Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Підвищення ефективності продукції скотарства


Реферат Підвищення ефективності продукції скотарства

на 0,6 %. Останні 7 років виробництво молока скоротилося на 2,5 % і сьогодні становить 31,1 млн. тонн. У торік виробництво худоби на забій (у живій вазі) збільшилася 60 суб'єктів Російської Федерації, молока - в 55 регіонах.

Надої молока на 1 корову вагропредприятиях 2006 року досягли 3603 кг. проти 3320 кг. 2005 року (+8,5%). У порівняні з 2001 роком цей показник збільшився на 1034 кг. (на 40,2 %).Среднесуточние прирости ваги великої рогатої худоби країною зросли на 7,3 %.

На стан тваринницької галузі продовжують мати негативний вплив умови нееквівалентного обміну сільськогосподарської своєї продукції енергоресурси. У тому 2006 року порівняно з груднем 2005 року продукція скотарства подорожчала на 0,6 %, а ціни на всі електроенергію зросли на 11,9%, на мазут - на 24,1 %, дизельне паливо - на 7,5 %.

Вступ до Росію м'яса імпорту останніми роками істотно перевищувало встановлені квоти. Відповідно до Постановою Уряди РФ від 30 грудня 2004 року квоти на 2005 рік було визначені у розмірі 897 тисяч тонн. Імпорт яловичини і свинини перевищив квоту в 1,4 разу. У 2005 року частка імпорту балансі ресурсів м'яса і м'ясопродуктів становила 35 % проти 32,5 % 2004 року, молока і молокопродуктів - відповідно 16,8 і 15,8 %.

Що ж доУдмуртской республіки, то даним обліку худоби, переважають у всіх категоріях господарств за 2005 р. чисельність великої рогатої худоби зменшилася на 9,5тис.голов (на 2,1%). За чисельністю великої рогатої худоби республіка житлом становить 1965 - 1966 рр. Найбільше худоби як і міститься у сільськогосподарських організаціях. Так, за станом 1 січня 2006р. у тих організаціях утримувалося 79,2% великої рогатої худоби.

У 2005 р. в сільськогосподарських організаціях поголів'я великої рогатої худоби зменшилася, порівняно з минулим на 1,8тис.голов (0,5%>). Найбільше зменшення кількості великої рогатої худоби зокрема у господарствахКаракулинского району на 13,2%,Камбарского - на 12,6%,Ярского - на 10,2%,Якшур-Бодьинского району - на2,7%о. Поголів'я корів зменшилося на 1410 голів.

У 2005 р. у господарствах населення поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 10,4%. Основними чинниками зниження кількості поголів'я худоби особистих підсобних господарств є: відсутність ринку збуту, відсутність кооперативів, здійснюють заготівельну діяльність, низькі ціни реалізації, високі ціни на всі корми, важкий а ручна праця і відсутність коштів механізації, низька продуктивності праці.

Основне джерело розвитку тваринництва - поповнення стада з допомогою власного відтворення. У великих, середніх і малих сільськогосподарських організаціях в 2005 р. проти 2004 р. зменшилося надходженняприплода телят на 4,7% (6,3 тис. голів).

Значна частина коштівприплода забирають відшкодування збитків падежу. У 2005 р. у крупних, середніх і малих сільськогосподарських організаціях впала 10,1 тис. голів великої рогатої худоби. У цьому падіж великої рогатої худоби проти минулим зменшився на 16,9%.

Середньорічний надій на 1 корову становив 2006 року 4018 кг, що у 11 % більше за аналогічний показник за 2005 рік.Среднесуточний приріст великої рогатої худоби становив 398 р.

1.3 Підвищення ефективності виробництва скотарства

>Скотоводство - одне з провідних галузей тваринництва, що обумовлюється значним поширенням великої рогатої худоби різних природно-економічних зони і високим рівнем молока і яловичини загалом тваринницької продукції. Воно не лише основний постачальник молока і виробником м'яса, але й дає шкіряну сировину, одержуване при забої великої рогатої худоби, і навіть ряд побічних продуктів: кістки, роги, волосся та інші. З утилізації відходів боєнь отримують ряд цінних продуктів - від мила до ендокринних препаратів.

Велика рогата худоба за умови правильного його сюжеті, годівлі і вирощуванні має високої продуктивністю. Корови можуть надавати по 8-9 тонн молока на рік (для середньорічну корову), а окрема особа до 10-12 тонн і навіть 25 тонн.

>Скотоводство є джерелом отримання органічного добрива - гною, якість і кількість якого залежить від умов годівлі та змісту тварин. У роки від корови можна отримати роботу до 10 т гною.

>Разведением великої рогатої худоби Росії займаються повсюдно у різних природних та економічних умов, це, безсумнівно, б'є по ефективності виробництва скотарства. Залежно від характеру використання великої рогатої худоби прийнято виділяти такі напрями розвитку скотарства: молочне, молочно-м'ясне,мясомолочное і м'ясне.Молочное напрям розвинене, переважно у приміських районах країни.Молочно-мясное напрям базується вумеренно-теплом доситьувлажненном кліматі.. Цей новий напрям є переважним в скотарстві і найрозвиненіше.Мясомолочное напрям скотарства поширений у більш посушливих районах РФ. Спеціалізоване м'ясне скотарство розміщається в степових районах.

Як найінтенсивна галузь із швидким і рівномірним обігом коштів, скотарство надає значний вплив на економіку всього сільського господарства. [22, з. 206]

Сталий розвиток молочного скотарства і молочної індустрії загалом має виключно важливого значення у забезпеченні населення найважливішими продуктами харчування, продовольчої незалежністю країни.

У середовищі сучасних ринкових умов, коли цінові відносини будуються на взаємодії попиту й пропозиції продукції та значною мірою залежить від платоспроможності і споживчих можливостей населення, на формування стійкого ринку продукції тваринництва і шляхом створення сільгосптоваровиробникам можливостей вести розширене відтворення стає скоєно необхідним посилення державного участі у ціноутворенні.

З метою захисту економічних інтересів вітчизняних сільгосптоваровиробників продукції тваринництва можна буде застосувати використовувала різні механізми державного впливу підвищення ефективності виробництва: квотування виробництва та імпорту, товарні і закупівельні інтервенції, запровадження мінімальних граничних ціни реалізовану продукцію тваринництва, забезпечення гарантій збуту та інших. Використання цих заходів дозволило б одержувати щорічний приріст виробництва молока загалом країні рівні 7 - 10 % чи 2-3 млн. т. Дійові ставки ввізних мит на імпортовані молочних продуктів і м'ясо недостатньо ефективні, неможливо забезпечувати рівного доступу на внутрішній ринок вітчизняних сільгосптоваровиробників, стримують зростання виробництва молока, м'яса, молочної і м'ясної продукції країні. У 2003 року почав діяти державного стандарту на молоко, відповідний з міжнародними вимогами. Цим ДОСТом встановлено загальноросійські базисні норми змісту жиру й білків - відповідно 3,4 і трьох%. [28, з. 9]

Організаційна основа розвитку скотарства, економічна ефективність ведення галузі залежить від ряду факторів. Розглянемо окремі.

>1.Кормовая база:

- потреба у кормах різних статевовікових груп тварин, витрати кормів виробництва окремих видів продукції;

- оптимальне співвідношення складу кормового раціону для годівлі різних груп тварин по набору кормів, їх вартості і величезному впливу на собівартість кінцевої продукції;

- якість кормів — збалансованість раціону по білку, вуглеводами, енергії, мікроелементам тощо. буд.

>2.Породний склад тварин, їхня якість, продуктивний потенціал.

>3.Условия життєзабезпечення, створювані у приміщеннях і цехах. Ця група чинників характеризується застосуванням різних засобів і систем забезпечення і годівлі тварин, типів інженерного устаткування стійл, систем забезпечення мікроклімату; режимами, кратністю і всіма засобами виконання основних технологічних процесів і операцій (доїння, виготовлення і роздачі кормів, чистки стійл і прибирання гною тощо. п.).

>4.Организация і оплата праці, розпорядок робочого дня;
кваліфікація виконавців; матеріальне стимулювання; дотримання технологічних регламентів виконання процесів і операцій.

>5.Материально-техническая база тваринництва: склад парламенту й якість техніки; рівень механізації процесів обслуговування тварин, опрацювання і збереження продукції; облаштування ферм основними і допоміжними будинками та спорудами, зокрема утримання тварин, зберігання кормів, переробки та зберігання продукції, утилізації гною та інших.

>6.Способи реалізації і культурний рівень закупівельних ціни з урахуванням якості продукції.

>7.Затрати ресурсів отримання і продукції, рентабельність виробництва. Витрати на корми перевищують 60 % у структурі витрат виробництва молока і яловичини.

Серед основних факторів, що підвищують продуктивність, найважливіше значення належитькормлению тварин. Раціон годівлі складається з підтримує корми, забезпечує нормальну життєдіяльність тварин, і продуктивного корми, від якого продуктивність. Чим більший частка продуктивного корми в раціоні, тим більша продуктивність худоби, і навпаки. Висока продуктивність підвищує ефективність використання кормів - на теж кількість витрачених кормів виробляється більше продукції [6]. Отже, перерозподіл витрат між які підтримують і продуктивним кормом у бік зростання останнього - найефективніший вид економії у тваринництві, і, навпаки, будь-яке скорочення раціону у день рахунок продуктивної частини. З іншого боку, абсолютні витрати корми для одиницю продукції через відкликання підвищенням рівня та якості годівлі, ні з зростанням продуктивності знижуються. Наука довела, що з корів з низькою продуктивністю (2000-2300 кг молока на рік) 65 % поживністю раціону забирають підтримку життя, а й у тварин із продуктивністю 6000 кг - всього 37 %.[12, з. 187]

>Рациони годівлі тварин мали бути зацікавленими біологічно повноцінним й утримувати свій оптимальне кількість перетравлюваного протеїну та інших поживних речовин. Потреба кормах необхідно задовольняти з допомогою виробництва в господарстві. З боку набувають переважно корми комбікормовій в промисловості й харчові відходи.

Неодмінним умовою отримання високоякісного корми є прогресивні способи заготівлі, дозволяють максимально зберегти вихідні властивості сировини: заготівля сіна здосушиванием його активнимвентилированием приготування сінажу, силосу, трав'яний різання мучення.

Слід більше приділяти уваги перекладу худоби на пасовища (дешеві джерела корми із високим вмістом енергії і протеїну). Доцільно випасати велика рогата худоба навіть де практикується цілорічнестойловое зміст. Зміст худоби на пасовище, скорочує Витрати заготівлю та підвезення зеленого корми. Правильно організований випас реформує з підвищення продуктивності молочних корів.

У підвищенні продуктивності корів важливе його місце займаєкормопроизводство. Наявністькормоцехов дозволяє підготовляти й згодовувати коровам корм як однорідної за своїмифизико-механическим властивостямикормосмеси, що сприяє кращому поїданню, засвоєнню, зменшенню втрат кормів, забезпечує механізацію їх роздачі.

Найважливішим напрямом розвитку точних технологій у тваринництві є приготуванняполнорационнихкормосмесей і нормоване годівля груп худоби, сформованих з його продуктивності. Найголовніші технічні засоби тут - навантажувач, змішувач, роздавальниккормосмесей щодо одного агрегаті з електронними вагами їхнього компонентів по заданої програмі щодо різноманітних за продуктивністю груп тварин. Однією з вирішальних умов ефективності точного тваринництва застосування складних електронних коштів управління технологічними процесами є якість комбікормів. Нині концентровані корми становлять основу раціону більшості видів сільськогосподарських тварин і птиці і головне резервом підвищення їх продуктивності.

Розвиток дослідницько-експериментальної і вдосконалення кормового виробництва всередині господарств стає однією з ключових чинників стабілізації і підвищення ефективності скотарства.

Ефективність виробництва - економічна категорія, відбиває сутність процесу розширеного відтворення.

Економічна ефективність виробництва молока характеризується системою показників, основними серед яких є надій молока однією корову, вихід телят на 100 корів, витрата кормів на 1 ц молока, витрати на 1 ц продукції (трудомісткість), собівартість одиниці виробленої продукції, прибуток від молока і культурний рівень рентабельності виробництва.

Знижується зацікавленість працівників галузі результати своєї праці через низьку і дуже невчасний виплачуваною зарплати. Продуктивність праці молочному скотарстві визначається найвищим рівнем молочної продуктивності й видатками праці розрахунку півкорови. Продуктивність праці результаті збільшення його витрат за утримання і те що тварин зростатиме, тоді як розрахунку Iчел.-ч. здійснюватиметься більше молока. Проте частенько додаткові витрати призводять до недостатнього зростанню продуктивності, що знижує загальну продуктивності праці. Іноді додаткове залучення трудових ресурсів пояснюється небажанням поліпшення умов змісту тварин, а є наслідком низького рівня механізації основних технологічних процесів. Скорочення витрат праці та коштів у виробництво одиниці виробленої продукції — найважливіше завдання в молочному скотарстві. Нині високі видатки виробництво молока не компенсуються виручкою від продажу. Чим більший господарство виробляє молока, то більше вписувалося терпить збитків. Нинішній рівень ціни молоко не забезпечує можливість рентабельного ведення галузі; внаслідок виробництво молока є збитковою. Державна підтримка, яка надається галузі рамках національного проекту, поки слабко впливає результати господарську діяльність. [18,с.292]

Зупинимося на економічних показниках, характеризуючих яловість корів, приплід і падіж тварин. Високі результати отелення - це - ознака доброго здоров'я корів, нормальні умови її змісту. Що результат отелень, тим більший частку становлять лактирующие корови і, отже, краще показники виробництва молока. Існує тісний взаємозв'язок між зниженнямяловости та зростання валового виробництва молока практично при однакових витратах кормів. Зростанню середньорічного числа отелень сприяє такі чинники:

Використання кормів, збалансованими за змісту поживних речовин, вітамінів,макро-и мікроелементів;

Належні умови утримання худоби;

Організація постійного ветеринарного обслуговування;

Підвищення кваліфікації персоналу.

Важливими показниками, що характеризує рівень розвитку скотарства у господарстві, є щорічний вихід телят на 100 корів. Фактично, цей показник визначає коефіцієнт корисної використання молочної череди й у значною мірою рівень зоотехнічній й селекційною роботи.Научними дослідженнями доведено, що достатнє забезпечення організмустельной корови на бета-каротин сприяє народженню більш витривалого потомства, у своїй збільшується вихід молодняку. [17, з. 65].

Великий резерв збільшення ефективності виробництва молока -раціональне використання маткового стада. Ефективність молочного тваринництва великою мірою залежить від тривалості лактації корів. Максимальна продуктивність корів досягається до 8-9 літньому віку або до 6-7 лактації. У цьому знижуються витрати кормів виробництва одиниці виробленої продукції [8].

Економічна ефективність виробництва молока, їхню якість залежить від породних і індивідуальних спадкових особливостей корів. Для визначення проводятьбонитировку. Підбонитировкой розуміють визначення племінної цінності тварин шляхом оцінки їхньої комплексу ознак та призначення надалі використання. Значна частка висококласних корів у стаді дозволяє ефективніше вживати наявні ресурси, і підвищувати рівень економічну ефективність галузі.

На підвищення економічну ефективність галузі необхідна інтенсифікація. Більшістьекономистов-аграрников розуміють під інтенсифікацією форму розширеного відтворення, коли він з урахуванням додаткових вкладень відбувається збільшити виробництво сільськогосподарської продукції за одночасного підвищення його економічну ефективність. У тваринництві основним об'єктом докладання живої і упредметненого праці служать сільськогосподарські тварини. Через це і інтенсифікація тваринництва повинна характеризуватися додатковими вкладеннями засобів і праці один і той

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація