Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Агрономічні основи проектування сівозмін


Реферат Агрономічні основи проектування сівозмін

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Російської Федерації

Міністерство сільського господарства

Департамент науково-технологічної політики і безперервної освіти

>ФГОУВПО «Білгородська державна сільськогосподарська академія»

Кафедра хліборобства й агрохімії


>КУРСОВАЯ РОБОТА

із землеробства на задану тему:

>АГРОНОМИЧЕСКИЕОСНОВЫ

>ПРОЕКТИРОВАНИЯСЕВООБОРОТОВ

Завдання № 11


Бєлгород 2009


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

1.1 Загальні відомості

1.2Почвенно-климатические умови

1.3 Характеристика засміченості полів

1.4 Фактична структура посівних площ, сівозміни і прогнозувати врожайність сільськогосподарських культур

2.ПРОЕКТИРОВАНИЕСЕВООБОРОТОВ

2.1 Проектування структури посівних площ, і сівозмін господарства

2.2 Оцінка існуючого і проектованого сівозміни за продуктивністю

2.3Агрономическое обгрунтування сівозміни

2.4 Підвищення родючості грунтів в сівозміні

2.5 План освоєння сівозміни і ротаційна таблиця

3. СИСТЕМАОБРАБОТКИ ҐРУНТУ

3.1Проектируемая система обробітку грунту в сівозміні

3.2Агрономическое обгрунтування системи обробітку грунту

ВИСНОВКИ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Нині Російській Федерації площа сільгоспугідь становить 9% загальної світового калібру. У той самий час ми лише 2,5% населення загальної його чисельності Землі. Тож у нашій країні всі можливості, щоб добре годувати себе, а й продавати продуктів харчування інших країнах. Однак у останні роки частка імпорту продовольства з-за кордону невпинно зростає. основною причиною такого становище у нашій країні у тому, за рахунок малограмотних соціально-економічних реформ сільському господарстві було відкинуто тому за кілька десятиріч. Це спричинило значного зменшення посівних площ основних польових культур і валових зборів.

Хоча коли казати про сільське господарство нас останнім часом відзначається помітне зростання. Щоб закріпити й тимчасово підвищити досягнуті результати, потрібно цілеспрямована робота переважають у всіх господарствах різної форми власності.

На сьогоднішньому етапі реформування питання розробки та вдосконалення систем землеробства набувають особливого значення. У разі формування великих інтегрованих агропромислових утворень є і є змогу запровадження нових систем землеробства, дозволяють значно збільшити ефективність АПК.

За умов їх розробці на регіональному рівнях головну увагу має приділятися основних елементів.

Насамперед, це сівозміни. Задля підтримки родючості грунтів та сприятливого фітосанітарного стану в сівозміни, у кожний сівозміну включаються землі, рівні зі свого родючості і з умовами технологічного їх використання. Якщо це об'єктивна вимога порушується, то сівозміни щорічно порушуються. Тому, вводячи чи кориґуванні сівозмін необхідна якісна оцінка земель. З урахуванням цієї оцінки вводиться стільки сівозмін, скільки потрібно ефективне використання ріллі, але за обов'язковій умові - в сівозміну включаються землі рівного чи близького родючості.

Основними завданнями обробітку грунту є створення оптимальних умов життя сільськогосподарських рослин, підвищення грунтового родючості та захисту грунту від водяної та вітрової ерозії.

 


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

 

1.1 Загальні відомості

 

ВАТ «Світлий шлях» лежить у в північно-західній частині Червоногвардійського району Білгородської області. Спеціалізація господарства – насадження молодника ВРХ і свиней.

До районного центру – Червоногвардійського від центральної садиби господарства - 13 км, вони пов'язані між собою асфальтованої дорогий.

 

1.2Почвенно-климатические умови

 

>Землепользование господарства перебуває у північній частині степовій зони, за українсько-словацьким кордоном злесостепью разом й характеризується такими показниками (табл. 1,2).

У таблиці 1 наводяться дані про склад земельних угідь загалом господарству.

Таблиця 1 – Склад земельних угідь

>Угодья По господарству
Рілля 2430
Сінокоси 425
>Пастбища 345
Багаторічні насадження 150
Разом 3350

Рілля займає найбільшу частина ріллі – 72,5% від усіх земельних угідь. Найбільш менша частина відведена під багаторічні насадження.


Таблиця 2 – Характеристика ріллі господарства

Ґрунтова різницю Площа, га >Гранулометрический склад Потужність, див Зміст гумусу, % рН сольовий витяжки >мг/100 р грунту
>гумусного горизонту орного шару

До2Про

Р2Про5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
>Чт 1123 >тяжелосугл. 75 32 5,4 6,4 12,5 8,7
>Чв 821 >тяжелосугл. 70 32 4,6 5,8 9,5 9,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Л2

486 >тяжелосугл. 40 32 3,8 5,1 9,6 8,0

Найпоширенішими ґрунтами господарства є чорноземи типові івищелоченние. Зустрічаються також грунтові різниці сірих лісових грунтів. Усі грунту господарства мають однаковугранулометрический склад –тяжелосуглинистий.

Рельєф полів сівозміни і прояв ерозії грунту

Територія господарства розташована наСреднерусской височини, де переважають схили різної крутизни і експозиції. Також дуже розвинена водна ерозія.

Розподіл території господарства щодо крутизну схилів наводиться в таблиці 3.

 

Таблиця 3 – Розподіл сільськогосподарських угідь по крутизні схилів

>Крутизна схилів в градусах Рілля Сінокоси і пасовища Багаторічні насадження

Усього

угіддя

>Га % га % га % га %
До 1 1110 45,7 370 48,1 - - 1480 44,2
1-3 1250 51,4 400 51,9 - - 1650 49,3
3-5 80 2,9 - - 50 33,3 130 3,9
Більше 5 - - - - 100 66,7 100 2,6

Ґрунти господарства розташовані на півметровій схилах до 50, що дозволяє вирощувати більшість сільськогосподарських культур. Насклонових рекомендується вводити грунтозахисні сівозміни і проводити протиерозійні заходи.

Клімат господарства помірно-континентальний. Річна температура повітря дорівнює +6,30З. Найбільш холодним місяцем є січень, а найтеплішим – липень.

Середня багаторічна сума опадів за вегетаційний період (у квітні до вересня) – 293 мм. Найбільше опадів (174 мм) випадає у період (з 30 червня до серпня), співпадаючий з максимальним зростанням сільськогосподарських культур, що сприятливо позначається на розвитку.

Таблиця 4 – Характеристика кліматичних умов господарства щодо даним Білгородської метеостанції

№п/п Показники Дані
1.

Середня багаторічна сума опадів, мм

протягом року

за вегетаційний період

497

258

2.

Середня багаторічна температура повітря, 0З

протягом року

за вегетаційний період

+6,3

+20,1

3.

Тривалість вегетаційного періоду (перехід середньодобовій температури через 50З), днів

194 дня
4.

>Теплообеспеченность основного періоду вегетації (сума температур вище +100З)

2570
5.

Запаси продуктивної вологи у грунті, мм:

до початку вегетації

в шарі 0-20 див

в шарі 0-100 див

напередодні посіву озимих культур

в шарі 0-20 див

в шарі 0-100 див

46

238

38

198

 

Територія землекористування господарства входить до складу другого агрокліматичного району Херсонської області, клімат якого помірно-континентальний. Літо тепле, сонячне, тривале, зі значною кількістю опадів. Зима холодна з частими відлигами, що призводять до застою талих вод й освіті крижаної кірки, що несприятливо б'є поперезимовке озимих

1.3 Характеристика засміченості полів

 

>Сорняки – дикорослі рослини, котрі живуть на сільськогосподарських угідь і які знижуватимуть величину і якість врожаю.

>Флористический склад бур'янистих рослин на сільськогосподарських угідь Росії має понад 1100 видів. Проте значення кожного з цих видів за шкідливістю варіює по природним зонам і зажадав від рівня інтенсифікації землеробства.

Таблиця 5 – Характер і рівень засміченості полів сівозміни бур'янами

№п/п Тип засміченості Ступінь засміченості, балів
1 >Малолетний 2
2 >Малолетне-корнеотприсковий 3
3 >Малолетне-корнеотприсковий 3
4 >Малолетний 2
5 >Малолетний 2
6 >Малолетне-корнеотприсковий 3
7 >Малолетний 2
8 >Малолетний 2
9 >Малолетний 2

Як очевидно з таблиці 5 тип і рівень засміченості сильно різниться полями: зустрічаються малолітній,малолетне-корнеотприсковий тип засміченості з середньої та сильною ступенем засмічення.

Зокрема, з полів господарства зустрічаються малолітні сміттєві рослини:овсяници лугова і червона, вогнище безбородий,мятлик луговий, кульбаба лікарський. А з багаторічних переважаютьлапчатка гусяча і подорожник великий

 

1.4 Фактична структура посівних площ, сівозміни і прогнозувати врожайність сільськогосподарських культур

 

До 2008 року у господарстві склалася наступна структура посівних площ (табл. 6).

Таблиця 6 – Фактична структура посівних площ

Сільськогосподарські культури По господарству
га %
Рілля, всього 2430 100
Зернові 1350 55,5
зокрема. озима пшениця 270 11,1
озима жито 270 11,1
овес 270 11,1
ячмінь 270 11,1
кукурудза зерна 270 11,1
Технічні, всього 540 22,2
зокрема. цукрові буряки 270 11,1
соняшник 270 11,1
>Кормовие (кукурудза на силос) 270 11,1
Чистий пар 270 11,2

З таблиці 6 видно, що на даний час зернові займають понад половину посівів, близько 20% займають технічні культури та по 11% загальної площі займають кормові культури та чистий пар.

З раніше проведеного землеустрою у господарстві запроваджено один польовий сівозміну.

У таблиці 7 приведено схема сівозміни, введеного у господарстві.


Таблиця 7 – Існуючі сівозміни у господарстві

№п/п Тип й посвідку сівозміни Площа, га Чергування культур
1. Полєвойзернопаропропашной 2430 1. Чистий пар
2.Озимая пшениця
3. Цукрові буряки
4. Ячмінь
5.Горох
6.Озимая жито
7. Кукурудза на силос
8. Кукурудза зерна
9.Овес

Основним недоліком польового сівозміни є посів вівса після кукурудзи зерна. З іншого боку, хоч після кукурудзи на силос може бути повторний посів кукурудзи зерна, але де вони ставляться лише до біологічної групі, отже, уражаються одними шкідниками і хворобами.

Врожайність сільськогосподарських культур у середньому господарству характеризується такими показниками (табл. 8).

Таблиця 8 – Врожайність сільськогосподарських культур (ц/га)

Сільськогосподарські культури Середня врожайність
Зерно, всього 28,3
зокрема. озима пшениця 32
озима жито 28
ячмінь 25
горох 15
Цукрові буряки 270
Соняшник 16
Кукурудза на силос 190
>Вико-овес на сіно 19

Врожайність зернових перебуває в низький рівень, у середньому господарству – 28,3 ц/га. Врожайність цукрових буряків досить висока, як і прогнозувати врожайність кукурудзи на силос.

Для отримання стабільної та вищої врожайності необхідно розумне внесення добрив, використання хімічних препаратів, і навіть оптимізація обробітку грунту.

Таблиця 9 – Річна потреба у рослинницької продукції з бригаді роком освоєння сівозмін (в центнери)

Вигляд продукції Усього
Зерно, всього 35640
зокрема. озима пшениця 17280
озима жито 7560
ячмінь 6750
горох 4050
Цукрові буряки 72900
Соняшник 4320
>Силос 51300
>Сено 5130

 

Найбільша цього року було у цукровій буряках, також висока потреба у кормах, що пов'язані з збільшенням поголів'я молодняку великої рогатої худоби останніми роками. Потреба зернові також зазнала певні зміни бік зниження, що пов'язані з різким підняттям ціни мінеральних добрив, тоді як ціна продукцію змінилася негаразд сильно. Та всього знадобилося соняшнику.

 


2.ПРОЕКТИРОВАНИЕСЕВООБОРОТОВ

 

2.1 Проектування структури посівних площ, і господарства

>Севооборотом називають науково обгрунтоване чергування сільськогосподарських культур і чистого пара за часом й полями.

>Севообороти господарства, пов'язані структурою посівної площі й завданнями із виробництва рослинницької продукції, утворюють систему сівозмін. Так забезпечується раціональніше використання земельних угідь і найправильніше розміщеннявисеваемих культур.

Системи сівозмін залежить від спеціалізації і грунтово-кліматичних умов ведення господарства.

Таблиця 10 –Проектируемая структура посівних площ бригади

Сільськогосподарські культури Річна потреба продукції, ц Середня врожайність, ц/га Площа
га %
Рілля 2430 100
Зернові і зернобобові 1350 55,6
зокрема. озима пшениця 17280 32 540 22,3
озима жито 7560 28 270 11,1
ячмінь 6750 25 270 11,1
горох 4050 15 270 11,1
Технічні 540 22,2
зокрема. цукрові буряки 72900 270 270 11,1
соняшник 4320 16 270 11,1
>Кормовие 540 22,2
зокрема.вико-овес на сіно 5130 19 270 11,1
кукурудза на силос 51300 190 270 11,1

У господарстві планується запровадити один сівозміну: польовий з наступним чергуванням культур (табл. 11).


Таблиця 11 –Проектируемие сівозміни в бригаді

№№п/п Тип й посвідку сівозміни Площа, га Середня величина поля, га Чергування культур
1. Полєвойзернопропашной 2430 270 1.Однолетние трави
2.Озимая пшениця
3. Цукрові буряки
4. Ячмінь
5. Кукурудза на силос
6.Озимая жито
7.Горох
8.Озимая пшениця
9. Соняшник

У основу розробки схем проектованих сівозмін покладено головних принципів їх побудови: оброблювані культури відповідаютьпочвенно-климатическим умовам даної місцевості та перспективної структурі посівних площ, виробляється зміна культур із різних господарським - біологічних груп, різняться по біології і технології обробітку, і навіть дотримується час повернення одному й тому ж культури на попереднє місце обробітку.

2.2 Оцінка існуючого і проектованого сівозміни за продуктивністю

 

Основний показник оцінки сівозмін є вихід продукції з одиниці площі ріллі, виражений в порівняних величинах – в зернових, кормових,кормопротеинових, енергетичних одиницях чи рублях.

У таблиці 12 виробляється оцінка існуючого сівозміни після виходу кормових одиниць і зерна із першого га ріллі.


Таблиця 12 – Оцінка існуючого сівозміни за продуктивністю

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація