Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз діяльності сільськогосподарського підприємства ВАТ "Агрохімпрібой"


Реферат Аналіз діяльності сільськогосподарського підприємства ВАТ "Агрохімпрібой"

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ИЖЕВСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

КафедраЭМТП

>ОТЧЕТ

По ремонтно-експлуатаційної практиці

Перевірив:Корепанов Ю.Г. ,>АрслановФ.Р.

>Виполнил: Соловйов Є.В.

>Ижевск2008г.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Поповнення машинно-тракторного парку колгоспів і радгоспів новоїенергонасищенной технікою пред'являє високі вимоги до її надійності, підвищення ступеня надійності до виконання робіт у оптимальні агротехнічні терміни.

Значну роль підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку грає його високоякісне і своєчасне ТЕ із застосуванням новітніх методів і коштів діагностування.

Проведення ТЕ і регулювань складних машин вимагає високій кваліфікації виконавців, необхідного рівня механізації та молодіжні організації робіт. У зв'язку з цим випускники факультетів механізації сільськогосподарських вузів повинні як добре знати теоретичні основи експлуатаціїМТП, але й отримати навички з проведення операцій ТЕ і діагностування машин, технологічної підготовки й польових випробувань агрегатів. Ці навички студенти набувають у процесі виконання лабораторних робіт і проходження виробничої практики.


1. СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

>Землепользование ВАТ «>Агрохимприбой» лежить у південній частині району. Центральна садиба їх у селіПорьги. До найближчій залізничної станції – 50 км, до республіканського центру – 172 км.

Територією господарства проходить дорога з асфальтовим покриттям.

>Землепользование складається з одного масиву. Великі площі займають ліси й кущі, мало використовувані круті схили –лесогори і яри наводораздельной частини землекористування.

2.ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УМОВИ ГОСПОДАРСТВА

По природно-кліматичним умовам ВАТ «>Агрохимприбой» належить до третьоїагроклиматическому району республіки (теплому, незначно засушливому).

Середньорічне кількість опадів близько 500 мм (за теплий період 350 мм), що очевидно пов'язані з близькістюВятки.

Тривалість температури вище 100З становить 129 днів. Середня тривалість вегетативного періоду 166 днів,безморозного - 131 днів. Останні весняні заморозки відзначаються 13-15 травня.Теплообеспеченностьранне- ісреднеспелих сортів всіхвозделиваемих культур – 95-100%.

Умовиперезимовки озимих культур хороші.

Рельєф здебільшого землекористування колгоспу, розташованої узвишші,увалистий.

Вершини увалів широкі,слабоволнистие.Пологие (1-20), довгі, часто хвилясті у нижній частині північні і східні схили,слабоволнистие і похилі (3-50) – південні й західні. Переважають висоти 100-150 м.Расчлененностьовражно-балочной мережею 0,7км/см2. Балки довгі, розгалужені з асиметричними схилами, круті південні й західні схили порізані ярами. Ґрунтові води залягають великий глибині (20-30 м).

Більше половини 55,8 % займають дерново-підзолисті грунту, 12,3%дерново-карбонатние, 21,4% грунтуовражно-балочной системи. Механічний склад глинистий, котрі йсредне-суглинистий. Майже всі грунту переважають слабкий змив і слабке розмивання. Більшість орних угідь має слабку кислотність.

3.ЗЕМЕЛЬНЫЕ ФОНДИ ТА ЇХНІ ВИКОРИСТАННЯ

Склад і структура землекористування

Показник 2006 2007
площа, га в % дообщ. пл. в % до с/гугод. площа, га в % дообщ. пл. в % до с/гугод.

>1.Общая земельна площа

2. Усього с/г угідь:

рілля

сінокісні пасовища

5562

4105

3408

615

82

100%

74%

61%

11%

1,5%

-

100%

82%

14,9%

2,03%

5474

4020

3308

635

82

100%

73%

60%

11,6%

1,5%

-

100%

82%

15,9%

20,6%

Склад і структура посівних площ

Найменування с/г культури 2006 2007
площа, га % площа, га %

1. Зернові і зернобобові

1.1Озимая жито

1.2Яровая пшениця

1.3 Ячмінь

1.4Овес

2. Картопля

3.Кормовие

3.1Корнеплоди

3.2Силосниек-ри

3.3Мног. трави

3.4Однол. трави

4. Усього посівів

5. Загальна площа ріллі

2797

900

500

659

273

15

2204

4

880

1301

19

5106

5624

49,7

16

8,9

11,7

4,8

0,3

40,8

0,07

15,6

24,7

0,3

90,8

100

2960

440

600

1200

492

11

1996

9

765

1231

24

4956

5576

53,1

7,9

10,7

21,5

8,8

0,2

35,8

0,16

13,7

22,1

0,43

88,9

100

Врожайність с/г культур

Найменування с/г культур 2006 2007
план факт план факт

1. Зернові і зернобобові

Усього

1.1оз. жито

1.2 яр. пшениця

1.3 ячмінь

1.4 овес

1.5 горох

2. Картопля

15,4

16,4

16,5

15,7

14,4

13

27

11,2

701

17,2

13,4

12,5

10,7

29,9

15,7

15,3

16,4

15,7

14,5

11,6

25

15,6

12,3

17,2

18,5

13,4

10,5

31,2

4.СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГОСПОДАРСТВА

Колгосп ВАТ «>Агрохимприбой» маємясомолочное напрям.

Склад і структура товарної продукції

Галузь, продукція, культура 2006 2007
тис. крб. % тис. крб. %

1. Рослинництво: всього

1.1 зернові

1.2 картопля

2. Тваринництво: всього

2.1 скотарство

м'ясо

молоко

2.2Свиноводство

Разом

3994

3460

519

133597

120146

54864

65282

12818

137595

2,9

2,5

0,4

97,1

87

30,7

47,3

9,3

100

42723

42723

-

368213

302785

113420

189365

18493

410936

10,4

10,4

-

89,6

73,6

27,6

46

4,5

100


5. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

Забезпеченість господарства основні засобипр-ва та ініціативною робочою силою

Показники Роки
2006 2007

1. Усьогоосн. фондів

2. Кількість середньорічних працівників

3.Фондообеспеченность,руб/100 га с/г угідь

4.Фондовооруженность,руб/ср.год.раб.

5. Прихід на 1-госр.год.раб. га

209749000

323

3361

649378

19,3

567486000

319

90609

176786691

19,5

Трудомісткість і собівартість продукції

Найменування Витрати на 1 т
2006 2007
>чел.ч крб. >чел.ч крб.

Зерно

Картопля

М'ясо

Молоко

10

22

465

90

27090

58689

360178

49837

5

-

602

120

83226

-

2052487

229198

6.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕ ІРЕМОНТА

У центральної ремонтної майстерні виконують такі види робіт:ТО-1,ТО-2, СТО, перевірка і регулювання форсунок, обслуговування пневматичних шин, обслуговування акумуляторів. УЦРМ проводять поточний плановий ремонт, усунення несправностей, які виявилися при експлуатації і ТЕ тракторів.

Поточний ремонт автомобілів виконують за потребою приТО-1 іТО-2, усувають виниклі відмови і несправності. УЦРМ є таке устаткування:обдирочний верстат двостороннійЗМ634,закалочная 0,5*0,3*0,3, горн, ковадло, аспіратор з електродвигуном, верстак на 1 робоче місце, шафу для ковальського інструмента, підставка, візки, ящик для піску, щуп для зварювальних робітОКС-7523, зварювальний трансформаторТА-500, кран підвісної, джек ручна, стелажі для деталей, ванна мийна, верстак, візок для зливу і перевезення нафтопродуктів,газосварочное устаткування, редуктор кисневий балонний одноступінчатийДКП-1-65,РКД-8-61, генератор ацетиленовийКВ-0,02-1,25, різакинжекторний Полум'я 62, горілка типуГ2, банку під карбід, рукави гумові для кисню і ацетилену.

7.НЕФТЕХОЗЯЙСТВО

Нафтопродукти доставляються з нафтобази на центральнийнефтесклад і стаціонарні пункти заправки бригад. Машини заправляються лише з стаціонарних пунктах.Центральнихнефтесклад перебуває в центральної садибі і призначається для зберігання виробничого запасу ПММ. За нього перебуває стаціонарний посаду заправки тракторів і автомобілів. На бригадних заправках видається дизельне паливо, мастильні матеріали. Автомашини заправляються по центральній заправці. У господарстві один механізований заправний агрегатАТМЗ з урахуваннямГАЗ-52-01. штатнефтехозяйства: один диспетчер і тільки заправник. Устаткування: 3 резервуара по 60 м3, із резервуара по 10 м3, 1 резервуар 15 м3,топливозаправочная установка,топливозаправочная колонкаКЭР-40-0,5,маслораздаточний бак 133-1. На бригадній заправці: 4 ємності по 50 м3,топливораздаточная установка 03-9936.


8.МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ ПАРК

Склад машинно-тракторного парку

Найменування, марка Роки Роки
2006 2007 2006 2007

>Трактори

К-700

>ДТ-75,ДТ-75М

>Т-150К

>МТЗ-80,82

>ЮМЗ-6Л

>Т-40

>Т-25

>Т-16

Автомобілі

ГАЗ-53

>ГАЗ-66

>ГАЗ-52

>ЗИЛ-130

>ЗИЛ-131

>ЗИЛ-554

>УАЗ-469

>М-412

ВАЗ-2121 «Нивка»

Комбайни

>СК-5

>СКД-6

>Енисей-1200

>КСК-100

Плуги

>ПЛН-5-35

>ПЛН-4-35

>ПЛН-8-40

>ПНУ-4-35

>ПЛН-35

1

13

2

10

3

4

2

2

9

1

5

2

2

2

1

2

1

7

1

2

2

4

8

2

2

3

1

12

2

9

3

4

1

2

7

1

4

2

2

2

1

2

1

7

1

1

2

4

8

2

2

2

>Борони

>БЗСС-1

>БДТ-7

>Культиватори

>КПС-4

>КРН-15080

>КПЭ-3,8

>КПГ-2

>Сцепки

>СП-11

>СГ-21

>С-11У

>С-11А

>Сеялки

>СЗ-3,6

>СО-4,2

>СЗП-3,6

>Косилки

>КИР-1,5

>КРН-2,1

>ПКУ-0,8-3

9

7

3

1

5

2

1

1

4

2

8

1

13

3

1

1

9

6

2

1

4

2

1

1

3

2

8

1

12

3

1

1


Забезпеченість господарства технікою

Показники Кількість
2006 2007

Прихід на 100 га ріллі фізичних тракторів; всього

До того ж

гусеничних

колісних

Умовніет. трактори

>Электродвижители

Автомобілі

>Зерноуборочние комбайни

Електроенергії,кВтч

>Энерговооруженность,кВт/чел

38

13

25

36,84

17,2

30

11

3537

38

12

26

36,8

18,2

31

17

3595

Структурні витратиЭМТП

Витрати 2006 2007
>тис.руб. % >тис.руб. %

Оплату праці з нарахуваннями

ПММ

Амортизація

Поточний ремонт

ТЕ

Інші витрати

19388

35832

5216

12471

7042

7851

22

41

5,9

14,2

8,02

8,9

19045

153574

32908

49750

30200

16533

26

40

8,6

13

8

4,4

Показники використанняМТП

Показники Одиниця виміру Роки
2006 2007

1. Кількість тракторів за марками на 100 га зокрема.

К-700

>ДТ-75М

>МТЗ-82

>МТЗ-80

>Т-150К

>ДТ-75

>ЮМЗ-6Л

2. Кількість умовних тракторів на 1000 га ріллі

на 1000 га с/г угідь

3. Кількість ріллі на еталонний трактор

4. Питома вага тракторів

гусеничних

колісних

5. Сумарна й енергооснащеність на 1000 га ріллі

зокрема

двигуни тракторів

двигуни автомобілів

6. Балансова вартість розрахунку га ріллі

зокрема

трактори

>СХМ

автомобілі

7. Ставлення вартостіСХМ і тракторів

8. Обсяг механізованих робіт тракторів

9. Кількість відпрацьованих норм змін на 1 фіз. трактор (протягом року)

К-700

>ДТ-75М

>МТЗ-82

>МТЗ-80

>Т-150К

>ДТ-75

>ЮМЗ-6Л

10. Витрата пального на 1усл.ет.га

прим

прим

га

%

кВт

крб

крб

>ет.га

>ет.га

л

10,14

0,17

1,95

2,13

0,71

1,42

0,35

1,42

33,84

9,94

8,05

101

28

72

1894

662

664

3624871

3177544

1313488

0,81

57853

191

191

53

105

134

127

130

608000

10,04

0,17

1,97

2,15

0,71

1,25

0,35

1,43

34,19

9,71

8,65

103

29

71

2001

653

633

45422765

73273699

25701979

1,61

58519

230

167

32

122

115

123

73

483000

9.ХРАНЕНИЕ МАШИН

У господарстві застосовується відкритий спосіб зберігання, зберігання техніки на відкритих майданчиках. Підготовка й установка машин за зберігання виробляється по закінченні робіт, під керівництвом відповідального за зберігання машин. Місця зберігання машин вибираються з урахуванням особливостей їх конструкції, доцільності транспортування, забезпечення схоронності, технічного обслуговування і ремонту машин, і навіть величини витрат що з транспортуванням.


>ВЫВОД

Протягом часу проходження практики на ВАТ «>Агрохимприбой»Граховского району як дублера інженера, я закріпив теоретичний матеріал, пройдений протягом навчання. Також закріпив регулювання і ремонт різної сільськогосподарської техніки, які поломки найбільш зустрічаються у техніці і агрегатах.

Ознайомився з діяльністю господарства.

Дізнався як і усуваються, і які технології ремонту використовуються ремонту сільськогосподарської техніки.


Схожі реферати:

Навігація