Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Планування аудиторської перевірки


Реферат Планування аудиторської перевірки

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ПЛАНУВАННЯАУДИТОРСКОЙ ПЕРЕВІРКИ


 

>СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Попереднє обстеження. Укладання договору для проведення аудиторської перевірки

2. Планування аудиторської перевірки. Загальний план і яскрава програма аудиту

3. Суттєвість помилок, виявлені у ході аудиторської перевірки. Методи оцінки рівня суттєвості

4.Аудиторский ризик: поняття, модель, алгоритм оцінки


 

Запровадження

аудиторська перевіркавнутрифирменний контроль

Мета роботи — сформувати компетенції та спробу виробити навички методологією й техніки процесу планування перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності.

Методологія і аудиторської перевірки включають послідовне виконання всіх кроків аудиторського циклу — комплексу заходів, які у відповідність доФПСАД аудиторська організація зобов'язана здійснити з отримання пропозиції для проведення перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності до дати уявлення замовнику аудиторського висновку про фінансової (бухгалтерської) звітності.

Структура аудиторського циклу, порядок його документування і нормального регулювання представлені у додатку 4.1.

Класичний аудиторський цикл включає у собі чотири етапу, суворо наступних одна одною:

- переддоговірні заходи й підписання договору (попереднє планування аудиту);

- планування аудиторської перевірки керівником групи; проведення аудиторської перевірки;

- формування думки і впорядкування аудиторського укладання, і навіть один функціональний етап, здійснюваний протягом усіх послідовних етапів,

- організаціювнутрифирменного контролю за якістю під час здійснення аудиторських перевірок.


1. Попереднє обстеження. Укладання договору для проведення аудиторської перевірки

Процес аудиту починається з отримання аудиторської фірмою пропозиції чи інформації необхідність аудиту клієнта.

Цю пропозицію то, можливо отримано:

• як наслідок проведення рекламної акції чи розміщення інформацію про послугах аудиторської фірми їхньому сайті;

• за рекомендацією клієнтів чи інших;

• за результатами проведеного конкурсу.

Специфічною формою проведення обов'язкового аудиту організацій, в статутний капітал яких частка державної власності, чи власності суб'єкта РФ становить менше 25%, є конкурсний відбір аудиторськихфирм1 .

Для проведення аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності аудитор повинен мати необхідні знання (або одержати їх) про діяльністьаудируемого обличчя на обсязі, достатньому виявлення й розуміння подій, господарських операцій та методів роботи, які у відповідність до професійним судженням аудитора можуть зробити значний вплив на фінансову (бухгалтерську) звітність, підходи до аудиту і аудиторський висновок.

До підписання договору для подання аудиторських послуг аудитор повинен мати попередні відомостей про галузі й структурі власності, керівництві і власниківаудируемого обличчя і визначити, чи здатен він отримати обсяг інформації про діяльністьаудируемого особи, необхідний проведення аудиту.

>Аудитор може отримувати інформацію про у сфері діяльності іаудируемом особі з кількох джерел:

• попереднього досвіду роботи з цимаудируемим обличчям й у сфері діяльності цієї особи;

• інформації, отриманої від працівниківаудируемого особи (наприклад, керівників головних фахівців);

• інформації, отриманої від внутрішніх аудиторіваудируемого обличчя і з звітних документів внутрішніх аудиторів;

• інформації, отриманої з інших аудиторів, юристів й консультантів, які давали послуги даномуаудируемому тій особі чи у цій у сфері діяльності;

• інформації, отриманої від фахівців, які є співробітниками даногоаудируемого особи (наприклад, представників органів, здійснюють державне чи недержавне регулювання у галузі, замовників, постачальників, представників аналогічних організацій);

• публікацій, які стосуються цій сфері діяльності (наприклад, державних статистичних даних, аналітичних матеріалів, економічних пріоритетів і професійних газет та журналів, звітів, підготовлених банками учасники ринку цінних паперів);

• нормативних правових актів, які регулюють діяльністьаудируемого особи;

• відвідин адміністративних будинків та виробничих приміщеньаудируемого особи;

• документів, містятьвнеучетную інформацію, яка істотно впливає ведення бухгалтерського обліку, і формування фінансової (бухгалтерської) звітності (наприклад, протоколів засідань Ради директорів, матеріали акціонерам чи уповноважених державні органи влади, рекламні матеріали, кошторисів, внутрішніх звітів керівництву, посадових інструкцій, планів маркетингу і продажів);

• фінансової (бухгалтерської) звітності у попередні роки, інструкції ведення бухгалтерського обліку, і системі внутрішнього контролю, робочий план рахунків бухгалтерського обліку.

