Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз господарської діяльності ВАТ "Східний"


Реферат Аналіз господарської діяльності ВАТ "Східний"

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
виробництва та економічну ефективність інтенсифікації.

Показники, застосовувані з оцінки процесу інтенсифікації, діляться на що характеризують її (табл. 6) і результативність (табл. 7).

Таблиця 6.– Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва

показник рік 2006р в % 2004 р
2004 р 2005 р 2006р
1. припадати на 100 га с-х угідь:
1.1. основних виробничихсредств,тис.руб. 4862,50 4412,90 4429,10 91,09
1.2. витратитруда,тис.чел-ч. 22,28 22,09 20,07 90,05
1.3. вартістьСХМ,тис.руб. 62,32 74,88 69,40 111,36
2. внесено на 1 га ріллі:
2.1. органічнихудобрений,т
2.2. мінеральнихудобрений,кгд.в. 10,53 14,12 17,58 166,93
3. припадати умовних голів ВРХ на100га с-х угідь 561,90 494,98 425,42 75,71
4. обсяг механізованих робіт у розрахунку 100 гапашни,усл.ет.га 987,00 1023,00 1059,00 107,29
5. витрата кормів на 1усл.головуКРС,ц.корм.ед. 35 35 35 100,00
6 всього енергетичнихмощностей,л.с. 55564 61869 82115 147,78
6.1. припадати енергетичних потужностей на 100 га с-х угідь, к.с. 540,72 509,67 496,49 91,82
>6.2.приходиться енергетичних потужностей на 1 середньорічного працівника, к.с. 26,01 26,49 29,46 113,26

Висновок: рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва змінюється з кожним роком. Основні виробничі вартість 100 гас.–х. угідь зменшилися на 8,91%, витрати на 9,,95%. Вартість сільськогосподарських машин, збільшилася зв'язки Польщі з придбання нової техніки і тракторів, проте енергетичні потужності на100га с-х зменшилися на 8,18%т.к. площа угідь збільшилася на 60,15%. Обсяг механізованих робіт виріс, кількість внесених добрив збільшилося, поголів'я умовних голів ВРХ на 100 га с-х угідь зменшилося.

Таблиця 7.– Рівень виробництва сільськогосподарської продукції

показник рік 2006р в % 2004 р
2004 р 2005 р 2006р
1. вироблено на100га с-х угідь:
1.1. валовийпродукции,тис.руб. 6169,82 6588,31 5870,13 95,14
1.2. грошовоївиручки,тис.руб. 5880,33 6971,94 7150,94 121,61
1.3.мяса,т 170,74 172,08 128,58 75,30
1.4.молока,т 15,25 19,70 42,64 279,54
2. вироблено на 100 га ріллі:
2.1.зерна,т 91,27 117,21 101,68 111,40
2.2.картофеля,т 1,03 0,12 0,02 1,76

Висновок: дані таблиці показують, що у звітному року порівняно з базисним роком, спостерігається зменшення валової продукції на 100 га с-х угідь, проте грошова виручка зрослана21,61%. У виробництві молока, зерна намітилися тенденцію збільшення обсягів, у зв'язку з поступовим зміною спеціалізації підприємства. З двох останніх таблиць можна сказати, що справжній рівень інтенсивності прямо пропорційно впливає рівень виробництва сільськогосподарської продукції. Зростання інтенсивності веде до неухильному зростання. Це з раціональним використанням виробничих ресурсів, застосуванням інтенсивних технології, підвищенням якості продукції, якісним удосконаленням управління і виробництва.

>Обобщающими показниками забезпеченості господарства основними виробничими фондами (>ОПФ) єфондообеспеченность (>ФО) іенергообеспеченность (>ЭО),фондовооруженность (>ФВ) іенерговооруженность (>ЭВ) праці.

>ФО =ОПФ/(S*100) [>7,с.109]

>ФВ =ОПФ/ЧР [>7,с.110]

>ЭО =G/(S*100) [>2,с.96]

>ЭВ =G/ЧР [>2,с.97]

1.5 Основні виробничі кошти й ефективність їх використання

 

Основними економічними показниками діяльності господарства, якими судять про стані є: забезпеченість господарства основні засоби виробництва та робочої силою, і навіть трудомісткість і собівартість виробництва.

У зв'язку з цим аналіз забезпеченості підприємств основними фондами і вишукування резервів підвищення ефективності їх використання має значення.

Таблиця8.–Основние виробничі фонди й ефективність їх використання

показник рік 2006р в % 2004 р
2004 р 2005 р 2006
>1.среднегодовая вартістьОПФ с-х призначення, тис. крб. 800579 979954 1465057 183,00
2. вартість валової продукціїс-х,тис. крб. (за собівартістю) 634011 799755 970860 153,13
3. середньорічна чисельністьработников,чел 2136 2336 2787 130,48
4. фондовіддача по валової продукції 0,79 0,82 0,66 83,68
5.фондоемкость 1,26 1,23 1,51 119,51
6.фондовооруженность,тис.руб/чел. 374,80 419,50 525,68 140,25
7.фондообеспеченность,тис.руб./100га с-х 6279,54 6713,39 8858,20 141,06
8. вироблено валової продукції у розрахунку:
8.1. на 1чел.-ч,руб 276,86 298,19 292,52 105,65
8.2. на 1 середньорічногоработника,тис.руб 296,80 342,40 348,35 117,37
9. норма прибутку,% 11,93 17,21 19,63 164,56

>Обобщающими показниками забезпеченості господарства основними виробничими фондами (>ОПФ) єфондообеспеченность (>ФО) іенергообеспеченность (>ЭО),фондовооруженность (>ФВ) і й енергооснащеність (>ЭВ) праці.

Норма прибутку окреслюється ставлення балансовою (валовий, чистої) прибутку до середньорічний вартості основних та оборотних фондів в %.

Висновок: аналізуючи дані таблиці 8, доходимо висновку, що справжній рівеньфондообеспеченности господарства з кожним роком збільшується. У звітному року порівняно з базисним роком, спостерігається збільшення фондоємності на 19,51% відповідне зниження фондовіддачі на 16,32%. Також відбувається підвищенняфондообеспеченности іфондовооруженности приблизно за 40%.

Таблиця 9.

–Врожайність основних сільськогосподарських культур, ц/га

культура рік 2006р в % 2004 р
2004 р 2005 р 2006р
1. зернові і зернобобові, лише у т.ч. 12,3 13,7 15,40 125,20
1.1. озима жито 12,9 13 16,30 126,36
1.2. ярові 12,7 13,5 15,40 121,26
1.4. зернобобові 11,9 19,4 11,70 98,32
2. картопля 48,6 122 30,00 61,73
3. силосні культури 57,9 63,7 65,80 113,64
4. багаторічні трави 13,8 14,7 15,60 113,04
5. кукурудза на силос 87,5 115,6

Об'єктивним показником економічного родючості грунту виступає врожайність. Рівень врожайності - одне з найбільш якісних чинників,предопределяющий обсяг валового виробництва. Зростання врожайності є найважливішим результатом інтенсифікації, показником ефективності і забезпечення якості роботи у галузях рослинництва.

Рівень врожайності сільськогосподарських культур по району і з республіці середній. Це першу чергу пов'язана з розташуванням підприємства у в східній частині республіки, кліматичними умовами і грунтом. Врожайність зернових і зернобобових культур загалом за2004-2006годи становила 13,9 ц/га.

За дотримання відповідних агротехнічних прийомів можна одержувати високі врожаї сільськогосподарських культур.


1.6 Економічні показники виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

Таблиця 10. –>Товарность і рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції

показник рік зерно картопля молоко м'ясо всього зокрема.
м'ясо ВРХ
1. валова продукція, т 2004 7748 84,7 1567,4 17545,5 148
2005 12355,2 12,2 2390,9 20889 244,9
2006 16816,6 3 7052 23766,2 709,2
2. товарнапродукция,т 2004 149,7 121 1007,4 15324 45,9
2005 427,7 0,2 1942,4 19126,4 78,8
2006 713,6 6178,9 21265,2 82,5
3. рівень товарності,% 2004 1,93 142,86 64,27 87,34 31,01
2005 3,46 1,64 81,24 91,56 32,18
2006 4,24 87,62 89,48 11,63
4. собівартість реалізованоїпродукции,тис.руб 2004 485 78 6042 500669 1478
2005 1730 1 14917 656959 4032
2006 1962 42448 731950 3040
5. грошова прибуток відреализации,тис.руб. 2004 448 22 5407 596625 1761
2005 1173 1 10338 827726 5081
2006 2321 38618 980496 4072
6.прибиль(убиток) відпродукции,тис.руб. 2004 -37 -56 -635 95956 283
2005 -557 0 -4579 170767 1049
2006 359 -3830 248546 1032
7. рівеньрентабельности(убиточности),% 2004 -7,63 -71,79 -10,51 19,17 19,15
2005 -32,20 0,00 -30,70 25,99 26,02
2006 18,30 -9,02 33,96 33,95

 

Висновок: рівень товарності за всіма показниками виріс, крім картоплі. Це з великим скороченням посадкових площ під картопля. За 2006р значно зросли рентабельність збіжжя і скоротилася збитковість молока. Рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції за звітний рік у кілька разів, у зв'язку з збільшенням прибуток від реалізації.

Таблиця 11.– Трудомісткість і собівартість виробництва

продукт трудомісткість,чел.-ч/ц собівартість,руб./ц
2004 2005 2006 2004 2005 2006
1. зерно 1,14 0,87 0,44 285,3 378,2 375,3
2. картопля 1,14 8,20 33,33 660 401,6 167,2
3. молоко 2,04 2,05 1,05 599,7 824,8 688,7
4. приріст живої маси ВРХ 22,5 18,4 10,10 5085 6866,2 6122
5. приріст живої маси свиней 1,55 1,52 1,48 3371 3427,7 3394

Висновок: за даними таблиці видно, що собівартість 1 ц. продукції росте, що пов'язане зі зростанням ціни паливно-мастильні матеріали, техніку, великими витратами ремонт зношене устаткування.

Трудомісткість, витрачена виробництва зерна, приросту живої маси ВРХ і свиней, зменшилася. Це з впровадженням нових технологій, устаткування й машин.

1.7 Висновки з аналізу виробничої діяльності

Провівши аналіз діяльності даного господарства, з упевненістю сказати, що господарство йде по інтенсивного розвитку,т.к. підприємство з порівнянню зотчетним роком підвищило свої основні економічні показники, у своїй збільшило кількісний і якісний склад свого парку техніки.Понизились витрати , господарство зуміло підняти рентабельність виробництва, у рази.

Уотчетном року підприємство збільшило площі своїх сільськогосподарських угідь, змінивши причому їхній структуру. Дуже зросла поголів'я свиней. Проте чисельність поголів'я збільшилася, тому доцільно збільшувати площі зернових культур

>Т.к. обробіток зернових збільшилося, то структура товарної продукції тваринництва зменшилася, але підприємство з колишньому спеціалізується в цій галузі.

Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва майже з усіх показниками зріс крім енергетичних потужностей, оскільки сталося непропорційне збільшення площі сільськогосподарських угідь і кількості тракторів

Собівартість ж виробництва зросла, що пов'язаний з підвищенням тарифів на електроенергію, і ціни паливно-мастильні матеріали (ПММ) як і раніше, що коли частина ПММ поставляє держава.

Попри те що, що його тракторів й Бессарабської площі ріллі збільшилися, використовуєтьсяМТП ефективно, про що свідчить коефіцієнт корисної використання коштів ісократившиеся загальні видатки їх експлуатацію.

А загалом підприємство уотчетном року працювало значно ефективніше, про що свідчать значення певних показників.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація