Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз організаційно-економічних умов ТОВ "Соколівське"


Реферат Аналіз організаційно-економічних умов ТОВ "Соколівське"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. АНАЛІЗПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (>ХОЗЯЙСТВЕННОЙ) ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «>СОКОЛОВСКОЕ»САРАПУЛЬСКОГОРАЙОНА

 

1.1      Загальні відомості

ТОВСоколовское є юридичною особою і має у власності відособлене майно,учитиваемое з його самостійному балансі, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

ТОВ «>Соколовское» лежить у південній частиніУдмуртской республіки до30км від містаСарапула. Пункт здачі тваринницької продукції (м'ясо) перебуває неподалік міста Іжевська у селищіКаменное. ТОВ «>Соколовское» лежить у100километрах від столиці республіки міста Іжевська. Молоко здають наСарапульский молокозавод. У6километрах від господарства протікає ріка Кама. Через річку Кама є поромну переправу. Поруч із господарством проходить траса з.Тарасово –г.Сарапул.

По кліматичних умов землекористування господарства належить до помірковано теплому і помірковановлажномуагроклиматическому району. Цей район характеризується такими данимиСарапульской метеостанції (таблиця 1.1).

Рельєф грунту господарства рівнинний, посередньо - порізанийовражно-балочной мережею.Ували довгі, широкі, переважно розташовуються із Заходу Схід.

У цілому нині рельєф господарства, попри значну розчленованість, не створює різких перешкод господарську діяльність. Тільки окремих місцях круті схили ускладнюють механізовану обробку та збирання врожаю.

Таблиця 1.1 Метеорологічні дані.

№№>пп Метеорологічні дані Показники
1 Температура повітря:
а) середньорічна +2.0
б) середньомісячна самого холодного місяці -14.8
У) середньомісячна самого теплого місяці +18.8
2 Тривалістьбезморозного періоду 131 день
3 Середньорічне кількість опадів >434мм
У т.ч. у період температур +10 >300мм
4 Середні дати:
Освіти стійкого снігового покрову 12.11
>Схода снігового покрову 16.04
5 Середня висота снігового покрову 48 див
6 Швидкість вітру: середня 3.6 м/с
Максимальна 17.0 м/с
7 Переважна напрям вітру >Юго-западное

        

>Древесную рослинність території підприємства утворюють представники лісової породи. Головнимилесообразующими породами є ялина, ялиця, береза, липа, осика. Серед інших порід удревостое зустрічаються горобина, черемха. По заболоченим днищ ростуть вільха, ялина, осика, з чагарників – верболіз.

>Лесов у господарстві залишилося небагато, невеликими ділянками.Травянистий покрив під пологом лісу й до представлений різнотрав'ям. Поверхня грунту покрита моховим покровом.

Природні кормові угіддя перебувають у основному заплаві річок. Відповідно до рельєфом, умовами зволоження і ґрунтами біля підприємства трапляються такі типи лук: нормально зволожені суходоли, низинні сирі луки, суходоли крутих схилів, заплавні й болотні луки.Травянистая рослинність на луках різноманітна. На луках нормально зволожених ісуходолах крутих схилів переважають рослини з сімейства злакових:мятлик луговий іоднолетний, їжака збірна,щучкадернистая,тимофеевка лугова,овсяница лугова. На заплавних та ницих луках переважають великі злаки. Утравостое цих лук також трапляються конюшину і різнотрав'я.

На території господарства за основному розповсюджені дерново-підзолисті грунту, тобто близько 65% площі землекористування. Незначну площа землекористування господарства загальної площі становлять сірі лісові – 5%,дерново-карбонатние – 8,7%. По механічному складу верхнього горизонту переважають середні ісуглинистие грунту, великачеть їх схильна до водної ерозії або єеррозионно небезпечної. Ґрунти на орних масивах маютьслабокислую чи близьку до нейтральній реакцію, підвищену суму спожитих підстав і високі насиченість підставами.

Дорожня мережу господарства добре, оскільки за територію господарства проходить асфальтована дорога районного повідомленняТарасово-Сарапул, як і територією господарства проходить асфальтована автодорога, що належить нафтовикам. Здебільшого зв'язок між пунктами постачання і збуту, між підрозділами господарства і тваринницькими комплексами здійснюється за дорозі що належить нафтової компанії чи. Також біля існують грунтові дороги (зв'язок між полями), які характеризуються непоганим якістю.

Аналізуючи вищевикладені дані про природним умовам, у цьому господарстві можна займатися вирощуванням сільськогосподарських культур, районованих республіки.

1.2 Основні економічні показники діяльності господарства

Таблиця 1.2 Виробничі ресурси господарства

Найменування Рік
2005 2006 2007

1 Загальна земельна площа, га, зокрема.

- сільгоспугідь, га

5112

4631

5112

4631

5112

4631

2 Середньорічна чисельність робочих, чол

зокрема. трактористів-машиністів, чол

140

30

80

17

122

27

3 Середньорічна вартість основних фондів, тис. крб.

зокрема. будинку,с.-х. машини, устаткування

37911

32027

11589

6151

18693

12412

4 Усього енергетичних потужностей, к.с. 7701 7681 6748
5 Середньорічне поголів'я худоби, ум. голів 691 751 726

З таблиці 1.2 видно що, за аналізований період не змінилася лише загальна земельна площа, що не можна сказати про інших показниках. Зниження середньорічний чисельності робочих сталося з допомогою звільнень працівників із власним бажанням. У цей час господарство переживало криза. Дуже істотним виявилося зниження середньорічний вартості основних фондів. Середньорічна вартість основних фондів зменшилася майже двічі, що пояснює важке фінансове становище господарства. Середньорічне поголів'я худоби змінилося не значно.

У таблиці 1.3 представлені основні показники діяльності господарства. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції одна із основних показників, характеризуючих діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежить реалізацію продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансове ситуацію і інші економічні показники.

Для оцінки рівня продуктивність праці сільському господарстві використовується система показників: узагальнюючі, приватні, допоміжні й опосередковані. Найбільш узагальнюючий показник продуктивність праці – вихід валової продукції на середньорічного працівника. Розмір його залежить тільки від середньоденний ісреднечасовой вироблення,Нои від частки виробничих робітників у від кількості працівників господарства, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, кількості відпрацьованих днів одним робочим щороку і тривалості робочого дня.

Показники рентабельності характеризують ефективності роботи підприємства у цілому, дохідність різних напрямів діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат тощо.

За звітний рік валова продукція рослинництва і тваринництва змінилася за менший бік на 1% загалом. Грошова прибуток від реалізації продукції зросла значною мірою на 37%.

Аналізуючи дані, наведені у таблиці 1.3, видно, що валова продукція сільського господарства і грошова виручка зросла. У 2007 року отримана помітна прибуток від продукції через зростаючій конкуренції, скорочення витрат на автоперевезення, обслуговування техніки. Тому показник рентабельності, що характеризує ефективності роботи підприємства у цілому у 2007 року вийшов негативним проти попереднім роком.

Таблиця 1.3 Основні показники діяльності господарства

Показник Рік
2005 2006 2007
1 Грошова прибуток від реалізації продукції, тис. крб. 13140 15873 21741
2 Собівартість реалізованої продукції, тис. крб. 14016 15005 18074
3 Прибуток (збиток) від продукції, тис. крб. -1023 700 3723
4 Рівень рентабельності, % -7,30 4,67 20,28
5 Трудові витрати, тис. чол. годину 252 144 219,6
Продовження таблиці 1.3
6 Середньорічна кількість працівників, чол. 140 80 122
7 Продуктивність праці,тис.руб./чел. 93,9 187,6 178,2

 

1.3 Структура земельних ресурсів немає і показники їх використання

Таблиця 1.4 показує незмінне стан земельних площ господарства. Змінився лише питому вагу посівів в площі ріллі на 2,1%.


Таблиця 1.4 – Показники використання сільськогосподарських угідь

Показник Рік
2005 2006 2007

1 Загальна земельна площа, га зокрема.:

- площас.-х. угідь, зокрема.:

- площа ріллі

- площа посівів

- площа сіножатей

зокрема поліпшені сіножаті

- площа пасовищ

-лісові масиви

->древесно- чагарникові рослини

-ставки і водойми

-болота

-інші землі

5112

4631

3852

3699

78

39

701

163

88

58

13

159

5112

4631

3852

3699

78

39

701

163

88

58

13

159

5112

4631

3852

3604

78

39

701

163

88

58

13

159

2 Рівеньосвоенности земельних ресурсів, % 90,5 90,5 90,5
3 Рівень розораностіс.-х. угідь, % 83,2 83,2 83,2
4 Питома вага посівів в площі ріллі, % 79,9 79,9 77,8
5 Питома вага пасовищ в площіс.-х. угідь, % 15,1 15,1 15,1

Структура посівних площ по основним сільськогосподарським культурам представленій у таблиці 1.5.

За результатами даних таблиці 1.5 можна сказати, що структура посівних площ відповідає особливостям грунту, клімату, забезпеченості трудовими ресурсами і технікою, а як і спеціалізації господарства. Структура посівних площ задовольняє потребам тваринницьких деяких галузей і сприяє підвищення ефективності рослинництва.

Таблиця 1.5 – Склад і структура посівних площ

Культура Рік
2005 2006 2007
га % га % га %

1 Зернові і зернобобові, лише у т.ч.:

- озимі зернові

- ярові зернові

- зернобобові

1880

378

1273

229

47,7

9,6

32,3

5,8

2011

275

1600

136

51,1

7,0

40,7

3,5

1753

308

1445

-

48,6

8,5

40,1

2Кормовие культури, всього,

 зокрема.: - силосні культури;

2065 52,3 1923 48,9 1851 51,4
246 6,2 235 6,0 300 8,3
- багаторічні трави; 1500 38,0 1382 35,1 1222 33,9
-однолетние трави; 319 8,1 306 7,8 329 9,1
3 Усього 3945 100 3934 100 3604 100

1.4 Розміри сільськогосподарського підприємства міста і рівень її спеціалізації

Таблиця 1.6 – Склад і структура товарної продукції. Спеціалізація продукції

Галузь, культура,

продукція

2005 р. 2006р. >2007г.
тис. крб. % Ранг тис. крб. % Ранг тис. крб. % Ранг

1 Рослинництво, лише у т.ч.:

>1.1зерновие ізерноб-ие

789 7,1 655 5,0 3608 17,0

 

788 7,1

III

632 4,8

III

3542 16,7

III

2 Тваринництво, лише у т.ч.:

2.1.1 ВРХ на м'ясо

2.1.2 молоко

10324 92,9 12536 95,0 17555 83,0
3353 30,2

II

4039 30,6

II

5217 24,7

II

6964 62,7

I

8227 62,4

I

12222 57,8

I

Разом 11113 100 13191 100 21163 100

З таблиці 1.5 видно, що господарство спеціалізується з продажу молока і вирощуванні ВРХ на м'ясо, а рослинництво є джерелом кормів галузі тваринництва.

Коефіцієнт спеціалізації господарства визначається за такою формулою:

      ,                                     (1.1)

де УТ – питому вагу галузі обсязі товарної продукції господарства, %;

і – порядковий номер частки товарної продукціїранжированном ряду.

За формулою (1.1) отримуємо коефіцієнт спеціалізації, рівний ДоЗ = 0,54, що означає високий рівень спеціалізації господарства

Коефіцієнт поєднання галузей обчислюється, як:

,                                 (1.2)

де Т>ПI – прибуток від реалізації продукції головною галузі, тис. крб.;

ТП – загальна виручка господарство від продукції, тис. крб.;

NT – кількість товарних галузей (= кількість рангів).

За формулою (1.2) одержимо коефіцієнт поєднання галузей До>СОЧ=0,13, щоозначет господарствоузкоотраслевого типу.

1.5 Інтенсифікація і інтенсивність сільськогосподарського виробництва

Під інтенсифікацією розуміється те що застосування досконаліших коштів виробництва та кваліфікованої праці в одній й тією самою земельної площі з метою підвищення її продуктивності. Інтенсифікаціяс.-х. виробництва дає зросту виходу продукції з одиниці площі за одночасного скороченні витрат на одиницю продукції.

Показники, застосовувані з оцінки процесу інтенсифікації, діляться на що характеризують її (табл. 1.7) і результативність (табл. 1.8).

Таблиця 1.7 – Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва

Показник Рік
2005 2006 2007

1 Доводиться на100гас.-х. угідь.:

1.1 основних засобів виробництва, тис. крб.

1.2 витрат праці, тис. чол. – год.

 1.3 вартістьс.-х. машин, тис. крб.

818,0 250,2 403,6
0,86 4,3 3,1
1565,5 1428,5 718,7

2Внесено на 1 га ріллі:

2.1 органічних добрив, т

2.2 мінеральних добрив, кг

0,04 163,45 18,51
5,19 0,56 1,04
3 Доводиться умовних голів ВРХ на 100 гас.-х. угідь 149,2 162,2 156,8
4 Витрати на 1 ум. голову ВРХ, тис. крб. 135,9 264,2 204,0
5 Обсяг механізованих робіт у розрахунку 1 га ріллі,усл.ет.га. 11,48 11,66 12,55

6. Усього енергетичних потужностей, к.с

 6.1 доводиться енергетичних потужностей на 100 гас.-х. угідь, к.с.

 6.2 доводиться енергетичних потужностей на середньорічного працівника, к.с.

7701

166

55

7681

165

96

6748

145

55

Аналізуючи таблицю 1.6 видно, основні виробничі фонди, що припадають на100гас.-х. угідь, зменшилися на 51% в2007г проти 2005 роком. Але водночас, одночасно з цією, збільшилися витрати, які на100гас.-х. угідь. Помітно збільшилася маса внесених органічних добрив на поля, але знизилося кількість внесених мінеральних добрив. Зменшилися витрати на 1 ум. Голову ВРХ на 33% 2007 року проти 2006 роком.

Таблиця 1.8 – Рівень виробництва сільськогосподарської продукції

Показник Рік
2005 2006 2007

1 Зроблено на 100 гас.-х. угідь.:

1.1 валової продукції, тис. крб.

1.2 грошової виручки, тис. крб.

1.3 м'яса, ц.

1.4 молока, ц.

17,0

283,7

72,4

150,4

20,4

342,8

87,2

177,7

20,2

469,5

112,7

263,9

2 Зроблено на 100 га ріллі:

2.1 зерна, ц.

17,0 13,6 76,5

Дані таблиці 1.8 показують, що у звітному року порівняно з попереднім роком, спостерігається збільшення валової продукції, грошової виручки на 15%. Обсяги молока

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація