Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік і аудит загальних і адміністративних витрат


Реферат Облік і аудит загальних і адміністративних витрат

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КОСТАНАЙСКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙКОЛЛЕДЖ

>КАЗПОТРЕБСОЮЗ

>КУРСОВАЯ РОБОТА

тема:УЧЕТ І АУДИТ СПІЛЬНИХ ІАДМИНИСТРАТИВНЫХРАСХОДОВ


Спеціальність: 0705022

економіка, бухгалтерський облік і аудит

Виконала:ДомбаеваЖ.К.

ГрупаБ-180

>Костанай 2010


Зміст

Запровадження

1. Економічне зміст номенклатури статей спільних цінностей і адміністративних витрат

2. Теоретичні основи спільне коріння й адміністративних витрат

2.1 Документальне оформлення спільне коріння й адміністративних витрат

2.2 Синтетичний облік спільне коріння й адміністративних витрат

3. Аудит спільне коріння й адміністративних витрат

Укладання

Список використаних джерел

Додаток


Запровадження

Функціонування підприємств у умовах ринкової економіки пов'язаний із багатьма процесами. Однією з них еволюційний відбір підприємств, їхприспосабливаемость до ринків. Саме це процес дозволяє захопити свій сегмент ринку нафтопродуктів та вижити за умов ринкової конкуренції, одержуючи стабільні позитивні результати. У зв'язку з цим, особливої важливості набувають такі економічні категорії, як доходи і підприємства.

Важливе місце у системі бюджетування малого підприємства займає бюджет адміністративно-управлінських витрат, характеризуючих ефективність бізнес-процесу «Управління». Призначення бюджету адміністративно-управлінських витрат - визначити загальні та адміністративні витрати, необхідних функціонування підприємства організацію зі своїми матеріальну базу.

Витрати - котре виражається у грошовому вимірі величина ресурсів, як у певних цілях. Метою витрат є будь-яка діяльність, на яку витрати вимірюються окремо.

Періодичні витрати поділяються на:

- комерційні;

- загальні;

- адміністративні.

До них належать значна частина загальної маси витрат управління, обслуговування виробництва, збут продукції, яка, залежить немає від обсягу виробництва та продажів, як від організації виробничо-комерційної діяльності, ділової політики адміністрації, тривалості звітний період, структури підприємства міста і інших чинників.

По із техніко-економічного призначенню розрізняють основні (технологічні) і накладні витрати.

Основні (технологічні) витрати – безпосередньо пов'язані з виробництвом і які наданням послуг, до них відносяться за перших шість статей витрат: видатки оплату праці, вартість матеріалів, палива, електроенергії, інші витрати, пов'язані з конкретною об'єктомкалькулирования.

>Накладние – пов'язані з обслуговуванням окремих підрозділів (цехів, ділянок) чи організації у цілому і що ними.Накладние витрати утворюються у через відкликання організацією, обслуговуванням виробництва та управлінням їм.

Мета цієї курсової праці полягає у дослідженні нормативних положень цих та практики обліку управлінських і спільних витрат у організаціях і підприємствах Республіки Казахстан. Виходячи з цього, ми сформулювали такі дослідницької роботи у даної курсової:

- аналіз основного змісту статей спільне коріння й адміністративних витрат у бухобліку з урахуванням вивчення навчальної та допоміжної літератури з цієї темі;

- вивчення діючої нормативно-правової бази на з обліку спільне коріння й адміністративних витрат на підприємствах Казахстану;

- виявлення основних моментів у створенні, плануванні та її реалізації заходів аудиту спільне коріння й адміністративних витрат.

Об'єкт цього дослідження: статті спільних цінностей і адміністративних витрат на підприємствах Казахстану.

Предмет дослідження: бухгалтерський облік і аудит спільне коріння й адміністративних витрат відповідно до нормативних актів Республіки Казахстан.

 


1. Економічне зміст номенклатури статей загальних

і адміністративних витрат

Зазвичай під витратами розуміють спожиті ресурси чи гроші, потрібно сплатити товари та.

Адміністративні видатки, загальногосподарські витрати (>AdministrativeExpense, General andAdministrativeExpense) - витрати, понесені для підприємства загалом, на відміну витрат спеціального призначення - як-от виробничі чи видатки реалізацію. Характер витрат, які включаємо до цієї категорії, різниться залежно від видів діяльності. Зазвичай до адміністративних витрат ставляться:

- видатки оплату праці управлінського персоналу;

- амортизаційні відрахування та витрати на: ремонт основних засобів загальногосподарського призначення;

- орендної плати за приміщення загальногосподарського призначення;

- витрати з оплати інформаційних, аудиторських, консультаційних тощо. послуг;

- інші аналогічні за призначенням управлінські витрати.

Бюджет спільне коріння й адміністративних витрат показує:

- всі витрати, які пов'язані з комерційною діяльністю підприємства, саме: видатки зміст офісу, Витрати утримання персоналу, висвітлення та опалення споруд невиробничого призначення, відрядження, послуги зв'язку, податків і відсотки кредити, що стосуються на собівартість тощо.

- Загальні й адміністративні витрати носять постійний характер.

- Бюджет спільне коріння й адміністративних витрат складається з урахуванням бюджетів підготовлених центрами відповідальності.

Управлінські і комерційні витрати планують у окремих бюджетах з відмінностей у методах прогнозування з оцінкою їхньої ефективності. Крім цього, прийнято виділяти накладні витрати окремого бізнесу чи структурного підрозділи — бізнес-одиниці (до цього часу планової економіки при цьому складався бюджет загальновиробничих накладних витрат).

Призначення бюджетуобщеорганизационних витрат — визначити загальні та адміністративні витрати, необхідних існування підприємства чи фірми організацію, юридичної особи.

Два типу витрат відрізняються за методикою планування. Перші включають ті статті витрат, пов'язані саме з окремим виглядом діяльності (у торговельній компанії, наприклад, у реалізації конкретного асортименту товарів, на промислових підприємствах — з конкретною який випускає цехом). Другий тип складається з видатків, які можна визначити лише компанії, у цілому, та був (за необхідності проведення порівняльного аналізу рентабельності або заради розрахунку повної собівартості) розкласти за видами бізнесів чи продукції. У невеличких компаніях замість двох бюджетівобщеорганизационних управлінських і численних комерційних витрат може складатися один — бюджетобщеорганизационних витрат.

Управлінські витрати на відповідному бюджеті немає прив'язки до обсягам продажів чи обсяги виробництва, розраховуються поза взаємозв'язку з динамікою доходів малого підприємства.

Більшість витрат належить немає нормованих, а долимитируемим затратам, котрим слід встановити контрольний ліміт визначений період. Існують два типу витрат, різняться за призначенням і методам планування: пов'язані з активами, якими оперує даний бізнесовими або з його поточними операціями та розвитком.

Такі статті бюджету адміністративно-управлінських витрат, як амортизаційні відрахування, утримання і ремонту устаткування, будинків та споруд, орендні платежі тощо., плануються з вартості і термінів служби основних фондів, займаних бізнесом офісних чи виробничих площ за нормами і сформованої у регіоні практиці розрахунків й рівня ціни певні роботи, послуги, активи.

Що ж до інший їх останній частині — оплати праці менеджерів і фахівців, інженерно-технічного і адміністративно-управлінського персоналу, і навіть їх відрядних, представницьких, транспортних та інші, — їх планування має дуже специфічний характер.

Планування за принципом «від досягнутого»: у межах такий підхід передбачається збільшувати (індексувати) рівень адміністративно-управлінських витрат у відповідність до темпом його зростання за певний період. Застосування технології організаційного аналізу (процес регулярного перегляду й оптимізаціїорганизационно-функциональной структури управління малого підприємства) дозволяє уникнути необгрунтованого зростання управлінських витрат.

Порядок складання Бюджету адміністративно-управлінських витрат:

1.Расчет амортизації, витрат на оренду, зміст, експлуатацію будинків та устаткування;

2.Расчет витрат на оплату праці;

3.Расчет витрат на документ-бланк, послуги зв'язку, комунальні платежі, відрядження;

4.Расчет інших витрат.

Щоб сформувати бюджету необхідно провести значення наступних показників витрат:

- оплата праці АУП, господарського й обслуговуючого персоналу;

- єдиний соціальний податок (ЄСП);

- оренда може складатися з: оренди офісу, землі, устаткування й т.д.;

- матеріали, куди входять у собі: витрати, пов'язані на придбання майна, господарські належності і інвентар, витратні матеріали (картриджі, дискети тощо.) й інші матеріали;

- послуги зв'язку (міська телефонний і мобільний зв'язок, Інтернет);

- утримання і будівлі, споруд, устаткування;

-коммунально-експлутационние витрати, до складу яких входять: електроенергія, водопостачання і водовідведення, теплопостачання, вивезення і утилізація сміття,дезобработка, прибирання приміщень та територій, озеленення, охорона й іншіексплутационние витрати;

- транспортні витрати, куди входять у собі: послуги стороннього транспорту, помешкання і техобслуговування, техогляд, ПММ і запчастини для транспорту;

- інформаційне обслуговування може й програмне забезпечення;

- страхування співробітників, майна, і автотранспорту (>ОСАГО);

- послуги (банківські, консультаційні, аудиторські, юридичні тощо.);

- Витрати підготовку, на підвищення кваліфікації кадрів;

-почтово-телеграфние витрати;

- представницькі витрати;

- відрядження;

- інші витрати.

Цей бюджет рекомендується складати у межах підрозділів,т.к. це може значно спростити його аналіз політики та у разі планування, і за контролі, і за підбитті підсумків виконання бюджету.


2. Теоретичні основи спільних цінностей і адміністративних витрат

 

2.1 Документальне оформлення спільних цінностей і адміністративних витрат

Процес документування — сукупність технічних і методичних прийомів створення документа.Документирование є першою етапом бухгалтерського обліку, що включає у собі реєстрацію й фіксацію інформації про факти, операціях, процесах, її обробку та узагальнення.Документирование є необхідною підставою упорядкування фінансової звітності, що є останнім етапом бухгалтерського обліку, тобто підсумовує всю діяльність підприємства.

Відповідно до принципу повного відображення первинними бухгалтерськими документами повинні оформлятися все без винятку операції, які підлягають обліку. Первинні документи має бути складено в останній момент здійснення операції, і якщо це пояснити неможливо — одразу після його закінчення. Керівник підприємства мусив забезпечувати фіксування фактів всіх господарських операцій, проведені, в первинних документах і виконання усіма підрозділами, службами та працівниками правомірні вимог головного бухгалтера чи іншої особи, але якого покладено відповідальність ведення бухгалтерського обліку щодо порядку оформлення та умов надання для обліку документів.

 

2.2 Синтетичний облік спільних цінностей і адміністративних витрат

облік аудит загальний адміністративний витрата

Часто розрізняють облікові системи, котрі збирають витрати з метоюкалькулирования, оцінки запасів і системи, де витрати групуються для планування і місцевого контролю. Найбільш економічний варіант - це створення інтегрованих управлінських дисконтних систем збирання цих для будь-яких можливих потреб.

>Калькулирование може здійснюватися у рамках облікової системи (упорядкований регулярний процес) чи з вимозі (наприклад, збирання та вимір витрат, що з заміною устаткування). Звісно, постійне калькулювання більш дороге, ніж проведене раз у раз, і рішення, наскільки деталізовані дані повинна представляти система на регулярної основі, приймається з зіставлення витрат і доходів.

Найбільш економічно доцільний підхід побудувати системи урахування витрат - виділивши типових груп рішень (наприклад, контролю надтрудозатратами чи використанням матеріалів) і вибір відповідних об'єктів урахування витрат (наприклад, продукція чи підрозділ).

Витрати утримання, організацію та влитися управління виробництвом формуються двома рівнях: виробничих підрозділів (цехів, господарств) та молодіжні організації (адміністрації, функціональних служб і загальногосподарських підрозділів, і відділів).

У машинобудуванні, соціальній та організаціях інших галузей економіки, оснащених велику кількість одиниць устаткування, машин і європейських механізмів, витрати, пов'язані зі своїми змістом, враховуються на окремомусубсчете «Витрати за змістом і експлуатації машин і устаткування». Аналітичний облік зазначених витрат ведеться за номенклатурі статей, передбачених галузевими нормативними документами. Найбільш типова номенклатура входять такі статті:

- амортизація виробничого устаткування, машин, механізмів транспортних засобів;

- видатки ремонти зазначених об'єктів основних засобів;

- видатки утримання персоналу, зайнятого поточним обслуговуванням і поточним ремонтом устаткування, машин, механізмів, транспортних засобів;

- видаткивнутрипроизводственное переміщення вантажів (навантаження, перевезення у процесі технологічних процесів деталей, вузлів, матеріалів, будівельних конструкцій тощо.);

- інші витрати (зокрема на паливо та енергію всіх видів, витрачених на приведення транспортних засобів робочого стану, коли такі витрати не враховуються безпосередньо на рахунках 7300, 7410).

Крім витрат за утримання і експлуатацію устаткування, машин, механізмів і транспортних засобів у складі загальновиробничих включаються видатки обслуговування, організацію виробництва й управління їм. Типова номенклатура представлена такими статтями:

- зміст апарату управління цеху;

- зміст іншого цехового персоналу;

- амортизація будинків, споруд й інвентарю, ставиться до основних засобів

- виробничого підрозділи;

- зміст вищезазначеного майна;

- всі види ремонтів будинків, споруд й інвентарю, ставиться до основних засобів виробничих підрозділів;

- видатки випробування, досліди і дослідження, раціоналізацію і винаходи;

- видатки охорону праці та техніку безпеки;

- втрати від простоїв;

- втрати причини тих матеріальних цінностей за її зберіганні у виробничих підрозділах (фактичні втрати у межах норм природного зменшення населення);

- втрати від недовикористання комплекту деталей, вузлів і технологічного оснастки;

- недостача тих матеріальних цінностей і незавершеного виробництва (не більше

- норм природного зменшення населення матеріалів, палива, сировини, продуктів);

- інші непродуктивні витрати;

- інші витрати, непередбачений попередніми статтями.

Аналітичний облікобщепроизводительних витрат за зміст, організацію виробництва та управління ним ведеться насубсчете «>Общецеховие витрати».

За наявності журнально-ордерною форми бухгалтерського обліку витрати, пов'язані із вмістом устаткування й машин, і навіть загальновиробничі витрати враховуються в відомості 12 «Витрати за цехом», що в кожному виробничому підрозділу окремо.

У кінець звітний період обрахована сума загальновиробничих витрат належить за призначенням.

Приклад: Організацією списана обрахована у звітній періоді сума загальновиробничих витрат:

- на собівартість внутрішнього шлюбу;

- в зменшення витрат за суму, утриману у встановленому законодавством порядку з доходів винуватця простою цеху чи господарства, коли утримання проводиться у разі розпорядженню адміністрації чи з виконавчим листом цілком у звітному періоді або протягом двох чи більше місяців;

- у складі витрат за виробництво, робіт, послуг (>дебетовий оборот за рахунком 25 за звітний період за мінусом кредитових оборотів, наведених вище – спочатку в кожному цеху, господарству, потім організації у цілому).

>Д-т >К-т

1. 7400 «Інші витрати»

2. 7310 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям»

3. 8100 «Основне виробництво»

8300 «Допоміжні виробництва»

8400 «>Накладние витрати»

1. 7000 «Собівартість реалізованої продукції і на наданих послуг»

Умногономенклатурних виробництвах загальновиробничі (цехові) витрати належать до собівартість окремого продукту розрахунковим шляхом: пропорційно показниками, прийнятим облікової політикою. Найчастіше для розрахункового показника приймають оплату праці виробничих робочих. Дообщехозяйственним видатках відносять витрати, які пов'язані безпосередньо з виробничим процесом, тобто. обслуговування, організацію фінансово- господарської діяльності й управлінняорганизиции загалом. Синтетичний облік загальногосподарських витрат ведеться насобирательно-распределительном рахунку 7000 «Собівартість реалізованої продукції і на наданих послуг», аналітичний – в відомості 15 за статтями витрат.

>Общехозяйственние витрати діляться на виборах 4 групи:

Витрати управління організацією (зарплатню апарату управління, відрядження і переміщення, зміст пожежної, воєнізованої і сторожовий охорони, інші витрати);

- загальногосподарські витрати (видатки зміст іншого загальногосподарського персоналу, амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення, утримання і всі види ремонтів будинків та інших основних засобів, виробництво випробувань, дослідів, охорону праці, підготовку кадрів, інші витрати);

- податки, збори і відрахування;

- непродуктивні втрати загальногосподарського характеру (втрати від простоїв з вини організації, недостачі матеріалів та продукції при зберіганні на яких складах не більше норм природного зменшення населення, інші непродуктивні витрати –некомпенсируемие із джерел).

Наприкінці періоду рахунок 7000 «Собівартість

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація