Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз організаційно-економічних умов ТОВ "Росія"


Реферат Аналіз організаційно-економічних умов ТОВ "Росія"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. АНАЛІЗПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (>ХОЗЯЙСТВЕННОЙ) ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Проведемо аналіз організаційно-економічних умов сільськогосподарського виробництва, у ТОВ «Росія»

1.1      Загальні відомості

>Землепользование господарства лежить у західній частиніСарапульского району. Центральна садиба - з.Шевирялово, лежить у 12 кілометрів від містаСарапула - районного центру, пункту здачі тваринницької продукції, у залізничної станції, в 68 кілометрів від столиці республіки р. Іжевська. По центральній частині землекористування проходить залізниця Казань - Єкатеринбург. У північній частині господарства проходить дорога республіканського значенняИжевск-Сарапул.

Колгосп організований 1959 року площею 5423 га.Земель довготривалого користування немає. Землі стороннього користування площею 87,6 га перебувають у межах колгоспу, їх:

>1.Шевиряловская школа -2,32 га

>2.АвтодорогаСарапул-Ижевск (>новая)-12.90 га

>3.АвтодорогаСарапул-Ижевск(старая)-7.12 га

>4.Лесная смуга вздовждороги-9.59 га

>5.АвтодорогаСарапул-Багриш-7.20 км

>6.Железная дорогаИжевск-Екатеринбург-47.38га

>7.ЛЭП-35 кВСарапулПальники-0.12 га

>Землепользование господарства компактне, розміщено одному місці.


1.2 Кліматичні умови

Територія господарства розташована другоюподрайоне південного агрокліматичного району республіки. Клімат - помірковано теплий іумеренно-влажний. Цей район характеризується такими данимиСарапульской метеостанції:

Таблиця 1.1 – Кліматичні особливості

№№>пп Метеорологічні дані Показники
1 Температура повітря:
а) середньорічна +2.0
б) середньомісячна самого холодного місяці -14.8
>В)среднемесячная самого теплого місяці +18.8
2 Тривалістьбезморозного періоду 131 день
3 Середньорічне кількість опадів 434 мм
У т.ч. у період температур +10 300 мм
4 Середні дати:
Освіти стійкого снігового покрову 12.11
>Схода снігового покрову 16.04
5 Середня висота снігового покрову 48 див
6 Швидкість вітру: середня 3.6 м/с
Максимальна 17.0 м/с
7 Переважна напрям вітру >Юго-западное

1.3 Рельєф й ґрунтів

Територія господарства розташована на вододілі ВеликийСарапули МалоїСарапулки. Південна частина землекористування є ряд довгих увалів, витягнутих з півдня північ, розділених довгими глибокими балками. Північні схили увалів довгі, положисті, які поступово переходять в зрозумію річкиБ.Сарапулки.

Північна половина землекористування ділиться рікоюПетронкой на частини. Південно-західний схил великого вододілу досить положистий, розчленовується неглибокими балками.Северо-восточная - характеризується сильнорасчлененним рельєфом, балки глибокі,разветвленние.

На схід дорогиСарапул-Ижевск увалслабоволнистий з північно-східним схилом,расчлененний вершинами балок.

Загалом в умовам рельєфу масиви ріллі цілком придатні для механізованої обробки.

У цьому господарстві дерново-підзолисті грунту, займають близько 45% загальної площі господарства, сірі лісові -21%,дерново-карбонатние 8.7%. Значне поширення маютьовражно-балочние системи. Майже всі грунту мають важкий механічний склад. Ґрунти на орних масивах маютьслабокислую чи близьку до нейтральній реакцію, підвищену суму спожитих підстав і високі насиченість підставами.

>Эродированние грунту, беручи до увагиовражно-балочних, займають 64% загальної площі. На ріллі переважають грунту зі слабкою ерозією -2933 га схильні до середньої ерозії 642 га ,>сильной-97 га.

Аналізуючи вищевикладені дані про природним умовам, у цьому господарстві можна займатися вирощуванням сільськогосподарських культур, районованих республіки.

1.4 Основні економічні показники діяльності господарства

Виробничі ресурси господарства й освоєно основні економічні показники діяльності ТОВ «Росія» протягом останніх 3 роки представлені у таблицях 1.2 і 1.3:


Таблиця 1.2 – Виробничі ресурси господарства

Найменування Рік
2005 р. 2006р. >2007г.
1 2 3 4

1 Загальна земельна площа, га, зокрема.

- сільгоспугідь, га

4520

4215

5053

4748

5053

4748

2 Середньорічна чисельність робочих, чол

зокрема. трактористів-машиністів, чол

 281

40

 248

40

 241

38

3 Середньорічна вартість основних фондів, тис. крб.

зокрема. :

вартість тракторів,тис.руб.

вартість сільгоспмашин,тис.руб.

44862

  14848

22720

35120

 11599

17540

34280

 11321

17120

1 2 3 4
4 Усього енергетичних потужностей, к.с. 4411 4427 5375

5 Середньорічне поголів'я худоби, ум. голів

 У т.ч. корів:

1480

570

1500

640

1500

640

Таблиця 1.2 показує, що у аналізований період загальна земельна площу і кількість площа сільськогосподарських угідь з роками не змінилася, інші ж виробничі ресурси господарства змінилися. По-перше, відбулися зміни у середньорічній чисельності працівників. Це зміна пов'язані з досягненням працівників віку. Середньорічна вартість основних фондів, до яких належать будинку, споруди, машини, устаткування й т.д. зменшилася, у зв'язку з списанням техніки і зміною вартості тракторів і сільгоспмашин, викликаних фізичним і моральних зносом. На середньорічному поголів'я худоби намітилися тенденції зростання, з допомогою правильної організації скотарства, збільшення вимог до змісту великої рогатої худоби, і навіть звернуто увагу до відтворення череда та вирощування ремонтного молодняку. Рівеньосвоенности в господарстві високий.


Таблиця 1.3 - Основні показники діяльності господарства

Показник Рік
2005 2006 2007
1 2 3 4

1 Валова продукціяс.-х., тис. крб., зокрема.:

- продукція рослинництва

- продукція тваринництва

31729

 5788

25941

42832

13995

28837

41503

9675

31828

1 2 3 4
2 Грошова прибуток від реалізації продукції, тис. крб. 26117 31719 39068
3 Собівартість реалізованої продукції, тис. крб. 31729 42832 41503
4 Прибуток (збиток) від продукції, тис. крб. -5612 - 11113 - 2435
5 Рівень рентабельності, % - 17,69 - 25,95 - 5,87
6 Трудові витрати, тис. чол. годину 492 525 448
7 Середньорічна кількість працівників, чол. 281 248 241
8 Продуктивність праці,тис.руб./чел. 112,91 172,7 172,21

За звітний рік валова продукція рослинництва і тваринництва змінилася за велику бік на 67 і 23% відповідно, у зв'язку з цією зміною збільшилася також і грошова прибуток від реалізації продукції. Але розглядаючи такі показники як собівартість,прибиль(убиток) реалізованої продукції; рівеньрентабельности(убиточности) треба сказати, що це підприємство є збитковою.

Позитивна тенденція – зростання продуктивність праці, кілька може бути зумовлене інфляційними процесами (зростання ціни продукцію).

Щоб підвищити рівень і той ефективність використання основних засобів, необхідно як поліпшувати їхні склад, а й підвищувати ефективність всіх галузей сільськогосподарського виробництва. Важливе значення має підвищення ефективності оборотних засобів, на які припадає найбільшу частку у собівартості сільськогосподарської продукції. Основний шлях розв'язання даного завдання - цілковите і найбільш раціональне використання кормів,органичеких,иминеральних добрив, палива, ремонтних матеріалів тощо. Важливу роль грає прискорення оборотності оборотних засобів з урахуванням широкого впровадження скоростиглих сортів рослин, інтенсивного відгодівлі тварин, і скоротити терміни доставки готової продукції споживачеві, зменшення наднормативних запасів.

1.5 Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

Дані використанню сільськогосподарських угідь у власність ТОВ «Росія» наведені у таблиці 1.4:

Таблиця 1.4 – Показники використання сільськогосподарських угідь

Показник Рік
2005 2006 2007

1 Загальна земельна площа, га зокрема.:

- площас.-х. угідь, зокрема.:

- площа ріллі

- площа посівів

- площа сіножатей

- площа пасовищ

4520

4215

3712

3712

-

503

5053

4748

4245

4245

-

503

5053

4748

4245

4245

-

503

2 Рівеньосвоенности земельних ресурсів, % 93,3 94 94
3 Рівень розораностіс.-х. угідь, % 88,1 89,4 89,4
4 Питома вага посівів в площі ріллі, % 100 100 100
5 Питома вага пасовищ в площіс.-х. угідь, % 11,9 10,6 10,6

Аналізуючи дані таблиці 1.4, можна дійти невтішного висновку що з 3 роки збільшилася загальна земельна площу перейменують на господарстві на 11,8%. Це збільшення відбилося й площеюс.-х. угідь, і площею ріллі. Як очевидно з даної таблиці рівеньосвоенности в господарстві досить високий, що свідчить про високій контрацептивній культурі землеробства. Та заодно рівень розораностіс.-х. угідь перестав бути високим.

>Резервами поліпшення та збільшення використання земель є збільшення частки ріллі та посівів. Можливий інший, найперспективніший нині шлях – шлях інтенсифікаціїс.-х. виробництва, використовуючи самі освоєні площі угідь із застосуванням новітніх розробок у галузі ведення сільського господарства.

Структура посівних площ по основним сільськогосподарським культурам представленій у таблиці 1.5:

Таблиця 1.5 - Структура посівних площ

Культура Рік
2005 2006 2007
га % га % га %
1 2 3 4 5 6 7

1 Зернові і зернобобові, лише у т.ч.:

- озима жито

- ярова пшениця

- ячмінь

- зернобобові

1900

320

251

900

100

51,2

8,6

6,8

24,2

2,7

2400

280

580

1020

100

56,5

6,6

13,7

24

2,4

2400

362

632

980

100

56,5

8,5

14,8

23,1

2,4

1 2 3 4 5 6 7
2 Картопля 50 1,3 50 1,2 50 1,2

3Кормовие культури, всього,

 зокрема.: - силосні культури;

 - багаторічні трави;

 -однолетние трави;

1812

400

820

592

48,8

10,8

22,1

15,9

1845

410

820

615

43,5

9,7

19,3

14,5

1845

415

820

610

43,5

9,8

19,3

14,4

4 Усього 3712 100 4245 100 4245 100

Оскільки територія колгоспу розташована другоюподрайоне південного агрокліматичного району республіки. Клімат- помірковано теплий іумеренно-влажний. У цьому господарстві дерново-підзолисті грунту, займають близько 45% загальної площі колгоспу, сірі лісові -21%,дерново-карбонатние-8,7%. Тому структура посівних площ відповідає особливостям грунтів та кліматичних умов. Більша частина займають зернові культури. Вони задовольняють потребиСарапульского борошномельного комбінату, і навіть потреби тваринницьких галузей даного господарства. З кормових культур більшу частину займають багаторічні трави. З зернових більше засівають ячмінь, ярова пшениця, і озима жито.

 >Структурапосевних площ має відповідати потреби тваринницьких деяких галузей і сприяти підвищення ефективності рослинницької галузі господарства.

З показників таблиці 1.5 ,видно, що з 2005 рік площа зернових культур на 26,3 %, кормові культури збільшилися на 1,8 %.

1.6 Розміри сільськогосподарського підприємства міста і рівень її спеціалізації

Спеціалізація виробництва – це форма громадського поділу праці, у якому трудові та матеріальні ресурси підприємства зосереджені з виробництва окремих видів товарної продукції (таблиця 1.6):

Таблиця 1.6 – Склад і структура товарної продукції. Спеціалізація господарства.

Галузь, культура,

продукція

2005 р. 2006р. >2007г.
тис. крб. % Ранг тис. крб. % Ранг тис. крб. % Ранг

1 Рослинництво, лише у т.ч.:

>1.1зерновие і зернові

1.2 картопля

2 Тваринництво, всього

У т.ч.

2.1 м'ясо ВРХ

2.2 молоко

2.3 молодняк коней

2.4 бджільництво

 

 Разом

6480 40,3 - 6555 28,2 11559 32,9 -
6429 40

II

5118 22

III

11281 32,1

II

51 0,3

V

1437 6,2

IV

278 0,8

IV

9612 59,7 - 16722 71,8 23592 67,1 -
2182 13,6

III

6556 28,2

II

6032 17,2

III

7270 45,2

I

10147 43,6

I

17421 49,6

I

45 0,27

VI

6 0,03

VI

34 0,1

 VI

115 0,7

IV

13 0,05

V

108 0,3

 V

16092 100 - 23277 100

 

35151 100 -

Дані таблиці 1.6 видно, головним джерелом доходів є тваринництво, саме виробництво молока, реалізація м'яса ВРХ і реалізація переробленої продукції у вигляді ковбасних виробів, а рослинництво орієнтоване виробництва кормів задоволення потреб тваринництва.

Коефіцієнт спеціалізації господарства визначається за такою формулою:

      ,                                     (1.1)

де УТ – питому вагу галузі обсязі товарної продукції господарства, %;

 і – порядковий номер частки товарної продукціїранжированном ряду.

100

 >Кс = -------------------------------------------------------- = 0,41

49,6*1+32,1*3+17,2*5+0,8*7+0,3*9+0,1*11

Коефіцієнт 0,41 висловлює високий рівень спеціалізації.

Коефіцієнт поєднання галузей обчислюється, як:

,                                 (1.2)

де Т>ПI – прибуток від реалізації продукції головною галузі, тис. крб.;

ТП – загальна виручка господарство від продукції, тис. крб.;

NT – кількість товарних галузей (= кількість рангів).

Підприємство можна зарахувати домногоотраслевому типу спеціалізації.

1.7 Інтенсифікація і інтенсивність сільськогосподарського виробництва

Для оцінки рівня інтенсивності ведення сільськогосподарського виробництва уявімо необхідні дані в таблиці 1.7:

Таблиця 1.7 – Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва

Показник Рік
2005 2006 2007
1 Доводиться на 100 гас.-х. угідь.:

1.1 основних засобів виробництва, тис. крб.

1.2 витрат праці, тис. чол. – год.

1.3 вартістьс.-х. машин, тис. крб.

983

 11,7

539

1157

 11,1

369,4

1236

 9,4

360,6

2 >Внесено на 1 га ріллі:

 2.1Органических добрив, т.

 2.2 Мінеральних добрив, кгд.в.

- - -
359 668,1 475,6
3 Доводиться умовних голів ВРХ на 100 гас.-х. угідь 35,1 31,6 31,6
4 Витрати на 1 ум. голову ВРХ, цк.ед. 17,2 22,3 26,4
5 Обсяг механізованих робіт у розрахунку на 1 га ріллі,усл.ет. га 12,8 11,3 11,6
6 Усього енергетичних потужностей, к.с.: 4411 4427 5375

 6.1 доводиться енергетичних потужностей на 100 гас.-х. угідь, к.с

 6.2 доводиться енергетичних потужностей на середньорічного працівника, к.с.

104,7

15,7

93,2

17,9

113,2

22,3

Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва два роки змінився. Основні виробничі вартість 100 га з. x. угідь збільшилися на 25,7%, витрати зменшилися на 19,7%. Енергетичні потужності збільшився у зв'язки Польщі з придбання нової техніки. Кількість внесених добрив збільшилося, поголів'я умовних голів ВРХ зменшилося. Вартість с/г машин зменшилася у зв'язку з старінням і подальшим списанням.

Важливими показниками у роботі підприємства є рівень виробництва (таблиця 1.8):

Таблиця 1.8 – Рівень виробництва сільськогосподарської продукції

Показник Рік
2005 2006 2007

1 Зроблено на 100 гас.-х. угідь:

1.1 валової продукції, тис. крб.

1.2 грошової виручки, тис. крб.

1.3 м'яса, т.

1.4 молока, т.

874,1

822,8

12,7

36,7

 752,8

619,6

5,2

17,3

902,1

668

13,8

21,4

2 Зроблено на 100 га ріллі:

2.1 зерна, т.

2.2 картоплі, т.

51,2

13

56,5

12

56,5

12

Дані таблиці 1.8 показують, що у

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація