Реферат Аналіз АПК

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ГОУСПО «Калузький аграрний коледж»

Спеціальність «110701» >Охотоведение і звірівництво

Калуга2008г.

Зміст

Запровадження.

1. Короткаприродно-економическая характеристика господарства.

1.1Землепользование

1.2 Аналіз спеціалізації і середніх розмірів виробництва

1.3 Аналіз продуктивність праці

1.4 Аналіз кормової бази

1.5 Аналіз валового виробництва та продуктивності тварин

>2.Технология первинної переробки продуктів тваринництва.

З. Безпека життєдіяльності.

4. Охорона природи.

5. Список використовуваної літератури.


Запровадження.

У 2008 рокуОРХ «Зайцева Гора» спрацювало прибутково. Отримано прибутку 120880 тисяч карбованців. У порівняні з 2007 роком розмір прибутку зменшений на 57687 тисяч карбованців. Зменшення прибутку сталося рахунок зменшення ціни на всі зерно.

Прибули від продукції становила:

>1.Продукциярастеневодства -76230 тис. крб.

>2.Продукция тваринництва – 14999тис.руб.

>3.Прочей продукції -6707тис.рублей

Виробництво продукції вівчарства – збитково.

>Реализовано зерна на 194997тис.руб., молока і молокопродукції на 41713тис.руб., м'яса і ковбасних виробів на 64939тис.руб.

Собівартість продукції тваринництва за1цн. становила:

 Молоко – 515.95 крб. 

  М'ясо ВРХ – 3327.29 крб.

 М'ясо овець – 4325 крб.

 Вовну – 6519 крб.

Валовий збір збіжжя у чистому вазі784016цн, врожайність 34.1 ц/га.

Собівартість продукціїрастеневодства за 1 ц становила:

 Зерно – 182.67 крб.

 >Сено – 104.31 крб.

 >Сенаж - 68.74 крб.

Заборгованостей у зарплаті й податках немає. Залишок коштів – 42105 тис. рублів.Приобретено основних засобів на 42503 тис. рублів.

У 2007 року акціонерному суспільству виділили субсидій у сумі 43841 тис. карбованців на тому числі:

 на рослинництво - 19397тис.руб.

 на тваринництво - 4998тис.руб.

 отримати відшкодування різниці в відсоткових ставках за кредитами – 9446тис.руб.

 для закупівлі сільгосптехніки – 10000 тис.

З вище викладеного видно, що господарство щорічно працює стабільно, спромігся на прибуток.

Рослинництво є основним галуззю від якої отримують основний прибуток.

Тваринництво є додаткової галуззю, у якій вівчарство є збитковою у вигляді те, що ціни на всі вовну та м'ясо не покривають витрати виробництва.


1Природно-економическая характеристика господарства

>ОРХ «Зайцева Гора» грунтується17марта1970года, на неї припадає традиційно одне з цінних, з погляду наявності звіра, угідь в Калузької області – більш 62000 га, їх лісів 42000 га. Міститься біляМосальского і Барятинського районів.

Центральна садиба лежить у265км з Москви поїзд по Старому Варшавському і Київському шосе. Основні об'єкти розведення – крупно рогатий худобу, вівці, коня.

НаОРХ «Зайцева Гора» ведетьсяохотно-риболовний промисел. Основні об'єкти полювання – кабан, лось, косуля, заєць, лисиця, вовк й різні птахи. Господарство дуже небагатьом відомо серед рибалок, насамперед рахунокМилятинского ставка з майданом дзеркала 380 га. Він багатий рибою: лин,лещь, карась, окунь, щука.

 Інший водойма господарства – озеро «>Бездон» 36 га, відомий як серед рибалок, і серед аквалангістів за глибини – до 36 м. Рибиводоема: короп, білий амур, лящ,налим, окунь, щука, плітка,красноперка. На дні озера з часів війни спочиває літак, цікавий для аквалангістів.

 На територіїОРХ щорічно засівають 4500 га озимої пшениці, 3000 га жита, 1500 га вівса, що залишаються під зиму, як і єгерями посаджено300га топінамбура на лісових полях. На території господарства побудовано 80солонцов, 12подкормочних майданчиків, 6галечников іпорхалищ.  


1.1Землепользование

>ЗемлепользованиеОРХ «Зайцева Гора» лежить у265км з Москви. Господарство включає у собі більш 62000 га землі, у тому числі 42000 га лісу.

>Почвенний покрив надановищелочними чорноземами на відкритих просторах і сірими лісовими ґрунтами під лісової рослинністю. Рельєфпересеченний.

На підвищення врожайності сільськогосподарських культур особливу увагу приділяють підвищенню родючості грунтів. Щоб втрачена врожайні і особливо товарні якості зерна, своєчасно проводиться сортооновлення. Підбедующие врожаї вносять у парові поля органічні та мінеральних добрив. Дози внесення добрива розраховуються з участю агрохімічної служби, з урахуванням щорічно проведеної діагностики на нітратний азот і наявних ґрунтовихкартограмм. Для знищення що з'явилися бур'янів проводяться:довсходовое боронування, хімічна сапання посівів наземними засобами. Високий рівень хімізації дозволяє зрівнювати родючість грунтів з різних попередникам і реально отримувати стабільні врожаї.

Таблиця

Врожайність культур Ц. із першого га

Культури Роки >2008г в % до2007г.
2006 2007 2008
Зернові 40,1 42,6 38,0 89,2
Картопля - - - -
>Корнеплоди - - - -
Кукурудза - - - -
Соняшник - - - -
>Однолетние трави 101 118 87 73,7
Багаторічні трави 27,2 36,8 26,3 71,4

З таблиці 1 видно, найбільша врожайність зернових, однорічних і багаторічних трав адресувалося 2007 рік. Найменша врожайність був у 2008 року.Однолетние трави в радгоспі використовують із заготівлі сінажу, з багаторічних сінаж не заготовляють.

Таблиця 2

Витрата кормів на 1 Ц. продукції.

такого роду продукцію Роки >2008г в % до2007г.
2006 р 2007 р 2008 р
>МОЛOKO 1,6 1,4 1,03 73,5

Приріст

живої масиКPC

11,5 6,1 15,9 260,6
Приріст живої маси овець 41,1 15,1 13,9 92,5
шерсть 111,5 57,9 843 145,5

З таблиці 2 можна дійти невтішного висновку що У 2008 року витрата кормів на 1 ц продукції був найменшим, проти 2007 і 2006 роками, це було пов'язано переважно тим, що в радгоспі «Зайцева Гора»скармливаются лише якісні корми.


Таблиця 3

Структура ріллі та посівів

Вигляд угідь 2006 р 2007 р 2008 р >2008г в % до2007г.
Площа, га Структура, % Площа, га Структура, % Площа, га Структура, %
Усього ріллі, га 34459 100 34459 100 34459 100 100
У т.ч. посівів, га 22400 65 25600 74 30000 87 117
У тому числі: зернові 16000 46 19200 55 23000

66

119
картопля - - - - -

-

корені - - - - -

-

кукурудза - - - - - -
соняшник - - - - - -
>однолетние трави 4200 12 4200 12 4200 12 100
багаторічні трави 2200 6 2200 6 2800 8 127
Пара 25513 35 24925 26 27200 13 109


1.2 Аналіз спеціалізації і дрібних розмірів виробництва

 

Завдяки передовим методам господарства, раціонального використання виробничих ресурсів, у господарстві щорічно забезпечується висока продуктивністьс.-х. угідь і тварин, нарощується виробництво продукції, забезпечується зайнятість населення.

Таблиця 4

 Склад і структура товарної продукції

Вигляд

продукції,

 галузь

2006 р 2007 р 2008 р

Вартість

товарної

>продук-

>ции,

>тис.р

>Струк- туру,

%

Вартість

товарної

>продук-ции,

>тис.р

>Струк-тура,

%

Вартість

товарної

>продук-ции,

>тис.р

>Струк-

туру,

%

Зерно 222041 69,3 238614 68,2 192358 63,2

Разом по

>растеневодству

223543 69,8 240456 68,7 194997 64,1
Молоко 37336 11,6 42619 12,1 41713 14,3
М'ясо овець 3012 0,9 1777 0,5 4087 1,3
М'ясо великої рогатої худоби 50853 15,8 61583 17,6 59054 19,3
Вовну 1491 0,4 1648 0,4 1150 0,3

Разом по

тваринництва

96491 30,1 109155 31,2 109180 35,8
>Всегопо 320034 100 349611 100 304177 100
господарству

У таблиці 4 показано переважання продукціїрастеневодства над продукцією тваринництва - вона побічна.Рентабельним залишається тільки виробництво м'яса

 

1.3 Аналіз продуктивність праці

 

У господарствіОРХ «Зайцева Гора» вартість основних виробничих фондівс.-х. призначення протязі 5 років залишається майже без зміни, а вартість основних фондів тваринництва зросла. Чисельність робочих зросла, і навіть збільшилося поголів'я худоби. Про масштаби розвитку галузей тваринництва можна судити з поголів'ю, продуктивності та інших. показниками, які дано у табл.

Підвищення продуктивності тварин рівня необхідне зростання валовийпродукции(Таблица 5), найбільш економічного використання трудових ресурсів, кормів та інших засобівпроизводства.В господарстві чисельність великої рогатої худоби щорічно зростає. З молочним стадом ведеться селекційна робота з збільшення надоїв молока. Помітно збільшується й продуктивність тварин. У господарстві відбувається зниження трудових витрат з порівнянню коїться з іншими десятиліттями, що відбувається поза рахунок збільшення продуктивність праці. Від цього зменшується собівартість продукції, а рентабельність збільшується. за рахунок високого рівня рентабельності господарство отримує більші прибуток від реалізації продуктів скотарства.

Таблиця 5 Забезпеченість і ефективність використання виробничих ресурсів

Показник Роки >2008г в % до2007г.
2006 2007 2008
Виробництво валової продукції в порівняних цінах,тис.р 96155 160897 97936 60,8
- на 100 гасх угідь 223 320 195 60,9
- на 1 порівн. річного працівника 124 208 125 60,9
- на 1 чол. годину. 0,70 1,04 0,62 59,6
зокрема. врастеневодстве 160 175 185 105,7
у тваринництві 350 380 380 100
Доводиться на 100 гасх угідь
- працівників 0,56 0,65 0,64 98,4
- трудових витрат,чел-ч. 3148 3257 3205 98,4
- тварин, ум. голів 8,1 9,35 7,9 84,5
Отримано прибутку,тис.р. 101651 176791 119962 67,8
- на 100 гасх угідь 202 352 239 67,8
- на 1 порівн. річного працівника 132 229 153 66,8
- натис.р. виробничих витрат 38 54 31 57,4

Найбільше виробництво валової продукції посідає 2007 рік — 160897тис.р.

Найбільш прибутковим виявилося також 2007 рік- 176791тис.р.

Таблиця 6

Валове виробництво продукції тваринництва та її реалізації.

Показник Роки

Темп зростання2008г в % до

>2007г

2006 2007 2008
Зроблено:
молока, ц 45009 47508 47945 100,9
приростукруп.рог.скота, ц 12637 10350 10712 103,4
приросту овець, ц 812 390 1060 271,7
>Реализовано:
молока, ц 56285 60739 45340 074,6
м'яса всього, ц 16527 14757 11478 077,7
зокрема велика рогата худоба 15251 13425 9751 072,6
овець 1205 1200 1352 112,6

У таблиці 6 показано скільки вироблено і реалізовано продукції тваринництва. Найбільше молока вироблено у 2008 року -47945, ц, найбільший приріст великої рогатої худоби зафіксований у 2006 року -12637,ц, приріст овець був у 2008 року і становить1060,ц.

>Реализовано молока 2007 року - 60739 ц, пік у м'яса припадав на 2006 рік -16527,ц, великої рогатої худоби й у 2006 року - 15251 ц , реалізація м'яса овець адресувалося 2008 рік.


 


Таблиця 7 - Результати реалізації продукції тваринництва

Вигляд продукції >Объемреализации продукції, ц Собівартість 1 ц продукціїтис-.р.

Ціна реалізації 1 ц,

>тис.р.

Прибуток тис .р. у розрахунку Рентабельність, %
2006р >2007г >2008г на 1 га посіву на 1 ум. гол. 2006р >2007г >2008г
Молоко 56285 60739 45340 515,95 92000 1,39 1,12 4,9 5,7 5,5
М'ясо великої рогатої худоби 15251 13425 9751 3327,29 60561 2,1 4,81 7,0 11,9 8,0
М'ясо овець 1205 1200 1352 4325 30229 0,13 0,3 1,5 2,1 2,0
Вовну 513 455 499 .6519> 21100   > 0,03 0,08 0,2 0,3 0,5

>Прочая

продукція

_ - _ - - - - - -

Разом по

тваринництва

76345 1,39 1,12 13,6 20 16


З таблиці 7 видно, що найбільше кількість молока було реалізовано 2007году(60739 ц); найбільша кількість м'яса великої рогатої худоби було реалізовано 2006году(15251 ц); найбільший обсяг реалізації м'яса овець був у 2008 року і становить 1352 ц. З усього сказаного можна дійти невтішного висновку, що виробництво м'яса великої рогатої худоби є найприбутковіших і дає більший дохід ніж виробництво молока і баранини. Що ж до виробництва вовни, вона не рентабельна та одержання прибутку від нього практично ніякої немає.

 

1.4 Аналіз кормової бази

 

Таблиця 8

Витрата кормів на 1 голову, цк.ед.

Група тварин Роки >2008г. в % до2007г.
2006 2007 2008
>Молочное стадо 51,6 61,6 39,5 64,1
>Молодняк крупно рогатого худоби 21,8 21,3 27,3 128,1
Вівці 2,8 4,8 4,2 87,5

Організація кормової бази на радгоспі передбачає забезпечення тваринництва стійкими кормовими запасами рівномірно протягом року.

Корми, вироблених у господарстві, здебільшого є товарної продукцією і потреби у ролі оборотних фондів власністю виробництва.

Щоб

 процес відтворення не порушувався, виробництво кормів випереджає темпи зростання поголів'я і виробництва тваринницької продукції.

Інтенсифікація тваринництва, переводить його за промислову основу зажадали як кількісного, а й якісного поліпшення кормової бази. У господарстві врожайність однорічних трав становить 170 ц/га, природних трав - 34 ц/га.

Поруч ізоднолетними травами застосовують ізернофуражние культури, вирощувані на сінаж. Це дозволило б інтенсивно використовувати ріллю, приймати значно більшу збір кормових одиниць із гектара, дозволило повніше механізувати процес годівлі і спеціалізуватикормопроизводство на вирощуванні одній або кількох високоврожайних культур.

Господарство застосовуєбезобмолотную збирання однорічних зернових культур

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація