Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація обліку позик і кредитів на прикладі підприємства ЗАТ "Адамівська"


Реферат Організація обліку позик і кредитів на прикладі підприємства ЗАТ "Адамівська"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Економічне зміст кредитів банків та позик

1.1 Облік розрахунків з короткотерміновим кредитів і допомог підприємства

1.2 Облік розрахунків з довготермінових кредитів і позикам підприємства

2.Организационно-економическая характеристика ЗАТ ">Адамовское"

3. Організація обліку кредитів і кредитів у ЗАТ «>Адамовское»

3.1 Віддзеркалення у бухгалтерському обліку розрахунків короткострокових кредитів і позик

3.2 Віддзеркалення у бухгалтерському обліку розрахунків довгострокових кредитів і позик підприємств

4. Напрями зниження обліків кредитів банків та кредитів у ЗАТ «>АДАМОВСКОЕ»

Висновки та пропонування

Список використаної літератури


Запровадження

У зв'язку з розвиток нашої країни різко зросла роль кредитів і позик. На цьому етапі дедалі більша роль відводиться кредиту і посяду, які можуть дозволити проблему неплатежів і нестачі оборотних засобів в підприємств, підготувати ресурси на підйом виробництва. Проте, у цій нестабільної обстановці важливий як сам собою факт кредитування, але те, як саме оформлений кредит, своєчасний і правильний його облік.

Нині кредити банків, забезпечуючи господарську діяльність підприємств, сприяють їхньому розвитку, збільшення обсяги виробництва продукції, робіт, послуг. Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства міста і об'єднання, і малі виробничі, сільськогосподарські й торгові структури; як, уряду, і від ділові громадяни.

Кредитори, володіють вільними ресурсами, тільки з їхню передачу позичальнику мають нагоду отримати від цього додаткові кошти. Кредит, наданий в грошової форми, є нові платіжні кошти. Завдяки кредиту скорочується час задоволення потреб, як господарських, і особистих потреб.Предприятие-заемщик додаткової вартості має можливість збільшити свої фінансові ресурси, розширити господарство, прискорити досягнення потреб.

Громадяни, скориставшись кредитом, мають подвійний шанс: або застосувати здатності Німеччини та отримані додаткові ресурси ним розширення своєї справи, або прискорити досягнення споживчих цілей, отримати у своє розпорядження такі речі, предмети, та найвищої цінності. якими вони б володіти лише майбутньому. Значення кредитів банку як додаткове джерело фінансування комерційної діяльності особливо проявляється на стадії становлення підприємства, яке використовує кредитні ресурси під час здійснення довгострокових інвестицій, вкладених у створення нової майна (при капітальних інвестиціях). Аналізуючи цей етап важливого значення мають довгострокові кредити банків. Короткострокові кредити допомагають підприємству постійно підтримувати необхідний рівень оборотних засобів, сприяють прискоренню оборотності коштів підприємства.

Позики, виконуючи функції кредиту, мають різноманітні форми і допомагають гнучкіше використовувати отримані кошти. Підприємство може мати простий позику у найбільш зручною собі формі – безпосередньо позику, в вексельної формі або випустивши облігації.

Важлива роль кредиту, що може дозволити проблему неплатежів і нестачі оборотних засобів в підприємств, підготувати ресурси на підйом виробництва. Проте, у цій нестабільної обстановці важливий як сам собою факт кредитування, але те, як саме оформлений кредит, своєчасний і правильний його облік.

У умовах зросла роль правильного обліку кредитів і кредитів у бухгалтеріях підприємств.

Від правильності і достовірності обліку кредитів і позик залежить знання керівництвом підприємства їх обсягів їх структури, дозволяє приймати правильні рішення з зміни даних характеристик, дозволяє аналізувати рентабельність отриманих засобів і т.д. Правильний облік дозволить надалі вибрати найзручніший і вигідний підприємства вид отримання додаткових коштів.

Особлива значимість курсового дослідження визначила мета, що складається в обгрунтованості конкретних рекомендацій для вдосконалення організації обліку.

Метою курсової роботи є підставою вивчення обліку позик і кредитів банків на підприємство, ЗАТ ">Адамовское".

Цільова спрямованість курсової роботи обумовила постановку наступних завдань:

- розкриття економічного змісту кредитів і позик;

- розгляд діючої практики організації обліку кредитів і позик;

- обгрунтування конкретних рекомендацій для вдосконалення організації обліку кредитів і позик.

організація облік кредит позику


1. Економічне зміст кредитів банків та позик

 

1.1 Облік розрахунків з короткотерміновим кредитів і допомог підприємства

 

Облік розрахунків із кредитними організаціями, позикодавцями і векселедавцями у межах групи взаємозалежних організацій, про діяльність якої складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 66 "Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог" осторонь.

На рахунку 66 повинні враховуватися кредити і позики, які організація отримала терміном трохи більше року. Такі кредити і позики називаються короткостроковими.

Для обліку короткострокових кредитів і позик до рахунку 66 "Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог" відкриваються такі субрахунка:

- 66-1 "Короткострокові кредити";

- 66-2 "Короткострокові позики".

За необхідності ви мають відкрити аналітичні рахунки другого порядку, наприклад:

- 66-1-1 "Банківський кредит";

- 66-1-2 "Товарний кредит";

- 66-1-3 "Комерційний кредит" тощо.

Організація може мати простий позикові кошти:

- в грошової форми;

- у натуральній формі;

- у вигляді відстрочки оплати боргу, яке виникло зі іншого договору.

Одержання короткострокових кредитів (позик) відбивається за кредитами рахунки 66, а повернення - по ДП рахунки 66.

Одержання короткострокового грошового кредиту (позики) в рублях відбивається проводкою:

>Дт 51Кт 66 - отримано короткостроковий грошовий кредит (позику).

Предметом кредитного договору може лише кошти. Кредитний договір (Додаток 2) має бути укладений лише у письмовій формах, недотримання письмовій форми тягне недійсність письмового договору.

Установи банків видають кредити за умов суворо дотримання принципів повернення, терміновості, платності й під забезпечення, передбачених чинним законодавством.

Укладання кредитних договорів відбувається у кілька етапів.

- Формування змісту кредитного договоруклиентом-заемщиком (вид кредиту, сума, термін, забезпечення тощо.).

- Розгляд банком що був клієнтом проекту кредитного договору ЄС і складання висновку про надання кредиту загалом і умови його надання зокрема (за позитивного вирішенні питання).

Для одержання кредиту організація спрямовує банку обгрунтоване клопотання (>заявление-приложение 1) із фотографією копій установчих та інших документів (статут, реєстраційне посвідчення, бухгалтерські звіти та інших.), що підтверджують забезпеченість повернення кредиту (техніко-економічне обгрунтування).

Наприкінці співробітником банку описується кредитна історія підприємства, його ділова репутація, аналіз фінансового становища, характеристика достовірності розрахунків й можливості виконання запланованих показників, перелік основних ризиків, робляться висновки доцільність видачі кредиту та пропонуються умови її кредитування.

Залежно від величини кредиту постанову по його видачі приймається або керівництвом кредитного відділу, або кредитним комітетом. Рішення про видачу в особливо великих кредитів приймається Радою банку або загальними зборами акціонерів.

Після схвалення заявки на кредит й терміни прийняття комерційним банком рішення про його видачі, оформляється і підписується обидві сторони кредитний договір (додаток 2). Надалі кредитні взаємовідносини підприємства із банківською організацією будуються з урахуванням укладеного кредитного договору.

Кредитний договір оформляється у двох рівноцінних примірниках – за одним кожної зі сторін і є основний документ під час вирішення всіх спірних питань між банком і підприємством.

Для бухгалтерії підприємства кредитний договір є основний документ, які б отримання кредиту, виплату відсотків, пенею, комісій й інших виплат банку із боку підприємства.

У окремих випадках правилами бухгалтерського обліку встановлено особливий порядок відображення витрат з отриманими кредитами (позикам), саме під час використання кредиту (позики) для закупівлі:

- інвестиційних активів (основних засобів чи майнових комплексів);

- матеріально-виробничих запасів чи інших цінностей (наприклад, цінних паперів).

Порядок урахування витрат за кредитами (позикам), отриманим на оплату основних засобів чи майнових комплексів (інвестиційних активів), залежить від цього, нараховується із них амортизація чи ні.

Якщо амортизація по основному засобу не нараховується, то ми все витрати, пов'язані із отриманням кредиту (позики), враховуються у складі операційних витрат.

Якщо амортизація по основному засобу нараховується, то витрати з кредиту (посяду) входять у його початкову вартість. Цей лад діє, якщо виконані такі умови:

- організація зазнала видатки з купівлі основних засобів чи почалися роботи з його будівництва;

- настав строк сплати відсотків за кредитом (посяду);

- вартість основного кошти відбито у складі капітальних вкладень;

- основне засіб не введено в експлуатацію.

Якщо такі умови не виконані, то ми все витрати, пов'язані із отриманням кредиту (позики), враховуються у складі операційних витрат.

Якщо всі умови виконані, то основні витрати з кредиту (посяду) відіб'єте так:

>Дт 08Кт 66 - враховані основні витрати з кредиту (посяду), застосованому на оплату капітальних вкладень (до списання капітальних вкладень на рахунки обліку основних засобів).

Відсотки за кредитами і позикам, отриманим на придбання основних засобів, зменшують оподатковуваний прибуток відразу після їх нарахування. Сума відсотків зменшує прибуток за умови, що вона відхиляється понад 20% від середній рівень відсотків, стягнутих по аналогічним запозиченим зобов'язанням (тобто зобов'язанням, видаваним у тій сумі, ті ж терміни, тих-таки умовах).

Організації, сплачують щомісячні авансових платежів з фактично одержаного прибутку, розрахунок середнього відсотка ведуть у межах місяця. Інші організації - не більше кварталу.

Додаткові витрати відбиваються проводкою:

>Дт 08Кт 60 - враховані додаткові витрати з кредиту (посяду), застосованому на оплату капітальних вкладень (до списання капітальних вкладень на рахунки обліку основних засобів).

Якщо для придбання чи будівництво основного кошти знизилися, то сума кредиту (позики) можна використовувати реалізації короткострокових чи довгострокових фінансових вливань.

За такого стану витрати, пов'язані із отриманням кредиту (позики), зменшуються у сумі доходу, одержану тимчасового використання позикових засобів у ролі фінансових вливань.

Порядок урахування витрат за кредитами чи позикам, отриманим на оплату тих матеріальних цінностей (матеріалів, товарів, цінних паперів тощо.), залежить від цього, у порядку використана сума кредиту (позики).

Кредит (позику) можна використовувати:

- на оплату матеріальний цінностей, вже оприбуткованих на балансі організації;

- для попередньої оплати тих матеріальних цінностей.

Якщо кредит використаний оплати вже оприбуткованих тих матеріальних цінностей, те, як основні, і додаткові витрати з нього входять у склад операційних витрат у звичайному порядку.

Якщо кредит (позику) використаний попередньої оплати тих матеріальних цінностей, то основні витрати з нього відбивається так:

>Дт 60 субрахунок "Розрахунки по авансам виданими"Кт 66 - враховані основні витрати з кредиту (посяду), застосованому для попередньої оплати тих матеріальних цінностей.

Відсотки за кредитами і позикам, отриманим на придбання тих матеріальних цінностей, зменшують оподатковуваний прибуток відразу після їх нарахування. Сума відсотків зменшує прибуток за умови, що вона відхиляється понад 20% від середній рівень відсотків, стягнутих по аналогічним запозиченим зобов'язанням (тобто зобов'язанням, видаваним у тій сумі, ті ж терміни, тих-таки умовах).

Організації, сплачують щомісячні авансових платежів з фактично одержаного прибутку, розрахунок середнього відсотка ведуть у межах місяця. Інші організації - не більше кварталу.

Якщо аналогічні позикові зобов'язання відсутні або так сама вирішила організація, відсотки враховують при оподаткування прибутку не більше ставки рефінансування Банку Росії, збільшеною в 1,1 разу (по запозиченим засобам в рублях), чи межах 15% річних (по запозиченим засобам в іноземній валюті) (п.1ст.269 НК РФ).

Особливий порядок передбачено відбиття відсотків за кредити (позикам):

- здобутих у іноземній валюті;

- сума яких виражена в умовних грошових одиницях.

Якщо курс іноземної валюти на дату нарахування відсотків буде набагато меншою, ніж дату їх перерахування, виникає негативна курсова чисуммовая різниця.

Цю різницю слід збільшити дебіторської заборгованості за виданим авансу.

Відповідно до ст. 807 п. 1ГКРФ за договором позики (додаток 3) один бік (>займодавец) передає у власність боці (позичальнику) гроші інші речі, певні родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернутизаймодавцу таку суму грошей (суму позики) чи однакову кількість інших отриманих речей тієї самої роду Мазуренків та якості. Договір позики вважається пов'язаним із моменту передачі або інших речей.

Отже, предметом договору позики може бути кошти чи речі, певні родовими ознаками.

Відповідно до ст. 808 п. 1ГКРФ договір позики між громадянами має бути укладений в письмовій формах, якщо його сума перевищує щонайменше ніж у в десять разів встановлений законом мінімальний розмір оплати праці, а разі, колизаймодавцем є юридична особа – незалежно від суми.

Договори позики може бути відсотковими чи безпроцентними. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцю отриману суму термін і впорядкування передбачені договором позики. Якщо термін повернення позики невизначений договором, сума позики мусить бути повернуто позикодавцю протягом тридцяти днів із дня пред'явлення позикодавцем вимоги звідси. Також, якщо договором позики передбачено повернення позики частинами, т. е. на виплату, то, при порушенні позичальником терміну, встановленого для повернення черговий частини позики,займодавец має право вимагати дострокового повернення все що залишилася суми позики разом із належними відсотками.

Організація може здійснювати залучення позикових коштів шляхом видачі векселів, випуску й наступного продажу облігацій. Основними завданнями бухгалтерського обліку позикових коштів є:

- правильне оформлення документів і своєчасне свій відбиток у обліку операцій із надходженню позикових коштів та їхнього погашення;

- контролю над надходженням і погашенням позикових коштів;

- правильність нарахування відсотків з запозиченим засобам контроль над термінами їх сплати;

- правильне літочислення податків, пов'язані із проведенням операцій із позиковими засобами;

- проведення інвентаризації позикових зобов'язань з єдиною метою своєчасного їх і рівномірності включення витрат за виплаті відсотків з запозиченим засобам;

- формування повною і достовірною інформацією бухгалтерської звітності наявністю і руху позикових коштів.

1.2 Облік розрахунків з довготермінових кредитів і позикам підприємства

 

Суми отриманих організацією довгострокових кредитів і позик відбиваються за кредитами рахунки 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог" іДт рахунків 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки банках", 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" тощо.

Довгострокові позики, залучені шляхом випуску і розміщення облігацій, враховуються на рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог" осторонь. У цьому якщо облігації розміщуються за ціною, перевищує їх номінальну вартість, то робляться записи поДт рахунки 51 "Розрахункові рахунки" та інших. в кореспонденції зі своїми рахунками 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог" (за номінальну вартість облігацій) і 98 "Доходи майбутніх періодів" (у сумі перевищення ціни розміщення

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація