Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз виробництва і собівартості продукції тваринництва на прикладі ТОВ "Гусевський"


Реферат Аналіз виробництва і собівартості продукції тваринництва на прикладі ТОВ "Гусевський"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

 

1. Запровадження

2. Теоретичні основи собівартості продукції тваринництва

2.1 Собівартість продукції сільського господарства: поняття, види

2.2 Методичні основи обчислення собівартості продукції тваринництва

2. Техніко-економічна характеристика ТОВ «>Гусевский»

3.1 Розмір господарства і величину виробництва

3.2 Спеціалізація господарства

3.3 Розмір і структура основних виробничих фондів

3.4 Показники дохідності ТОВ «>Гусевский»

3. Аналіз виробництва та собівартості продукції тваринництва у власність ТОВ «>Гусевский»

4.1 Аналіз зміни поголів'я худоби господарстві

4.2 Аналіз продуктивності тварин

4.3 Аналіз виробництва валової продукції тваринництва

4.4 Аналіз собівартості продукції тваринництва

4.5 Резерви зниження собівартості і збільшення виробництва тваринництва

Укладання

Список використаної літератури


1.         Запровадження

Тваринництво є важливим галуззю сільського господарства, дає понад половина його валової продукції. М'ясо, молоко, яйця представляють продукти харчування населення Криму і є головними джерелами поставки незамінного білка. Без них неможливо забезпечити високий рівень харчування. Тваринництво дає цінні види сировини для промисловості: шерсть, шкіру, смушка тощо. Розвиток тваринницьких галузей дозволяє продуктивно залучити до сільське господарство трудові та матеріальні ресурси протягом року. У галузях тваринництва споживаються відходи рослинництва, створюються цінні органічні добрива – гній і гнойова рідота.

Важлива завдання розвитку тваринництва полягає у підвищенні якості продукції. Цьому сприяє методи селекції і науково-обгрунтовані норми годівлі тварин, поліпшення технічного оснащення ферм, матеріальне стимулювання працівників за підвищення якості продукції. Загальні завдання, які необхідно розв'язувати у галузі тваринництва, у тому, щоб забезпечити зростання продуктивності і поголів'я худоби і основі збільшувати обсяги виробництва високоякісної продукції при найменших видатках праці та коштів.

Виробництво продукції сільського господарства пов'язані з використанням виробничих ресурсів галузі — трудових, матеріальних, земельних, водних, де вони частково чи цілком споживаються, які вартість переноситься на створену продукцію. Сукупність спожитих і перенесених продукції виробничих ресурсів становить витрати її виробництва.

Недоліки виробництва підприємства складаються з витрат за оплату праці, оплата за землі і вартості спожитих ресурсів — річного зносу основних засобів — машин, устаткування, і навіть коштів, спожитих у процесі виробництва — насіння, кормів, добрив, пального. Ці витрати є частиною вартості продукції.

Недоліки виробництва є економічним фундаментом собівартості. Звідси собівартість — це сукупність поточних, тобто щорічних витрат підприємства виробництво та збут продукції, котре виражається у грошової форми.

З вищевикладеного можна дійти невтішного висновку, що виробництво і собівартість продукції тваринництва є актуальною проблемою. У зв'язку з цим, метою курсової роботи з'явився аналіз виробництва та собівартості продукції тваринництва з прикладу ТОВ «>Гусевский».

Досягнення даної мети виконується ряд завдань:

- досліджуються теоретичні аспекти собівартості продукції тваринництва, методичні основи її нарахування;

- виробляється економічна характеристика підприємства, аналіз становища галузі тваринництва, витрат за виробництво продукції;

- характеризуються чинники, що визначають рівень собівартості продукції;

- визначаються шляху збільшення виробництва та зниження собівартості продукції тваринництва.

Рішення проблеми зниження собівартості є особливо актуальною нині,т.к. собівартість серйозно впливає у сумі прибутку, рівень рентабельності, платоспроможності підприємства. Виявлення резервів зниження собівартості і збільшилося виробництво сільськогосподарської продукції допомагає багатьом підприємствам уникнути банкрутства.


2. Теоретичні основи собівартості продукції тваринництва

2.1 Собівартість продукції сільського господарства: поняття, види

 

Собівартість продукції є вартісну оцінку які у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, і навіть інших витрат за його виробництво і.

Собівартість продукції одна із найважливіших показників економічну ефективність сільськогосподарського виробництва. Вона показує у що обходиться виробництво сільськогосподарської продукції господарству. З іншого боку, вона є і якісним показником, характеризуючи рівень використання всіх ресурсів, що у розпорядженні підприємства.

Показник собівартості продукції необхідний обгрунтування раціонального розміщення й спеціалізації сільськогосподарського виробництва, визначення його економічну ефективність, встановлення ціни сільськогосподарську продукцію.

Як економічна категорія собівартість виконує ряд функцій:

- облік контроль всіх витрат за випуск і продукції;

- база на формування оптової ціни на всі продукцію підприємства, визначення прибутків і рентабельності;

- економічного обгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення підприємства;

- визначення оптимального розміру підприємства;

- економічне обґрунтування та прийняття будь-яких управлінські рішення.

Показник собівартості продукції необхідний обгрунтування раціонального розміщення й спеціалізації сільськогосподарського виробництва, визначення її економічну ефективність, встановлення рівня ціни сільськогосподарську продукцію.

Собівартість валової продукції є сумою всіх виробничих витрат за його одержання. Собівартість одиниці виробленої продукції визначають як ставлення виробничих витрат обсягу валової продукції конкретної. Вона вираховується за формулою:

Поруч із собівартістю продукції сільське господарство розраховують як і собівартість одиниці виконаних робіт: автотранспортом, тракторами, робочим худобою. У рослинництві і тваринництві визначають собівартість обробітку 1 га конкретноїсельскохозяй-ственной культури, собівартість вирощування 1 голови худоби і птиці.

Залежно від економічної забезпечення і виробничого призначення під час аналізу господарську діяльність використовують такі види собівартості сільськогосподарської продукції:

-          виробничу собівартість. Це суму всіх витрат, що з отриманням і транспортуванням продукції доречно її збереження. У виробничу собівартість включається також витрати на управлінню підприємством, і організацією виробництва, у цілому;

-          повну чи комерційну собівартість. Її розраховують як сукупність витрат за виробництво і продукції. Комерційна собівартість продукції розрахунку 1 ц вище виробничої собівартості на про розмір витрат, що з реалізацією.

У сільськогосподарських підприємствах обчислюють як і планову, звітну чи фактичну і >провизорную собівартість продукції. Планова собівартість розраховується у разі планування обсягу виробництва та витрат за конкретну продукцію. Воно базується на нормативних даних витрати матеріально-грошових засобів і намічуваному обсязі виробництва. Планова собівартість окреслюється при розрахунку виробничої, і повної собівартості.

Різновидом планової собівартості єпровизорная чи очікувана. Вона розраховується за підсумкам роботи підприємства на 1 жовтня кожного року. До складу витрат визначенняпровизорной собівартості включаються фактичні витрати підприємства виробництва продукції, отримані за перші 3 квартали року й планові витрати у четвертому кварталі.

Фактичну чи звітну собівартість продукції знаходять під час проведення підсумків господарську діяльність підприємства з урахуванням виробничого звіту. Порівняння фактичної та планової собівартості за видами витрат дозволяє визначити допущений перевитрата чи економію засобів і праці, намітити заходи стосовно зниження собівартості продукції майбутньому виробничий цикл.

2.2 Методичні основи обчислення собівартості продукції тваринництва

>Исчисление собівартості виробництва сільському господарстві має низку особливостей. Перша особливість у тому, що у рослинництві цикл виробництва річний; не збігаються період виробництва та робочий період, який дає можливості обчислити собівартість до завершення господарського року. З іншого боку, значну частину продукції рослинництва використовують як кормів тваринам, тому спочатку визначають собівартість продукції рослинництва, та був тваринництва.

Друга особливість у тому, що з різних сільськогосподарських культур і тварин отримують відразу кількох видів продукції. У зв'язку з цим виникає у розподілі витрат між тими видами продукції.

Третьої особливістю є визначення суми незавершеного виробництва були тільки наприкінці року й станом на 1 січня.

Четверта особливість характеризується порядком обчислення фактичної собівартості наприкінці року. Протягом року цілий продукцію враховують по планової собівартості, яка дозволяє кінця року виявити фактичну суму витрат.

П'ята особливість пов'язана з тим, що місцяфранкировки окремих видів продукції істотно різняться. Наприклад, зернофранко-поле (струм чи інший місце первинної заробітчанства); зелена маса у годівниці –франко-место споживання.

У сільське господарство обчислюють собівартість всіх основних видів продукції рослинництва і тваринництва, і навіть підсобних й обслуговуючих виробництв.

>Исчисление собівартості продукції сільське господарство проводять у певної послідовності:

1) розподіляють за призначенням утримання основних засобів на об'єкти планування і врахування витрат;

2) обчислюють собівартість продукції допоміжних і підсобних промислових виробництв, котрі справили послуги основному виробництву;

3) розподіляють витрати з зрошенню і осушенню земель;

4) розподіляють бригадні (фермерські), галузеві (цехові) і загальногосподарські витрати;

5) визначають суму виробничих витрат з об'єктах планування і врахування;

6) обчислюють собівартість продукції рослинництва;

7) розподіляють утриманнякормоцехов;

8) обчислюють собівартість продукції тваринництва;

9) обчислюють собівартість живої маси поголів'я;

10) обчислюють собівартість продукції підсобних (промислових) виробництв, що з переробкою сільськогосподарської продукції;

11) розраховують повну собівартість товарної продукції рослинництва і тваринництва й управління промислових виробництв шляхом додавання до виробничої собівартості витрат за реалізацію.

Об'єкти обчислення собівартості основних видів продукції сільське господарство.

Види продукції Об'єкти обчислення собівартості
Рослинництво

Зернові культури

>Масличние культури

Картопля

Овочі

>Плодовие і ягідні культури

>Кормовие культури

Посів озимих культур, підйом зябу, пари (в IV кварталі)

- зерно,зерноотходи

- насіння

- бульби

-качани, корені, плоди, боби, зелень, цибулини, насіння, салат

- плоди, ягоди, вуса, черешки

- корені, бульбоплоди, зелена маса, сіно, солома, силос, сінаж

Вжиті роботи

Тваринництво

Молочні стадо великої рогатої худоби

М'ясне скотарство

>Свиноводство

Вівчарство

>Птицеводство

- молоко, приплід, приріст живої маси

- приріст живої маси

- приріст живої маси

- шерсть, приріст живої маси,

шкурки

-яйця, приріст живої маси


Собівартість різних видів продукції галузі складається з однотипних статей витрат.

Так, собівартість продукції тваринництва входять такі статті витрат:

1. Оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби.

2. Корми.

3. Засоби захисту тварин.

4. Витрати утримання основних засобів.

5. Роботи і комунальні послуги.

6. Витрати щодо виробництва й управління.

7. Втрати від падежу худоби.

8. Інші витрати.

У молочному скотарстві собівартість 1 центнери молока і одну головиприплода розраховують після винятки з загального обсягу витрат вартості гною і той побічної продукції. Решта витрати розподіляю відповідно до витратою обмінній енергії кормів: на молоко — 90%, на приплід — 10 %.

Собівартість 1 центнери приросту живої маси великої рогатої худоби розраховують шляхом розподілу відповідної суми витрат, віднесеної на приріст живої маси, на центнери приросту живої маси.

Собівартість живої маси молодняку і дорослого худоби на відгодівлі визначають шляхом підсумовування початкової балансову вартість тварин початку року, вартості тварин, які поступили вирощування та годівлю протягом року (з відрахуванням вартості полеглих тварин за оцінці початку року), вартості отриманогоприплода і витрат, віднесених на приріст живої маси поточного року. Отриману суму ділять у сумі, рівну живої масі тварин наприкінці року й живої масі тварин, вибулих протягом року (без маси полеглих тварин). По собівартості 1 центнери живої маси оцінюють худобу, реалізований підприємством набік, здійснюють грошову оцінку молодняку, перекладного в основне стадо, визначають собівартість тварин, залишених наприкінці року.


3. Техніко-економічна характеристика ТОВ «>Гусевский»

>Совхоз «>Гусевский» організований 1946 року з урахуванням військового радгоспу. Загальна площа його становила 6835 гектара. У 1979 року передали 427 гектарів колгоспу їм. 50-річчя СРСР, нині КФГ «ППКостенюк».

29 грудня 1992 року радгосп «>Гусевский» був у товариство закритого типу з колективно-частковий власністю.Присвоен реєстраційний номер 129. Місце реєстрації: Малий Рада народних депутатів. Статутний капітал на даний момент реєстрації становив 48340 тисяч карбованців з чисельністю колективі 540 акціонерів.

У 1996 року АТЗТ «>Гусевский» перейменували на ЗАТ «>Гусевский».

З 17.02.2007 року, ЗАТ «>Гусевский» перетворено на ТОВ «>Гусевский».

Нині у власність ТОВ «>Гусевский» два відділення. Центральна садиба лежить у селищіМаяковское, відразу ж перебуває садиба першого відділення. Садиба другого відділення лежить у селищіЖаворонково. Загалом у селищіМяковское проживає 935 людина.

>Землепользование ТОВ «>Гусевский» лежить у південно-східної частини району й перебуває у 12 кілометрів від районного центру р. Гусєва й у 132 кілометрів від обласного центру р. Калінінграда.

Найближча залізнична станція перебуває у містіГусеве.

Площа сільськогосподарських угідь ТОВ «>Гусевский» на даний момент освіти становила 3733 гектара:

їх: ріллі 2432 га

                   сіножаті 350 га

зокрема. культурні 347 га

                   пасовища 951 га

Основними пунктами здачі молока є місто Калінінград (ВАТ «Молоко»), а як і міста Гусєв іЧерняховск. Основними пунктами здачі м'яса є міста Калінінград, Нестеров іЧерняховск.

Територія району, де знаходиться господарство, покрита густою мережею шосейних та грунтових доріг, що забезпечує хороше повідомлення селищ з районними та обласними осередками та виробничими пунктами. Повідомлення з районним центром здійснюється за асфальтованому шосе Гусєв -Озерск. Стан доріг, що з'єднують центральну садибу а також відділення і виробничими центрами задовільний.

Клімат. ТОВ «>Гусевский», як і весь Калінінградська область через неї близькості доАтлантическому океану, відчуває його що пом'якшує дію, що виражається в зимовий період колись непогожою погоді з відлигами і дощами, влітку ж вплив океану виявляється у похмурої погоді. Цей клімат сприяє розвитку скотарства у сфері.

Сильні морози короткочасні. Сніжний покрив часто хисткий і звичайно не утримується більш 2 місяців, за висотою вбирається у 16 див. Тривалістьбезморозного періоду становить 165 днів. Тривалість вегетаційного періоду 180 днів. Середньорічна температура повітря становить +6,8 –7С, середньорічне кількість опадів 700 мм.

Рельєф. На території господарства основу грунтового покрову становлять грунту дерново-підзолистіоглеенние. По механічному складу переважають легкі йсреднесуглинистие грунту.

>Гидрография. Територію господарства перетинає рікаАнграпа з півдня на північний захід, поділяючи господарство на дві, майже рівні половини. Уздовж південної кордону господарства протікає ріка Віка, у якому впадає ряд струмків, поточних по байраками.

Сучасне стан сільськогосподарського виробництва.

Виробниче напрям ТОВ «>Гусевский» – молочно-м'ясне з розвиненою галуззю рослинництва. Головною галуззю господарстві є молочне скотарство, у якому технологічно поєднується виробництво м'яса. Галузь рослинництва протягом року почала займати чільне місце у товарній продукції, будучи базою для тваринництва із виробництва кормів. У структурі товарної продукції за 2006 рік найбільша питома вага займає:

1) продукція галузі тваринництва - 59,4 відсотка (виробництво молока – 27,9 відсотків, продаж худоби живої масі – 18,3 відсотка, м'ясо ВРХ – 11,7 відсотків, м'ясо свинина – 1,2 відсотка, інша реалізація – 0,3 відсотка);

2) продукція галузі рослинництва – 40,6 відсотків (виробництво зерна – 32,4 відсотка, виробництво ріпаку – 8,2 відсотка).

На початок 2006 року поголів'я худоби ТОВ

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація