Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз виробництва зерна у ФГУП учхоза ГОУ ПГСХА


Реферат Аналіз виробництва зерна у ФГУП учхоза ГОУ ПГСХА

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇПРИМОРСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й БІЗНЕСУ


Кафедра бухгалтерського обліку,

аналізу та аудиту


>КУРСОВАЯ РОБОТА

 

Тема:  АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У

ФГУПУЧХОЗГОУПГСХА


>Виполнил:

Студентз/о

шифр 523041

>Черней Ю.О.

 

Перевірив:


Уссурійськ, 2005

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Теоретичні основи аналізу виробництва рослинництва в сільськогосподарському підприємстві

2.Организационно-економическая характеристика ФГУПучхозГОУПГСХА

3. Аналіз виробництва збіжжя у ФГУПУчхозаГОУПГСХА

3.1. Аналіз структури посівних площ

3.2. Аналіз врожайності зернових культур

3.3. Аналіз динаміки і рівня виконання плану з валовому виробництву зерна

3.4. Аналіз впливу чинників на валовий збір зерна

3.5. Аналіз використання добрив

3.6. Аналіз продуктивність праці

3.7. Аналіз собівартості одиниці виробленої продукції

3.8.Товарность і рентабельність виробництва зерна

4. Резерви збільшення валового виробництва зерна

Висновки і такі пропозиції

Список використаної літератури


Запровадження

 

Сільське господарство є найскладнішою і трудомісткою галуззю як і агропромисловий комплекс, і в усьому народному господарстві.

Головне багатство сільського господарства – земельні ресурси. Земельні ресурси є найважливішої складовою сільського господарства. За кожним сільськогосподарським підприємством закріплена певна площа земель, що вони зобов'язані раціонально використовувати й йти до підвищенню грунтового родючості.

На відміну від основних засобів, створених працею людини (будинку, машини та ін.), які у процесі виробництва постійно зношуються і знижують свою продуктивність, вимагають істотних витрат підтримання їхньої у стані, земля за належної її обробці, дотриманні агротехнічних правил, внесенні добрив, проведенні робіт з меліорації, поліпшенню земельних угідь тощо. підвищує своє родючість.

На розвиток виробництва і ефективність виробництва, у сільськогосподарських підприємствах істотно впливає реалізація продукції і на отримані у своїй фінансові результати. Не забезпечений своєчасний і вигідний збут, то складно, а часто не можливо розширити виробництво продукції. У разі ринкової економіки процес реалізації продукції став однією з важливих ділянок господарську діяльність підприємств. У процесі відшкодовуються господарству грошової форми кошти, витрачені виробництво і збут продукції, і тим самим завершується повний цикл кругообігу господарських коштів підприємства, що дозволяє йому виконувати обов'язки перед державою і бюджетом, банкам з позик, робітникам і службовцям. У цьому в сільськогосподарських підприємствах особливу роль набуває аналіз основного виробництва, дозволяє виявити невикористані резерви і обгрунтовувати заходи перспективу.

Метою згаданої курсової роботи є підставою аналіз сучасного положення у господарстві у виробництві та реалізації продукції рослинництва з прикладу зернових культур в ФГУПучхозГОУПГСХА.

Завдання курсової роботи:

-розглянутаорганизационно-економическая характеристика господарства;

-проведено аналіз низки показників, як-от посівні площі, врожайність, валове виробництво збіжжя і ін.;

-проаналізовано собівартість і рентабельність виробництва;

-зроблено певні висновки з написаної роботі.

Джерелом інформації для написання курсової роботи послужили дані річних звітів два роки, бізнес-план господарства, первинної бухгалтерської звітності, довідкової літератури.

Для проведення аналізів і обгрунтованість розрахунків використані такі прийоми і силові методи: табличний,коеффициентний, аналітичних угруповань, метод цепних підстановок, графічний.


1. Теоретичні основи аналізу виробництва рослинництва в сільськогосподарському підприємстві

 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції одна із основних показників, характеризуючих діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежать рівень рентабельності, собівартості, фінансове становище підприємства у цілому. Тому аналіз господарську діяльність необхідно розпочати з вивчення обсягу виробництва, і зокрема продукції рослинництва.

У процесі аналізу вирішуються такі:

-здійснюється систематичний контролю над виконанням виробництва у кожному господарстві;

-визначається вплив чинників на обсяги виробництва продукції;

-виявляються внутрішньогосподарські резерви збільшення виробництва;

-оцінюється діяльність господарства щодо використанню можливостей збільшення виробництва;

-розробляються заходи щодо освоєння виявлених резервів збільшення обсяги виробництва продукції.

Економічний аналіз виконує дуже важливі функції у системі керування виробництвом. Від, наскільки зроблено аналіз виробництва залежить подальше збільшення його обсягів, зниження, підвищення рівня рентабельності.

Основними джерелами інформації для аналізу виробництва рослинництва є звітність «Виробництво і собівартість продукції рослинництва», у якій наводяться даних про розмірах посівних площ по культурам, врожайності, валовий збір, собівартості одиниці виробленої продукції. Відповідні планові показники позначаються на бізнес-плані господарства. Для оперативного аналізу використовуються первинні документи.

Важливе значення з оцінки діяльності господарства має аналіз виконання плану з обсягу виробництва рослинництва як загалом у господарстві, і щодо окремих бригадам. Для цього він фактичні валові збори продукції з кожної культурі зіставляють з запланованими, виявляють відсоток виконання плану і відхилення від цього.

На наступний етап аналізу необхідно встановити вплив чинників зміну цьогорічного валового збору продукції рослинництва. Відомо., що міра виробництва залежить від посівних площ, і врожайності сільськогосподарських культур. Зі збільшенням розмірів посівних площ, і зростанням врожайності сільськогосподарських культур відбувається збільшення цьогорічного валового збору і, навпаки. Врожайність сільськогосподарських культур визначають якість землі, кількість внесених добрив, метеорологічні умови року, терміни висіву та інші організаційно-технічні заходи.

Особливого значення під час аналізу має застосування методу цепних підстановок, що дозволяє вичленувати кількісне зміна кожного чинника. Основним чинником, що визначає обсяги виробництва продукції рослинництва, є врожайність. Тому даному показнику приділяється велика увагу. При аналізі врожайності необхідно вивчити динаміку його зростання і час виявляють, які заходи приймає господарство збільшення її. Слід також провести міжгосподарський аналіз рівня врожайності, що дозволить запозичити передовий досвід. У процесі аналізу слід оцінити рівень виконання плану з врожайності, виявити чинники, що впливають зміну. Врожайність сільськогосподарських культур залежить кількості внесених добрив, тож слід розглянути вплив даного чинника зміну врожайності, виявити оптимальні дози внесення добрив.

Позитивним моментом аналізу служить використання різних методів статистики, саме, розрахунок коефіцієнтів кореляції, детермінації, варіації тощо.

За підсумками проведеного аналізу треба обрахувати можливості її збільшення валової продукції на всіх каналах.


2.Организационно-економическая характеристика ФГУПучхозГОУПГСХА

 

>Учебно-опитное господарство Приморської державної сільськогосподарської академії (>УчхозПГСХА) організовано в 1958 року з урахуванням колгоспу “Нове життя” Михайлівського району. Воно лежить у південній частині Уссурійського району й межує з такими землекористувачами: з півдня - Приморської досвідченої сільськогосподарської станцією, із Заходу - з колгоспом “Комунар” Уссурійського району, із півночі - з радгоспом іменіСун-Ят-Сена, зі Сходу - з колгоспом “Росія” Михайлівського району.

СадибаУчхозаПГСХА перебуває у селіВоздвиженка з відривом 15 кілометрів від районного центру р.Уссурийска і 135 кілометрів від крайового - м.Владивостока. До найближчій залізничної станціїг.Уссурийск - 15 км, і по найближчій пристані р. Владивосток - 135 км.

Державна шосейна дорога Владивосток - Хабаровськ відбувається на двох кілометрах від садиби господарства.

Тепер вУчхозеПГСХА існує головні внутрішньогосподарські дороги, протяжністю 10,7 км. Мережа польових доріг перебуває у задовільний стан - на системах намагаються регулярно проводити ремонти.

Ці дороги забезпечують надійну транспортну зв'язок господарства з пунктами здачі сільськогосподарської продукції і на частково з сільськогосподарськими угіддями.

Сільськогосподарська продукціяУчхозаПГСХА доставляється в пункти здачі по шосейних дорогах автотранспортом: молоко - до торговельної мережі м.Владивостока, м'ясо - уВладивостокский чи Уссурійський м'ясокомбінати,откормочное поголів'я тварин заоткормочние радгоспи (наприклад, в ТОВ “Первомайське”), зерно - взаготзерно р.Уссурийска, сортові насіння - по господарствам Уссурійського району, овочі - на овочеву базу з.Воздвиженка, з.Ново-Никольск й у мережу р.Уссурийска.

ПостачанняУчхозаПГСХА технікою здійснюється відділенням “>Примагроснаб” р.Уссурийска і Уссурійського району й мінеральною поживою виробничим відділенням “>Агрохимия”Надеждинского району.

Вигідне географічне розташуванняУчхозаПГСХА впливає насамперед на спеціалізацію господарства. Основним прямим показником спеціалізації є структура товарної продукції. Окремі боку спеціалізації господарства позначаються на структурі витрат, земельних угідь, посівів, поголів'я худоби, основних виробничих фондів та інших. Основний галуззю структурі товарної продукціїУчхозеПГСХА є рослинництво.Учебно-опитное господарство Приморської державної сільськогосподарської академії маємясо-молочно-зерновое напрям з елітним виробництвом насіння зернових культур й сої.

   >Непроизводственние основні фонди представлені у вигляді об'єктів тривалого користування (житлові будинки, адміністративні будинку, дитячі садки), які беруть участь у створенні тих матеріальних цінностей. Ціна на них знижується рік у рік. Це зниження пояснюється лише тим, що коли частина невиробничих основних фондів передано на баланс адміністрації муніципального освітиг.Уссурийска і Уссурійського району. Чільну увагу необхідно приділяти основним виробничим фондам сільськогосподарського призначення, оскільки вони за своєму питомій вазі і своєю суті грають найважливішу роль процесі виробництва.

Нині велике значення має тут розподіл робочої сили за галузям і виробничим ділянкам, застосування найсучасніших форм кооперації і поділтруда.ФГУПучхозГОУГТГСХА лежить у селіВоздвиженка Уссурійського району Приморського краю.

Для визначення рівня спеціалізації у господарстві проведемо розрахунок загалом протягом трьох років, у результаті визначимо коефіцієнт спеціалізації (коефіцієнт товарного зосередження). Виробниче напрям господарства, рівень її спеціалізації найповніше характеризує структура його товарної продукції, подана у таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Склад і структура товарної продукції ФГУПУчхозаГОУПГСХА

за 2001 -2003 рр.

 

Найменування

продукції

2001 р. 2002 р. 2003 р.

2003 р.

в % до

2001 р.

тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. %
1 2 3 4 5 6 7 8
Продукція рослинництва всього 7303 43,9 4561 33,4 4961 36,0 67,9
в т. год зерно 2878 17,3 1109 8,1 2381 17,3 82,7
соя 3207 19,3 2440 17,9 1150 8,3 35,9
овочі 13 од - - - - -
>Прочая 1205 7,2 1012 7,4 1430 10,4 118,6

Продукція

тваринництва, всього

8145 48.9 8225 60,3 6064 44,0 74,5
зокрема молоко 4500 27,0 4078 29,9 3212 23,3 71,4
Молоко на сметану 61 0,4 8 0,7 85 0,6 139,3
інша 19 од 61 0,4 27 0,2 142,1
М'ясо ВРХ 1047 6,3 1609 11,8 962 7,0 91,9
Жива масаКPC 25 0,2 220 1,6 511 3,7 в 20,4
М'ясо свиней 1839 11,0 1237 9,1 495 3,6 26,9
Жива маса свиней 654 3,9 922 6,8 772 5,6 118,0
>Прочая продукція 1207 7,2 859 6,3 2768 20,0 в 2,3
Усього 16655 100,0 13648 100,0 13793 100,0 82,8

З таблиці 2.1 видно, що вартість всієї реалізованої продукції 2003 року порівняно з 2001 роком, знизилася на 2862 тис. крб. чи 17,2% оскільки до 2003 року скоротився обсяг продажу. Причому найбільша питома вага у структурі товарної продукціїУчхозеПГСХА протягом усіх років займає галузь тваринництва. Проте його рівень до 2003 року скоротився на 2 5,5% . У 2001 і 2002 року найбільша питома вага у структурі товарної продукції займали: молоко — 27% і 29,9%, і навіть соя -19,3% і 17,9% відповідно, тобто напрям господарства буломолочно-соевим. Після цього структура дещо змінилася й 2003 року найбільший питомим вагуназанимали молоко - 23,3% і зернові 17,3%. тобто напрям господарства сталомолочно-зерновое.

Для визначення рівня спеціалізації у господарстві проведемо розрахунок загалом протягом трьох років, у результаті визначимо коефіцієнт спеціалізації (коефіцієнт товарногососредоточения).При цьому спостерігаємо, що найбільше питому вагу товарної продукції посідає молоко - 26,7%. на сою - 15,4% і 14,4% - на зернові, інші ж 43,5% викликають іншу продукцію. Коефіцієнт товарного зосередження дорівнює 0,16 й відповідає слабкої ступеня спеціалізації господарства.

Земля - природна база для функціонування та розвитку всіх галузей народного господарства. Земельні ресурси сільському господарстві є основним засобом виробництва та мають ряд специфічних особливостей, які відрізняють їхню відмінність від інших засобів виробництва. Усі напрями розвитку сільського господарства за тій чи іншій мірою пов'язаний з раціональним використанням землі. Від раціонального використання землі, підвищення її родючості залежить розвиток всіх галузей виробництва. Тому склад і структурі земельних угідь наявних у ФГУПУчхозеГОУПГСХА можна судити з даних таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Склад і структура земельних угідь в ФГУПУчхозеГОУПГСХА

за 2001 -2003 рр.

Вигляд угідь 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2003 р. до 2001 р.
га % га % га % га %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Загальна земельна площа 6336 100,0 6336 100,0 5946 100.0 -390 93,8

До того ж:

Сільськогосподарські угіддя

5911 93,3 5911 93,3 5946 100,0 35 100,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

У тому числі:  

     рілля

4816 76,0 4816 76,0 4816 81,0 - 100,0
сіножаті 388 6,1 388 6,1 388 6,5 - 100,0
пасовища 707 11,2 707 11,2 742 12,5 35 105,0
Ліс, чагарники 8 - - - - - 8 -
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація