Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Механізація технологічного процесу водопостачання і напування на откормочной свинофермі


Реферат Механізація технологічного процесу водопостачання і напування на откормочной свинофермі

вище викладеного нами пропонується наступна схемапоточно-технологической лінії водопостачання іпоения (рис. 1).


>Рис. 1.Конструктивно-технологическая схемаПТЛ водопостачання іавтопоения: 1 – насосну станцію; 2 – відцентровий насос; 3 – водонапірна вежа; 4 – водогінна мережа; 5 –водопотребитель (поїлки).

2.3 Визначення продуктивностіПТЛ, добір машин до виконання технологічних операцій та визначення їхньої кількості

Розрахунок потреби у воді

При визначенні потреби у воді треба зазначити середньодобовий витрата води усіма споживачами, що визначається за такою формулою:

, м3

деqі – добова норма витрати води одним споживачем, м3. Приймаємо однією свиню на відгодівліqі=15 дм3, а норму витрати води одного працюючогоqі=20 дм3 за зміну [6].

nі – число споживачів, мають однакову норму витрати.

Максимальний добовий витрата води визначаємо за такою формулою:

, м3

де a>сут – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання (приймаємо a>сут=1,3).

>Часовие коливання витрати води враховуються коефіцієнтом годинниковий нерівномірності aгод=2,5.

Максимальний годинниковий витрата:

, м3

Максимальний секундний витрата:

, м3

Результати підрахунків зведені в таблицю 5.

Таблиця 5 Дані розрахунку водоспоживанняСТФ

Споживач Кількість споживачів

Добова норма витрати води, м3

Добовий витрата води, м3

>Q>сут.maх, м3

>Q>ч.max, м3

>Q>c.max, м3

Свині 3380 0,015 50,7 65,91 6,8656 0,0019
Оператор 10 0,02 0,2 0,26 0,027 0,00001
Усього - 0,35 50,9 66,17 6,8926 0,00191

Розрахунок водогінної мережі

Розрахунок водогінної мережі починають знаиотдаленного від насоса іводорегулирующего споруди ділянок та вузлів. По необхідної секундною подачі води визначаємо діаметр труб:

, м


де v – швидкість води у мережі (для зовнішньої мережі з діаметром труб до 300 мм приймаємоv=1…1,75 м/с [4])

м.

Приймаємо діаметр трубопроводуd>тр=0,05 м.

>Гидравлическое тиск

Для виборуводонапорного устаткування, і навітьводонапорного споруди велике значення має тут гідравлічна характеристика мережі, разом із якою функціонують наведені елементи системи подачі води.

Повне тиск М, м, у системі подачі води складається з геометричній висоти підйому води та сумарних втрат напору подолання опору увсасивающем інагнетательном трубопроводах:

, м

де Мр – відстань за вертикаллю від місця паркана до верхнього рівня води у вежі, м;

h – сумарні втрати напору, м.

Натомість геометричний натиск дорівнює:

, м

де М>вс – висота всмоктування, м (М>вс=5 м);

М>наг – висота нагнітання, м (М>наг=15кПа)


м.

Втрати напору h, м, визначимо за такою формулою:

, м

де hт – втрати напору подолання тертя в трубопроводі

, м

де l - коефіцієнт гідравлічного опору.

Для чавунних і сталевих трубl=0,02 [5];

g – прискорення вільного падіння, м/с2;

L – довжина ділянки, м

 м

>Увеличиваем hт на 8%:

 м

 м

Вибір водопідйомного устаткування

Необхідну продуктивність водопідйомного устаткування визначаємо з максимального витрати води на добу за такою формулою:


, м3/годину

де Тзв – тривалість роботи насоса протягом діб.Рекомендованное значення Тзв>1416 годин [4];

 м3/годину.

Розрахункова потужність, споживана приводом водяного насоса визначається за такою формулою

, кВт

де hзв – ккд насоса (hзв=0,25);

hт – ккд трансмісії (hт=0,85)

кВт

З розрахунку приймаємо вихоровий насос1,5К-6, подачаQп=2,7…6 м3/годину, повний натискН=0,26МПа, частота обертання двигунаn=2900 хв-1, потужність двигуна N>дв=1,5 кВт,кпд=30%.

Розрахунокводонапорного споруди

Загальна ємність резервуара водонапірною вежі визначається за словами:

, м3


де V>p – робочий обсяг, м3

м3

Vіз – обсяг води, необхідний накопичення аварійних і пожежних запасів, м3

, м3

де Vав – аварійний обсяг, м3,

V>пож – пожежний запас, м3 (V>пож=6 м3)

 м3

Vп – пасивний обсяг, м3 (Vп=2 м3)

 м3

Відповідно до розрахунку приймаємосборно-блочную вежу маркиБР-25У. Повна ємність вежі 39 м3, ємність резервуара – 25 м3, ємність води в колоні – 14 м3, висота до бака – 12 м, діаметр бака – 3 м, діаметр колони 1,2 м, маса вежі – 4810 кг.

Лініяавтопоения

Припоении свиней передбачаютьсясосковие поїлкиПСС-1, які в верстатах – 48 щодо одногосвинарнике-откормочнике на 1200 голів. Оскільки числосвинарников-откормочников на фермі 5, кількість поїлок – 240 штук. Тиск на вході у поїлку трохи більше5104 >Па. Рівень води в поїлці підтримується автоматично.


3. Технічне обслуговування обладнання проектованоїПТЛ

Під технічним обслуговуванням устаткування (ТЕ) слід розуміти сукупність заходів, які забезпечують необхідну надійність і необхідну працездатність машин і обладнання період їх використання.

Як системи ТЕ вибираємо планово – попереджувальний систему, оскільки він забезпечує працездатність машин і обладнання перебігу період їх експлуатації.

Як виду ТЕ приймаємо вид ТЕ, виконуваному силами господарства. Обслуговуючий персонал у своїй оператори, слюсарі, майстра наладчики. Роботи виконуються на посадах ТЕ.

3.1 Організація ТЕ

Основне завдання технічного обслуговування машин і устаткування тваринницьких ферм і комплексів – забезпечення високоефективного використання коштів електрифікації і механізації з допомогою якісного та необхідність своєчасного проведення технічнихобслуживаний, раціонального використання запасними частинами, матеріалів, обмінного фонду вузлів і агрегатів. Контроль стану устаткування й виконання всіх операцій технічного обслуговування здійснюється службою технічного обслуговування.

Технічне обслуговування машини та устаткування тваринницьких комплексів і ферм організується з урахуванням особливостей господарств, які можна розділити втричі групи:

1) господарства, забезпечені необхідної матеріально-технічної базою, і навіть добре налагодженої інженерно-технічної службою і виконують всі з технічного обслуговування машин тваринництві самотужки й засобами;

2) господарства, виконують операції щоденного технічного обслуговування усього обладнання і періодичного обслуговування лише простого устаткування самотужки й засобами, а періодичного обслуговування лише простого устаткування самотужки й засобами, а періодичного обслуговування складного устаткування (холодильних установок,молокопроводов та інших.) силами підрозділів районного виробничого об'єднання;

3) господарства з слабкої матеріально-технічної базою, низькою забезпеченістю фахівцями та механізаторськими кадрами, виконують роботи з технічного обслуговування і ремонту всіх машин і устаткування комплексах і фермах силами спеціалізованих організацій чи керівники відповідних міжгосподарських об'єднань з урахуванням фахівців самих господарств.

Передовий досвід показує, що його обсяг робіт з щоденної технічного обслуговування машин і устаткування може виконувати працюючий ними персонал: оператори,скотники та інших.

Оператори ферм і комплексів повинні нести повну відповідальність за правильну експлуатацію, комплексність, технічний стан та збереження закріплених по них машин та правових механізмів.

Основні праці по періодичному технічного обслуговування на фермах і комплексах виконують спеціалізовані ланки на чолі змастером-наладчиком. До складу ланки, зазвичай, входять слюсарі, електрик і зварювальник.

Ремонт нескладного устаткування займається бригада монтажем і деталі ремонтують у центральній майстерні чи пункті технічного обслуговування, а складні вузли і агрегати направляють у спеціалізовані майстерні.


3.2 Планування обліку робіт з ТЕ

Основним документом щодо робіт з технічного обслуговування є план-графік, що затверджується головного інженера господарства. У ньому вказуються терміни проведення періодичних технічнихобслуживаний, і навіть обличчя, відповідальне за роботи.

Терміни обслуговування залежно від конкретних умов може мати відхилення ±10% від встановлених.

Роботи, проведені відповідно доплану-графику, заносять у журнал обліку робіт з технічного обслуговування.

Графік технічного обслуговування складається попри всі машини, занесених в табель обліку.

За виконання періодичних технічнихобслуживаний виїзними бригадамилинейно-монтажного ділянки складаються акти на проведені роботи, які підписуються представниками господарства й українські підприємства, провели періодичне технічне обслуговування. Відносини між господарством і ремонтним підприємством у разі регулюється виходячи з укладеного договору проведенні робіт з технічного обслуговування.

У договорі відбиті зобов'язання сторін під час проведення робіт з технічного обслуговування, порядок здачі і прийому виконаних робіт вартість будівництва і порядку розрахунку до праці, відповідальність сторін при невиконанні прийнятих зобов'язань та термін дії цього договору [4].

Щоденна обслуговування залежить від очищенні насосного устаткування, перевірці його кріплень, наявності мастила, своєчасному усуненні витоку води, перевірки навпомацки температури нагріву корпусу електродвигуна, підшипників, перевірці показань манометра, контролі проботкачиваемой води на його присутність серед ній абразивних домішок, піску і глини, контролі дії станції управління. Перевіряють справність діїклапанного іпоплавкового механізмівавтопоилок, дії електропідігріву поїлок взимку. Контролюють станутеплений зовнішнього й внутрішнього водопроводів у місцях їх можливого замерзання.

При періодичному обслуговуванні виконують операціїЕТО та, крім того, перевіряють й за необхідності оновлюють набиваннясальникових ущільнень, контролюють стан підшипників і співвісність валів, заміняють чи доливають олії у олійних ваннах, вимірюють опір, перевіряють водопровідну арматуру й густа сіть на відплив води.

Контролюють продуктивність насоса, використовуючи водоміри чи шляхом виміру ступеня заповненняводонапорного бака за певний проміжок часу. Перевіряють справність дії датчиків водонапірною вежі.

При сезонному обслуговуванні оглядають технічний стан всієї системи водопостачання.Износившиеся деталі заміняють новими.Промивают резервуар вежі та труби зовнішнього водогону щонайменше двох на рік: навесні, по закінченні танення снігу, і осінню, перед настанням приморозків. Внутрішній водогін промивають до початку стійлового періоду, перевіряють оглядові криниці, засувки, вентилі.

>Восстанавливают захисну фарбування поверхневою мережі.Дезинфицируют резервуари і водогін 4 %->ним розчином хлорному вапну.Утепляют введення трубопроводів.Контрольно-измерительние прилади перевіряє спецслужба. Оформляють журнал обліку проведених заходів.Насосную станцію укомплектовують резервнимнасосним агрегатом.

3.3 Визначення трудомісткості ТЕ й визначення кількості обслуговуючого персоналу

Розрахунок загальної трудомісткості по ТЕ ведемо за методикою [4].

Загальна трудомісткістьежесменной технічного обслуговування визначається

,чел.-ч

де - трудомісткістьЕТО кожноїi-тойодномарочной машини, = 0,13чел·ч; = 0,7чел·ч; = 0,04чел·ч

 - числоодномарочних машин;

 - кількість марок машин.

>чел·ч

ОпераціїЕТО виконує слюсар; кількість слюсарів визначає за такою формулою

де - коефіцієнт, враховує підміни слюсарів тимчасово відпусток, хвороб, вихідних святкових днів (при6-тидневке = 1,21, при5-тидневке = 1,46), приймаємо = 1,46;

 - коефіцієнт, враховує виконання робіт з усунення відмов, = 1,25;

 - тривалість зміни у годиннику, = 7 год;

 - коефіцієнт використання робочого дня зміни, = 0,9.

чол.


Приймаємо 2 слюсарів.

Загальна річна трудомісткість періодичних технічнихобслуживаний

,чел.-ч.

де - відповідно, трудомісткістьТО-1 іТО-2;

= 1,1чел·ч; = 7чел·ч; = 0,12чел·ч

= 5,67чел·ч; = 16чел·ч;

 - числоТО-2 в планованому року.

>чел·ч.

>ТО-1 іТО-2 виконуютьмастера-наладчики. Їхню кількість:

де - кількість робітників днів,

де - число вихідних днів, = 94 днів;

 - число святкових днів, = 8 днів;

 - число відпускних днів, = 15 днів;

 - коефіцієнт виходу роботу, = 0,97.

днів;

;

 чол.

Приймаємо = 1 людина.

Приймаємо 1мастера-наладчика і 2 слюсарів щодо ТЕ лініїавтопоения.


4.ОРГАНИЗАЦИЯ РОБІТ І ОХОРОНА ПРАЦІ

Стан охорони праці свинарнику великою мірою залежить від виконання працівниками правив і норм техніки безпеки, і навіть пожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці [10].

В усіх життєвих тваринницьких приміщеннях мали бути зацікавленими обладнані установки порання гною, каналізація зжижесборниками, і навітьприточно-витяжная система вентиляції відповідно до нормами технологічного і санітарного проектування. Висвітлення максимально має бути використана природне, у разі нестачі – електроосвітлення.

Вікна і світильники треба чистити не рідше двох кожного місяця. Внутрішні і зовнішні електроніки укладають в герметичні скляні прозорі плафони, які за необхідності захищають сіткою з дроту.

Тваринницькі ферми мають забезпечуватися достатню кількість питних іхозяйственно-производственних потреб.

Тваринницькі ферми необхідно обладнати санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до типовими проектами і санітарними нормами.

Двері і ворота повинні легко відмовлятися і розкриватися протягом усього ширину назовні. Висота порогів біля дверей має перевищувати 10 мм.

Проходи, ворота, двері, стовпи, годівниці нічого не винні мати гострих кутів, стирчить цвяхів, гачків, дощок, які можуть викликати забиті місця і поранення.

Роботі тваринницьких ферм забезпечуються необхідним справним інвентарем для догляду тварин та змісту приміщення чистими. У тваринницькому приміщенні треба своєчасно виробляти збирання гною, чистку стічних канавок, каналізації, в справному стані тримати вентиляцію.

5. ЕКОНОМІЧНЕОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТУ

5.1 Розрахунок технологічної карти комплексної механізації лінії

У графі 1 карти перераховують у технологічному послідовності все виробничі операції, необхідних отримання продукції.Водоснабжение і напування.

Графом 2 – дають найменування і марки машин, з яких виконуються операції.ПоилкаПСС-1, насос1,5К-6 іводогапорная вежаБР-25.

У графі 3 вказують тип приводу – електричний.

У графі 4 вказують номінальну потужність приводу установки – 1,5 кВт.

>Графа 5 – обсяг робіт у добу – заповнюють кожної операції з урахуванням добових норм годівлі, витрати підстилки, виходу гною, кількості продукції, часу виконання операції відповідно до прийнятим на фермі розпорядком дня. 50900 л.

У графі 6 проставляють число днів на рік, протягом яких виконується операція. 256 днів.

У графі 7 визначають обсяг робітперемножением значень, які у графах 5 і шість.50900256=13030400 л.

У графі 8 наводять продуктивність машин протягом години змінного часу, яку беруть з технічних характеристик. Якщо відома продуктивність машини протягом години роботи, що його треба помножити на коефіцієнт використання робочого дня, який приймають рівним 0,75…0,85. Годинна продуктивність 6000л/ч.

У графі 9 проставляють потрібне число машин, з виробничих умов, добового обсягу робіт, годинниковий продуктивності машини та числа годин, протягом яких машина може працювати у умовах. 240 / 1 / 1.

У графі 10 підраховують число годин роботи машини на добу шляхом розподілу добового обсягу робіт на сумарну продуктивність машини. 15 год

>Графа 11 показує число годин роботи машини на рік (>перемножают цифри граф 10 і шість).25615=3840 год.

У графі 12 наводять число обслуговуючого персоналу однією машину (беруть з технічного характеристики наукових і виробничих умов). Відсутня

У графі 13 наводять число обслуговуючого персоналу всім машин (>пермножают цифри граф 9 та дванадцяти).

У графі 14 наводять річні витрати (>перемножают графи 13 і 9-те).

У графі 15 проставляються річний витрати. 2570,76кВт.-ч.

У графі 16 вказують річні витрати ПММ.

У графі 17 проставляютьпрейскурантние ціни машин. Відповідно 157500 / 1200 / 80000 грн.

У графі 18 вказуютьторгово-транспортние і складські витрати на розмірі 12,5 % відпрейскурантной ціни машин.0,125238700 = 29837,5 грн.

У графі 19 вказують видатки монтаж в 10 % відпрейскурантной ціни машин.0,1238700 = 23870 грн.

У графі 20 вказують балансову вартість машин. 292407,5 грн.

У графі 21 вказують видатки оплату праці робочих (множать графи 14 на годинну ставку).

У графі 22 вказуються відрахування на амортизацію, вони є 14,2 % вартості машини.292407,514,2/100=41521,9 грн.

У графі 23 вказується відрахування на ТЕ і поточний ремонт, 18 % вартості машини.292407,518/100=5263,35 грн.

У графі 24 проставляється вартість витраченого ПММ. -

У графі 25 вказуються видатки електроенергію. 1285,38 грн

У графі 26 вказуються інші прямі витрати (10% від суми граф 21, 22, 23, 24, 25). (>41521,9+5263,35+1285,38)0,1= 4807 грн

У графі 27 вказують річні експлуатаційні витрати (>слаживают 21, 22, 23, 24, 25 і 26

Схожі реферати:

Навігація