Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз виробництва та реалізації молока


Реферат Аналіз виробництва та реалізації молока

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

Виробництво молока є одним із найважливіших галузей агропромислового комплексу. Молоко і молочна продукція служать джерелами повноцінних білків, жирів, молочного цукру, і навіть різноманітних мінеральних речовин, вітамінів, ферментів. Молоко легко засвоюється організмом людини. Це може використовувати як в натуральному вигляді (незбиране молоко), і у вигляді різноманітної продукції: кисломолочні продукти, сири, сир, вершки, олію тощо.

Однак на цей час виробництво молока, як і всі сільському господарстві, перебуває у затяжній кризі. Це виявилося у зменшенні поголів'я худоби молочного напрями, зниження його молочної продуктивності, як наслідок, у дворазовому зниженні загального обсягу виробництва молока, скороченні економічну ефективність виробництва молока. Для більшу частину господарств виробництво молока є джерелом постійних збитків, що б'є по зниженні капіталовкладень у цю галузь і призводить до зменшення інтенсивності виробництва. Зниження виробництва вітчизняного молока і молокопродукції на ринку заміщується імпортної продукцією, що послаблює продовольчої безпеки країни.

У умовах молочне тваринництво потребує негайних заходи з підтримки з боку держави. Крім цього потрібні використовувати внутрішні резерви господарств. Цим й актуальність обраної теми. (4,с.15)

Метою курсової роботи є підставою вивчення економічну ефективність виробництва молока в сільськогосподарському підприємстві виявлення шляхів їх підвищення.

Працюючи визначено такі:

- вивчення теоретичних основпрозводства та її реалізації продукції;

- коротка характеристика діяльності СПК «>Верхтаркский»;

- аналіз сучасного стану виробництва молока у господарстві;

- аналіз реалізації молока у господарстві;

- виявлення резервів збільшення виробництва молока;

- оцінка запропонованих заходів.

Об'єктом дослідження є СПК «>Верхтаркский»Киштовского району Новосибірській області.

У процесі написання курсової роботи використовувалися такі методи: діалектичний, монографічний, порівняльний, статистичний тощо.

Джерелами даних послужили: підручники, навчально-методична, довідкова і нормативна література, дані бухгалтерської звітності за 2005–2007 роки.


Глава 1. Теоретичні основи ефективності виробництва та реалізації молока

1.1  Сутність і значення молокопродукції

Молоко використовують або як продукт харчування в непереробленому чи переробленому вигляді, або як для молочної і харчової галузей промисловості. Молоко має високий харчову біологічну цінність. У його складу входять необхідних організму чоловіки й добреусвояемие харчові компоненти: молочний жир, білки, вуглеводи, молочний цукор і мінеральні речовини. До відмітним особливостям молока як сировини те, що, будучи джерелом повноцінного білка, вонополикомпонентно за складом, неадекватно по функціонально-технологічним властивостями, біологічно активно під впливом зовнішніх чинників лабільно змінює свої властивості і параметри.

Молоко представляє собою біологічну рідина складного хімічного складу, яка молочної залозою самок ссавців під час лактації. Воно є повноцінної і незамінною їжею новонародженим тваринам, і навіть необхідне харчування людинілюбою віку, бо містить все потрібні життєдіяльності організму речовини. Нормальне молоко має однорідну консистенцію, білі-білу-біле-біла-жовтувато-білий чи білий колір, солодкавий смак, специфічний запах. Завдяки впливу особи на одне організм сільськогосподарських тварин багатьох видів від нього почали отримувати молока більше, ніж потрібно вигодовування дитинча, тому його залучити до харчуванні населення Криму і для молочних продуктів. Молоко використовують у кондитерської та хлібопекарної промисловості, і навіть як джерело отримання окремих його компонентів, що застосовуються у фармацевтичній та інших галузях промисловості. Дедалі більше значення молока як повноцінного продукту харчування і промислового сировини викликало загострення попиту нього. Відтак виробництво цукру молока – одну з найважливіших галузей сільського господарства. У багатьох країнах світу молоко становить значну частину в сільськогосподарському валовому продукті.

До складу молока багато різноманітних речовин, і треба розглядати не як механічну суміш окремих частинок, бо як складну колоїдну систему. З молока можна виділити такі складові: воду, суху речовину, гази. У суху речовину входить жир, білок, молочний цукор (лактоза), макро- і мікроелементи, вітаміни, ферменти та інших. З погляду фізичної хімії молоко можна подати якдисперсную систему, що складається з дисперсною середовища (води) і дисперсною фази (частинок) складових частин молока.

Жир в молоці перебуває у вигляді емульсії, білки- в колоїдному стані, лактоза- в молекулярно- дисперсною формі. Тому молоко вважатимутьсяполидисперсной системою, де складові його перебувають утонкоколлоидном імолекулярнодисперсном стані, причомудиспергированние частки також єполидисперсними.

Зміст в молоці різноманітних висококалорійних речовин, добре збалансованих, зумовлює високий живильне цінність цього продукту. Енергетична цінність 1 кг молока середнього хімічного складу дорівнює2742кДж(663ккал). Молоко - хороший джерело мінеральних речовин, особливо кальцію і фосфору, мікроелементів і вітамінів.

Бєлки молока містять незамінні, життєво важливі амінокислоти, такі як триптофан,фенилаланин, метіонін, лізин, валин,треонин, аргінін,цисцин,изолейцин і лейцин.Усвояемостьбелка-96% , молочного цукру 98%. Молоко активізує роботу шлунково-кишкового тракту і засвоюється навіть за слабкої секреторній роботі травних залоз.

Хорошепереваримость його складових частин, висока засвоюваність білків, жирів і вуглеводів зробили молоко дієтичним продуктом, який бере участь регулювання кислотно-лужної рівноваги в організмі. Молочний білок пов'язує пори кислотних лугів, нейтралізує отруйні метали та інші шкідливі здоров'ю речовини, випадково які у шлунково-кишкового тракту людей, що працюють у хімічної, металургійної та інших шкідливих галузях промисловості.

>Молочное скотарство займає одна з головних місць у продовольчомуподкомплексе країни. Значення цій галузі визначається першу чергу необхідністю забезпечення населення молочними продуктами, і навіть високим рівнем їх у виробництві валової продукції, що значно впливає економіку сільського господарства. (6,с.35)

У Російській Федерації й у Новосибірській області виробництво і споживання молока та молочних продуктів душу населення упродовж свого реформи зменшилося.

1.2 Сутність, види й показники економічну ефективність виробництва молока

 

У різної літературі поняттю економічну ефективність виробництва даються схожі визначення. Так, професор І.А. Мінаков визначає ефективність виробництва – економічного категорію, яка відображатиме сутність процесу розширеного відтворення. (>2,с.56)

Тим самим було економічна ефективність визначається шляхом зіставлення отриманого ефекту з використаними ресурсами чи витратами. Професор Малишев вважає, що ефективність виробництва характеризується нормою прибутку, тобто. ставленням прибутку до капіталу,авансированному для придбання коштів виробництва та робочої сили в. В.А. Добринін вважає, що економічне ефективність показує кінцевий корисний ефект від участі застосування коштів виробництва та живого праці, віддачу сукупних вкладень. (>12,с.63) У сільське господарство це отримання максимальної обсягу продукції із першого га землі, від 1 голови худоби при найменших видатках живої і упредметненого праці.

Н.Я. Коваленка вважає, що у основі економічного прогресу будь-якого суспільства лежить підвищення ефективності громадського виробництва. Специфічне зміст ефективності виробництва, у кожної системі господарства визначається громадської формою виробництва, цільової спрямованістю виробництва, своєрідністю властивою даної системи факторів, і результатів виробництва. (>12,с.64)

Вищим критерієм ефективності є повне задоволення громадських і приватних потреб при найбільш раціональне використання наявних.

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є одним із найактуальніших проблем, успішне яке відкриває подальші змогу прискорення темпів його розвитку та надійного постачання країни сільськогосподарської продукцією.

В.А. Добринін вважає, що економічне ефективність сільського господарства проявляється як зростання виробництва харчів і сировини у необхідному асортименті та якість для одну особу. (>12,с.63)

У сільське господарство розрізняють такі види економічну ефективність:

- народногосподарську,

-галузеву,

- окремих галузей сільського господарства,

- виробництва, у різні форми господарювання,

- внутрішньогосподарських підрозділів: ланок, бригад тощо.,

- виробництва окремих видів продукції: зерна, овочів, молока тощо.,

- окремих господарських заходів: агротехнічних, зоотехнічних, ветеринарних, економічних, організаційних.

Всі ці види економічну ефективність нерозривно пов'язані між собою. Кінцевий економічний ефект загалом сільського господарства залежить від раціонального використання всіх ресурсів, систематичної боротьби за економію ощадливість, зниження собівартості продукції і на підвищення продуктивність праці.

>Народнохозяйственная ефективність сільськогосподарського виробництва оцінюється з погляду задоволення потреб населення продуктах харчування, промисловості – в сировину, і навіть фінансового вкладу галузі рішення народногосподарських завдань.

Галузева ефективність відбиває результативність використання ресурсного потенціалу спожитих ресурсів у сільське господарство.

Інші види ефективності аналогічні галузевої, але характеризують результативність різної форми організації виробництва, внутрішньогосподарських підрозділів, виробництва окремих видів продукції і на заходів, які у сільське господарство шляхом зіставлення отриманого ефекту з ресурсами чи витратами.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва характеризується системою натуральних і вартісних показників. Підвищення продуктивності тварин відповідає головному завданню сільського господарства. Проте натуральні показники відбивають лише один бік досягнутої ефективності. Для виявлення економічного ефекту слід також знання сукупних витрат праці, що забезпечили отримання даної продуктивності тварин.

>Стоимостние показники мають як облікове, а й економічне значення.

При визначенні показників економічну ефективність лише на рівні підприємства виробляється розрахунок і аналіз наступних результатів:

· Виробничих результатіввиручки від вироблену продукцію, з відрахуванням витраченої за власні потреби;

· Соціальних результатів у частині, що належить до працівникам підприємства міста і членів їхніх родин.

При визначенні економічну ефективність сільськогосподарських підприємств виробляється розрахунок наступних показників:

1. Ставлення валової продукції до витрат живої і упредметненого праці:

,

де ВП – вартість валової продукції, виробленої сільськогосподарськими підприємствами за аналізований період,

З – поточні виробничі витрати,

ОС – середньорічна вартість основних засобів виробництва,

Єн – коефіцієнт ефективності основних засобів.

2. Ставлення реалізованої продукції до витрат живої і упредметненого праці:

,

де РП – вартість реалізованої продукції.

Іноді цей показник називають ще ставленням валового доходу до витрат праці. Від попереднього він особливий тим, що як точно відбиває фінансові, а чи не виробничі результати діяльності.

3. Ставлення чистого доходу до витрат живої і упредметненого праці:

,

ДеЧД – чистий прибуток підприємства (грошовий вираз вартості додаткового продукту) різницю між вартісного валовий чи реалізованої продукції витратами його виробництво.

Розрізняють створений і отриманий чистий прибуток. У першому випадку йдеться про співвідношенні розміру всієї вироблену продукцію і витрат за його виробництво, тоді як у другому – лише реалізованої, тобто. у другий випадок йдеться про прибуток від реалізації.

Прибуток від продукції вважається показником отриманого ефекту, тобто абсолютним показником. Але вже саму прибуток фактично вважатимуться показником ефективності, позаяк у її розрахунку беруть участь і їхньої витрати і ефекти як виручки від.

Проте, набагато більше представляють показники, є похідними від прибутку – показники рентабельності. Взагалі саме поняття рентабельності передбачає, що серед тим відповідної формули повинна перебуває прибуток (для збиткових підприємств це то, можливо зниження рівня собівартості). Використання як знаменника різних даних дає змоги виявити вплив різних чинників на величину одержаного прибутку. Загальна кількість показників рентабельності, використовуваних що за різних розрахунках, сягає двох десятків. Але основними вважаються три:

1. Рентабельність продукції:

>Рп =П/С * 100% , де

З – собівартість сільськогосподарської продукції,

П – прибуток.

2. Рентабельність основних засобів і нормувальних (матеріальних) оборотних засобів.

Кожен показник може розраховуватися від балансового прибутку (загальна рентабельність) і зажадав від чистої, з відрахуванням обов'язкових платежів до бюджету, позабюджетні фонди й т.п. (розрахункова рентабельність).

Насправді буває корисним розрахувати показник рентабельності чистих активів – ставлення прибутку від суми чистих активів підприємства. З іншого боку, як показник використання власного капіталу часто застосовується норма прибутку – ставлення прибутку доавансированному капіталу. Від показників рентабельності цей показник особливий тим, що прибуток співвідноситься не зі вартістю майна, і з джерелами їх придбання.

У окремих випадках показники рентабельності і норми прибутку чисельного може бути рівні. Але яка їх економічний сенс залишається різним.

Мінаков вважає, що вирахувати показники економічну ефективність можна двома шляхами: ефективність висловити дробом, в чисельнику якої вказати ефект (результат), в знаменнику – ресурси, вилучити з ефекту видатки його досягнення. (>12,с.66)

З огляду на, що економічне ефективність визначається тому випадку шляхом зіставлення і ресурсів, й інші – і витрат, все показники, що характеризують її можна розділити на 2 групи. Одна група 1) показників характеризує економічну ефективність використання застосовуваних ресурсів, 2) інша – поточні виробничі витрати. До першої групи ставлятьсяземлеотдача, фондовіддача, продуктивності праці,ресурсоотдача тощо. буд, до другої – собівартість, матеріаломісткість, трудомісткість, рівень рентабельності та інших. Залежно від України цілі та вивчення може бути одночасно використані показники як першої, і другої групи. До приватним показниками ефективності застосування ресурсів належитьземлеотдача, фондовіддача тощо., до узагальнюючим –ресурсоотдача, серед показників ефективності використання витрат до приватним належить собівартість, матеріаломісткість, трудомісткість, до узагальнюючим – рівень рентабельності.

Ефективність використання виробничих ресурсів визначається ставленням результатів виробництва до ресурсів.

>Обобщающими показниками економічну ефективність використання всіх виробничих ресурсів, єресурсоотдача (>Роп) і ресурсомісткість (>Ремк):

>Ротд=ВП/РП

>Ремк =РП/ВП,

>Рп – величина ресурсного потенціалу, рублі.

Узагальнюючий показник ефективності застосування виробничих ресурсівЭо, можна також ознайомитися розрахувати за такою формулою:

>Эо =ВП/Н,

ВП – фактично отримана валова продукція сільського господарства на 1 гасельскохозугодий, крб;

М – нормативний рівень виробництва валової продукції, який відбиває виробничий потенціал сільськогосподарського підприємства, крб/ га.

Прибуток від продукції та послуг (П) розраховують відніманням з грошової виручки (У) повної (комерційної) собівартості (ПС):

П=В-ПС

Якщо виробництво продукції збитково, замість рівня рентабельності з негативним знаком можна використовувати інший показник – рівень окупності витрат (Оз), являє собою ставлення грошової виручки (У) до комерційної собівартості (ПС), %:

Оз =В/ПС * 100%

Показником рентабельності виробництва є й норма прибутку (N), під якої розуміють відсоткове співвідношення прибутку до середньорічний вартості основних (Фо) і оборотних (>Фоб) фондів.

Це характеризує розмір прибутку, одержуваної на одиницю виробничих фондів.

Розглянута система показників дозволяє всебічно охарактеризувати економічну ефективність сільськогосподарського виробництва.

1.3. Основні канали реалізації продукції

Реалізацією товарів, робіт чи послуг організацією чи індивідуальним підприємцем визнається відповідно передача навозмездной основі права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою іншому особи,возмездное надання послуг однією особою іншій юридичній особі. До складу реалізованої сільськогосподарської продукції включається:

- продукція, поставлена на переробні підприємства всіх форм власності як зрадництво своєї, і інших територій наділеним функціями заготівельника органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування чи

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація