Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів


Реферат Організація бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи обліку матеріально-виробничих запасів

1.1 Поняття і - оцінка матеріально-виробничих запасів

1.2 Нормативне регулювання матеріально-виробничих запасів

1.3 Документальне оформлення обліку руху матеріально-виробничих запасів

2. Облікова практика руху бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів

2.1 Облік матеріалів складі й у бухгалтерії

2.2 Облік товарів

2.3 Облік готової продукції

Укладання

Список використаної літератури

Додатка

Запровадження

>Материально-производственние запаси є частиною обігового капіталу, їх грамотний, систематизований облік є гарантією управління підприємством. Відсутність достовірності даних про наявність і рух матеріально-виробничих запасів можуть призвести до зрадливому управлінському обліку як наслідок, до збитків.

Матеріали є жодну з складових частин майна господарюючого суб'єкту, необхідну нормального здійснення і своєї діяльності.

Матеріали обслуговують сферу виробництва та є її матеріальної основою. Вони потрібні задля забезпечення процесу виробництва, освіти вартості.

Ефективність діяльності підприємства великою мірою залежить від правильного визначення потреби у матеріалах. Оптимальна забезпеченість матеріалами веде до мінімізації витрат, поліпшенню фінансових результатів, до ритмічності і злагодженості роботи підприємства. Завищення матеріалів веде до заморожування і омертвінню ресурсів. До того ж, це дорого обходиться підприємству, оскільки виникають додаткові зберігання і складування, для сплати податку майно.Занижение матеріалів, може призвести до перебоїв у виробництві та реалізації продукції, до несвоєчасному виконання підприємством своїх зобов'язань. І те в іншому разі наслідком є збаламучену фінансове становище, нераціональне використанням ресурсів, що призводить до втрати вигоди.

Основними завданнями обліку матеріалів є: контроль над збереженням матеріальних ресурсів, відповідністю складських запасів нормативам; контроль за виконанням планів постачання матеріалами; виявлення фактичні витрати, що з заготівлею матеріалів; контролю над дотриманням норм виробничого споживання; правильне розподіл вартості витрачених у виробництві матеріалів з об'єктів калькуляції; раціональна оцінка матеріалів.

Від об'єктивності і достовірності інформації, формованої дільниці обліку матеріально-виробничих запасів, залежать сума податку додану вартість, собівартість продукції, фінансовий результат, оподатковуваний прибуток, сума прибуток. Усе сказане вище зумовлює актуальність теми курсової роботи.

Метою курсової роботи є підставою вивчення організації бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів.

Досягнення мети дослідження за доцільне вирішити такі:

1. Дослідження сутності, класифікації, оцінки, нормативно-правового регулювання матеріально-виробничих запасів як об'єкта обліку й контролю;

2. Вивчення організації та ведення обліку матеріально - виробничих запасів на досліджуваному підприємстві;

Об'єкт дослідження - матеріально - виробничі запаси.

Предмет дослідження - бухгалтерський облік матеріально - виробничих запасів підприємства.

Курсова робота складається з запровадження, двох основних глав і висновків і пропозицій.

Діяльність використали матеріал джерел періодичної преси (журнали "Бухгалтерський облік", "Головбух", "Практична бухгалтерія"), і навіть роботи конкретних авторів (Н.П.Кондраков,И.Е. Глушков,В.Я.Кожинов та інших.), по-різному які розкривають питання та проблеми бухгалтерського обліку процесу відвантаження від продажу готової своєї продукції підприємстві сучасних умов


1. Теоретичні основи обліку матеріально-виробничих запасів 1.1 Поняття і - оцінка матеріально-виробничих запасів

Відповідно доПБУ 5/01 "Становище з обліку матеріально-виробничих запасів" у бухгалтерському обліку як матеріально-виробничих запасів приймаються активи:

використовувані як, матеріалів тощо. під час виробництва продукції, настановленим продажу (виконанні робіт, наданні послуг);

призначені на продаж (готову продукцію і товари);

використовувані для управлінських потреб організації (допоміжні матеріали, паливо, запчастини та інших.).

Більшість матеріально-виробничих запасів використовують у ролі предметів праці виробничому процесі. Вони повністю споживаються у кожному виробничий цикл й цілком переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Залежно від тієї ролі, що її відіграють різноманітні види виробничих запасів у процесі виробництва, їх поділяють ми такі групи: сировину й основні матеріали, допоміжні матеріали, куплені напівфабрикати, відходи (поворотні), паливо, тара і тарні матеріали, запчастини, інвентар й господарські приналежності. Зазначену класифікацію виробничих запасів використовують із побудови синтетичного і аналітичного обліку для одержання інформацію про залишках, вступі і витратах сировини й матеріалівпроизводственно-експлуатационной діяльності [3,С.88].

Сировину є початковий продукт, неподвергавшийся первинної обробці. До нього належить продукція галузей видобувної промисловості (руда, вугілля, на газ і т.д.) і сільгосппродукція (молоко, насіння, цукрові буряки тощо.).

Основні матеріали - це продукти обробній промисловості, одержувані у процесі опрацювання вихідного сировини (метал, цукор тощо.)

>Покупние напівфабрикати чи напівфабрикати власного виробництва - це матеріали, минулі певні стадії обробки, але ще які є готової продукцією. Їх питому вагу у складі виробничих запасів визначається найвищим рівнем спеціалізації і кооперування виробництва.

Допоміжні матеріали служать щоб надати певних якостей створюваному продукту (фарби, лаки тощо.). можуть також застосовуватися і з метою забезпечення нормальні умови процесу виробництва (висвітлення, опалення), обслуговування виробничого устаткування (мастильні іобтирочние матеріали) тощо. У різних галузях промисловості, у залежність від виконуваної ролі й витрати одні й самі матеріали розглядаються як основні чи як допоміжні.

>Возвратние відходи - матеріали, що залишилися після використання, втратили в цілому або частково свої вихідні споживчі якості (обрізки металу, шматочки тканини).

Паливо як вид виробничих запасів використовується для технологічних цілей у ролі рухової енергії чи господарські потреби. У цьому немає жодного значення вид палива.

Тара і тарні матеріали становлять предмети, використовувані для упаковки, транспортування, зберігання різних матеріалів. Вони до виробничому процесу виготовлення продукції немає нічого спільного, але, сприяючи схоронності матеріалів при зберіганні і транспортування, забезпечують вищі якісні характеристики сировини й матеріалів процесі їх використання, і навіть готової продукції під час продажу.

Запасні частини призначені на ремонт заміна зношених вузлів і деталей активній частині основних засобів - машин і устаткування.

>Инвентарь, інструменти, господарські приналежності, як і запчастини, скоріш розглядаються не як предмети, бо як кошти праці. Це визначає особливості як організації виробництва їхньої обліку у процесізаготовления і постановки на баланс, а й погашення початкової вартості.

Одиниця бухгалтерського обліку матеріально - виробничих запасів вибирається організацією самостійно в такий спосіб, щоб забезпечити формування повною і достовірною інформацію про цих запасах, і навіть належний контролю над їх наявністю і рухом. Залежно від характеру матеріально - виробничих запасів, порядку їхнього придбання та ефективного використання одиницею матеріально - виробничих запасів то, можливо номенклатурний номер, партія, однорідна група тощо.

З січня 2008 р. набрав чинності Наказ Мінфіну Росії від 26.03.2007 №>26н, яким внесено зміни у правила бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів. Основний поправкою стало виключення з способів оцінки матеріально-виробничих запасів оцінки за собівартості останніх за часом придбання (спосібЛИФО -last-in).

Дійові способи оцінки матеріально-виробничих запасів:

за собівартістю кожної одиниці;

по середньої собівартості;

за собівартістю перших придбань (>ФИФО).

>Материально-производственние запаси приймаються до бухгалтерського обліку по фактичної собівартості, яка від того, яким чином вони вступають у господарюючий суб'єкт. Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів складається з покупною вартості (суми,уплачиваемой постачальнику (продавцю) відповідно до договором) і витрат за це [7,С.100].

>Покупная вартість матеріально-виробничих запасів крім ПДВ та іншихвозмещаемих податків - основна складова собівартості. Ціна товару (чи порядок її визначення) встановлюється сторонами договору продажу-купівлі (поставки) і відповідно до п.1ст.485 ДК РФ покупець оплачує товари за такими цінами. Якщо ціну договором не передбачена, вона визначається виходячи з п.3ст.424 ДК РФ і дорівнює ціні товару, продаваного при подібних обставин за аналогічні товари.

Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів (без ПДВ та іншихвозмещаемих податків) включає:

оплату відсотків за придбання кредит, наданий постачальником цих ресурсів;

нараховані відсотки за запозиченим засобам,привлекаемим на придбання запасів (до прийняття їх до врахування);

націнки (надбавки);

комісійне винагороду, сплачене постачальницьким, зовнішньоекономічним організаціям;

мита;

Витрати транспортування, збереження і доставку матеріальних запасів до місця їх використання, якщо де вони включені у ціну придбання;

витрати до доведення запасів до, придатного до використання у запланованих цінах;

інші витрати, безпосередньо пов'язані після придбання матеріально-виробничих запасів.

Сукупність даних витрат має бути відбита в ув'язнених договорах.

облік матеріальний виробничий запас

У фактичні видатки придбання матеріально-виробничих запасів не включаються загальногосподарські й інші аналогічні витрати, крім випадків, що вони безпосередньо пов'язані після придбання матеріально-виробничих запасів.

Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, внесених рахунок внеску до статутний (>складочний) капітал організації, визначається виходячи з їхньої грошового оцінювання, узгодженої засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Синтетичний облік матеріалів за обліковими цінами дозволяється здійснювати на рахунку 10 "Матеріали". При громіздкою структурі витрат застосування рахунки 10 утрудняє калькулювання фактичної собівартості придбаних матеріально-виробничих ресурсів.

Фактичну собівартість матеріалів можна розрахувати тільки після закінчення місяці, коли бухгалтерія матиме складові цієї собівартості (платіжні документи від постачальників матеріалів чи рахунків-фактури перевезення, вантажно-розвантажувальні праці та інші витрати). Рух ж матеріалів відбувається у організаціях щодня, у своїй прибуткові витратні документи на матеріали повинні оформлятися своєчасно, принаймні скоєння операцій та висвітлені в обліку. Тому виникає потреба залучити до поточному обліку тверді, заздалегідь встановлені ціни, звані дисконтними.

Віддзеркалення операцій із придбання матеріалів поточному бухгалтерський облік може здійснюватися двома шляхами (спосіб повинен бути вказаний в облікову політику організації):

або на рахунку 10 (без використання рахунків 15 ">Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення вартості тих матеріальних цінностей");

або на рахунках 10, 15, 16.

При організації обліку матеріально-виробничих запасів без використання рахунків 15, 16 на рахунку 10 на час вступу запасів має бути відбита їх фактична собівартість.Транспортно-заготовительние витрати на такому разі можуть бути включені у фактичну собівартість або відбиті на окремомусубсчете до рахунку 10.Оприходование матеріалів відбивають записом:

>Дебет Кредит
10 60, 71, 76, 20, 23 тощо. п

(залежно від цього, звідки надійшли ті чи інші цінності).

Рахунок 15 призначений для узагальнення інформації про заготовлянні та придбанні тих матеріальних цінностей, які стосуються засобам в обороті.Покупную вартість тих матеріальних цінностей, з яких організацію надійшли розрахункові документи постачальників, оформляють записом:

>Дебет Кредит
15 60, 71, 76, 20, 23 тощо.

(залежно від цього, звідки надійшли ті чи інші цінності й від характеру витрат за заготівлі і доставці матеріалів організацію). Облік розрахунків із постачальниками товарно-матеріальних цінностей ведуть у журналі-ордері № 6 (Додаток 1).

Фактично що надійшли до організації і оприбутковані за обліковими цінами матеріальних цінностей у бухгалтерському обліку відбиваються записом:

>Дебет Кредит
10 15

Як дисконтних ціни матеріали застосовуються:

договірні ціни;

фактична собівартість матеріалів за даними попереднього місяця чи звітний період (звітного року);

>планово-расчетние ціни;

середня покупна ціна групи матеріалів.

Суму різниці вартості придбаних тих матеріальних цінностей,исчисленной в фактичної собівартості придбання (>заготовления) і дисконтних цінах, відбивають записом:

>Дебет Кредит
15 16

Накопичена на рахунку 16 відмінність між фактичної собівартістю придбання (>заготовления) та його облікової ціною списується (>сторнируется при негативною різниці) в дебет рахунків урахування витрат виробництва, витрат продаж чи інших відповідних рахунків пропорційно вартості за обліковими цінами витрачених у виробництві матеріалів. При даному варіанті обліку відхилень фактичної собівартості матеріалів вартості їх за облікованим цінами відбувається посилення контрольні функції обліку [6,С.73].

>Товарно-материальние цінності є самі ліквідні активи організації (крім коштів), та його реальні залишки, вартість важливі показниками для фінансового аналізу. Отже, правильний облік товарно-матеріальних запасів серйозно впливає на фінансову звітність і фінансовий результат організації у цілому.

У бухгалтерському балансі організації у розділі II "Оборотні активи" за групою статей "Запаси" статті "Сировину, матеріали та інші аналогічні цінності" включаються залишки поматериально-производственним запасам.


1.2 Нормативне регулювання матеріально-виробничих запасів

Облік матеріально виробничих запасів регламентується такими нормативними документами:

>1."О бухгалтерський облік". Федеральний закон від 21.11.96 №129-ФЗ (в ред. наступних зміни й доповнення).

>2.Гражданский кодекс Російської Федерації. Частини I - IV.

>3.Положение ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 №34н (в ред. наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000 №>31н).

>4.План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організації та Інструкція із застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 №94н.

>5.Положение по бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів -ПБУ 5/01. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 09.06.01 №44н (в ред. наказів Мінфіну РФ від 27.11.06 №156н і зажадав від 26.03.07 №26н).

>6.Методические вказівки по бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 28.12.01 №119н.

>7.Методические вказівки по бухгалтерського обліку спеціального інструмента, спеціальних пристосувань, спеціального устаткування й спеціального одягу. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 26.12.2000 №135н.

>8.Методические рекомендації по інвентаризації майна України та фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 №49.

>9.Альбом нових уніфікованих форм первинної облікової документації. Затверджено постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 №71а.

>10.Налоговий кодекс Російської Федерації. Частина 2. Федеральний закон від 05.08.2000 №117-ФЗ.

>11.Положение по бухгалтерського обліку "Облік державну соціальну допомогу" -ПБУ 13/2000. Затверджене наказом Мінфіну

РФ від 16.10.2000 №92н (в ред. наказу Мінфіну РФ від 18.09.06 №115н).12. Становище по бухгалтерського обліку "Облік витрат з позикам і кредитах банків і витрат з їх обслуговування" -ПБУ 15/01. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 02.08.01 №60н (в ред. наказів Мінфіну РФ від 18.09.06 №115н і зажадав від 27.11.06 №155н).

 

1.3 Документальне оформлення обліку руху матеріально-виробничих запасів

Рух матеріально-виробничих запасів у організації відбувається за здійсненні господарських операцій із їх надходженню, переміщенню, відпустці у виробництво та реалізації. Правильне і своєчасне документальне оформлення згаданих операцій дозволяє попередити різні порушення як, підвищує дисциплінованість матеріально відповідальних працівників.

Як відомо, все господарські операції, проведені організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними дисконтними документами, виходячи з яких і було ведеться бухгалтерський облік. Дані документи приймаються до врахування, якщо вони складено формою, котра міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації (ст.9 Федерального закону

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація