Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Агроекологічний стан грунтового покриву ТОВ "Агро-Союз" Рівненського району та шляхи його стабілізації


Реферат Агроекологічний стан грунтового покриву ТОВ "Агро-Союз" Рівненського району та шляхи його стабілізації

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РФ

>ФГОУВПО ">БЕЛГОРОДСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ"

ФакультетАгрономический

(>Заочного й фахової освіти,агрономическое відділення спеціальність "Агроекологія")

Кафедра хліборобства й агрохімії

>КУРСОВАЯ РОБОТА ПОПОЧВОВЕДЕНИЮ

">АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТАНПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТОВ ">АГРО-СОЮЗ"РОВЕНСКОГОРАЙОНА ТА ШЛЯХИ ЙОГОСТАБИЛИЗАЦИИ"

>ВЫПОЛНИЛА:

Група 23АЭ

КерівникИбадуллаев

КамалБагаудинович

Бєлгород 2008


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ІУСЛОВИЙПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

1.1 Загальні інформацію про господарстві

1.2 Кліматичні умови

1.3 Рослинність і фауна

1.4 Рельєф

1.5Почвообразующие породи

1.6Гидрография і гідрологія

1.7 Господарська діяльність людини

2. СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКАПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОЦЕССОВ

3.АГРОНОМИЧЕСКАЯ ІМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХПОЧВ ГОСПОДАРСТВА

3.1Агропроизводственние групи грунтів й особливо їх використання

4.АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТАНПОЧВ ІМЕРОПРИЯТИЯ ПО ЙОГОСТАБИЛИЗАЦИИ

4.1Агроекологическая оцінка грунтів ріллі

4.2 Захист грунтів від ерозії

4.3 Окультурення грунтів, потребують меліорації

4.4Гумусовое стан грунтів та її поліпшення

5.БОНИТИРОВКАПОЧВ ГОСПОДАРСТВА

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЯ


Запровадження

Грунт якестественноисторическое тіло є поверхневу, родючу частина земної кори. Її товщина становить 18-20 див, хоча у різних районах суші то, можливо і від кількох міліметрів до 1,5-2 м. Для освіти грунту потрібні тисячоліття взаємодії, води, повітря, тепла, рослинних і тварин організмів і особливо мікроорганізмів зпочвообразующей гірської породою.

Найважливішим властивістю грунту є його родючість, т. е. здатність забезпечувати рослини водою, поживою і повітрям.

Розвитку цього властивості сприяють живі організми (рослини, тварини, мікроби), пов'язані з грунтом і складові із нею складні екологічні системи - біогеоценози. Родючість значною мірою залежить також від діяльності.

На грунт як у природний ресурс в процесі практичної діяльності надають пряме і непрямий вплив.

З використанням землі під спорудження будинків й управління промислових об'єктів, прокладанні доріг, водопроводів і газопроводів людина надає на грунт пряме вплив. Вирощуючи культурні рослини, людина надає на грунт непряме вплив, вилучаючи з грунту разом із врожаєм органічні та мінеральні речовини; вносячи у сухий ґрунт добрива і обробляючи її, людина сприяє відновленню грунтового родючості.

Грунт - першоджерело всіх матеріальних благ. Вона дає продуктів харчування, корм для худоби, волокно для одягу, лісоматеріали тощо. буд. Оцінюючи значення грунту як головного багатства, від якого існування людей, До. Маркс писав: "Праця є батько багатства... земля - мати".

Грунт - основа біосфери. Забезпечуючи необхідні умови для живого Землі, грунт, через рослини - прямо, через тварин - побічно підтримує існування біосфери. Тому дбайливе ставлення до ній варто розглядати, як найважливіше ланка в комплексної (інтегрованої) охорони природи. Охорона цього безцінного природного ресурсу має мета зберігати її вічно, постійно підтримувати підвищити родючість.

Фахівець сільського господарства зобов'язаний яка й засобами берегти грунт, розумно отримувати від неї все, що вона може дати, боротися проти її виснаження і руйнувань.

Для наших грунтів переважно характерно високе родючість. У. У. Докучаєв писав, що російський чорнозем дорожче кам'яного вугілля, дорожче нафти, дорожче золота. Це обзиває нас всіляко берегти грунт від зношування, пам'ятаючи, на наш те що і турботу вона відповідає відповідної збільшенням врожаю, підвищенням продуктивності. Грунт є природним ресурсом, який за правильної експлуатації не зменшується, а зберігається поліпшується.

Досвід передовиків сільського господарства показує, що з раціональне використання землі родючість грунту зростає.

Необхідно кожен землі використовувати з урахуванням властивого йому якості, поєднуючи це з природними і економічними особливостями цього регіону і конкретного господарства. Це досить важливо у умовах країни, де системи землеробства, спеціалізація господарства, а головне грунту різних регіонів істотно різняться.


1. Характеристика господарства і умовпочвообразования

1.1 Загальні інформацію про господарстві

ВАТ ">Агро-Союз" Ровенського району, лежить у селищі Ровеньки, в 300 кілометрів від міста Бєлгорода.

Пунктами здачі сільськогосподарської продукції є: зерна – містоВалуйки, цукрових буряків – ">Валуйский цукровий завод", м'яса і молока – містоВалуйки. Зв'язок господарства з районним центром і пунктами здачі сільськогосподарської продукції здійснюється за асфальтовим дорогах, які у стані.

Розораність території становила 88,7%.

Виробниче напрямЗерно-свекловично-масличное.

Структура земельних угідь господарства на 2008 рік.

Види угідь Площа %
Загальна площа господарства 2380 100
>Сельхозугодия 2340 98
в т. год. Рілля 2110 88,7
Пасовище 230 9,3
Інші землі 40 2

У господарстві є 2 польових і одну кормової сівозміну.

Середня врожайність основнихс.-х. культур протягом останніх двох років наступна: озима пшениця 39 ц/га, цукрові буряки 320 ц/га, ячмінь 29 ц/га, кукурудза зерна 42 ц/га, соняшник 25 ц/га, багаторічні трави на сіно 36 ц/га. Продуктивність пасовища 160 ц/газеленной маси. Продуктивність одного гектара ріллі у господарстві становить 27 ц. до.е./га.


1.2 Кліматичні умови

Клімат континентальний, найпосушливіший із усіх районів, в Білгородської області. Середньорічна температура повітря 7-80 З. Найменша середня температура повітря на січні 11-12про З., найбільша у липні 23-25про З. Тривалість періоду з температурою, вище 10про З близько 165 днів, а сума температур вище 10 про З становить 2900-3050 про. Абсолютний річний мінімум температури повітря становить 36-38 проЗ. Літній абсолютний максимум температури повітря сягав 40-43 про. Середнє річне температура повітря 6,6 про З.

Тривалість періоду з середньої добової температури повітря вище нуля становить 225-237 днів, і з температурою вище 5 про З – 186-197 днів.

Середньорічне кількість опадів 430-450 мм, кілька замало оптимального вегетаційного розвитку багатьох сільськогосподарських культур. Найбільше опадів випадає влітку як злив, іноді дуже високої інтенсивності, що сприяє розвитку площинною і лінійної ерозії. Рівненській район має значну сухість повітря. Середньорічна відносна вогкість повітря 65-75%. Найкоротший кількість опадів випадає взимку. Товщина снігового покрову близько 25 див. Стійкий сніжний покрив утворюється приймаючи наприкінці грудня – початку січня, сходить сніг, наприкінці лютого.Размерзание грунту настає 22-25 березня, початок замерзання грунту 12-15ноября.Осадки за порами року розподіляються так: взимку випадає 19%, навесні – 22, влітку – 36 і осінню – 23% загального їхньої кількості.

Запаси продуктивної вологи в метровому шарі грунту початку вегетації на зябу – 125-140 мм.

Переважна напрям зимових вітрів - північне і північно-західне, літніх - східне і південно-східне. Східні вітру часто приносять посуху. Для Ровенського району характерний швидкий наростання температур навесні, часті посухи у другій половині весни. Наприкінці квітня – початку травня не бракує заморозки до ->8С. Такі умови вимагають проведення весняно-польових робіт у стислі терміни.

Клімат надає безпосередній вплив формування грунтового профілю, визначаючи все які у грунті біохімічні і фізико-хімічні процеси. Наявність сухих періодів часу, промерзання грунту, помірковане зволоження сприяють часткової консервації органічного речовини, гуміфікації відтак, освіті родючихчерноземов. Для отримання високих і стабільних урожаїв всіх сільськогосподарських культур, усього комплексу заходів,слагающий зональну систему землеробства, має бути спрямований на накопичення й економне витрачання грунтової вологи, регулювання поверхового стоку - та боротьбу з ерозією грунтів.

1.3 Рослинність і фауна

Рослинність Ровенського району переважно степова.Лесов обмаль. Здебільшого вони складаються із різноманітних порід, їхнім виокремленнямразноярусний деревне полог. У першому ярусі - дуб, ясен, липа, іноді клен; у другому ярусі ростуть дикі яблуні, груші, в знижених місцях -черемуха. До складу третього ярусу входять різноманітні чагарники: ліщина, глід, шипшина,терен, калина та інші. На піщаних грунтах ростуть сосни, які штучного походження.

На звичайних чорноземах у минулому сягалиузколистно-ковильние ітипчаковие степу, в покрові яких панували ковилаузколистний, вогнище берегової,мятликузколистний,лапчатка розпростерта, піщанка українська,гулявник мінливий,коровяк фіолетовий та інші.Травостой тут низький іизрежен.Проективное покриття становить 40-70%. Видова склад асоціацій наневибитих ділянках багатий (25-35 видів). На крейдових грунтах травостій особливоизрежен і представлено основному чебрецем крейдяним, крейдянимиссопом,смолевкой крейдової, льоном кримським,дубровникомбеловойлочним.

Рослинність пристосована до місцевих умов сухого клімату. Серед рослин даних степів виділяється "перекоти-поле". Це своєрідне рослина, має вид розкиданих степом пишних кулеподібних кущів, наприкінці літа при буревіях відривається у кореневої шийки і, гнані вітром, котяться степом, як живі істоти.

Врожайність степових ценозів найбільша уразнотравно-бобово-злакових і ковилових незбитих рослинних модифікацій – 8-12 ц/га сіна і найменша уполинно-злакових збитих – 3-5 ц/га.

У наш час дома степів панує сільськогосподарський ландшафт з посівами зернових і технічних культур.Видоизмененная природна рослинність залишилася тільки схилах й у заплавах річок, використовуваних як пасовищ і сіножатей.

Крім степових ділянок, зустрічаються луки. У лугових рослинних асоціаціях зустрічаютьсяовсяници лугова і червона, вогнище безбородий,мятлик луговий,луговикдернистий, лисохвіст луговий,тимофеевка лугова, мітлиціпобегообразующие і біла,бекмания звичайна та інших. З бобових на луках переважають конюшини повзуче і луговий,лядвенец рогатий та інших.Разнотравье представлено кульбабою лікарським,тисячелистником звичайним,лапчаткой гусячої,щавелями кінським і кучерявеньким, геранню луговий, подорожником великими середнім,звездчаткойзлаковидной та інших. З осок і ситників найчастіше зустрічаються осоки ріжучий,дернистая іситники і жаб'ячий нитковидний. Усуходольних луках ростуть багаття степовій, деревій, конюшину білий і червоний,мятник луговий,овсяница лугова і червона, шавлія. На заплавних луках ростуть: гравілат річковий, ситник, луговий хвощ, пирій,тимофеевка, конюшину луговий і повзуче, мишачий горошок.

Тваринний світ істотно впливає освіту грунтів та накопичення грошових гумусу. З безхребетних мешканці грунту слід підкреслити особливо дощових хробаків, яких міститься на 1 ганеунавоженной грунту до 1,25 млн. штук масою близько 112 кг. Роль дощових хробаків освіти структури, поліпшенні фізичних і хімічних властивостей грунтів незамінна.

Особливістю тваринного світу Ровенського району є існування багатьох видів звірів, однаково добре пристосованих до життя, як і умовах лісу, і відкритих ландшафтів. Зазвичай, ліс служить тваринам укриттям, а степ - місцем для полювання. З загону копитних ссавців у лісах зустрічаються лосі, козулі і дикі кабани. Загін хижих ссавців представлений вовками, лисицями,барсуками,куницами,хорями,видрами і пестощами.

Найбільш численний загін ссавців - гризуни. У тому числі переважаютьроющие степові тварини, що у норах: це хом'яки, ховрахи,слепиши. Повсюдно зустрічаються площі чорноземів типових, звичайних сильнопереритих, у яких не простежуються кордону ґрунтових горизонтів. З сімейства зайців живе заєць-русак. УРовенском районі білки трапляються дуже рідко. Єжи - найбільші тварини з ряду комахоїдних зустрічаються повсюдно. Широко поширені вРовенском районі жаби, жаби, вужі і гадюки.

Птахи - найбільш численний клас хребетних. Він представлений переважно дрібними і середніми за величиною півчими птахами: солов'ї, малинівки, зозулі, іволги, синиці. З іншого боку, водиться водоплавна дичину: качки, гуси, кулики, бекаси. Дуже не часто трапляються дрохва, лелека, лебідь, журавель. У лісах зустрічаються хижі птиці із сімействасоколиних і загону совиних. Найтиповіші мешканці відкритих просторів - перепели і сірі куріпки. З загону горобиних повсюдно поширені: горобці, жайворонки, вівсянки і дуже гарні птахи з яскравимзолотисто-зеленим оперенням -щурки.

На території Ровенського району Білгородської області створено заказник загальною площею 10 тис. га, розташований міжселамиНагольное,Клименково,Всесвятка,Лозовое, Іванівка.

1.4 Рельєф

Рельєф (сукупність всіх форм нерівностей земної поверхні) – важливий чинникпочвообразования, які впливають на перерозподіл сонячної радіації, тепла і опадів.

Під упливом тектонічних процесів, що відбувалися протязі геологічної історії, Російська платформа піддавалася розколам, зламам іпрогибам. Територія Ровенського району розташована саме на одному з цихпрогибов в відрогах Російської платформи, званомуКурско-ВоронежскойАнтеклизой. Цей прогин відбувається на напряміБогучар —Павловск — Старий Оскол — Курськ.

Сучасний рельєф місцевості пов'язані з геологічною будовою,характеризующимся наявністю у надрах кристалічних порід, покритих товщею осадових відкладень, різних за своєї потужності походження.

Поверхня території Ровенського району піднята над рівнем моря на 70-220 метрів. З огляду на загальноїравнинности виділяються окремі піднесені низькі місця. Найвище місце даного району — селоЕремовка, а найнижче — НижняСеребрянка. Різниця висот становить 120 м. Ровеньки перебувають у висоті 100 м вище над рівнем моря. Значна піднесеність, рихлість поверхневих відкладень сприяють широкому розвитку яксклоновой, і глибинної ерозії грунту. Усе це обумовлює формування річкових долин, балок і ярів.

>Густотаовражно-балочной мережі коливається не більше 0,8-1,5км/км. Балки мають м'які,коритообразние обриси і плоскі днища, зазвичай, шириною від 50 до 200 м. Довжина балок коливається від декількох сотень метрів за кілька кілометрів, глибина їх врізу їх може становити 40-50 метрів і більш.Склони балок переважно круті, посередньо- ісильносмитие, поганозадернованние.Динамичними формами рельєфу району є яри. Найбільші яри – яр Срібний, Старцев,Воронячий, Вишневий,Парнянский,Аниськин.Днища ярів здебільшого сухі і розмиті. Основним елементом рельєфу є схили.

На території району походить ріка Айдар — лівий приплив Сіверського Дінця. Загальна довжина її 264 кілометра, не більше Ровенського району — 45 кілометрів. Але тут вона не має два припливу — річкиЛозная іНагольная. Також на території району проходить невеличка рікаСеребрянка.Пойма річки сильнозакустарена і заболочена. Є дуже багато штучних водойм – ставків і водоймищ, що використовуються зрошення і розведення риби. Упонижениях річкових заплав або ж місцях виходів ключів по днищовражно-балочной мережі зустрічаються болота.

У цілому нині рівнинний характер рельєфу, глибокий рівень залягання грунтових вод створюють передумови для інтенсивного сільськогосподарського використання грунтів із застосуванням повного набору машин і європейських механізмів, необхідні обробки грунтів, догляду посівів і прибирання врожаю. У той самий час стала вельми поширеноюовражно-балочной мережі, наявність великих площсклонових земель призводить до майже повсюдному розвитку процесів площинною і лінійної водної ерозії грунтів і диктує необхідність здійснення еродованих і потенційно небезпечних землях заходи щодо її запобіганню.

1.5Почвообразующие породи

>Почвообразующей (материнської) породою називається всяка гірська порода, на мінеральної основі якою постає розвивається грунт.Почвообразующие породи є матеріальної основою грунтів та передають їй свійгранулометрический, мінералогічний і хімічний склади, які надалі поступово змінюються в різного рівня під впливомпочвообразовательного процесу.

Основний склад грунтів — чорноземи, по механічному складу —суглинки. Невеличку частина території займають на схилах балок крейдяні оголення, а заплаві річки Айдар —супеси. Формування геологічної будови поверхні даної місцевості був із геологічним минулим Російської платформи, що є велику брилу земної кори. Підстава її складено кристалічними породамимагматического і метаморфічного походження.

Крім кристалічних порід біля даного району розташована величезна товща осадових порід різного віку: палеозойської, мезозойської ікайнозойской ер.

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація