Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Агроекологічна оцінка та розробка екологічно безпечних технологій системи землеробства або її ланок в СГП "Колос" Кусінского району


Реферат Агроекологічна оцінка та розробка екологічно безпечних технологій системи землеробства або її ланок в СГП "Колос" Кусінского району

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

по сільськогосподарської екології

Тема:Агроекологическая оцінка та розробка екологічно безпечних технологій системи землеробства чи її ланок вСХП "Колос"Кусинского району

2010


Зміст

Вихідні дані

Запровадження

1.Агроклиматические і грунтові ресурси

2. Особливості формування сівозмін

3. Розробка системи обробітку грунту

4. Планування норм добрив під сільськогосподарські культури

4.1 Планування врожайності

4.2 Розрахунок доз добрив під запланованого врожаю

5. Баланс поживних елементів в сівозміні

6.Почвенно-екологическая оцінка

7.Биоенергетическая оцінка ефективності технології виробництва сільськогосподарської продукції

Література


Вихідні дані

1.Почвенно-климатическаяагрозона

1.1.Горно-лесная

1.2. Ґрунти – сірі лісовіоподзоленние 10 %

1.3. сіра лісоваоподзоленная 90 %

2. Рельєф

2.1. Гірський

2.2.Склони південно-східної експозиції з ухилом 30 - 80 %

2.3.Склони південної експозиції з ухилом 50 – 20 %

Вихідні показники

1.Объемная маса метрового горизонту – 1,1г/см3

2. Зміст гумусу – 3,96 %

3. РН>сол – 5,7

4. Зміст рухомого фосфору по Чирікову – 40 мг/кг, калію – 70 мг/кг грунту

Площа ріллі 1500 га


Запровадження

Система землеробства має будуватися на використанні енерго- і ресурсозберігаючих технологіях, вкладених у забезпечення підвищення грунтового родючості, розвитку екологічно безпечних агроекосистем. Технології, спрямованих для підвищення родючості грунтів, призводять до негативних екологічними наслідками, до їх зниження економічну ефективність сільськогосподарського виробництва та соціальної напруженості.

У зв'язку з цим подальша інтенсифікація сільськогосподарського виробництва цьому тлі це не дає належної віддачі щодо підвищення продуктивності ріллі, стає украй витратною і нестійкою, веде погіршення екологічної обстановки.

Недостатньо вивчені екологічна, економічна і технологічна суть і причини негативних явищ в сільськогосподарському виробництві. Тож у основі сучасного наукового підходу може бути системний метод як неодмінна умова дальшого поступу землеробства.

Основа будь-який системи землеробства - сівозміну. Оцінку й ролі їх у сучасному землеробстві проводять за таким критеріям: біологізація землеробства, регулювання режиму органічного речовини грунтів та елементів харчування, підтримку задовільного структурного стану грунту, регулювання водного балансу агроценозів, запобігання ерозії і дефляції, регулювання фітосанітарного стану посівів й ґрунтів.

В міру зростання масштабів використання науково – технічних набутків у сільськогосподарському виробництві необхідність грамотного обліку природної складової істотно зростає. Науково – технічна революція підвищила значимість кваліфікованої праці як джерела матеріального багатства, однак може усунути природу як джерело природних зусиль і речовинних елементів виробництва. Земля як раніше залишається матір'ю багатства.

Дуже актуальною залишається завдання оптимізації прийомів захисту рослин від бур'янистих рослин i шкідливих організмів. Нині очевидно, що систему захисту рослин повинна бути інтегрована, містити регулюванні чисельності шкідливих організмів до економічно доцільного екологічно нешкідливого рівня.


1.Агроклиматические і грунтові ресурси

ГосподарствоСХП Колос перебуває угорно-лесной зоні вКусинском районі.

>Горно-лесная зона займає північно-західну частину Одеської області, включаєАшинский,Катав-Ивановский,Кусинский,Нязепетровский іСаткинский райони. Для її території розташовані містаАша, Златоуст,Катав-Ивановск,Сатка,Киштим, ВерхнійУфалей,Усть-Катав з потужною промисловістю. Ця територія області відрізняється з інших зон найкоротшим періодом з температурою вище 10 °З – 110…120 днів, у тому числі без приморозків повітря 90…100, грунті 85…90 днів. Протягом років, коли виникають в пізні весняні і ранні осінні терміни,безморозний період скорочується до 80 днів. Сума ефективних позитивних температурахгорно-лесной зоні 1900…2000 °З, у своїй у період активної вегетації рослин випадає 270…300 мм опадів пригидротермическом коефіцієнті (ГТК) 1,4…1,8. Тому, за відносному нестачі тепла умови зволоження у зоні хороші. Зима вгорно-лесной зоні тривала й сніжна. Період із стійким сніжним покровом триває 160…170 днів.

Таблиця 1 –Агроклиматическая характеристика зони

Зона Сума опадів, мм Сума активних температур, град. >Прод-ть періоду зt>10°C, днів ГТК >Прод-тьбезморозного періоду. днів >Прод-ть снігової періоду, днів Висота снігового покрову, див
Протягом року Завегетац. період
>Горно-лесная 535-623 250-300 1500-1800 103-120 1,4-1,8 30-70 90-170 60-70

Рельєф місцевості у взаємодії інших чинників грає істотну роль розвиткупочвообразовательних процесів, у формуванні тих чи інших агрономічних ознак (властивостей) грунту. У Зауралля він зумовлює багато закономірності у розподілі грунтів.

Рельєф грає великій ролі у процесах функціонування біосфери й упочвообразовании. Мега- імакрорельефи беруть участь у формуванні повітряних мас і перерозподілі тепла і вологи по земної поверхні, визначаючи клімат і погоду.

>Мезо- імикроформи рельєфу перерозподіляють тепла і вологу не більше схилів, підвищень і знижень. Вони визначають особливості мікроклімату та глибину залягання грунтових вод, цим формуючимезо- імикроекосистеми із наступними характерними особливостями грунтового покрову.

Вплинув рельєф надає формування агроекосистем і господарську діяльність людини. Останніми роками розробляютьсяадаптивно-ландшафтние системи землеробства, у яких рельєф одна із провідних чинників вибору культури та технологій їх вирощування.

Таблиця 2 – Оцінкаагроклиматических умов господарства

Показники Середні багаторічні По господарству протягом останніх 3 роки
2004 2005 2006
Сума активнихt° завегет-й період, °З 2000 1700 1900 2000
Сума опадів цей самий період, мм 280 310 300 250
ГТК 1,4 1,8 1,6 1,3

>Гидротермический коефіцієнт вираховується за формулоюСеляниноваГ.Т. (1):

До = 10 Р /t, (1)

де Р – сума опадів із температурою > 10 °З, мм;t – сума температур у цей час, °З.

ГТК дляСХП "Колос" становить 10 * 250 / 2000 = 1,25, що свідчить про задовільному зволоженні вКусинском районі.

З таблиці видно, що забезпеченість культур теплому і опадами хороша. Якщо окремо за літами, то видно, сума активних температур за вегетаційний період, і сума опадів перебувають у зворотної залежності, тобто. що стоїть температура, тим менше опадів. Наприклад, якщо взяти 2005 і 2006 року, вийде, що температура в січні 2005 нижче, ніж у 2006, отже, 2005 рік було більш вологий, ніж 2006.

Для грунтового покровугорно-лесной зони Челябінській області характерно поєднанняподзолистого ідерново-подзолистогопочвообразовательних процесів, тому тут розташовані сірі лісові грунту, ат.к. рельєф тут гористий, то грунту ставляться доподтипу гірських сірих лісових. За рівнем розвиткуподзолистого ідернового процесів, і, отже, за змістом гумусу ваккумулятивних горизонтах сірі лісові грунту поділяються на світло-сірі, сірі і темно-сірі.Темно-серие різновиду залягають на положистих схилах, формуються переважно наделювии осадових порід. Сірі лісові грунту присвячені крутішим схилах і вершин пагорбів. Процесоподзоливания у сірих лісових грунтів морфологічно іфизико-химически виражений сильніше, ніж в темно-сірих. Вона має невелику потужність гумусового шару – 16…20 див і низький вміст гумусу – 3…5 %.

Сірі лісові грунту займають 10,5 % території зони і 67,1 % Важливою особливістю грунтового покровугорно-лесной зони є велика можливість розвиватися процесів площинною (водної) ерозії. Об'єктивною причиною цього і те, що половині оранки цієї природної зони має крутизну схилів 3° і більше за річної сумі опадів 450…600 мм, причому літні опади часто носять зливовий характер

Сірі лісові грунту маютьслабокислую реакцію середовища грунтового розчину. Понад те, орні землі бідні азотом, фосфором, мають низьку біологічну активність, зокреманитрификационную здатність, тому вони потребують заходах підвищення родючості, приміром у застосуванні протиерозійних прийомів землеробства, вапнування, органічних і мінеральних добрив.

>Почвенний покривСХП Колос представлений– сірої лісовоїоподзоленнной. Лісові гірські грунту мають велику крутизну схилу (5°), що свідчить про значному розвитку ерозійних процесів. Тому на згадуваній на них треба розміститипочвозащитний сівозміну з виключенням просапних культур. До освоєння запропонований сівозміну конюшину – конюшину – пшениця – горох – овес – ячмінь. Сірі гірсько-лісовіоподзоленние мають крутизну схилів до 5°. Тут може виявлятися початкова форма лінійної ерозії і потрібно обмеження частки просапних культур в сівозміні. Тут можна запровадитизернопаровой сівозміну пар – пшениця - ячмінь.

Запаси гумусу розраховуються за такою формулою (2):

Р = М * 10000 * У * Р, (2)

де Р – запас гумусу, т/га; М – потужність горизонту, див; У – об'ємна маса,г/см3; Р – зміст гумусу, %.

Р>с.г.-л. = 0,20 * 10000 * 1,1* 3,96 / 100 = 87,12 т/га

Р>с.л. = 0,35 * 10000 * 1,1 * 3,96 / 100 = 152,46 т/га

За розрахунками можна дійти невтішного висновку, що сірі лісовіоподзоленние грунту мають середні запаси гумусу (в метровому шарі 127,4 т/га).. Тому на згадуваній сірих лісових грунтах потрібно вносити органічні добрива. Інтенсивна обробка грунту сприяє розкладанню органічного речовини. Найперспективнішим з погляду збереження гумусу єбесплужное землеробство.


2. Особливості формування сівозмін

У основі формування сівозміни лежить:

1. Регулювання режиму органічного речовини грунтів та мінеральних елементів харчування.

2. Підтримка задовільного структурного стану грунту.

3. Регулювання водного балансу агроценозів.

4. Запобігання процесів ерозії.

5. Зменшення засміченості посівів.

6. Регулювання фітосанітарного стану грунту.

За даними розрахунків органічного речовини на сірих лісових грунтах гумусу міститься 152,46 т/га. Це низький вміст означає, що органічні добрива вносити обов'язково. Відомо також, що сірі лісові грунту бідні азотом, тож треба використовувати мінеральні азотні добрива. Також доцільно поповнювати грунт азотом з допомогоюзерно-бобових культур, тобто включати у сівозміну багаторічні бобові трави.

Зміни гумусу орних грунтів характеризують його біологічні втрати (внаслідок посилення мінералізації та скорочення надходження у грунт рослинних залишків). Більше значних проти біологічними є втрати гумусу за умов прояви водяної та вітрової ерозії.

Для боротьби з ерозією необхідно застосовуватипротивоерозионную систему землеробства. Це то, можливо оранка впоперек схилів, посів лаштунків затримання снігу насклонових землях. На схилах до 5° хороші результати даєгребнистая поперечна оранка.

Щоб регулювати водний баланс агроценозів необхідно проводити ряд агротехнічних, меліоративних, лісомеліоративних прийомів. Потрібно проводитиснегозадержание взимку,ранне-весеннее боронування, аби накопичити, зберегти й продуктивно використовувати вологу.

Боротьбу з бур'янами доцільно поєднувати з агротехнічними прийомами, спрямованими створення сприятливих умов зростання і розвитку культурних рослин. Для боротьби з бур'янами використовують агротехнічні, біологічні – з допомогою фітопатогенних мікроорганізмів і шкідливих комах, хімічні способи – гербіциди.

У регулюванні фітосанітарного стану грунтів визначальну роль грають агротехнічні методи (вибір стійких сортів, оптимізація сівозмін, обробка грунту, регулювання термінів посіву, густотистеблестоя, своєчасна прибирання), які мають доповнюватися біологічними методами регулювання чисельності шкідливих організмів лише на рівні порога шкодочинності, методами інтерференції (використання феромонів, гормонів комах,репеллентов,аттрактантов). Хімічний метод пов'язані з застосуванням гербіцидів. Без них неможливо позбутися масово карантинних шкідників.

На сірих лісових грунтах запровадженопятипольнийпочвозащитний сівозміну:

· конюшину 300 га

· пшениця 300 га

· горох 300 га

· овес 300 га

· ячмінь 300 га


3. Розробка системи обробітку грунту

З допомогою системи обробітку грунту досягаються такі цілі:

1. Осучаснення грунтімелкокомковатого структурного гніву й оптимального для рослин складання грунту (щільності,пористости тощо.), у якому створювалися б сприятливі на шляху зростання рослин i мікрофлори умови водного, повітряного, живильного і теплового режимів;

2. Підтримка хорошого фітосанітарного стану грунтів та посівів: закладення насіння, підрізання бур'янів, знищення зачатків хвороб Паркінсона й шкідників сільськогосподарських культур;

3. Запобігання ерозійних процесів, надмірногопереуплотнения грунту, зменшення її змиву, зниження непродуктивних втрат з грунту води, гумусу, поживних речовин, у цілях збереження потенційного родючості та захисту грунту від ерозії.

ГосподарствоСХП Колос лежить уКусинском районі, вгорно-лесной зоні. Площа ріллі 1500 га, у тому числі 10 % це сірі лісовіоподзоленние і 90 % сірі гірсько-лісовіоподзоленние.Склони південної експозиції з ухилом 50 –20 %, схилию-в експозиції з ухилом 30 – 80 %. У цьому господарстві розміщено два сівозміни – польовий іпочвозащитний. Для правильної обробітку грунту необхідно враховувати всі особливості грунтового покрову даного господарства.


Таблиця 3 – Основні чинники,учитиваемие розробки системи обробітку грунту

Попередник, культура Рельєф, експозиція схилу Забезпеченістьt, °З >Влагообеспеченность, ГТК Група земель Потужність пах. шару, див >Подверженность ерозії >Засоренность бур'янами Хутро. склад Система обробки
основна >предпосевная
>Клевер Гірський, крутість схилу 5° і більше 5° 1900 1,4 2 20 сильна слабка >тяжелосуглинистая >Плоскорезная обробкаКПГ-260 >БоронованиеБИГ-3А
Пшениця Гірський, крутість схилу 5° і більше 5° 1900 1,4 2 20 сильна слабка >тяжелосуглинистая >Борон-еБИГ-3А,междур.обр.КПЭ-3,8
>Горох Гірський, крутість схилу 5° і більше 5° 1900 1,4 2 20 сильна слабка >тяжелосуглинистая >БоронованиеБИГ-3А, підгодівля
>Овес Гірський, крутість схилу 5° і більше 5° 1900 1,4 2 20 сильна слабка >тяжелосуглинистая >Дискование БДТ >БоронованиеБИГ-3А, Культивація,КПЭ-3,8
Ячмінь Гірський, крутість схилу 5° і більше 5° 1900 1,4 2 20 сильна слабка >тяжелосуглинистая >Плоскорезная на26смПЛН-9 >Борон-еБИГ-3, культиваціяКПЭ-3,8

Під час розробки системи обробітку грунту основними чинниками є крутість схилу, забезпеченість теплому і вологою, прояв ерозії, засміченість бур'янами та інші. До найважливіших прийомів підвищення грунтозахисної ролі сівозміни належитьполосное розміщення культур.

Багаторічні трави мають великий агротехнічне значення, особливо бобові, вони накопичують у грунті дуже багато органічних речовин й азоту, внаслідок поліпшуються фізичні властивості і родючість грунту. Серед багаторічних бобових трав набув значного поширення конюшину.

Основну обробку починають ізплоскорезной обробкиКПГ-250, через 60 днів можна навести оранку на глибину 25…27 див.Обработки потрібно проводити впоперек схилу. Рано навесні під покровом зернових проводять боронування, потім культивацію зборонованием.

Посів проводятьотсортированними насінням вранці терміни разом зпокровной культурою сівалкоюСЗС-2,8.

Відразу ж можна навести підгодівлю добривами Р30-40 До20-30, що підвищує зимостійкість люцерни.

Оскільки грунту даного господарства піддаються ерозії, то краще використовуватикулисние пари. На таких парах висівають смугамивисокостебельние рослини (лаштунки). Вони потрібні за захистом грунтів від ерозії, затримання та накопичення вологи. Кожна куліса включає у собі 1-3 низки рослин,висеваемихширокорядно. Їх розміщують впоперек панівних вітрів.

У зоні недостатнього зволоження перша весняна обробкакулисного пара –ранневесеннее боронування з єдиною метою

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація