Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Підвищення ефективності виробництва картоплі


Реферат Підвищення ефективності виробництва картоплі

середньо- інизкозатратних технологій вирощування насіннєвого, продовольчого картоплі й у промислової переробки. Багато картоплі вирощується на важкихсуглинистих грунтах, котрим потрібно технологія з допомогою активних робочих органів.

Стабілізація і наступне сталий розвиток картоплярства можливі лише за умов, що комплексна реалізація досягнень біологічної науки, техніки і технології супроводжується удосконаленням організаційно-економічних відносин. У подолання кризового становища галузі загальноекономічні заходи мають першочергового значення, оскільки дозволяють привести організаційну і виробничу структуру підприємств, систему економічних відносин суб'єктів аграрного ринку, форми й фізичні методи регулювання сільського господарства за відповідність до новими умовами.Организационно-економический механізм має бути спрямований влади на рішення наступних проблем:

> посилення ролі державного регулювання, зокрема. відновлення паритету ціни сільськогосподарську і промислову для АПК;

> формування елементів ринку продовольства;

> створення регіональних федеральних галузевих спілок і асоціацій (з картоплі, молока тощо.);

> розвиток кооперації і промислової інтеграції (для вертикально інтегрованих холдингів,сельхозкорпораций та інших формувань).


>2.Сложившийся рівень ефективності виробництва картоплі в підприємстві

2.1Природно – економічних умов колгоспу «їм. 50-річчя СРСР»

 

Колгосп «їм. 50-річчя СРСР» - одна з великих підприємств Костромської області. Організовано в 1930 року й у час євисокоинтенсивное господарство, з розвиненими галузями тваринництва і рослинництва.

Колгосп лежить у північно-східній частиниКостромского району в18км від районного та обласної центруг.Кострома. Зв'язок із цим центром здійснюється за дорозі компанії з рішучим покриттям обласного значення. Найближча залізнична станція Кострома - Нова є також вг.Костроме.

Клімат у господарстві як і, як в усій Костромської області помірно-континентальний із тривалою холодної взимку і коротким теплим влітку. Територія колгоспу перебуває у третьомуагроклиматическом районі області. Він характерно:

· сума позитивних температур близько 19000;

· тривалістьбезморозного періоду 135 днів, зокрема. понад 00 – 205 днів, 50 – 170 днів, 100 – 130 днів, понад 150 – 65 днів;

· річний максимум температур повітря 360;

· середній з абсолютних мінімумів -330;

· абсолютний мінімум було досягнуто -460.

Опади біля господарства випадають головним чином вигляді дощу, і снігу, рідко град. Протягом року їх кількість становить350мм., зокрема. за вегетаційний період300мм за період з температурами понад 100 –250мм. Глибина снігового покрову становитьпримерно45см, тривалість періоду з сніжним покровом близько 155 днів.

Вищий рівень температур, достатньо осадів та подовженийбезморозний період сприяють стійким врожаям озимих культур,среднеранних сортів ярих зернових і картоплі.

Для дозрівання овочевих теплолюбних культур іпозднеспелих сортів картоплі тут дватри роки на десяток бракує тепла. У ці ж роки виникають проблеми з заготівлею грубих кормів громадському тваринництва.

Ґрунти біля колгоспу можна згрупувати у трьох типу:

· дерново-підзолисті грунту (від середньо до сильно- іглубоко-оподзоленних)

·дерново-подзолисто-глеевие,

·дерново-аллювиально-глеевие.

По механічному складу грунту ставляться досупесям, і важкимсуглинкам. Більшість площі ріллі розміщена на супіщаних грунтах, невеликі ділянки – на зв'язкових пісках. Окремі ділянки ріллі мають різнуокультуренность. У цілому нині грунту колгоспу недостатньо насичені підставами, мають кислу середу (рН – 4,7-5,2). Зміст рухливих форм фосфору коливається не більше5-11мг. на100г. грунту, калію –12-16мг.

Рельєф території колгоспу неоднорідний: переважають пагорби моренного походження, зустрічаються яри, знижені заболочені ділянки.

Значна частка власності природних кормових угідь потребує серйозних меліоративних і агротехнічних поліпшеннях – осушенні, видаленні купин і чагарників,известковании.

У зв'язку з різноюокультуренностью грунту, неоднорідним механічним складом, роздробленістю окремих ділянок ріллі природними межами (пагорбами, ярами) необхідний диференційований підхід для використання агротехнічних прийомів.

Та загалом агрокліматичні умови сприятливі щоб одержати високих урожаїв всіхвозделиваемих у господарстві сільськогосподарських культур. Але фактично нижчі біологічно можливих урожаїв обумовлені економічними показниками, які погіршилися час проведення реформ.

Розглянемо рівень розвитку колгоспи та ефективність виробництва картоплі.

2.2 Сучасний рівень розвитку та ефективності виробництва картоплі в підприємстві

Для оцінки розмірів діяльності підприємства є дві групи показників: прямі і висуваються додаткові. До перших належать валова і товарна продукція у єдиних порівняних цінах 1994 року. До других відносять наявністьс.-х. угідь, середньорічна вартість основних засобів, наявність працівників тощо. Проведемо порівняння показників у поступовій динаміці за кілька років порівняно областю.

Таблиця 2 Розмір підприємства

Показники Роки По району за 2005 р
2003 рік 2004 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
Валова продукція у порівняних цінах 1994 р., тис. крб. 2913,83 2662,27 2919,52 2716,9
Грошова виручка, тис. крб. 42732 47321 44748 58019,7
Прибуток, втрати від реалізації, тис. крб. -1108 560 1322 9113,75

Загальна земельна площа, га

зокрема. площа с/г угідь

 

7872 7872 7872 3110,65
4509 4509 4509 2213,9
Середньорічна вартість виробничих основних засобів основний діяльності, тис. крб. 146452 148769,5 151798 79702,7
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. крб. 36451 36023 35346 63702,7

Середньорічна кількість працівників, чол

зокрема зайнятих в с/г виробництві

429 341 285 177,5
372 302 253 153

Велика рогата худоба, голів

в т. год. корови

3631 2952 2738 759,63
1200 1100 1000 257,76

Оцінюючи ситуації у господарстві протягом трьох років фінансово-господарську діяльність, помітні таке:

· такі показники, як валова продукція у порівняних цінах 1994 року протягом трьох років мало змінилася і майже від того показника у середньому підприємствамКостромского району.

· Грошова виручка за розглянутий період також не змінювалася, але, порівняно який з показником району вона трохи нижче.

· Починаючи з 2004 року підприємство стало отримувати прибуток.

Подальший аналіз даних засвідчив таке:

Сільськогосподарські площі протягом трьох останніх не зазнали змін вище вдвічі, ніж середнє по району.

Середньорічне кількість працівників рік у рік зменшується загалом на 20%. Причиною цього й служити низький рівень оплати праці, тоді як прожиткового мінімуму з кожним роком зростає, і навіть невчасність вперше і не повному обсязі її виплат.

Середньорічна вартість виробничих основних засобів основний роботи і середньорічна вартість оборотних засобів зростає.

Негативна ж тенденція спостерігається у зниженні поголів'я худоби з порівнянню з 2003 роком на 893 голови, зокрема корів на 200 голів. Це з вибраковкою тварин і звинувачують їхпадежом.

Розглянуті дані дають нам чітку картину те, що колгосп «>им.50-я СРСР» входить до складу великих підприємств району й рівномірно виводить свій господарську діяльність.

Розглянемо склад парламенту й структуру земельних угідь в колгоспі «>им.50-я СРСР»,т.к. саме земля сільському господарстві є основним засобом виробництва, і зажадав від забезпеченості нею залежать кінцеві результати діяльності сільськогосподарських підприємств.

>Таблица3 Склад і структура земельних угідь

>Угодья 2003 рік, га 2005 рік Відхилення площі 2005 року від 2003 (+,-), га
га До загальної земельної площі, % До площі с/г угідь, %
1 2 3 4 5 6
Загальна земельна площа 7872 7872 100 Х 0
1 2 3 4 5 6
>С/х угідь, всього 4509 4509 57,3 100 0

 зокрема. рілля

 сіножаті

 пасовища

2859 2859 36,3 63,4 0
873 873 11,1 19,4 0
777 777 9,9 17,2 0
Ліси 2387 2387 30,3 52,9 0
>Пруди і водойми 85 85 1,1 1,9 0
Інші угіддя 1203 1203 11,3 26,7 0

У структурі земельних угідь найбільша питома вага займають сільськогосподарські угіддя й становлять 57,3%, їх більшість – це рілля 63,4%, а менша – ставки і водойми 1,9%. Велика частка лісів – 52,9%. Отже, з розрахункових даних видно, що структура земельного фонду в колгоспі «>им.50-я СРСР» сприятлива для ведення сільського господарства. Упродовж багатьох років підприємство не змінює структуру земельних угідь, про це говорить те що, що відхилення площі 2003 року від 2005 одно 0.

Розглянувши структуру земельних угідь, час торкнутися розгляду структури посівних площ.


Таблиця 4 Структура посівних площ

Культура 2003 рік 2004 рік 2005 рік
га %, до всього посівам га %, до всього посівам га %, до всього посівам
Зернові і зернобобові, всього 1215 42,5 1395 49,6 1223 42,8
зокрема. озимі 13 0,6 130 4,6 160 5,6
 ярові 1202 42 1265 44,9 1063 37,2
Овочіоткр. грунту 7 0,2 - - 3 0,1
Картопля 86 3 70 2,4 100 3,5
>Кормовие корені 28 1 40 1,4 28 1
Кукурудза на силос 35 35 70 2,3 68 2,4
Багаторічні трави 707 24,7 690 24,5 1338 46,8
>Однолетние трави 781 27,3 3 0,2 34 1,2
Усього посівів 2859 100 2819 100 2859 100

Посівна площа впродовж двох років не змінювалася, а 2004 року зменшилася на40га. Посівні площі під зерновими культурами щороку збільшилися, під озимими – з13га в2003году до160га в2005году, проте під яровими зменшилися з1202га до1063га. Площа картоплі збільшилася середньому становив 14%.

Наступним етапом економічного аналізу господарську діяльність колгоспу «>им.50-я СРСР» є визначення напрями роботи і рівня її спеціалізації з урахуванням структури грошової виручки, наведеної у таблиці.

Таблиця 5 Структура грошової виручки
Продукція, послуги 2003 рік 2004 рік 2005 рік У середньому за 3 року
тис. крб. тис. крб. %
Зерно 602 1803 1238 1214,3 2,7
Овочі відкритого грунту 148 - 18 55,3 0,1
Картопля 257 2006 7222 3161,7 7
Продукція рослинництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді 63 275 185 174,4 0,4

Разом з рослинництва

1093 4108 8951 4699,3 10,5

Худобу та домашня птиця у живій вазі

зокрема.

 велика рогата худоба

 свині

7383

7237

85

11478

11335

113

7074

7072

2

8645

8548

66,7

19,2

19

0,2

Молоко незбиране 29156 27824 24629 27203 60,5
Продукція тваринництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді 4512 1744 1492 2549,3 5,7
М'ясо імясопродукция всього: 3653 1568 1127 4,7 4,75

в т. год. велика рогата худоба

 свині

3621

30

1535

33

1127

-

2094,3

21

4,7

0,05

Разом щодо тваринництва

40451 41046 33095 38197,3 85
Усього с/г. продукції 41544 45154 42046 42896,3 95,5

Роботи і комунальні послуги

1186 2165 2697 2016 4,5

Усього за підприємству

42730 47319 44743 44912,3 100

Найбільшу питому вагу у структурі товарної продукції займає молоко 60,5%, слідом йде худобу та птах у живій вазі 19,2%, третьому місці стоїть виробництво картоплі 7%. Це означає, що позичкою колгосп «>им.50-я СРСР» спеціалізується з виробництва молока, а обробіток картоплі - це розвинена галузь виробництва.

>Рассчитаем коефіцієнт спеціалізації, використовуючи таку формулу:

>Kc=100/Y*(2*i-1), де

>Kc- коефіцієнт спеціалізації;

Y- питому вагу товарної продукції окремих галузей, %;

і- порядковий номер частки товарної продукціїранжированном ряду;

>Kc=100/(60,5*(2*1-1)+19,2*(2*2-1)+7*(2*3-1)+5,7*(2*4-1)+4,7*(2*5-1)+4,5*(2*6-1)+2,7*(2*7-1)+0,4*(2*8-1)+0,1*(2*9-1)

>Kc=0,19

Колгосп «>им.50-я СРСР» має середній рівень спеціалізації із виробництва молока з досить розвиненим виробництвом картоплі.

Тепер оцінимо забезпеченість господарства трудовими ресурсами і їх використання.

Таблиця 6 Склад, структура і чисельність трудових ресурсів
Категорія працівників 2003 рік 2004 рік 2005 рік
чол. % чол % чол %
Усього за підприємству 429 100 341 100 285 100
У тому числі працівники, зайняті в с/г виробництві 372 86,7 302 18,6 253 88,8
зокрема. постійні 326 75,9 257 75,4 213 74,7
 сезонні і тимчасові 46 10,7 12 3,4 10 3,5
Службовці 34 7,9 33 10 30 10,5
У тому числі: керівники 9 2 9 2,6 7 2,5
 фахівці 25 5,8 24 7 23 8,1
Інші працівники - - 6 1,6 2 0,7

Проаналізувавши склад парламенту й чисельність трудових ресурсів колгоспу «>им.50-я СРСР» можна зробити такі висновки. Загальна кількість працівників з 2003 по 2005 2002 рік скоротилася на 144 людина, зокрема кількість працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві зменшилося на 119 людина. Найбільшу частку у структурі працівників у середньому протягом трьох років займають працівники постійні, але з тих щонайменше їх кількість зменшилася на 113 людина. Спостерігається спад чисельності сезонних і тимчасових працівників з 46 до 10. Кількість керівників і спеціалістів зменшилося на 2 і 2 людини відповідно.

Але тільки склад парламенту й чисельність трудових ресурсів що неспроможні дати об'єктивного уявлення про забезпеченості господарства трудовими ресурсами, а тим паче показати, наскільки ефективно їх використовують. І тому необхідно розглянути низку показників, які у нижченаведеної таблиці.

>Таблица7 - Забезпеченість трудовими ресурсами і їх використання
Показник 2003 рік 2004 рік 2005 рік У в середньому у району за 2005 рік
1 2 3 4 5
Доводиться на середньорічного працівника, га с/г угідь ріллі 10,5 13,2 15,8 9,9
6,7 8,4 10 8,1

>Отработано працівником, тис.чел/ч

 Днів

 Годин

303 317 347 285,7
2114 2525 2782 1941
Коефіцієнт використання річного фонду робочого дня 1,12 1,17 1,27 1,026

Як кажуть, все показники забезпеченості трудовими ресурсами підприємством дуже змінюються за літами. Забезпеченість трудовими ресурсами для підприємства краще, ніж у в середньому уКостромскому району за 2005 рік,т.к. на середньорічного працівника доводиться загалом на3,3га більше сільськогосподарських угідь, ніж уКостромском районі.Отработано працівником сільського господарства днів і годин більше, ніж у районі. Коефіцієнт використання річного фонду робочого дня на року більш 1. Отже, у господарстві простежується перевитрата робочого

Схожі реферати:

Навігація