Реферат Лісова таксація

в густих молодняках за високоїсомкнутости пологулесоводств. повнота може перевищуватитаксационную, і навпаки, в старихсосняках зімкнутість крон мала (0,3—0,4), а суми площ перетинів, внаслідок великих діаметрів дерев, може стати значно вища (0,5—0,6).

Розрізняють абсолютна і відносна повнота ярусів.

Абсолютна повнота ярусів виявляється у м2 як загальна сума площ перетинів на 1 га всіх деревдревостоя нависоте1,3 м (висоті грудей) від кореневої шийки чи як загальна площа горизонтальних проекцій крон дерев.

Відносна повнота ярусів виявляється у десятих частках одиниці (напр., 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 тощо. буд.). За одиницю приймають повноту зімкнутого (нормального) насадження, яка для певної породи, віку (висоти) і умов місця зростання оптимальна.

Абсолютна повнота ярусів визначається за даними суцільногоперечета дерев або вимірами з допомогою спец. приладів —полнотомеров (кутовий шаблон У.Биттерлиха, призма Н.П.Анучина та інших.). Відносна повнота ярусів звичайно знаходиться за співвідношенням сум площ перетинів (>абс. повноти)таксируемого і нормального деревостанів за такою формулою:

>PG>d/>Gn.

У цьому відомостей про еталонних значеннях сум площ перетинів (>Gn) беруть із таблиць ходу зростання нормальних насаджень чи т. зв. стандартних таблиць сум площ перетинів і запасів деревостанів при повноті 1,0. Найточніше відносна повнота ярусів визначається під час використання еталоном нормативів, побудованих по породам, віком і класам бонітету.

У складних та змішаних насадженнях точне значення повноту ярусів знаходять як сукупністьполнот окремих ярусів і деревних порід. У виробничих умовах відносну повноту ярусів визначають візуально з точністю ±0,1 шляхом уявної зіставленняполноттаксируемого і нормального деревостанів. У цьому дані таблиць ходу зростання насаджень чи стандартних таблиць сум площ перетинів і запасів використовують із тренування окомірутаксатора на пробних площах.

Запас ярусу

ЗАПАСНАСАЖДЕНИЯ (ярусу) - обсяг деревини всіх дерев, їхнім виокремленням насадження. При точних таксаційних роботах запас ярусу визначають по модельним деревах. При відведення лісосік перерахує. таксацію зазвичай застосовують з допомогою чималеньких за обсягом ісортиментних таблиць, у яких вміщуються обсяги дерев різних щаблів товщини. Помноживши обсяг на число дерев відповідної щаблі товщини і склавши всі твори, отримують динаміка загального запасу ярусу. При часткової перерахує, таксації запас ярусу визначають методом пробних площ.Вичисленний по пробної площі запас множать на ставлення площітаксируемого ділянки на площу проби. У широкої практиці в оцінці запасу ярусу. застосовуютьглазомерную і вимірювальну таксацію з допомогою т. зв. стандартних таблиць сум площ перетинів і запасів при повноті насадження 1,0 чи таблиці видових висот (>HF). Основна формула висловлення запасу ярусу (М)

>M=GHF,

деG — сума площ перерізу дерев, м2; F — видове число; М — порівн. висота насадження, м. Приглазомерной таксації визначають М і відносну повноту насадження. М одержують, як твір повноти на запас, узятий із стандартної таблиці для даної висоти. При вимірювальної таксації з допомогою інструментів знаходятьEG, a М одержують, як твірZG наHF (>HF беруть з таблиці для відповідної М). Є також інші математичні формули для обчислення запасу ярусу. Наприклад, длясветолюбивих деревних порід

>М=10G+0,4G(H+22),

длятеневиносливих

>M=10G+0,4G(H—21).

Отриманий в такий спосіб запас ярусу зв. кореневим. Він укладає у собі обсяг всієї деревини, котра міститься в стовбурах дерев; обсяг деревини коренів і сучків до нього не входить. У лісовому господарстві користуються також показником — запас деревини ліквідний.

Питання № 4. Характеристика об'єктів лісовпорядження

>ЛЕСХОЗ - відособлена виробничо-господарська одиниця, підприємство, яке здійснює комплекс робіт з ведення лісовогох-ва у лісах державного значення.Лесхоз — основне виробниче ланка управління у лісовому господарстві.Лесхоз - галузь матеріального виробництва, у функції якої входить: вивчення і облік лісів, їх відтворення, охорона від пожеж, шкідників та хвороб, регулювання лісокористування, контролю над використанням лісових ресурсів. Головна особливість галузі — довгий час лісовирощування (50—100 і більше років). Основні засади ведення організації лісового господарства в соціалістичних країнах — забезпечення безперервного інеистощительного лісокористування, найповніше та раціональне використання лісових ресурсів і земель лісового фонду, своєчасне поновлення лісів, підвищення його продуктивності та поліпшення якостей, складу. З 1975 оплата праці працівників залежить від обсягу виробництва. Проводиться робота з уніфікації найменувань підприємств.

>ЛЕСПРОМХОЗ - лісопромислове підприємство лісозаготівельної промисловості.Леспромхоз —хозрасчетное підприємство із закінченим балансом; складається з лісозаготівельних пунктів і майстерень ділянок. Здійснює заготівлю,вивозку, розбирання і відвантаження деревини і лісових матеріалів, і навіть первинний сплав лісу. Часто у складі лісгоспу є та інші виробництва — лісопиляння,шпалопиление, обвуглення,смолокурение,подсочка лісу й до ін. За обсягом виробництва розрізняють ліспромгосп з обсягом вивезення (тис. м3): 1-ї категорії — 500 і від; 2-ї категорії — 350—500; 3-й категорії — 200—350; 4-й категорії — 60—200.Леспромхоз маєзакрепленной в довгострокове користуваннялесосирьевой базою, мережею лісовозних доріг, складами, технічними і транспортними засобами, виробничими приміщеннями, житловимипоселками, медичними і культурно-побутовими установами.СЫРЬЕВАЯБАЗА-территория державного лісового фонду,закрепленная з метою лісоексплуатації запредприятием-базодержателем. У складі сировинної бази переважають дві вікові категорії насаджень: спілі і молодняки (для освоєних сировинних баз).

>ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА - територія поза міста, зайнята природними лісами, лісопарками чи зеленими насадженнями. Сприяє оздоровленню повітряного басейну навколо населених пунктів, в захисті їхніх від сильних вітрів, рухливих пісків і пилу, пом'якшенню інших несприятливих природно-кліматичних факторів, і є місцем відпочинку населення. Площа і територію розміщення зеленої зони встановлюють залежно від розмірунаселенного пункту,кол-ва і розташування у ньому промислових підприємств (з урахуванням розвитку на найближчі 10—20 років), необхідність захистунаселенного пункту від несприятливих кліматичних впливів, димових і газових виділень пром. підприємств, наявності лісів, земель, придатних для лісових насаджень, і навіть річок, озер та інших.водоемов.

Ліси зеленої зони ставляться до I групі; вони діляться на лісопаркову і лісогосподарську частини. У лісопарковій частини допускаються лише вирубування відходу ліс і санітарні рубки; в лісогосподарської частини дозволенілесовосстановительние рубки.

>ПОРОДА - деревна порода, що у певних лісорослинних та економічних умов найкраще відповідає господарським цілям. До головним породам відносять породи із високим продуктивністю, найкращими фізико-механічними і хімічними властивостями деревини, насадження яких мають високими захисними, рекреаційними і природоохоронними властивостями та інших. корисними функціями. У лісах Росії головні породи — сосна, ялина, модрина, дуб, бук, ялиця та інших. При лісовпорядкуванні головні породи визначають кожному за таксаційноговидела. У насадженнях лісогосподарського підприємства чи лісництва може бути кілька головних порід; у кожному постійноїхоз-секции — лише одне головна порода,принимаемая втаксационном виділено за основний елемент лісу. Основним елементом лісу вважається порода, сумарний запас якої у спілих лісостанах становить менше 40% загального запасу ярусу, в молодняках — щонайменше 30%, а особливо господарським цінних порід (напр., дуба) — 20%. У таксаційних описахдревостоя головна порода ставиться на 1-е місце, т. е. дорівнює переважної породі.

ЛІСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ - сукупність галузей промисловості, провідних заготівлю деревини у лісах та її обробку та переробку. Заготівля деревини (лісозаготівлі,лесоексплуатация), що є заключній фазою лісгоспу виробництва, країнах Центральної та районах з обмеженими запасами лісів зазвичай проводиться органами і підприємствами самого організації лісового господарства - лісгоспами,лесничествами та інших. У країн і районах з більшими на запасами лісів природного походження заготівля деревини, включаючи сплав, мають характеру видобувної в промисловості й постає як самостійна, лісозаготівельна промисловість, що входить у загальну систему промисловості.

>ЛЕСНОЙПИТОМНИК

1) господарство, зайняте вирощуванням посадкового матеріалу (сіянців та саджанців) лісових деревних і чагарникових порід.

2) Територія або ділянка (місце), у якому вирощують посадковий матеріал лісових порід. Існують лісові розплідники - лісові, лісомеліоративні, озеленювальні.

Лісові розплідники діляться також із площі малі (до 3 га), середні (3-20 га) і покладають великі (св. 20 га). Тимчасові лісові розплідники закладають для однократного чинемногократного (до 5 років) вирощування посадкового матеріалу. Вони входять до складу лісгоспів, ліспромгоспів, займають майданчики, їх мають поблизу майбутньої посадки лісу.

>ЛЕСНОЙ СКЛАД - призначається для тимчасового збереження і первинної обробки круглого лісу, часткової переробки його й відвантаження продукції споживачам. Одне з основних цехів лісозаготівельного. підприємства. До первинної обробці круглого лісу ставляться очищення дерев від сучків,раскряжевка хлистів на сортименти, гавкання; під переробкою розуміється лісопиляння ішпалопиление, розбирання низькоякісної деревини на баланси, тару, чорнові заготівлі, тріски та інших. продукцію. Лісовий склад потехнологичному процесу поділяються на верхні і нижні.

Верхні склади влаштовують на лісосіці, аналогічний їм первиннийлесовозний шлях Верхні лісові склади зазвичай служать майданчиком для навантаження дерев чи хлистів налесовозний транспорт. Термін дії їх незначний (1-2 міс.). Усі технологічні операції з переробці деревини переносяться головним чином нижні склади, які організуються у кінцевому пункті лісовозних доріг.Продолжит, термін дії цих складів і великий обсяг виробництва створюють умови для комплексної механізації і автоматизації виконуваних там виробництв, процесів. На підвищення виходу ділової деревини та скорочення нераціональних перевезень деревини в круглому вигляді на нижніх лісових складах поруч із первинної обробкою організуються лісопильні цехи і здійснюється переробка низькоякісної деревини і відходів. Нижні лісові склади, що примикають доширококолейним залізничним сталевих магістралях, зв.прирельсовими, а розташовані поблизу водних шляхів (річок, каналів, озер тощо. п.) - береговими (раніше зв.приречними). Зприрельсових складівлесопродукция відвантажується споживачам рівномірно протягом року, з берегових - у судах плотах в навігаційний період.

Питання № 5 >Материально-денежная оцінка лісосік

>МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ ОЦІНКАЛЕСОСЕКИ (>МДОЛ)

- комплекс польових і камеральних робіт, направлений замінити визначення запасу деревини на лісосіці з поділом його заразмерно-качественние категорії, і навіть грошова оцінка цього запасу за ставками лісових податей і (чи) виходячи з орендної плати й на (чи) за результатами лісових аукціонів. Цю ухвалу кількості і забезпечення якості запасу деревини на лісосіках, призначених для вирубування, і за деревину, що відпускається повністю.

>МДОЛ - комплекс робіт з опису ікартированию насаджень і окремих ділянок лісу. Проводиться при таксації ліси або самостійно.ДетальностьМДОЛ визначається порівн. площею описуванихвиделов таксаційних і густотою (завдовжки) таксаційних ходів на 1 тис. га. ТочністьМДОЛ. має гарантувати визначення загального запасу деревини об'єкта лісовпорядження чилесосирьевой бази з помилкою трохи більше ±5%.МДОЛ проводять експедиціїЛеспроекта з допомогою матеріаліваерофотосъемки (>преим. кольоровоїспектрозональной) в масштабах 1:5000 — 1:25000, і навіть топографічних карт лісів масштабів 1:25000 — 1:100000,фотопланов іфотосхем.

За її методикою виконанняМДОЛ поділяють нанатурную (наземну),камеральноедешифрирование аерофотознімків,аеротаксацию і статистичну. МетодМДОЛ вибирають залежно від народногосподарського значення лісів, їх цінності, вивченості, перспектив залучення у експлуатацію.

>Натурная (наземна)МДОЛ виконується при лісовпорядкуванні, інвентаризації сировинних баз зон затоплення і включає: встановлення політики та закріплення в натурі кордонівустраиваемого (обстежуваного) лісового масиву; організацію території (розчленовування на квартали лісові, урочища) і лісного фонду (розчленовування на господарські частини й господарські секції), поділ масиву натаксационние виділено та його таксацію.Таксируют лісглазомерно, оглядаючи кожен виділ, попередньо відмежований нааерофотоснимке чи абрисі, з вибірковими інструментальними вимірами висот, діаметрів і визначенням віку дерев, близьких за величиною до середнім. У планівиделов закладають круговіпересчетние чиреласкопические пробні площі. За підсумками вимірів,пересчетов і візуальної оцінки якостей, і кількостей, характеристик лісу за кожен виділ становлять картку таксації, у якому вносять такі основні відомості: склад і вік насадження по породам і віковим поколінням (елементам лісу), його походження, клас бонітету, тип лісу, середні висоти і діаметри основного чи складових елементів лісу, повноту і запас насадження на 1 га, дані про станподроста під пологом лісу й до поновлення його за вирубках в гарах; для не покритих лісом і нелісових земель вказують їх категорії. З урахуванням стану насаджень намічаються господарські заходи, відповідальні цілям ведення організації лісового господарства в певному об'єкті.Камеральноетаксационноедешифрирование аерофотознімків застосовують у поєднані із натурноїтаксацией насаджень, зазвичай при устрої експлуатації лісів III групи з 3-го розряду. Основнітаксационние характеристики отримують шляхомизмерительно-аналитического дешифрування аерофотознімків приладами з допомогою емпірично встановлених кореляцій міждешифровочними ознаками видимого пологу деревостоїв і таксаційними показниками, пряме визначення якихаерофотоснимках неможливо.Аеротаксацию з вертольотів застосовують для описи малоцінних,низкопродуктивних лісів, і навіть важкодоступних ділянок, господарське освоєння яких, можливо лише у віддаленої перспективі; щоб одержати загальних даних про лісах та його розміщення територією. Виконується по попередньо запланованих маршрутам. А роботи з організації території у натурі вони не виконуються. СтатистичнаМДОЛ має своєю метою одноразове та швидке визначення лісових ресурсів немає і їх характеристики у великих (більше однієї млн. га) лісовихр-нах, перспективних у розвиток лісозаготівель. Виконується у Росії окремих регіонів методами вимірювальної іперечислительной таксації лісу на пробних площах.Кол-во їх розраховують з заданої точності визначення запасу деревини загалом масиву і з категоріям лісів. При статистичноїМДОЛ не отримують даних про територіальному розміщення насаджень.

МатеріалиМДОЛ оброблені по відповідним програмам, використовують: упорядкування проектів організації та розвитку організації лісового господарства, у повсякденній діяльності лісових підприємств ілесохозних органів, при відведення лісосічного фонду лісозаготівельних підприємствам, іматериально-денежной оцінці лісосік та йогосортиментации, здійсненні заходів щодо охорони лісів, їх використанню та відтворення, задля встановлення нормативів лісокористування (>расчетной лісосіки) у країні й окремими її регіонах, в лісосировинних базах, лісових підприємствах, розробки генеральних планів і схем комплексного промислового освоєння лісів, розвитку шляхів транспорту, у разі планування розміщення й проектуванні підприємств лісової, деревообробної, й переробляє промисловості, для ведення лісового кадастру, складання державного обліку лісів, створення банку даних «Лісовий фонд Росії». Вони є підвалинами аналізу динаміки лісового фонду, перспективного і поточного планування всіх лісогосподарських заходів (лісовідновлення, лісозаготівля,лесозащита, меліорація, те що ліс, використаннянедревесной

Схожі реферати:

Навігація