>Аудитор повинен контролювати отримання співробітниками, призначеними виконувати аудиторський завдання, достатнього обсягу інформації про діяльністьаудируемого особи, що дозволяє виконати доручену роботу. З іншого боку, аудитор повинен домогтися усвідомлення цими співробітниками необхідності вимагати додаткову інформації і обмінюватися нею зі аудиторами членами аудиторської групи.

>Аудитор іаудируемое обличчя повинні сягнути згоди у відношенні умов проведення аудиту. Узгоджені умови необхідно відбити документально у договорі для подання аудиторських послуг або у листі проведення аудиту. Лист проведення аудиту направляють у виконавчий орган клієнта до підписання договору для проведення аудиту щоб уникнути неправильного розуміння їм умов майбутнього договору.

Відповідно до ЦК РФ якщо цього листа складається для разових угод, є офертою — пропозицією однієї зі сторін укласти договір. Її акцепт — прийняття пропозиції іншим боком. Отже, клієнт, отримавши листа проведення аудиту, повинен письмово підтвердити згоду на умови аудиту, запропоновані аудиторської організацією.

Якщо між клієнтом і аудиторської організацією існує довгостроковий договір, у якому визначено мету і масштаб аудиту, лист годі й складати.

Основні умови, які прагнуть узгодження, такі:

• мета аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності;

• відповідальність керівництвааудируемого особи готувати і надання фінансової (бухгалтерської) звітності;

• обсяг аудиту з посиланням на законодавство Російської Федерації і федеральні правила (стандарти) аудиторську діяльність;

• аудиторський висновок і інші документи, що передбачається підготувати за результатами аудиту;

• з'явилася інформація, що у через відкликання застосуванням під час аудиту вибіркових методів тестування та інші властивими аудиту обмеженнями, поруч із обмеженнями, властивими системам бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролюаудируемого особи, є неминучий ризик те, що деякі, зокрема суттєві, спотворення фінансової (бухгалтерської) звітності можуть невиявленими;

• забезпечення вільного доступу до всієї бухгалтерської документації та інформації, яку просять під час проведення аудиту;

• ціна проведення аудиту (або спосіб її визначення), і навіть порядок визнання послуги наданою і Порядок розрахунків.

У договорі надання аудиторських послуг (листі проведення аудиту) можуть також бути вказані:

• домовленості, пов'язані із координуванням роботи аудитора і працівниківаудируемого обличчя на ході планування аудиту;

• право аудитора отримати щось від керівництвааудируемого особи офіційні письмові заяви до через відкликання аудитом;

• зобов'язання керівництвааудируемого особи сприяти у бік запитів кредитним організаціям, і контрагентамаудируемого обличчя на цілях отримання, яка потрібна на проведення аудиту;

• зобов'язання керівництвааудируемого особи забезпечити присутність співробітників аудитора під час проведення інвентаризації майнааудируемого особи.

За необхідності у договорі надання аудиторських послуг (листі проведення аудиту) чи додатках щодо нього можуть бути і наведено:

• домовленість про притягнення інших аудиторів і експертів на роботу по будь-яким питанням аудиту;

• домовленість про притягнення до спільну роботу внутрішніх аудиторів, і навіть інших працівниківаудируемого особи;

• домовленості, які б взаємодії гаданого аудитора з попереднім (її наявності);

• будь-які обмеження відповідальності аудитора відповідно до законодавством Російської Федерації і федеральними правилами (стандартами) аудиторську діяльність;

• інформацію про будь-яких додаткових угодах між аудитором іаудируемим обличчям.

Що стосується повторюваних протягом кількох років аудиторських перевірок аудитор має вирішити, чи необхідно переглянути умови аудиторського завдання чи варто просто нагадатиаудируемому особі про існування умовах завдання.

>Аудитор може затвердити рішення не складати щоразу нове лист проведення аудиту. Проте складання нового листи може зробити доцільним такі чинники:

• будь-який ознака, який би на неправильне розумінняаудируемим обличчям цілі й обсягу аудиту;

• будь-які переглянуті чи особливі умови аудиторського завдання;

• кадрові зміни у вищому керівництві, раді директорів чи структуріаудируемого особи;

• зміни у структурі власностіаудируемого особи;

• значних змін характеру, чи масштабів діяльностіаудируемого особи;

• вимоги законодавства.

Після досягнення повного розуміння суті аудиту між аудитором і перевіреній організацією полягає договірвозмездного надання послуг у відповідно до вимог гол. 39 ДК РФ.

Спеціальні умови договорувозмездного надання послуг (стосовно до послуг з проведення аудиту) передбачені в цьомуПСАД «Узгодження умов проведення аудиту».

Договір для проведення аудиторської перевірки — офіційний документ, який регламентує взаємовідносини аудитора з клієнтом. У його складанні потрібно чітко усвідомити бажання імені клієнта й допомогти йому правильно сформулювати замовлення. Від правильного та розробка чіткого складання договору великою мірою залежить якість і безконфліктність проведення аудиторської перевірки.

Як свідчить досвід, клієнт часто запрошує аудитора, що його робота з обліку не завершено, внаслідок в повному обсязі документи надаються аудитору в потрібні терміни, що ускладнює і гальмують перевірку. Через війну аудитор не входить у відведений йому для перевірки термін. Тож у договорі йде визначити терміни надання документів, обумовити можливість відмовитися від видачі укладення разі непредставлення необхідні перевірки документів або зміна час проведення перевірки з певним зміною оплати.

У розділі щодо умов надання послуг можуть бути вказані: мета надання послуг; об'єкт аудиту; етапи перевірки (поквартально, пополугодиям, результатами роботи протягом року); терміни перевірки (початок, закінчення); посилання законодавчі і нормативні акти, федеральні і внутрішньофірмові стандарти, виходячи з яких проводитися аудит; документи,составляемие аудитором за результатами перевірки (письмова інформація — звіт, аудиторський висновок), лад і строки їхньої передачі замовнику.

При відображенні у договорі правий і обов'язків сторін треба враховувати вимоги Федерального закону «Про аудиторську діяльність». Договором можуть бути надані аудитору і клієнту інші права, якщо де вони суперечать російського законодавства. Це ж можна сказати й обов'язки аудиторів і клієнтів.


 

2. Планування аудиторської перевірки. Загальний план і яскрава програма аудиту

 

Планування аудиту — одне із обов'язкових етапів аудиту; цьому етапі визначаються стратегія і тактика аудиту, обсяг аудиторської перевірки, складається загальний план аудиту, розробляються програми розвитку й конкретні аудиторські процедури.

Планування аудитором своєї роботи сприяє тому, щоб важливим областям аудиту приділялася необхідне увагу, щоб було ідентифіковані потенційні ж проблеми і робота було виконано з оптимальними витратами, якісно, і своєчасно. Планування дозволяє ефективно розподіляти роботу між членами групи фахівців, що у аудиторської перевірці, і навіть координувати роботу.

Планування аудиторської перевірки виробляється у три етапу:

1) попереднє планування; виготовляють етапі вибору клієнта; за результатами цієї роботи аудиторська перевірка може взагалі відбутися, якщо виявиться високий рівень невід'ємного ризику;

2) розробку спільного плану аудиту із зазначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення аудиту;

3) складання програми аудиту, визначальною обсяг, види й послідовність здійснення аудиторських процедур.

Процес планування досить трудомісткий, його 2-ї і 3-й етапи можуть тривати до 30% часу, витраченого на аудит.

Тому час з його проведення має передбачатися бюджетом робіт. При плануванні аудиту аудитор має зробити необхідні запити керівництвуаудируемого особи, завдання яких:

• зрозуміти, як керівництво оцінює ризик істотних спотворень фінансової (бухгалтерської) звітності внаслідок несумлінних дій чи помилки, і навіть з'ясувати особливості системи бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю;

• скласти уявлення тому, як організовано систему бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю запобігання й знаходження помилок;

• визначити, чи відомо керівництвуаудируемого особи про несумлінних діях, котрі справили негативний вплив нааудируемое обличчя, чи про наявні підозри у вчиненні несумлінних дій, які з'явились у результаті службового розслідування, проведеного на початок аудиту;

• визначити, були керівництвомаудируемого обличчя на звітному періоді виявлено суттєві помилки. Поруч із аудитор має вирішити, чи існують питання, які треба обговорити з представниками власника, наприклад:

• характер, об'єм і періодичність оцінки керівництвомаудируемого особи наявної системи бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю у запобігання та виявлення несумлінних діянь П.Лазаренка та помилок, і навіть ризику спотворення фінансової (бухгалтерської) звітності;

• неналежне реагування керівництвааудируемого особи на істотними недоліками коштів внутрішнього контролю, виявлені під час проведення попереднього аудиту;

• оцінка аудитором надійності контрольної середовищааудируемого особи, включаючи питання компетентності і порядності керівництвааудируемого особи;

• вплив зазначених питань спільний підхід до проведення аудиту й його обсяг, включаючи додаткові процедури, які можуть опинитися знадобитися аудитору.

У результаті аудиту загальний його план і яскрава програма повинні за необхідності уточнюватися і. Планування аудитором своєї роботи здійснюється безупинно протягом усього часу виконання аудиторського завдання зв'язки України із зміною обставин чи появою несподіваних результатів, отриманих у ході виконання аудиторських процедур.

Причини внесення значних змін - у загальний план і програму аудиту би мало бути документально зафіксовано.

Загальний план аудиту.Аудитору необхідно скласти і документально оформити загальний план аудиту, описавши у ньому гадані об'єм і порядок проведення аудиторської перевірки.

Загальний план аудиту має бути досить докладним у тому, аби бути керівництвом розробки програми аудиту.

Разом про те форма і змістом загального плану аудиту можуть змінюватися залежно від сфер зовнішньої та специфіки діяльностіаудируемого особи, складності перевірки і конкретні методик, застосовуваних аудитором.

Під час розробки загального плану аудиту аудитору необхідно ухвалити до уваги:

1) діяльністьаудируемого особи, зокрема

• загальні економічних чинників й умови у галузі, що впливають діяльністьаудируемого особи;

• особливостіаудируемого особи, своєї діяльності, фінансове становище, вимоги для її фінансової (бухгалтерської) чи іншого звітності, включаючи зміни, що відбулися з дати попереднього аудиту;

• загальний рівень компетентності керівництва;

2) системи бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю, зокрема

• дисконтну політику, прийнятуаудируемим обличчям, і його зміни;

• вплив нових нормативних правових актів у галузі бухгалтерського обліку на свій відбиток у фінансової (бухгалтерської) звітності результатів фінансово-господарську діяльністьаудируемого особи;

• плани використання їх у ході аудиторської перевірки тестів засобів контролю та процедур перевірки сутнісно;

3) ризик та суттєвість, зокрема

• очікувані оцінки невід'ємного ризику і ризику засобів контролю, визначення найважливіших областей для аудиту;

• встановлення рівнів суттєвості для аудиту;

• можливість (зокрема з урахуванням аудиту минулих років) істотних спотворень чи несумлінних дій;

• виявлення складних областей бухгалтерського обліку, зокрема таких, де результат залежить від суб'єктивного судження бухгалтера, наприклад для підготовки оціночних показників;

4) характер, час проведення і обсяг процедур, зокрема

• відносну важливість різних розділів обліку щодо аудиту;

• впливом геть аудит наявності і специфічних особливостей комп'ютерної системи ведення обліку;

• існування підрозділи внутрішнього аудитуаудируемого обличчя і його можливе впливом геть процедури зовнішнього аудиту;

5) координацію і напрям

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація