Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Механізація лісокультурних робіт


Реферат Механізація лісокультурних робіт

(2,8 м)

> – розрахункова швидкість (6,2 км/год)

Т – тривалість зміни (8 год)

Дов – коефіцієнт використання конструктивної ширини захоплення (0,96)

Доv – коефіцієнт використання швидкості

Дот – коефіцієнт використання часу зміни (0,8)

До> – коефіцієнт враховує впливу рельєфу (1,0)

Коефіцієнт використання швидкості можна визначити за словами

Доv = (>1-) (>1-)

де:

> – коефіцієнтбуксования

> – коефіцієнткриволинейности ходу агрегату

Доv = (1 – 0,14) (1 – 0,05) = 0,817

Wдив.= 0,1*2,8*6,2*8*0,96*0,817*0,80*1= 8,7 га

Кількістьмашино – змін знаходимо за такою формулою:

>mдив. =S/Wдив.

де:

P.S – обсяг робіт (площа), га

>mдив. = 4,5/8,7= 0,52

Визначаємо кількість робітників і календарних днів:


Др.=mдив.

де:

А – кількість агрегатів (1агр.)

Др. = 0,52/1= 0,52

Ддо. = Др./Доі

де:

Доі – коефіцієнт використання періоду (0,6)

Ддо. = 0,52/0,6 = 0,86=1 день.

>Викопка саджанців модрини

>Викопка виробляється з допомогою скобиВПН – 2,агрегатируем її з трактором ДП – 75.

Тягове опір знарядь длявикопки посадкового матеріалу визначається за такою формулою:

Rрепетування=Mgf + До0>аb, М, де:

>f – коефіцієнт тертя металу про грунт (0,3);

М – масавикопного гармати (480 кг);

До0 – коефіцієнт питомої опору грунту (3,0Н/см2);

а – глибинаподкопки;

b – ширина захоплення робочого органу (100 див).

R = 480*10* 0,3 + 3*25*100 = 9840 М.

Тягове опір тягового агрегату визначається за такою формулою:

R>агр.= Rпл. + (М>тр. + Мпл.)g, де:

М>тр – маса трактори (6110 кг);

Мпл – маса скоби (480 кг).

R>агр = 9840 + (6550 + 480)*10*0,02 = 11246 М.

Коефіцієнт тягового зусилля перебувають розслідування щодо формулі:

> = R>агр. / Ртx

де:

Ртx – тягове зусиллі трактори на передачі x (>20300Н)

> = 11246/20300= 0,55

>Сменная продуктивність знаходимо за такою формулою:

Wдив.=>0,1ВТКVДотДо>, де:

>В-расстояние між центрами смуг (1,5 м);

> – розрахункова швидкість;

Т – тривалість зміни (8 год);

ДоV – коефіцієнт використання швидкості;

Дот – коефіцієнт використання часу зміни;

До> – коефіцієнт враховує впливу рельєфу (0,96).

Коефіцієнт використання швидкості можна визначити за словами

Доv = (>1-) (>1-), де:

> – коефіцієнтбуксования;

> – коефіцієнткриволинейности ходу агрегату.

Kv = (1 – 0,02) * (1 – 0,3) =0,69.

Wдив.= 0,1*1,5*8,2*8*0,69*0,75*0,96= 4,89 га.

Кількістьмашинно-смен знаходимо за такою формулою:


>mдив. =S/Wдив., де:

P.S – обсяг робіт (площа), га.

>mдив. = 4,5/4,89= 0,92.

Визначаємо кількість робітників і календарних днів із роботі одного агрегату цьому вигляді робіт:

>tр.=mдив./Де:

А – кількість агрегатів.

>tр. = 0,92/1= 0,92 день.

>tдо. =tр./Доі, де:

Доі – коефіцієнт використання періоду (0,6).

Ддо. = 0,92/0,6 = 1,53=2 дня.

 


3. Комплексна механізація лісовідновлювальних робіт

 

3.1 Проект технології механізованих робіт

З завдання курсового проекту ділянку має площа 400 га. Свіжа вирубування з-під ялинового лісу, число пнів 550шт./га, грунту свіжі, важкі, ухил 0,02.

Створення лісових культур входять такі види робіт:

1. Підготовка площі під лісові культури:

Використовуємо плугПКЛ – 70,агрегатируем з тракторомДТ-75.

2.Посадка лісових культур їли:

Використовуємолесопосадочную машинуМЛУ-1,агрегатируем з тракторомДТ-75.

3. Відхідзалесними культурами:

Використовуємо лісові культиваториКЛБ – 1,7,агрегатируем з тракторомДТ-75.

Основні показники технології робіт зведені в таблицю 4.2.

 

3.2 Комплектування машинно-тракторних агрегатів

 

Підготовка грунту

На ділянці ми скористаємося плугомПКЛ-70,агрегатируем його з тракторомДТ-75.

Працюючи лісових та інших спеціальних плугів на лісокультурних ділянках поряд із наявністю у грунті коренів, тягове опір плугів слід розраховувати за такою формулою:

R =Mgf+К0(1-)ab+pab   

де:

М – маса плуга (485 кг)

>f – коефіцієнт тертя грунту про метал (0,26)

До0 – удільне опір плугів (6,4Н/см2)

– частина площі поперечного перерізу пласта, що припадають на коріння (0,015)

а – глибина зорювання (15 див)

b – ширина захоплення плуга (70 див)

р – удільне опір для розриву коренів (200Н/см2)

Rпл. = 485*10*0,26+6,4*(1–0,015)*15*70+200*0,015*15*70= 11030,2 М

Тягове опір орного агрегату знаходимо за такою формулою:

R>агр.= Rпл. + (М>тр. + Мпл.)g

де:

М>тр – маса трактори (6550 кг)

R>агр. = 11030,2 + (6550 + 485) * 10* 0,018= 12296,5 М

>Сменная продуктивність орного агрегату знаходимо за такою формулою:

Wдив.=>0,1ВТКвДоVДотДо>

де:

>В-расстояние між центрами смугами (5 м)

> – розрахункова швидкість (5,9 км/год)

Т – тривалість зміни (8 год)

Дов – коефіцієнт використання конструктивної ширини захоплення, при

зорюванні смугами до уваги не приймається

Доv – коефіцієнт використання швидкості

Дот – коефіцієнт використання часу зміни (0,82)

До> – коефіцієнт враховує впливу рельєфу (1,0)

Коефіцієнт використання швидкості можна визначити за словами

Доv = (>1-) (>1-)

де:

> – коефіцієнтбуксования

> – коефіцієнткриволинейности ходу агрегату

Доv = (1 – 0,2) * (1 – 0,05) =0,76

Wдив= 0,1*5*6,6*8*0,76 *0,82*1= 16,45 га

Визначаємо денну продуктивність за такою формулою:

W>дн. = Wдив. * Додив.

де:

Додив. – коефіцієнт змінності 2

W>дн= 16,45*2= 32,9 га

Кількістьмашино – змін знаходимо за такою формулою:

>mдив. =S/Wдив.

де:

P.S – обсяг робіт (площа), га

>mдив. = 400/16,45= 24,32.

Кількістьмашино – днів перебувають розслідування щодо формулі:

>m>дн. =S/W>дн.

>m>дн. = 400/32,9= 12,16.

Визначаємо кількість робочих днів із роботі одного агрегату цьому вигляді робіт:

>tр.=mдив./Де:

А – кількість агрегатів.

>tр. = 12,16/1= 12,16дн.

Розраховуємо кількість календарних днів:

Dдо.= Dін./Доі.

де:

Доі. – коефіцієнт використання періоду (0,7)

Dдо = 12,16/0,7= 17,37= 17дн.

>Посадка їли

>Посадку ми здійснювати з допомогоюлесопосадочной машиниМЛУ-1,агрегатируются його з тракторомДТ-75.

Розрахунок тягового опору знаходимо за такою формулою:

R=Mg (>f+) + До0>аbm

де:

М – маса посадкового устрою (945 кг)

>f – коефіцієнт опорусошника про грунт (0,15)

> – коефіцієнт опорусошника на зораній ниві (0,20)

До0 – удільне опору грунту при зорювання плугом (6,0)

а – глибина зануреннясошника у ґрунт (35 див)

b – ширина посадкової борозни (12 див)

>m – кількістьсошников

Rз.= 945*10*(0,15+0,20) + 6*35*12*1= 5827,5 М

Розрахунок тягового опору агрегатів знаходимо за такою формулою:

R>агр.= Rз. + (М>тр. + Мз.)g

де:

М>тр – маса трактори (6110 кг)

Мпл – масалесопосадочного устрою (945 кг)

R>агр. =5827,5 + (6550+945)*10*0,018= 7176,6 М

>Сменная продуктивність знаходимо за такою формулою:

Wдив.=>0,1ВТКвДоVДотДо>

де:

>В-расстояние між центрами смуг (5 м)

> – розрахункова швидкість (6,6 км/год)

Т – тривалість зміни (8 год)

Дов – коефіцієнт використання конструктивної ширини захоплення (1,0)

Доv – коефіцієнт використання швидкості

Дот – коефіцієнт використання часу зміни (0,55)

До> – коефіцієнт враховує впливу рельєфу (1,0)

Коефіцієнт використання швидкості можна визначити за словами

Доv = (>1-) (>1-)

де:

> – коефіцієнтбуксования

> – коефіцієнткриволинейности ходу агрегату

Доv = (1 – 0,2) * (1 – 0,05) =0,76

Wдив= 0,1*5*6,6*8*1*0,76*0,55*1= 11,04 га

Визначаємо денну продуктивність за такою формулою:

W>дн. = Wдив. * Додив.

де:

Додив. – коефіцієнт змінності 2

W>дн= 11,04*2= 22,1 га.

Кількістьмашино – змін знаходимо за такою формулою:

>mдив. =S/Wдив.

де:

P.S – обсяг робіт (площа), га

>mдив. = 400/11,04= 36,23.

Кількістьмашино – днів перебувають розслідування щодо формулі:

>m>дн. =S/W>дн.

>m>дн. = 400/22,1= 18,09.

Визначаємо кількість робочих днів із роботі одного агрегату цьому вигляді робіт:

>tр.=mдив./Де:

А – кількість агрегатів.

>tр. = 18,09/1= 18,09дн.

Розраховуємо кількість календарних днів:

Dдо.= Dін./Доі.


де:

Доі. – коефіцієнт використання періоду (0,6)

Dдо = 18,09/0,7= 26дн.

Відхід лісовими культурами

Використовуємо під час догляду зал.к. лісові культиваториКЛБ – 1,7,агрегатируем з трактором ДП – 75.

>Дискование і боронування грунту для догляду лісовими культурами:

R= Ко * B>p,

Ко – удільне опір гармати,Н/м, (2,5)

B>p – робоча ширина захоплення м. (1,7)

R= 2,5*1,7=4,25Н/м.

R>агр = R+ (М>тр + Мдо)gi,

М>тр і Мдо - маси трактори та культиватора,

R>агр = 4,25 + (6550 +509)* 0,018=131,3 М,

>Сменная продуктивність агрегату надискование і боронування:

Wдив =0,1*BTVKB Kv KT Ra,

Kv = (1 – 0,2) * (1 – 0,05) =0,76

Wдив =0,1*5,3*7,3*8*0,76*0,80*1 = 18,82 га,

Визначаємо денну продуктивність за такою формулою:

W>дн. = Wдив. * Додив.

де:

Додив. – коефіцієнт змінності 2

W>дн= 18,82*2= 37,64 га.

Кількістьмашино – змін знаходимо за такою формулою:

>mдив. =S/Wдив.

де:

P.S – обсяг робіт (площа), га

>mдив. = 400/18,82= 21,25.

Кількістьмашино – днів перебувають розслідування щодо формулі:

>m>дн. =S/W>дн.

>m>дн. = 400/37,64= 10,63.

Визначаємо кількість робочих днів із роботі одного агрегату цьому вигляді робіт:

>tр.=mдив./Де:

А – кількість агрегатів.

>tр. = 10,63/1= 10,63дн.

Розраховуємо кількість календарних днів:

Dдо.= Dін./Доі.

де:

Доі. – коефіцієнт використання періоду (0,6)

Dдо = 10,63/0,7= 15,19дн.


4.Технолоические карти на механізовані роботи

Таблиця 4.1. Технологічна карта на механізовані роботи з вирощуванню саджанців

Види робіт

>Пло-

>щадь

 

P.S

Терміни проведення робіт

Склад агрегату

>СменнаяпроизводдлительнWсм.

>Коеффицсменност

 

>Ксм.

Деннапроизвод

 

>Wдн.

>Требуе-тсямашино-смен

>Требуе-тсямашино-дней

>Требуе-тсяагрега-тов

початок

кінець

у днів

трактор

робоча машина

>Дк

Др

1.Вспашка післявикопки посадкового матеріалу 4,5 >03.май >03.май 1 1 >МТЗ-80 >ПЛН-4–35 4,53 1 4,53 0,88 0,88 1
2.Дискование 2 р 9 >15.июнь15.июль >17.июнь17.июль 2 2 >МТЗ-80 >БДН – 3,0 13,68 1 0,58 0,58 0,58 1
3. Внесення добрив 4,5 >14.сен >14.сен 1 1 >МТЗ-80 >РОУ-6А 22,87 1 22,87 0,17 0,17 1
4.Зяблевая оранка 4,5 >15.сен >15.сен 1 1 >МТЗ-80 >ПЛН-4–35 4,53 1 4,53 0,88 0,88 1
5.Боронование 4,5 >10.апр >10.апр 1 1 >МТЗ-80 >БДН – 3,0 13,68 1 13,68 0,29 0,29 1
6.Посадка 4,5 >25.апр >28.апр 4 2 >Т-16 >СШ-3/5 1,89 1 1,89 2,12 2,12 1
3. Відхід 2р.два року 18 >15.июнь15.июль >17.июнь17.июль 2 2 >Т-16 >КНО – 2,8 8,7 1 8,7 2,76 2,76 1
5.Викопка саджанців 4,5 >20.апр >20.апр 1 1 >МТЗ-80 >НВС – 1,2 4,89 1 4,89 0,98 0,98 1

Таблиця 4.2. Технологічна карта на механізовані робота зі створення лісових культур

Види робіт

>Пло-

>щадь

 

P.S

Терміни проведення робіт

Склад агрегату

>СменнаяпроизводдлительнWсм.

>Коеффицсменност

 

>Ксм.

Деннапроизвод

 

>Wдн.

>Требуе-тсямашино-смен

>Требуе-тсямашино-дней

>Требуе-тсяагрега-тов

Початок

Кінець

>Кол-во днів

Трактор

Робоча машина

>Дк

Др

1. Підготовка грунту 400 10.09 27.09 17 12 >ДТ-75 >ПКЛ-70 16,45 2 32,9 24,32 12,26 1
3.Посадка лісових культур 400 25.04 20.05 26 18 >ДТ-75 >МЛУ-1 11,04 2 22,1 36,23 18,09 1
4. Відхід лісовими культурами 2 р 800 20.06 05.07 15 11 >ДТ-75 >КЛБ – 1,7 18,82 2 37,64 21,25 10,63 1

5. Розрахунок потреби угорюче – мастильних матеріалах

>лесовосстановительний робота механізація проектування

>Сменний витрати з кожної марки визначається за такою формулою:

>Qдив.=g>p.>t>p. + gx.>tx. + g0>t0, де:

g>p; gx.; g0 – годинниковий витрати трактори при робочому ході; холостому русі; на зупинках;

>t>p;tx;t0 – час трактори упродовж зміни на відповідних режимах; під час розрахунків можна взяти:

>t>p = До>t.*100%;

>tx = 15%;

>t0= 100 – (>t>p +tx)% від тривалості зміни.

Витрата пального на одиницю роботи називають питомим витратою:

g =Qдив./Wдив..

Витрата пального все обсяг робіт цього виду й у даної марки трактори визначається вираженням:

>Q =gS, де:

P.S – обсяг цього виду робіт, га.

Необхідна кількість моторного ітрансмиссионного олії, солідолу розраховується у відсотках від основного палива

Вирощування посадкового матеріалу в розпліднику

>Вспашка грунту післявикопки посадкового матеріалу:

>t>p= 0,8 * 100% = 80% (6,4 год);

>tx= 15% (1,2 год);

>t0= 100 – (80+15)= 5% (0,4 год).      

>Qдив.=11*6,4 + 6*1,2 + 1,4*0,4= 78,16 кг,

g = 78,16/4,53= 17,25кг/га,

>Q = 17,25*4,5= 77,63 кг, 77,63кг/0,85кг/л = 91,32 л;

>Qмат. олію.= (77,63 *3,8%)/100= 2,95 кг, 2,95кг/0,9кг/л = 2,95 л;

>Qтранс. олію. = (77,63 *1,1%)/100= 0,85 кг, 0,85кг/0,91кг/л = 0,85 л;

>Qсолідол. = (77,63 *0,8%)/100= 0,62 кг, 0,62кг/0,895кг/л = 0,62 л;

>Q спец. олії. = (56,93*0,1%)/100= 0,08 кг, 0,08кг/0,93кг/л = 0,08 л.

Внесення торф'яного добрива:

>t>p= 0,7 * 100% = 70% (5,6 год);

>tx= 15% (1,2 год);

>t0= 100 – (70+15)= 15% (1,2 год).

>Qдив.=11*5,6 + 6*1,2 + 1,4*1,2= 70,48 кг,

g = 70,48/22,87= 3,08кг/га,

>Q = 3,08*4,5= 13,86 кг, 13,86кг/0,85кг/л = 16,31 л;

>Qмат. олію.= (13,86 *3,8%)/100= 0,53 кг, 0,53кг/0,9кг/л = 0,59 л;

>Qтранс. олію. = (13,86 *1,1%)/100= 0,15 кг, 0,15/0,91кг/л = 0,17 л;

>Qсолідол. = (13,86 *0,8%)/100= 0,11 кг, 0,11/ 0,895кг/л = 0,12 л;

>Qспец. олії. = (10,16*0,1%)/100= 0,01 кг, 0,01/0,93кг/л = 0,01 л.

>Дискование, боронування:

>t>p= 0,8 * 100% = 80% (6,4 год);

>tx= 15% (1,2 год);

>t0= 100 – (80+15)= 5% (0,4 год).

>Qдив.=11*6,4 + 6*1,2 + 1,4*0,4= 78,16 кг,

g = 78,16/13,68= 5,71кг/га,

>Q = 5,71*4,5= 25,70 кг, 25,70/0,85кг/л = 30,23 л;

>Qмат. олію.= (25,70*3,8%)/100= 0,98 кг, 0,98кг/0,9кг/л = 1,08 л;

>Qтранс. олію. = (25,70*1,1%)/100= 0,28 кг, 0,28кг/0,91кг/л = 0,31 л;

>Qсолідол. = (25,70*0,8%)/100= 0,21 кг, 0,21кг/0,895кг/л = 0,23 л;

>Qспец. олії = (18,84 *0,1%)/100= 0,03 кг, 0,03кг/0,93кг/л = 0,03 л.

>Посадка модрини

>t>p= 0,55 * 100% = 55% (4,4 год);

>tx= 15% (1,2 год);

>t0= 100 – (55+15)= 30% (2,4 год).

>Qдив.=11*4,4 + 6*1,2 + 1,4*2,4= 58,96 кг,

g = 58,96/1,89= 31,20кг/га,

>Q = 31,20*4,5= 140,40 кг, 140,40кг/0,85кг/л = 165,18 л;

>Qмат. олію.= (140,40 *3,8%)/100= 5,34 кг, 5,34кг/0,9кг/л = 5,93 л;

>Qтранс. олію. = (140,40 *1,1%)/100= 1,54 кг, 1,54кг/0,91кг/л = 1,70 л;

>Qсолідол. = (140,40 *0,8%)/100= 1,12 кг, 1,12кг/0,895кг/л = 1,25 л;

>Q спец. олії = (499,13 *0,1%)/100= 0,14 кг, 0,14кг/0,93кг/л = 0,15 л.

Культивація:

>t>p= 0,8 * 100% = 80% (6,4 год)

>tx= 15% (1,2 год)

>t0= 100 – (80+15)= 5% (0,4 год)

>Qдив.=3*6,4 + 2*1,2 + 0,7*0,4= 24,4 кг

g = 24,4/8,7= 2,8кг/га

>Q = 2,8*4,5= 12,60 кг 12,60кг/0,85кг/л = 14,82 л;

>Qмат. олію.= (12,60 *5,2)/100= 0,66 кг 0,66кг/0,9кг/л = 0,73 л;

>Qтранс. олію. = (12,60 *2)/100= 0,25 кг 0,25кг/0,91кг/л = 0,28 л;

>Qсолідол. = (12,60 *0,8)/100= 0,10 кг 0,10кг/0,895кг/л = 0,11 л.

>Викопка саджанців:

>t>p= 0,80 * 100% = 80% (6,4 год);

>tx= 15% (1,2 год);

>t0= 100 – (80+15)= 5% (0,4 год).

>Qдив.=14*6,4 + 8*1,2

Схожі реферати:

Навігація