Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків із використанням векселів


Реферат Облік розрахунків із використанням векселів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

1. Економічне зміст використання векселів

2. Организационно-экономическая характеристика ТОВ «Жасмин»

2.1 Загальна характеристика об'єкта дослідження

2.2 Технико-экономические показники

3. Організація обліку розрахунків із використанням векселів ТОВ «Жасмин»

3.1 Облік у векселедавця (покупця, замовника)

3.2. Облік у ремітента (продавця, підрядчика)

3.3 Операції з російським перекладом товарними векселями

3.4 Набуття та передачі векселі «авансом»

Висновки та пропонування

Список використаної літератури


Запровадження

За останнє десятиліття у Росії на вексельному ринку простежується стрімке зростання числа учасників, збільшення обсягів вексельної маси, розширення спектра наданих професійними учасниками послуг.

Використання векселів набуло широкі масштаби. Можна виділити, по крайнього заходу, дві причини.

Перша причина — точно негативна: нестача коштів змушує видавати векселі під час розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги. У цьому сенсі вексель ж виконує функцію механізму розшивки взаємних неплатежів, скорочення дебіторсько-кредиторської заборгованості комерційних організацій друг перед іншому.

Друга причина, безумовно, позитивна: розвиток нових фінансових інструментів, які до становлення ринкових умов або взагалі могли застосовуватися, були затребувані практично, або застосовувалися в усіченому, вихолощеному вигляді. У цьому сенсі всі переваги векселі як засобу реалізації позикових відносин можуть лише за розвитку нових ринкових інститутів (зокрема, інституту позики коштів однієї організацією в іншої, небанківської організації, як доповнення до інституту банківського кредитування) і появу адекватної їм нормативно-правової бази на.

Вексель — це боргова цінний папір, що має низку важливих особливостей.

З одного боку, це формалізована боргова розписка, підлягаючий оплати суворо певному порядку. З іншого боку, цей засіб розрахунків. Отже, вексель одна із найнадійніших способів оформлення заборгованості, оскільки він володіє більш як високим рівнем ліквідності, ніж будь-яка інша цінний папір.

Розвиток громадянського права дало багато можливостей від використання векселів. Але не можна сказати тієї самої про бухгалтерів, зобов'язаних відбивати ці операції у бухгалтерському і податковому обліку, оскільки розвиток фінансового і податкового права у цьому напрямі істотно відстає і наявних нині тих нормативних документів вочевидь не досить усунення податкових ризиків.

Введення ЄІАС у дію нових тих нормативних документів — ПБУ 9/99 «Доходи організації», ПБУ 10/99 «Витрати організації», ПБУ 15/01 «Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування», ПБУ 19/02 «Учёт фінансових вливань», нових глав таки Податкового кодексу Російської Федерації - про податок додану вартість будівництва і податку з прибутку, кількості проблем я не зменшує, лише збільшує.

Тому часто під час проведення як нові й нестандартних, а й традиційних операцій із названими паперами у бухгалтерів з'являється чимало закутків. Коли Зелінські та що не обсязі слід нарахувати дохід за отриманими векселях?

Вмикати у обсяг виручки суму доходу за векселями, здобутих у рахунок сплати відвантаженої продукції? Це лише найчастіше ці запитання. Додаткові проблеми у бухгалтерів з'явилися торік у зв'язки Польщі з переходом організацій нового План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність.

Вищезгадані проблеми роблять тему дипломної роботи неабияк актуальною.

Метою курсової роботи є підставою дослідження обліку розрахунків із використанням векселів.

Досягнення поставленої мети перетвориться на курсової роботі поставлені і вирішені такі:

- вивчити нормативно-правову базу вексельного роботи з урахуванням останніх змін;

- проаналізувати вплив цих змін значно відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з допомогою векселів;

- досліджувати сучасні методи щодо організації бухгалтерського обліку розрахунків з допомогою векселів у комерційних банках організаціях.


1. Економічне зміст використання векселів

У ст. 143 ДК РФ серед інших цінних паперів згадується вексель, проте зміст цього терміна за межі одній з різновидів цінних паперів. Так, вексель може заміняти гроші у розрахунках і тому розглядається як кошти платежу. До терміну погашення вексель може багаторазово звертатися, обслуговуючи як платіжний засіб низку товарних угод. У цьому вексельне звернення зводить до мінімуму потреба у грошах.

Разом про те використання векселі у ролі обмежено, оскільки з своєму характеру якого є приватним борговим зобов'язанням і може звертатися лише з боку обмежене коло осіб, обізнаних із взаємної платоспроможності.

У зв'язку з тим, що момент сплати грошей за векселем не збігаються з моментом виконання основного зобов'язання, то вексель так можна трактувати як інструмент кредитування. Вексель, з легкої руки деяких наших банків та фінансових компаній, використовують у ролі депозитного сертифіката, тобто. інакше кажучи, використовується задля здобуття права дати гроші, а здобуття права їх узяти. Кількість таких фірм і нафтопереробних компаній було чимало велике, проте треба сказати, що вексельна форма кредитування як така це не дає векселедержателю будь-яких додаткових гарантій повернення кредиту. Понад те, процедура повернення боргу за векселем складніша, ніж, наприклад, під час укладання договору позики.

Видача векселі — це абстрактне угода, породжує зобов'язання зробити платіж, на векселі не допускаються позначки, пов'язані оплату з виконанням будь-яких договірних зобов'язань. Боржник неспроможна оспорювати права векселедержателя із посиланням невиконання умов угоди, що отримала поява векселі.

Основні риси векселі, сформовані міжнародної й згоду російської практиці:

1) вексель - це грошове зобов'язання (неспроможна вважатися векселем зобов'язання, яким сплата боргу відбувається товаром чи наданням послуг);

2) вексель - це письмовий документ (випуск векселів в безготівковій формі неможливий);

3) вексель - це документ, має суворо встановлені обов'язкові реквізити. Відповідно до Міжнародної Конвенції існує вісім обов'язкових реквізиту векселі:

- вексельна мітка - тобто слово "вексель" має міститися у назві, але у текстовому змісті векселі;

- валюта векселі - сума платежу, що має бути зазначена, мінімум дві разу: одного разу цифрами, а вдруге прописом з великої літери;

- інформацію про плательщике у цій векселем;

- інформацію про особі, на користь якого відбувається платіж;

- вказівку місця платежу;

- вказівку терміну платежу;

- час і важливе місце виставляння;

-власноручну підпис особи, який виставив вексель.

Відмінність векселі з інших боргових грошових зобов'язань ось у чому:

а) вексель може передаватися особисто від до рук по передавальної написи;

б) відповідальність за векселем для що у ньому осіб, є солідарної (при невиконанні зобов'язання основним боржником кредитор - векселетримач може звернутися за стягненням до будь-кого з колишніх власників, який у часи чергу при погашенні їм векселі набуває право вимоги вексельної у кожного з осіб, які проходили вексельної ланцюжку), крім осіб, які вчинили безоборотную напис

в) при неоплаті векселі у призначений термін необхідно вчинення нотаріального протесту;

р) форма векселі точно встановлено законом та інші умови вважаються ненаписаними;

буд) вексель є умоглядними грошовим документом і з цього забезпечується запорукою, завдатком, неустойкою тощо.

Вексель має певні кордону звернення:

- функціонує між особами, добре інформованими про платоспроможності одне одного й здійснюють торгово-економічні відносини;

- обслуговує переважно оптову торгівлю;

- погашається між учасниками вексельного звернення готівкою.

Визначення векселі дано в ст. 815 ДК РФ, в якій мовиться, що вексель — це цінний папір, спілка нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) чи іншого вказаної у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по наступові передбаченого векселем терміну отримані в борг грошових сум.

Вексель дає його власника право вимагати від боржника, чи акцептанта, (третя особа, обязавшегося сплатити за векселем) виплатити зазначену в векселі суму в разі настання терміну платежу. Тому вексель виступає складним расчетно-кредитным інструментом, здатним виконувати функції, як цінних паперів, і кредитних грошей немає та кошти платежу. Зокрема, як цінний папір вексель сам то, можливо об'єктом різних угод. Випуск і холодне поводження векселів регулюється діючими Основами громадянського законодавства і Федеральним Законом РФ "Про Переводном і Простом векселі", прийнятим Державної Думою 21 лютого 1997 р.

Залежно від критеріїв класифікації розрізняють такі види векселів.

- Простий (соло-вексель) і перекладної вексель (тратта) - відрізняються числом учасників;

- Товарний (комерційний), фінансовий (банківський), казначейський - залежить від характеру угоди, що у основі векселі;

- Бронзові, дружні, зустрічні - залежно від забезпечення: забезпечені і незабезпечені;

- Предъявительский, ордерний (звернення з передавальної написи) і іменні - розрізняють за способом передачі.

Товарний вексель. У основі грошового зобов'язання, вираженого даним векселем, лежить товарна угода, комерційний кредит, який чинить продавцем покупцю при реалізації товару. На цій посаді вексель може, з одного боку, виступати як знаряддя кредиту, з другого боку - виконувати функції розрахункового кошти, багаторазово переходячи особисто від до рук і обслуговуючи як грошового субститута численні акти купівлі-продажу товарів.

Фінансовий (банківський) вексель. У основі грошового зобов'язання, вираженого даним виглядом векселі, лежить якась фінансова операція, не що з купівлею-продажем товарів. На відміну від товарного фінансовий вексель у своїй російському варіанті має депозитну форму. Різновидом фінансового векселі є "комерційні папери" - прості, які звертаються векселі з ім'ям емітента, які мають забезпечення, дисконтні чи які дають відсоток до номіналу, випущені найчастіше терміном від 1 до 270 днів, у вигляді "на пред'явника".

Справжнім фінансовим векселем зараз можна назвати лише банківський, які мають значного розповсюдження останніми роками як серед громадян, і підприємствами (котрим за умов тривалого проходження платежів через банківську систему першому плані виходить можливість здійснення розрахунків векселем). Для їх придбання необхідно ухвалити вексельну суму в рахунок (до каси) банку, після чого останній виписує вексель. У цьому датою його складання є дата надходження коштів у банк. Розрізняють дисконтні і відсоткові банківські векселі. Дисконтные векселі погашаються за номіналом, а продаються із знижкою (дисконтом), розмір якої може і становить дохід векселедержателя. Відсоткові векселі можна за номіналу, а погашаються за ціною, що включає у собі суму, "набіглу" відповідно до відсотковою ставкою в, яка вказана у векселі. Останнім часом спостерігається тенденція збільшення ролі відсоткових векселів, як більше вигідних й у векселедавців, й у векселеполучателей. Пояснюється це, по-перше, тим, сума, стягнута Центробанком з випускаючого вексель розраховується до номіналу; друга причина - дивовижа закону про оподаткування, у яких доходи, одержувані у вигляді дивідендів та відсотків оподатковуються за ставкою 15%, а доходи - у формі різниці між ціною купівлі й ціною продажу (погашення) боргових зобов'язань входять у повної суми на склад поза реалізаційних доходів населення і оподатковуються відповідним податком - 35%.

Казначейский вексель - короткострокова цінний папір, що виходить урядом покриття дефіциту бюджету та взагалі касового розриву.

Дружній вексель - це вексель, який дві особи виписують друг на друга щоб одержати засобів у банку це без будь-якого руху товарів.

Бронзовий вексель - це вексель, на яких годі жодного реального угоди, ніякого реального фінансового зобов'язання, причому хоча б одну особу, що у векселі, є вигаданим. Він мають товарного покриття. Мета бронзового векселі - або одержання під нього грошей до банку, або використання фальшивого документа на погашення боргів за реальними товарним угодам чи фінансовим зобов'язанням.

У простому векселі, який має додаткове найменування “соло”, беруть участь дві сторони: векселедавець і векселетримач. У ролі боржника виступає векселедавець, приймає він зобов'язання сплатити зазначену в векселі суму у певному місці й у певний строк, боці — векселедержателю.

Переводной вексель (тратта) передбачає наявність третя особа, що є платником. Векселедатель у разі пропонує платникові (трасату) сплатити зазначену в векселі суму векселедержателю (ремитенту). Векселедатель хіба що переводить свій обов'язок на третя особа (тому й назва). Крім класичного переказного векселі з участю 3 або більш осіб може бути випуск в звернення перекладних векселів з участю двох і жодного особи. Векселедатель в виписці переказного векселі призначити одержувачем не третя особа, а себе або ще, кому вона сама у майбутньому накаже.

Перевідні векселі переважають у торгівлі, оскільки усувають необхідність пересилки готівки з однієї країни у іншу.

У перекладному векселі зобов'язання трасанта умовно, він зобов'язується сплатити вексельну суму, якщо трасат не заплатив її, у разі трасант дорівнює власникові простого векселі. Переводной вексель до терміну платежу може передаватися платникові для акцепту. Здійснюючи акцепт векселі, платник приймає він зобов'язання оплатити вексель у визначений у ньому термін. При акцепті на векселі робиться напис “акцептовано” (чи інша рівнозначна напис, наприклад “заплачу”) і ставиться підпис платника. Якщо підпис поставлена на лівій стороні векселі, вона також має статус акцепту. Акцепт переказного векселі означає, що платник визнає себе боржником по вексельному зобов'язанню замість векселедавця. Відмова платника акцептувати вексель служить основою протесту векселі.

Що стосується неплатежу за векселем векселетримач може здійснити протест векселі, виконуваному нотаріусом відповідно до Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат. Протест векселі складається з таких дій: заяву протесту правомірним власником векселі, перевірка нотаріусом правдивості, і обгрунтованості заяви протесту, акт протесту.

Існують такі види протестів:

- протест переказного векселі в неакцепті (п. 44 Положення про перекладному і простому векселі);

- протест в неплатежі за векселем (п. 44 Положення про перекладному і простому векселі) як у простому, і перекладному;

- протест в невидачі примірника акцептированного переказного векселі обличчям, яка має він перебуває (п. 66 Положення про перекладному і простому векселі). Цей вид протесту не знаходить широко він, оскільки векселі виписуються, зазвичай, у одному примірнику.

До протесту на неплатежі вексель може бути пред'явлено в нотаріальні контори наступного дня після закінчення терміну платежу за векселем, але з пізніше 12

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація