Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз організаційно-економічних умов діяльності СПК "Свіяга"


Реферат Аналіз організаційно-економічних умов діяльності СПК "Свіяга"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>УЛЬЯНОВСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ


Курсова робота на задану тему:

«Аналіз організаційно-економічних умов діяльності СПК «>Свияга»

Ульянівськ – 2010


План

Запровадження

Глава 1. Економічні умови і - оцінка діяльності підприємства з основним показниками

1.1Местоположение й економічні умови діяльності підприємства

1.2 Результати діяльності підприємства з основним показниками

Глава 2. Аналіз виробництва молока для підприємства

2.1 Значення виробництва молока для підприємства, аналіз динаміки і виконання плану виробництва валового надою молока

2.2 Аналіз продуктивності корів і внутрішніх чинників, які її рівень

2.3 Оцінка рівня годівлі, якості кормів і структури раціонів

Глава 3. Резерви підвищення ефективності виробництва молока

Висновки і товарної пропозиції

>Библиографический список


Запровадження

У продовольчому комплексі країни важливе його місце займає виробництво молока як найбільш цінного продукту раціоні харчування людини, незамінного за змістом поживних речовин, мінеральних солей й низки цінних вітамінів. Загальна ситуація у тваринництві останніми роками погіршилася. Цьому сприяв недолік ресурсів, хронічна збитковість виробництва м'яса і молока, відсутність розвинутої збутової інфраструктури в селі, низький рівень рентабельності молока. Відсутність інвестицій у тваринництві зумовили і неспроможність проведення технологічної та технічної модернізації галузі, забезпечення конкурентоспроможності тваринницької продукції. На жаль, попит покупців на молоко і молочних продуктів знижується.

Отже, стан сировинної бази молочного підкомплексу незадовільно як для підприємства, але у Росії, унаслідок чого потужності підприємств молочної промисловості використовуються тільки наполовину. Тому основна мета курсової роботи є підставою:

   підвищення економічну ефективність виробництва молока з урахуванням аналізу економічне становище організації молочного підкомплексу для підприємства;

   збільшення обсягу виробництва галузі.

Основними завданнями задля досягнення поставленої мети будуть це:

по-перше, визначити динаміку і виконання плану валового надою молока;

по-друге, проаналізувати продуктивність корів, рівень годівля, якість кормів, і навіть можливі чинники зростання продуктивності у сприйнятті сучасних економічних умов;

по-третє, запропонувати шляху підвищити рівень механізації молочного підкомплексу для підприємства, а як і підвищення якості та ефективності виробництва молока.

Об'єктом дослідження є сільськогосподарське підприємство СПК «>Свияга»Кузоватовского району Ульяновської області. Аналіз проводився з урахуваннямрасчетно-конструктивного методу,економико-математического моделювання, порівняння. Інформаційній базою дослідження послужили дані річних звітів протягом останніх 3 роки, тобто 2007, 2008 і 2009 року.


Глава 1. Економічні умови і - оцінка діяльності підприємства з основним показниками

 

1.1Местоположение й економічні умови діяльності підприємства

СПК «>Свияга»Кузоватовского району Ульяновської області є сільськогосподарським виробничим кооперативом – це комерційна організація, створена громадянами для спільної прикладної діяльності із виробництва, переробки й збуту сільськогосподарської продукції. СПК «>Свияга» організований 1930 року. СПК формує кошти з допомогою пайових внесків членів і асоційованих членів підприємства. Доходів від своєї діяльності, а як і з допомогою доходів розміщення свої кошти у трилітрові банки, цінних паперів тощо. Для своєї діяльності СПК формує фонди, складові майно. Так неподільний фонд його становить 4330 тис. крб., пайовий фонд становить 302 тисячі рублів.

Органи управління СПК «>Свияга» є: загальні збори членів СПК (збори уповноважених), спостережну раду, правління і (чи) голова. Рішенням РМ РРФСР від 13.05.1984 року № 762 – Р колгоспу «>Свияга» від радгоспу «>Кузоватовский» переданий шматок землі загальною площею 1496 га, зокрема: сільськогосподарських угідь 1478 га, їх ріллі 1390 га.

СПК «>Свияга» лежить у північно-східній частиниКузоватовского району Ульяновської області.Административно- господарський центр СПК- селоЧириково віддалений від районного центрур.п.Кузоватово на 40 км і 82 кілометрів від обласного центру р.Ульяновска.

Бази постачання господарств розташовані на півметровій відстані:

   найближча залізно - дорожня станціяКузоватово – 40 км;

   пристань «Ульянівськ» - 82 км;

   відділення «>Сельхозтехника» і «>Сельхозхимия» вКузоватово -40 км;

Заготівельні культури:

   зерно - соняшнику – Микільський маслозавод, ТОВ «Сіті- Л»- 70 км;

   молоко – ТОВ «Віта»- 40 км,Вешкаймский молокозавод 52 км;

   м'яса: молодняк ВРХ _ Ульяновський м'ясокомбінат – 82 км, яловичина, свинина – населення.

Транспортні в зв'язку зі адміністративними осередками та пунктами здачі сільськогосподарської продукції здійснюється за дорозі адміністративного призначення за асфальтовим покриттямКузоватово - СолдатськаТашла.Землепользование СПК «>Свияга» комплексне, дрібних розмірів з зручним розташуванням центральної садиби. Має хороші шляхи і надійні засоби зв'язку.

>Агроклиматический район - помірний, грунтовий район - поміркованого зволоження. Сума температур вище 100 з -23000. Абсолютний мінімум – 430з, максимум + 380з. Кількість опадів (мм) річне -450, за вегетаційний період -234. Висота снігового покрову – 39 див, глибина промерзання грунту – 148 див.

Клімат: територіяКузоватовского району належить до першогоагроклиматическому району Ульяновської області, що характеризується помірковано- теплим кліматом із достатньою зволоженням. Великий шкоди сільського господарства приносять суховії і посухи, які найчастіше повторюються. Найнебезпечніші це травневісуховейние вітри південного напрями, вони викликають різке випаровування весняних запасів вологи у грунті.

>Почвенний покрив землекористування представлений чорноземами 77% загальної площі, заплавні грунту становлять -12%,дерново-карбонатний -5%, сірі - лісові -3%. Механічний склад переважно легко і середньосуглинистий.Черноземи – кращі грунту, з більшу розвиненістьгумусовим обрієм 40-64 див і містило велику кількість гумусу до 7,4%, по кислотності - нейтральні.

Рельєф: територія СПК є пологого - хвилясту рівнину. Найбільш зниженою частиною рельєфу є заплава р.Свияга, яка перетворюється на схили вододілів.Рассеченностьовражно-балочной мережею середня. Спостерігається змив грунтів. У цілому нині рельєф господарства сприятливий для механізованої обробітку грунту.

Заради повноти характеристики економічної діяльності СПК «>Свияга» розглянемо показники розміру підприємства міста і виробництва, у таблиці 1.

Таблиця 1 – Показники розміру підприємства міста і виробництва

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відносне відхилення, %

>1.Размери виробництва:

Площа сільськогосподарських угідь, га

зокрема. рілля

Кількість середньорічних працівників, чол

Вартість основних виробничих фондів, крб.

Поголів'я худоби, ум. гол.

>2.Размери виробництва:

Вартість валової продукції по поточним цінами, крб.

Виручка від, крб.

4520

4002

158

25710

433

27160

16858

4520

4002

155

26952

422

37071

23731

 4520

4002

155

31270

447

43009

26881

 100

100

98,1

121,6

103,2

158,4

159,5

Аналізуючи показники розміру підприємства можна сказати, що СПК «>Свияга» має середніми розмірами виробництва. Можна відзначити, що валова продукція у поточних цінах збільшилася на 58,4 % в 2009 року порівняно з 2007 р., також збільшилася прибуток від реалізації товарної своєї продукції 59,5 % відповідно. Площа сільськогосподарських угідь за весь досліджуваний період не змінилася і становить 4520 га. Поголів'я тварин збільшилося на 3,2 % в 2009 року. Зниження за середню кількість працівників на 1,9 % зумовлено скороченням управлінського персоналу, а як і тимчасових і сезонних робочих. Їхню роботу тепер виконують постійні робочі. Для докладного вивчення грошової виручки, саме рахунок чого сталося її збільшення – розглянемо її складу і структуру, які в таблиці 2.

За даними таблиці 2 можна дійти невтішного висновку, що у динаміці досліджуваного періоду СПК «>Свияга» є підприємствоммолочно-зернового напрями, оскільки питому вагу молока у структурі грошової виручки становив 36,5% в 2009 року, а зерна відповідно 18,9 %. Решта продукції підприємства становить незначний питому вагу.

Останніми роками господарство побільшало виробляти молока, рахунок збільшення надоїв. Отже, грошова виручка господарства складається переважно в зерну і молока.

Таблиця 2 - Склад і структура грошової виручки

Вигляд продукції 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Виручка, тис. крб. % від виробленого Виручка, тис. крб. % від виробленого Виручка, тис. крб. % від виробленого

Зерно

Соняшник

Інші галузі рослинництва

Продукція переробки

Разом з рослинництва

Молоко

Приріст: ВРХ

Свиней

Інші галузі тваринництва

Разом щодо тваринництва

Продукція промислової переробки

Роботи і житлово-комунальні послуги, товари

Усього за підприємству

5427

820

129

709

7085

5300

3483

171

237

9191

68

514

16858

32,2

4,9

0,8

4,2

42,1

31,4

20,7

3,2

1,4

54,5

0,4

3,0

100

8859

1491

103

405

10858

7446

4247

239

243

12175

22

698

23753

37,3

6,3

0,4

1,7

45,7

31,3

17,8

1,0

1,0

51,3

0,09

2,9

100

5076

4406

111

583

10176

9812

5376

485

206

15880

85

740

26881

18,9

16,4

0,4

2,2

37,9

36,5

20,0

1,8

0,77

59,1

0,32

2,8

100

1.2 Результати діяльності підприємства з основним показниками

 

Необхідною умовою успішного виконання завдань, завдань, які сільське господарство, є подальші підвищення його економічну ефективність. Завдання підвищення ефективності виробництва молока останніми роками стає дедалі важливою соціально – економічної проблемою. Підвищення економічну ефективність виробництва сприяє зростанню доходів господарства, отримання додаткових коштів у оплати праці та поліпшенню соціальних умов.

>Рассмотри основні економічний показники, представлені у таблиці 3.

За даними таблиці можна дійти невтішного висновку про збільшенні вартості товарної своєї продукції 59,5 % чи 10023 тис. крб.. На 59,4 % збільшилася товарна продукція на 100 гасх угідь, оскільки площа не змінювалася. Збільшилася на 61,7% чи 69,8 тис. крб. товарна продукція одному працівникові, хоча склад працівників не змінювався, це засвідчує лише зростанні продуктивність праці, про ефективності виробництва у господарстві. Про це свідчить фондовіддача, яка підвищилася на 31,1 %. Оскільки ефективність праці зростає, не може забувати на оплаті працівників, про що свідчить наступний показник, відбувалося його зростання на 12,6 % чи 4988,7 рублів.

Зростання цих показників неспроможна збурити і до підвищення прибутку підприємства, саме вона зросла на 3,5 відсоткових пункти в 2009 року порівняно з 2007 роком. Отже, можна дійти невтішного висновку про стабільному економічний стан господарства та нарощування обсяги виробництва.

Таблиця 3 - Основні економічний результати діяльності СПК «>Свияга»

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відносне відхилення, %

Вартість товарної продукції, тис. крб.

в т. год.

на 100 гасх угідь, тис. крб.

 на 100 крб повної собівартості,тис.руб.

на 1 працівника, тис. крб.

>Фондоотдача, крб.

Оплата 1 середньорічного працівника, крб.

Прибуток( збиток), тис. крб.

16858

373

115,3

113,1

65,6

39691,3

2240

23731

525

140,8

162,5

83,3

44205,5

6881

26881

594,7

140,6

182,9

86,0

44680,0

7758

159,5

159,4

121,9

161,7

131,1

112,6

на 3,5 в.п

Результати виробничої діяльності господарства, передусім, мають відображати ефективність виробництва. Підвищення ефективності виробництва є одним із актуальних проблем, успішне яке відкриває подальші змогу прискорення темпів його розвитку та надійного постачання країни сільськогосподарської продукцією.

Рентабельність - найважливіша економічна категорія, властивою всім підприємствам. Вона означать дохідність, прибутковість підприємства. Рентабельність – одне із показників, характеризуючих економічну ефективність сільськогосподарського виробництва. Щоб співаку визначити ефективність розвитку СПК «>Свияга», звернімося конкретним показниками, які відбито у таблиці 4.

Аналізуючи таблицю, бачимо, що на обійсті відбувається збільшення економічних результатів діяльності, за всіма показниками. Так прибуток від продажів збільшилася на 59,5 % в 2009 року порівняно з 2007 р., проте зросла собівартість тих самих товарів на 30,8 %, збільшилася чистий прибуток 3,7 разу чи 5245 тис. крб. відповідно. Змінилася ситуація оподаткуванні, підприємство перейшло на спеціальний режим, цим сплачуючи єдиний сільськогосподарський податок, який зріс у 2009 року у 4,1 разу. Проте підприємство ліквідувало зі свого діяльності надзвичайні витрати,автоматизировав виробничий процес. У цілому нині, господарство не отримує збитків від виробничої роботи і рівень рентабельності дозволять підприємству нормально функціонувати і нарощувати обсяги виробництва, про що свідчить рентабельність підприємства, яка зросла на 3,7 відсоткових пункти.

Таблиця 4 - Оцінка фінансових результатів підприємства

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відносне відхилення, %

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт і рівнем послуг, тис. крб.

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і постачальники послуг, тис. крб.

Валова прибуток, тис. крб.

Прибуток (збиток) від продажу,тис.руб.

>Внереализационние: доходи

витрати

Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. крб.

Єдиний сільськогосподарський податок, тис. крб.

Прибуток (збиток) від звичної діяльності,тис.руб.

Надзвичайні :доходи

 витрати

Торішній чистий прибуток (збиток), тис. крб.

Рівень рентабельності (збитковості) від продажу, %

Рівень рентабельності (збитковості) виробництва, %

Рівень рентабельності (збитковості) підприємства, %

16858

14618

2240

2240

819

1042

2017

28

1989

213

92

2110

15,3

12,7

12,7

23731

16850

6881

6881

956

331

7506

35

7471

182

862

6791

40,8

43,4

37,6

26881

19123

7758

7758

1448

1737

7469

114

7355

-

-

7355

40,6

38,5

39,1

159,5

130,8

в 3,5 р.

в 3,5 р.

176,8

166,7

в 3,7 р.

в 4,1

в 3,7 р.

-

-

в 3,7 р.

на 2,6 в.п.

на 3,0 в.п.

на 3,7 в.п.


Глава 2. Аналіз виробництва молока для підприємства

 

2.1 Значення виробництва молока для підприємства, аналіз динаміки і виконання плану виробництва валового надою молока

>Возрастающий попит населення в молоко зумовлює необхідність великих витрат за розширення їх виробництва, тому значення галузі й вивчення її розмірів економіки підприємства дозволяє обгрунтувати рентабельність розробити і заходи щодо підвищення її ефективності.

Розглянемо значення виробництва молока економіки підприємства СПК «>Свияга»Кузоватовского району.

Таблиця 5 - Значення виробництва молока економіки підприємства

Показники 2007 рік 2008 рік >2009год У середньому протягом трьох років

Питома вага:

- в виручці від молока

- у загальних виробничих витратах

- у витратах живого праці

- прибутків (збитку)

Питома вага корів у стаді, %

31,4

22,3

20,5

26,4

19,2

31,1

21,8

19,7

38,2

18,7

36,5

27,7

28,8

41,7

18,7

33

23,9

23

35,4

20,4

Аналізуючи цю таблицю, можна сказати, що у середньому протягом трьох років в виручці від лише господарству на молоко доводиться 33 %, в виробничих витратах 23,9 %, у витратах живого праці 23%.

Прибуток, отримувана від молока становить 35,4 %, що свідчить про збільшення обсягів виробництва. Але питома вага корів загалом поголів'я ВРХ становить 20,4%, це суттєво низький результат обумовлений, передусім, скороченням корів у господарстві та розширенням поголів'я молодняку.

Отже, судячи з прибутку, молочною галуззю займає одне з чільних місць у спеціалізації і товарної галузі підприємства.

Виробництво молока заздрості і від кількох чинників:

   поголів'я худоби;

   його продуктивності;

   забезпечення і годівлі худоби

Підвищення рівня товарності всіх галузей сільського господарства був із зростанням виробництва валової продукції з допомогою повішення продуктивності тварин, зі спеціалізацією і концентрації галузі, поліпшенням якості кормів, скороченням втрат продукції процесі її виробництва, збереження і реалізації.

За даними таблиці можна дійти такого висновку, що валове виробництво молока в 2009 року порівняно з 2007 роком, збільшилося на 29,1 %, товарне виробництво молока збільшилося на 51,8 % відповідно, а прибуток від його реалізації 85,1 % чи 4512 тис. крб.. Це засвідчує високі темпи росту даної галузі, тому дивовижно, що справжній рівень товарності збільшився на 17,2 відсотки надходжень у 2009 року. У це збільшення обумовлено зростанням продуктивності корів.

Таблиця 6 - Обсяги валового і товарного виробництва, рівень товарності галузі

Показники 2006 рік 2008 рік 2009
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація