Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз та стан тваринницьких галузей


Реферат Аналіз та стан тваринницьких галузей

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

>Введение…………………………………………………………………………….3

1. Характеристика природно – економічних умов,

організаційну структуру і структурауправления…………………………6

2. Спеціалізація і величинупредприятия…………………………………..9

3. Організація галузейживотноводства………………………………...12

4. Стан кормовоїбази……………………………………………….18

5. Організація і оплата праціскотоводстве……………………………22

6. Собівартість продукції, рентабельність і ефективність тваринницькихотраслей………………………………………….................24

Висновки іпредложения…………………………………………………………28

Списоклитератури………………………………………………………………31


Запровадження

Сільське господарство історично займає основне у житті кожної країни, кожної людини. Ця галузь економіки забезпечує як продовольчий ринок якісними і недорогими товарами, а й дозволяє раціонально і змогли ефективно використати природні ресурси, надає наявність робочих місць населенню, визначає спеціалізацію районів і областей, виникають можливості експорту сільськогосподарських товарів поповнення державної скарбниці від і збільшення матеріального забезпечення громадян.

На формування та функціонування сільського господарства значний вплив надає багато чинників: природне середовище, земельні, працю, рівень розвитку і впровадження коштів НТП, розміщення міст і чисельність населення, розвиток дорожньої мережі, матеріально-технічного забезпечення, аграрна політику держави економічних відносин тощо.

У розвитку сільського господарства Росії до 1990 р. великій ролі грали інтенсивні чинники. Виробничі фонди 1990 р. проти 1980 р. зросли в 3,6 разу, для одного працівника - в 5,9 разу. За роки парк тракторів і зернозбиральних комбайнів збільшився за 756 до 1366 тис. прим., і з 321 до 408 тис. прим. Істотно зросли поставки сільськогосподарських машин, і навіть застосування мінеральних і органічних добрив. У розрахунку гектар посіву їх внесення зросла з 48,8 до 88 кг (враховуючи 100 % поживних речовин). Внесення органічних добрив зросла з 2,8 до 4,3 т на 1 га ріллі.Осуществлялись великомасштабні заходи для введення в експлуатацію зрошуваних і осушуваних земель.

У 2002 р. проти 1990 р. інвестиції в основний капітал зменшились у 5,3 разу, коефіцієнт їх відновлення знизився з 5,8 до 1,1 %.


Парк тракторів скоротився в 1,7 разу, плугів - в 2,1, сівалок - в 1,9, зернових комбайнів - у два, внесення мінеральних добрив для 1 га в 5,5 разу.

Зниження інвестицій, деіндустріалізація, інші негативні чинники сприяли різкого спаду виробництва. У 2002 р. порівняно з середовищнегодовими показниками 1986... 1990 рр. обсяг валової продукції знизився в 1,8 разу, виробництво збіжжя у 1,6, цукрових буряків - в 2,4, реалізація худоби і птиці - в 3,3, виробництво молока - в 1,7 разу, продуктивності праці -на 32 %. У катастрофічне становище виявилося фінансове становище. Якщо 1990 р. частка збиткових сільськогосподарських підприємств становила лише лити 3 %, то 2002 р. досягла 52 %.

Отже, сільське господарство сучасних умовах перебуває у глибоку кризу, що впливає негативно як економічну, а й у соціальне життя й добробут країни загалом.

Галузь тваринництва займала майже > сільського господарства. Однак у ринкових умов стало невигідним розширення виробництва тваринницької продукції. Попри те що, що ціни, на молоко і м'ясо в 2002 р. підскочили у середньому на 20,2%, витрати товаровиробників становлять чималу суму через постійне зростання цін енергоносії, корми й послуги сторонніх організацій.

Тож у цій ситуації значення і виробництво продукції тваринництва відходять другого план.

>Хозяйствам необхідно проаналізувати сьогоднішнє розвиток події: наявність ресурсів, економічну ефективність виробництва, структуру витрат тощо, аби з'ясувати негативні тенденції і прийняти рішення з їх усунення.

Колгосп їм. Фурманова був спеціалізується до 2001 р. з виробництва продукції тваринництва. Однак у 2002 р.переориентировке спеціалізації на галузь рослинництва сприяв рекордне отримання врожаю зерна.

Тому сьогодні господарству доводиться вирішувати питання вибірці основний галузі. Оскільки найреальніший шлях підвищення стійкості аграрного сектора полягає у обгрунтованому виборі базової галузі.

З сучасного стану сільського господарства і особливо галузі тваринництва.

Метою згаданої курсової роботи є підставою системний аналіз практичної інформації про стан тваринництва з прикладу колгоспу їм. Фурманова для прогнозування з оцінкою перспектив його розвитку на майбутньому.

Завданнями курсової праці є:

1. Збір і аналізотчетной інформаціїекономико-финансового стану господарства за цілому;

2.Детализировать і проаналізувати сучасний стан галузі
тваринництва;

3.Охарактеризовать стан кормової бази;

4. Розглянути організацію та влитися оплату праці скотарстві;

5. Створити проект розвитку цієї галузі з перспективи;

6. Виробити та чесно викласти практичні рекомендації на вирішення низки негараздів у виробництві тваринницької продукції.

Джерелами даних щодо дослідження є документи бухгалтерської звітності, планова документація, первинні економічні відомості, нормативні документи.

У курсової роботі використовуються табличний метод, способи порівняння, абсолютні і відносні величини, фактичний аналіз.

Об'єктами дослідження є динаміка виробництва, витрат і реалізація продукції тваринництва.

Для вивчення даних використовується періодична публікація статей вітчизняних авторів, основи якої склали методиці прогнозної та сучасного ситуації у сільське господарство.


1. Характеристика природно – економічних умов, організаційну структуру і структура управління.

>Сельхозартель (колгосп) їм. Фурманова затверджений у вирішенні зборів 17 липня 1998 р. відповідно до Федеральним законом Російської Федерації «Про сільськогосподарську кооперацію» від 8 грудня 1996 р. №193-93 шляхом реорганізації АП ТОВ їм. Фурманова.

>Землепользование колгоспу їм. Фурманова лежить у північній частиніСорочинского району. На території господарства розташовані два населених пункту. Центральна садиба перебуває у з. Уран у 18-ти кілометрів від районного центру р.Сорочинска й у 175 кілометрів від обласного центру - р. Оренбурга.

Транспортна зв'язку з районним центром здійснюється за дорозі районного значенняСорочинск -Пронькино, має гравійне покриття.

Основними пунктами здачі сільськогосподарської продукції Сорочинський КХП, м'ясокомбінат «Сорочинський», молочний комбінат «Сорочинський». Найближча залізнична станція Сорочинський.

Колгосп організований 1929 р. на землях одноособових господарств. Кордони землекористування відновлено в натурі в 1969 р, акт на право користування землею виданий1983г.

Загальна площа земель постійного користування становить 12563 га, зокрема сільськогосподарських угідь 10841 га, їх ріллі - 4052 га.

Природна зона розташування землекористування характеризується різко континентальним кліматом з "холодною взимку, спекотного літа зі зниженим зволоженням.

Характеристика кліматичних умов дається по середнім багаторічним даним метеостанціїНовосергиевка, розташованої з відривом 72 кілометрів від колгоспу.

Середньорічна температура повітря +3,6 °З. Найбільш спекотний місяць липень (+21,5 °З), самий холодний - січень (-14,8 °>С).Максимальная температура влітку +38 °З. Перші заморозки наступають 25-29 вересня, останні - 6-8 травня. Середньорічне кількість опадів 323-353 мм. Середня сума опадів за вегетаційний період -201мм, що становить 57% від загальної кількості.Гидротермический коефіцієнт дорівнює 0,8. Середня тривалість залягання снігу 147 днів, а максимальна його висота - у березні 27-30 див. Влітку нерідко суховії, відносна вогкість повітря може становити нижче 30%. Найбільше суховіїв посідає червень - періодколошения і цвітіння. Взимку сильні вітри посилюють холоднечу ісдувают сніжний покрив з підвищених елементів рельєфу. Із усього вищесказаного слід, що за умови континентального клімату з недостатністю і нестійкістю зволоження необхідно приділяти багато уваги всьому комплексу агротехнічних заходів із нагромадженню вологи.

>Почвенний покрив господарства представлено основномучерноземами звичайними ічерноземами південними малопотужними ісреднемощними різного рівня ситості. За змістом гумусу поділяються насреднегумусние (6-9%),малогумусние (4-6%) іслобогумусние (до 3,6%). За потужністю поділяються насреднемощние (>40-80см) і малопотужні (>40см); по механічному складу на глинисті,тяжело-глинистие,среднесуглинистие,легкосуглинистие,супесчание, піщані. Територія колгоспу лежить у зоніразнотравно-ковильно-типчакових степів.

У таблиці 1 представлені загальні показники у господарстві.

Таблиця 1 - Склад і структура земельних угідь підприємства на 01.01.2002 р.

Показники Площа
га в % від виробленого
Загальна земельна площа 13492 100
Сільськогосподарські угіддя 12351 91,5
їх: рілля, 5186 41,9
сіножаті, 1665 13,5
пасовища, 3376 27,3
насадження, - -
інші угіддя. 2124 17,3
Площа лісу 336 2,5
>Пруди іводоеми 142 1
Інші землі 663 5

Джерело: дані річного звіту.

Структура земельних угідь відразу дозволяє говорити, що позичкою колгосп їм. Фурманова займається як рослинництвом, і тваринництвом. Сільськогосподарські землі вирощування продукції рослинництва

зайняті 55,4%, інших земель лише п'ять%. 

2. Спеціалізація і величину підприємства.

Нині колгосп є юридичною особою, повинен самостійно господарюючого суб'єкту, самостійний баланс, рахунок у банку, круглу печатку, і цільової штамп зі своїми повним найменуванням, фірмовий знак, бланки й інші необхідні реквізити юридичної особи. Колгосп вправі від імені здійснювати будь-які дії, не заборонені законодавством, без жодних обмежень і вилучень.

Фундаторами й учасниками колгоспу є прийняті члени реорганізованого господарства, і навіть інші юридичні і особи. У своїй діяльності колгосп керується федеральними законів і іншими нормативно-правовими актами, і навіть Статутом господарства.

Метою установи колгоспу є об'єднання фінансових, майнових, земельних і трудових ресурсів засновників для спільної виробничої діяльності задоволення матеріальних й інших потреб членів колгоспу.

Основними видами діяльності колгоспу є:

- Виробництво, переробка, збереження і реалізація сільськогосподарської продукції відповідність до місцевими природними і економічними умовами з урахуванням ефективне використання землі та інших ресурсів;

- Торгівля, закупівельна, збутова діяльність, створення оптово-роздрібних підрозділів, зокрема з правом реалізації відповідно до законодавством.

Основне напрям виробничої діяльності -зерно-молочно-мясное

Таблиця 2 - Показники розмірів підприємства

Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2002 р. в % до 2000 р.
1 2 3 4 5
Площа с/г угідь, га 12351 12351 12351 100
зокрема. рілля 5186 5186 5186 100
Середньорічна кількість працівників, чол. 168 172 175 104
зокрема. зайнятих всельскохоз-ом
виробництві. 150 150 154 103

Поголів'я худоби, гол.

ВРХ

свині

1366

-

1362

-

1361

-

99,6

-

Вартість основних виробничих фондів

с/г призначення, тис. крб.

22192 26709 27861 125,5

Вартість валової продукції, тис. крб.

зокрема.: рослинництва

тваринництва

16276

4302

11974

17670

6942

10728

23956

8653

15303

147,2

201

128

Вартість товарної продукції,

>тис.руб.

9873 9654 11974 121,2

За підсумками цієї таблиці можна зробити такі висновки:

1) Розмір площі сільськогосподарських земель посутньо не змінився, тобто. був за 3 аналізованих року вилучення їх із обробки;

2) Середньорічна кількість працівників зросла на виборах 4%, що пов'язані з потребами господарства за збільшенні кадрів;

3) Середньорічна вартість основних та оборотних засобів збільшилася на 25,5%, але ці підвищення показника може бути викликане переоцінкою їх вартості, тому рух і соціальне становище основних

фондів ми розглянемо в таблиці й життєздатність цієї курсової роботі;

4) Виробництво валовий і товарної продукції за аналізований період зросла у 2 і 4 разу відповідно, може бути пов'язано й не так зі збільшенням обсягів виробництва, а як із підвищенням ціни ринку сільськогосподарської продукції. Виходячи із цього, можна сказати, що розмір виробництва має тенденцію до підвищення.

>Специализацию господарства можна визначити спираючись на дані наступній таблиці.

Таблиця 3 - Склад і структура товарної продукції.

Галузі й ті види продукції 2000 р.тис.руб. 2001 р.тис.руб. 2002 р.тис.руб. У середньому за 3 року У % від виробленого
1 2 3 4 5 6

Рослинництво- всього

зокрема.: зернові і зернобобові

4285

2140

7579,8

5380

9273,5

7310

7046,1

4943,3

52,6

36,9

>Животноводство-всего

зокрема.:скотоводство-всего

їх: м'ясо ВРХ

м'ясо свиней

>овцеводство-всего

їх: шерсть

м'ясо овець

птахівництво

інша продукція

тваринництва

6631

6616

3764,1

-

-

-

-

-

1716,1

6135

6021

1943

-

-

-

-

-

3717

6075

5980

2747

-

-

-

-

-

1792,4

6280,3

6205,7

2818

-

-

-

-

-

2408,5

46,8

46,4

21,1

-

-

-

-

-

18

>Прочая продукція у господарстві 54 114 95 87,7 0,6
Усього за господарству 10970 13728,8 15443,5 13380,8 100

До 2002 року рослинництва стала основною галуззю господарства, у якому більшу частину займає виробництво зерна. Тваринництво поступово втрачає своїми панівними позиціями, що пов'язані з труднощами виробництва: ризикованість, великі матеріальні і трудові витрати, низька рентабельність, невеликі знизили, стислі терміни реалізації

м'яса і молока й негативні чинники. Усього за підприємству виробництво товарної продукції зросла приблизно на 40%.

3. Організація галузей тваринництва.

>Скотоводство - перша за значенням галузь тваринництва. Розведення великої рогатої худоби представляє великий економічний інтерес насамперед тому, чого від нього отримують найцінніші висококалорійні продуктів харчування. На початок 2002 р. переважають у всіх категоріях господарств області налічувалося 605,8 тис. голів великої рогатої худоби (зокрема і 286,4 тис. корів). У сфері переважає молочно-м'ясне скотарство, розводять симентальська, казахськубелоголовую, червону степову, костромську породи.

Сільське господарство колгоспу і двох галузей: рослинництва і тваринництва, куди входять у собі підгалузі кількох порядків. У галузі скотарства виділено молочне і м'ясне скотарства. Галузь м'ясного скотарства на аналізованому підприємстві варта отримання продукції і на її межі господарства, і навіть для споживання за власні потреби: громадські харчування, видачі натурою гаразд оплати праці.

Для стабілізації і збільшення чисельності великої рогатої худоби, передусім, необхідно поліпшити фінансове становище з кормами, вирішити питання цін, активно підтримувати бажання населення до виробництва худоби.


Таблиця 4 – Поголів'я тварин.

Види і групи тварин Поголів'я тварин 2002 р. структура стада Розміщення тварин по фермам, гол, 2002 р.

 

2000 р. 2002 р. I 1 2 3 4 5

 

Велика рогата худоба, всього

зокрема.: бики - виробники

корови

нетелі

телицірожд.прошл.года

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація