Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Вплив згодовування білково-мінеральних добавок на обмін речовин та продуктивність курей


Реферат Вплив згодовування білково-мінеральних добавок на обмін речовин та продуктивність курей

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
colspan=4 valign=top>Групи контрольна I досвідчена II досвідчена III досвідчена >Протеин 77,72±0,18 84,71±0,28 78,02±0,32 85,31±0,22 Жир 66,24±0,98 72,64±1,38 67,65±0,68 72,82±1,26 >Клетчатка 12,25±1,32 15,12±2,54 12,45±3,22 15,15±1,25

З таблиці видно, що кури з досвідчених груп мали значно вища проти контролем коефіцієнтипереваримости за всі органічним речовин.

Під час вивчення балансу азоту послід піддавали хімічної обробці за метою видалення потім із нього сечовий кислоти. Отже ми мали змогу визначити коефіцієнт використання азоту на яйце (табл. 5).

Таблиця 5 - Засвоєння і баланс азоту у курей, (М ±m)

Показники Групи
контрольна I. досвідчена II. досвідчена >III.опитная
Загальноприйнято за кормом, р 3,01±0,02 3,02±0,02 3,0±0,01 3,01±0,03
Виділено з послідом, р 0,95±0,01 0,71±0,01 0,90±0,02 0,69±0,02
>Усвоено, р 2,06±0,01 2,31±0,03 2,10±0,02 2,32±0,03
Коефіцієнт засвоєння, % 68,44 76,49 70,0 77,1
Виділено азоту з яйцем, р 1,29±0,01 1,56±0,02 1,32±0,02 1,58±0,03
Коефіцієнт використання азоту на яйце від України всьогоусвоенного, % 62,62 67,53 62,90 68,10

Під час вивчення балансу азоту встановлено зв'язок між інтенсивністюяйценоскости і коефіцієнтом використання азоту на яйце.

Так було в третьої досвідченої групі коефіцієнт використання азоту проти контролем зросла з 68,44% до 77,1%, а інтенсивність яйцекладки у серпні за - 87,33% до 98,33%.

Таблиця 6 - Засвоєння і баланс кальцію і фосфору у курей, (>М±m)

Показники Групи
контрольна I досвідчена II досвідчена III досвідчена
Баланс кальцію
Загальноприйнято за кормом, р 3,31±0,01 3,32±0,03 3,30±0,02 3,31±0,02
Виділено з послідом, р 1,46±0,01 1,22±0,03 1,42±0,03 1,2±0,02
>Усвоено, р 1,85±0,02 2,1±0,04 1,88±0,01 2,11±0,01
Коефіцієнт засвоєння, % 55,89 63,25 56,96 63,76
Виділено кальцію з яйцем, р 1,52±0,02 2,01±0,04 1,59±0,02 2,02±0,01
Коефіцієнт використання кальцію на яйце від України всьогоусвоенного, % 82,16 95,71 84,57 95,73
Баланс фосфору
Загальноприйнято за кормом, р 0,81±0,03 0,80±0,02 0,80±0,03 0,80±0,03
Виділено з послідом, р 0,452±0,02 0,423±0,02 0,446±0,01 0,421±0,02
>Усвоено, р 0,358±0,02 0,377±0,03 0,354±0,01 0,379±0,03
Коефіцієнт засвоєння, % 44,19 47,12 44,25 47,41
Виділено фосфору з яйцем, р 0,222±0,01 0,268±0,03 0,237±0,02 0,272±0,01
Коефіцієнт використання фосфору на яйце від України всьогоусвоенного, % 62,0 71,08 66,94 71,8

Під час вивчення балансу кальцію і фосфору встановлено, що коефіцієнт засвоєння кальцію у контрольних курей становив 55,89%, у третій досвідченої групі – 63,76% (табл. 6).

Вивчення гематологічного складу крові показало, що у складі комбікорми БМД справила позитивний вплив на кровотворну функцію. Так, кількість еритроцитів, гемоглобіну була більш високим у курей з першого і країни третьої досвідчених груп. Ці показники не виходили межі фізіологічної норми.Аналогическая карта була і щодо змісту кальцію і фосфору в сироватці крові.

 


Результати другогонаучно-хозяйственного досвіду на курчатах

Під час вивчення дії на організм курчат експериментальної БМД встановлено, що із віком курчат збільшуються прирости переважають у всіх групах, але це найбільш високої вони був у першою і третин досвідчених групах в усі вікові періоди (табл. 7)

Таблиця 7 -Весовой зростання курчат, р

Група Вік, тижнів
9 14
Контрольна 470,2±1,53 724,0±2,28
I. Дослідна 566,6±1,95 834,8±1,48
II. Дослідна 470,4±2,04 724,6±1,65
III. Дослідна 567,6±2,71 857,7±3,05

У14-недельном віці ваговій зростання на третин досвідченої групі перевищував ваговій зростання контрольної групи на 18,40%, першої досвідченої - на 15,3%. За розвитком перевагу також залишилося за третин досвідченої групою, де у БМД запроваджувався соєвий білок і стабілізований йод. Так було в віці 10 тижнів у курчат з третин досвідченої групи довжина тулуба становила - 201,8 мм, кола - 88,7 мм, а й у курчат з контрольної групи ці показники відповідно були рівні 160,5 мм 89,3 мм. Це ж можна було за зростанням таких промірів, як ширина таза, передня глибина тулуба, довжина гомілки й довжинуплюсни. Краще розвиток внутрішніх органів під час досвіду простежувалося в піддослідних курчат. Найбільший вагу внутрішніх органів відзначений у курчат з першого і з третин досвідчених груп, одержували БМД із соєвою білком істабилизированним йодом.

У балансовому досвіді встановлено, що курчата з досвідчених груп мали значно вища проти контролем коефіцієнтипереваримости по органічним речовин (табл. 8).


Таблиця 8 -Переваримость поживних речовин у курчат, %

Показники Групи
контрольна I досвідчена II досвідчена III досвідчена
>Протеин 76,21±0,22 81,25±0,28 79,5±0,20 83,0±0,18
Жир 82,39±0,88 88,22±1,46 85,64±0,92 91,62±1,24
>Клетчатка 10,15±1,54 11,95±2,42 11,11±1,46 12,32±1,33

Найвищим показником попереваримости протеїну, жиру і клітковини був у третьої досвідченої групі.

Під час вивчення балансу і за використання азоту у курчат при зростанні найкраще показники був у першою і третьою групах (табл. 9).

Таблиця 9 - Засвоєння і баланс азоту у курчат (М ±m)

Показники Групи
контрольна I досвідчена II досвідчена III досвідчена
Загальноприйнято за кормом, р 2,11±0,03 2,10±0,02 2,10±0,02 2,09±0,02
Виділено з послідом, р 0,51±0,02 0,40±0,04 0,48±0,03 0,36±0,02
>Усвоено, р 1,60±0,04 1,70±0,01 1,62±0,01 1,73±0,03
Коефіцієнт засвоєння, % 75,8 80,9 77,14 82,7

Так, курчата з третин групи, отримували у складі БМД соєвий білок і стабілізований йод, мали вищий коефіцієнт засвоєння азоту (82,7%). Поруч із коефіцієнт засвоєння кальцію у контрольних курчат становив 26,7%, фосфору – 26,5%, а найвищий коефіцієнт засвоєння цих елементів зафіксований у третьої досвідченої групі і становить по кальцію – 34,6%, за фосфором – 35,7%.

При гематологічному дослідженні крові встановлено позитивний вплив БМД на кровотворну функцію. Найкращі результати були під другої і третьої досвідчених груп.Аналогическая картина була і щодо змісту кальцію і фосфору в сироватці крові.

У проведення досвіду курчата з третин групи, отримували в БМД соєвий білок і стабілізований йод, мали кращі дані про м'ясної продуктивності (табл. 10).

Таблиця 10 - М'ясні якості курчат у віці 14 тижнів

Показники Групи
>Конт-рольная I досвідчена >Iопитная III досвідчена
Жива маса після голодної витримки, р 903 998 910 1050
Убивча маса після повного потрошіння, р 509,1 595,8 574,2 626,9
>Убойний вихід, % 56,4 59,6 58 60
Кістки, р 160,1 180,1 165,1 192,5
У % до масі туші після повного потрошіння 31,4 30,2 31,5 30,7

Під час вивчення хімічного складу м'яса було встановлено, що у м'ясі курчат з досвідчених груп більше, порівняно з контролем міститься сухого речовини, зольних елементів, білка.

Виробнича перевірка показала ефективність використаннябелково-минеральной добавки в годівлі курей несучок (табл. 11).

Таблиця 11 - Економічна ефективність використання БМД

Показник Групи
контрольна досвідчена
Кількість голів 250 250
Тривалість досвіду, діб 60 60
Валове виробництво яєць у період досвіду, прим. 25000 28000
>Реализационная ціна 1 десятка яєць, крб. 25 25
Вартість валової продукції, крб. 62500 70000
Вартість додаткової продукції, крб 7040
Додаткові витрати, крб. 1460
Економічний ефект за групою у період досвіду, крб. 6040
Економічний ефект для голову на добу, крб. 0,40

Економічний ефект у період досвіду становив 6040 рубля, а розрахунку голову на добу – 0,40 рубля.


Висновки

 

1.Восполнение властивого Амурської області дефіциту, кобальту, заліза, марганцю, цинку, міді, селену в раціонах курчат і курей несучок з допомогою збагачення комбікормів експериментальної кормової добавкою надає позитивний вплив з їхньої продуктивність, обмін речовин і гематологічні показники. 2. Запровадження соєвого білка у складі комбікорми замість рибної борошна не справила негативного впливу фізіологічне стан і продуктивні якості курей несучок, а як і до зростання та розвитку курчат. 3. Заміна у складі комбікорми йодистого калію на стабілізований йод сприяла збільшенняяйценоскости курей на 8,60%, вагового зростання курчат на 15,30%. 4. Використання соєвого білка що з комплексом мінеральних добавок у вигляді БМД максимально проти роздільнимскармливанием мінеральних солей підвищило яйценосність курей на 8,83%,переваримость поживних речовин і ваговій зростання курчат на 15,40%. 5. Збагачення комбікормів маркиПК-1-1П іПК-4П експериментальноїбелково-минеральной добавкою дозволило значно підвищити у курей несучок і курчатпереваримость поживних речовин, засвоєння кальцію і фосфору, поліпшити гематологічні показники крові до оптимальної фізіологічноїнорми.6. Економічний аналіз, здобутих у виробничому досвіді даних, показав ефективність запровадження досвідченої БМД, що у складі комбікормиПК-1-1П. Економічний ефект у період досвіду становив 6040 рублів, або на добу 0,40 крб. однією куркунесушку.

Пропозиція виробництву

З метою поліпшення зростання і розвитку курчат, підвищення кількості і забезпечення якості яєчною продуктивності і тенденції зниження її собівартості рекомендуємо під час виробництва комбікормів для курей використовувати експериментальну БМД за умов всіх птахівницьких господарствах Амурської області.


Список робіт, опублікованих на тему дисертації

 

1.Туаева Є.В.Полножирновая соя в годівлі курчат бройлерів / Є.В.Туаева, В.А. Рижков,О.Ю.Бабинец // Аграрна наука у вирішенні питань АПК та медичної екології регіону: матеріали науково-практичній конференції. Великий Новгород, 2004.- З. 90–93.

2.КраснощековаТ.А. Вплив мінеральногопремикса на продуктивність курей /Т.А.Краснощекова, Є.В.Туаева // МолодьХХI століття: крок у майбутнє: матеріали шостий регіональної науково-практичній конференції. Том 3. Благовєщенськ, 2005.- З. 52-54.

3.Туаева Є.В. Вплив згодовування експериментальногопремикса напереваримость поживних речовин курей несучок // Молоді вчені агропромисловому комплексу Далекосхідного Федерального округу: матеріали науково-практичній конференції. Благовєщенськ, 2005.- З. 107-110.

4.Туева Є.В. Вплив згодовування БМД на обмін речовин і продуктивність курей / Є.В.Туева, М. В.Шупиков //Зоотехния, 2006. - № 8. З. 30-31.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація