовищ 1112 901 1590 142,99
2. рівеньосвоенности земельних площ,% 80,60 83,16 81,07 100,58
3. рівень розораностіс.-х. угідь,% 82,61 86,84 84,01 101,70
4. питому вагу посівів в площі ріллі,% 91,20 91,44 93,10 102,08
5. питому вагу пасовищ в площі с-х угідь,% 10,82 7,42 9,61 88,84

Висновок: з даної таблиці рівеньосвоенности в господарстві досить високий, що свідчить про високій контрацептивній культурі землеробства. Під час вивчення таблиці 3 можна сказати, що сталося збільшення використання земельних угідь, проте питому вагу пасовищ в площі с-х угідь скоротився на 11,16%, це пов'язано зпривязним змістом ВРХ, рівень розораності сільгоспугідь високий. Структура сільськогосподарських угідь залежить від зональних особливостей землекористування і має у цьому сенсі значні відмінності республіками і власне економічним районам. Площа сіножатей не змінилася.

1.2 Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

Таблиця 4 – Склад і структура посівних площ

культура рік 2006р в % 2004 р
2004 р 2005 р 2006р
га % га % га %
1. зернові і зернобобові, лише у т.ч. 3487 41,08 5252 49,82 10936 78,70 313,62
1.1. озима жито 321 3,78 449 4,26 1486 10,69 462,93
1.2. ярові 287 3,38 315 2,99 9086 65,39 3165,85
1.3. зернобобові 2879 33,91 4488 42,58 364 2,62 12,64
2. картопля 18 0,21 1 5,56 1 0,01 5,56
3. кормові, лише у т.ч. 4240 49,95 4166 39,52 9927 71,44 234,13
3.1. силосні культури 42 0,49 243 2,31 250 1,80 595,24
3.2. багаторічні трави 3049 35,92 2805 26,61 6386 45,96 209,45
3.3.однолетние трави 1149 13,54 1333 12,65 3291 23,68 286,42
3.4. корені 0 0,00 5 0,05
4. всього ріллі 8489 100,00 10541 100,00 13895 100,00 163,68

Висновок: структура посівних площ відповідає особливостям грунту. Більша частина займають зернові культури. Вони задовольняють потреби тваринницьких галузей. З кормових культур більшу частину займають багаторічні трави. З зернових більше засівають ячмінь.

>Структурапосевних площ має відповідати потреби тваринницьких деяких галузей і сприяти підвищення ефективності рослинницької галузі господарства.

За 2006 рік підвищилася площа зернових культур на 213,62%, кормові культури збільшилися на 134,13%.

1.3 Розміри сільськогосподарського підприємства міста і рівень її спеціалізації

Таблиця 5 – Склад і структура товарної продукції. Спеціалізація підприємства

галузь, культура, продукція 2004 р 2005 р 2006р
>тис.руб. % ранг >тис.руб. % ранг >тис.руб. % ранг
1. рослинництво всього, зокрема. : 20502 3,234 44394 5,551 81974 8,443
1.1. зернові і зернобобові 11053 1,743 3 23365 2,922 3 54250 5,588 3
1.2. картопля 579 0,091 7 49 0,006 8 5 0,001 8
1.3. інші 8870 1,399 5 20819 2,603 4 27719 2,855 6
2. тваринництво всього, зокрема. : 613519 96,766 755361 94,449 888886 91,557
2.1. скотарство , їх 17460 2,754 2 37567 4,697 2 94478 9,731 2
2.1.1. м'ясо ВРХ 8060 1,271 6 17846 2,231 6 45910 4,729 5
2.1.2. молоко 9400 1,483 4 19721 2,466 5 48572 5,003 4
2.2. свинарство 595829 93,976 1 717565 89,723 1 794294 81,813 1
2.3. інші галузі 219 0,035 8 228 0,029 7 110 0,011 7
РАЗОМ : 634021 100,00 799755 100,00 970860 100,00

Однією з принципів раціональної організації виробництва нас.-х. підприємствах є поглиблення спеціалізіції та раціональне поєднання галузей.

Під спеціалізацією підприємства розуміється зосередження своєї діяльності з виробництва певного виду продукції або обмеженого їх кола. Нас.-х. підприємствах вона зазвичай пов'язані з розширенням одній або кількох галузей за відповідного скороченні інших. Розширення одних галузей з допомогою скорочення інших може здійснюватися до того часу, поки подальший їх зростання не дає за економічну вигоду.

Сутність (економічний зміст спеціалізації) полягає у громадському розподілі праці, що відбувається постійно зростає і проявляється у різні форми.

Мета спеціалізаціїс.-х. підприємств – створення умов збільшення прибутку, досягнення вищої продуктивність праці, збільшення виробництва, підвищення її якості.

Перехід від багатогалузевих до спеціалізованим господарствам із високим (оптимальної) ступенем концентрації виробничих ресурсів набуває особливого значення за умов, коли перед сільське господарство стоїть завдання підвищення його ефективності і поліпшення якісних показників.

Рівень спеціалізації найточніше характеризується питому вагу галузей у структурі товарної продукції. Він дає змогу виявити над тими видами продукції, із якими господарство виступає у громадському розподілі праці. З іншого боку, спеціалізацію відбиває стан і структура валової продукції, структура виробничих та трудових витрат, грошових надходжень.

Як очевидно з таблиці 5 рівень спеціалізації підприємства за 2006 рік посутньо не змінився. Головною галуззю підприємства залишилося «свинарство» 81,813%.

Коефіцієнт спеціалізації господарства

>Кс =100/Ут (>2i - 1) [>3,с.93]

деУт - питому вагу галузей у обсязі товарної продукції господарства, %;

і - порядковий номер частки товарної продукціїранжированном ряду.

У2006году:

>Кс=100/(81,813*1+9,731*3+5,588*5+5,003*7+4,729*9+2,855*11+0,011*13+ +0,001* 15)=0,403

2004 року:

>Кс=100/(93,976*1+2,754*3+1,743*5+1,483*7+1,399*9+1,271*11+0,091*13+ +0,035*15)=0,668

Коефіцієнт 0.403 висловлює високий рівень спеціалізації, а коефіцієнт 0,668– глибокий рівень спеціалізації .

Коефіцієнт поєднання галузей за такою формулою:

>Ксоч = (>TnI/Tn,)/(1/Nт) [>1.с,9]

деTnI - прибуток від реалізації продукції головною галузі , тис. крб.;

>Тп - загальна виручка господарства від продукції, тис. крб.;

>Nт - кількість товарних галузей.

>Ксоч =(794294/1182694)*(1/8) = 0,08


>Т.к.Кс <0.1, то підприємство можна зарахувати домногоотраслевому типу спеціалізації.

1.4 Інтенсифікація і інтенсивність сільськогосподарського виробництва

 

Під інтенсифікацією розуміється те що застосування досконаліших коштів виробництва та кваліфікованої праці в одній й тією самою земельної площі з метою підвищення її продуктивності. Сутність інтенсифікації сільського господарства залежить від концентрації трудових і матеріальних ресурсів на одиниці земельної площі цілях підвищення родючості грунту, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, її здешевлення і поліпшення якості.

Слід розрізняти два різних поняття інтенсифікації: рівень інтенсивності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація