Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Програмування в системі 1С: Підприємство 8


Реферат Програмування в системі 1С: Підприємство 8

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

"Програмування у системі 1С: Підприємство 8"

>Южно-Сахалинск – 2010


Запровадження

«1С: Підприємство» є універсальною системою автоматизації діяльності підприємства. за рахунок своєї універсальності система «1С: Підприємство» можна використовувати для автоматизації найрізноманітніших ділянок економічної діяльності підприємства: обліку товарних і коштів, взаєморозрахунків з контрагентами та інших.

Для фахівця, приймає рішення про вибір кошти автоматизації, досить важливо бути впевненим, що систему нічого очікувати підприємствам «чорним ящиком», і є реальна можливість зрозуміти роботу системи та, за необхідності, змінити. Тому відкритість прикладних рішень системи «1С: Підприємство» є найсуттєвіше. До складу системи «1С: Підприємство» входить «>Конфигуратор» – потужне інструментальне засіб швидкої розробки та модифікації прикладних рішень.

Користувачі «1С: Підприємства» можуть застосовувати самі інструментальні кошти, як і розробники фірми «1С» чи низки інших компаній, котрі розробляють тиражні рішення.

Вони можуть ознайомитися з усіма деталями структури табизнес-логики прикладного рішення – як організовані довідники, як розраховуються податки, як враховуються знижки, як враховується наявність товарів складі тощо. – й за необхідності, втрутитися та вносити зміни.

Оскількибизнес-логика докладання відкрита і проста до зміни, дуже важливим гідністю «1С: Підприємства» є можливість адаптації впроваджених додатків. Слід зазначити, що важливість забезпечення «підстроювання» прикладного рішення усвідомлюють майже всі розробники економічного ПО. Проте між гіпотетичної і реалізованої можливістю модифікації є різка відмінність. Так, будь-яка програма для автоматизації економічної діяльності, написана на Сі++ або, мовою вищого рівня, наприклад Delphi чиVisualBasic, міститиме кілька сотень тисяч рядків вихідного тексту. І дуже навіть купівля її з вихідними текстами дасть реальній можливості поголовно модифікації прикладної частини. Щоб краще розібратися та зробити зміни у цю програму, потрібен колектив фахівців, «числом й умінням» теж не надто поступаєтьсяфирме-разработчику.

Показовою можливістю «1С: Підприємства» і те, що прикладне рішення непросто приходить у вихідних кодах – воно реально розраховане до можливості зміни, адаптації відповідності зі специфікою конкретного підприємства – як силами працівників підприємства, і сторонніми фахівцями.


1.Конфигурируемость

Основний особливістю системи «1С: Підприємство» є йогоконфигурируемость.

Власне система «1С: Підприємство» є сукупність механізмів,

виділені на маніпулювання різними типами об'єктів предметної області. Набір об'єктів, структури інформаційних масивів, алгоритми обробки інформації, відповідних поставленому завданню, визначає конкретна конфігурація. Разом з конфігурацією система «1С: Підприємство» виступає як вже готового для використання програмного продукту, орієнтованого визначені типи підприємств і класи розв'язуваних завдань.

Конфігурація створюється і супроводжується (підтримується) штатними засобами системи. Конфігурація зазвичай приходить у ролі типовий для конкретної області застосування, але, можливо змінена, доповнена користувачем системи, і навіть розроблена наново. Система «1С: Підприємство» забезпечує підтримку типових конфігурацій стандартними засобами.

Функціонування системи ділиться на процеси – розробка (опис моделі предметної області засобами системи) і виконання (обробка даних предметної області).

На етапі розробки виробляється:

· формування структури оброблюваної інформації;

· створення форм для введення вихідних даних, перегляду різних списків

· даних;

· організація зберігання введеної і підсумковій інформації;

· написання звітів і обробок;

· формування командних інтерфейсів щодо різноманітних груп користувачів;

· формування списку користувачів,

· призначення користувачам певних прав.

Результатом розробки є програмний продукт (конфігурація), який

є модель предметної області.

У режиміконфигурирования можна нові конфігурації, редагувати наявні, і навіть виробляти порівняння й "об'єднання кількох конфігурацій.

На етапі розробки система оперує такими універсальними поняттями (об'єктами), як документ, журнал документів, довідник, реквізит, форма, регістр та інші. Сукупність цих понять яких і визначає концепцію системи. Натомість, процесконфигурирования розпадається сталася на кілька складових (розподіл носить умовний характер), визначальних послідовність написання та призначення томів описи. Це «візуальне»конфигурирование (створити структуру конфігурації, форм діалогів і вихідних документів, механізм роботи користувачів з цими (інтерфейс) і право доступу різних груп користувачів до різноманітної інформації) і написання програм на вмонтованому мові «1С: Підприємства» в обробці вхідних і вихідних даних.

На рівні системи визначено самі поняття об'єктів і стандартні операції з їх опрацюванні. Коштиконфигурирования дають можливість окреслити структуру інформації, що входить у ці об'єкти, і алгоритми, описують специфіку їх опрацювання, відбиття різних особливостей обліку.

Інформаційна структура проектується лише на рівні передбачених у системі типів оброблюваних об'єктів предметної області (константи, довідники, документи, регістри, перерахування та інших.).

У процесі виконання система вже оперує конкретними поняттями, описаними на етапіконфигурирования (довідниками товарів хороших і організацій, рахунками, накладними тощо.).

Працюючи користувача як 1С: Підприємство обробка інформації виконується, як штатними засобами системи, і з допомогою алгоритмів, створених на етапіконфигурирования.

2. Принципи розробки серед «1С: Підприємство 8»

Дуже важливий відмінність розробки бізнес-додатків у системі «1С: Підприємство» від розробки в універсальних системах у тому, що докладання в «1С:Предприятии» розробляють термінах класів проблемно-орієнтованихбизнес-сущностей (>entity).

Це з найістотніших особливостей «1С: Підприємства». Під час розробки системи автоматизації для будь-якого підприємства, будь-якого бізнесу, необхідно описати низку різних сутностей – товари, матеріали, інші ресурси, клієнтів, постачальників, рахунки, накладні інші документи – і знаходять способи реєстрації їх руху, взаємодії. Під час проектування платформи «1С: Підприємства» всіх їх класифіковані і об'єднують у класи сутностей (прототипи), які й маніпулює розробник прикладного рішення. У цьому прагнули не множити число класів сутностей понад необхідності (принцип Оккама), їх кількість на повинен було перевищувати кількох десятків.

При про виокремлення цих класів керувалися такими критеріями:

· Таке призначення сутностей,

· Аналогічна роль сутності в моделі даних.

· Аналогічна роль сутності у засобах використання.

· Розподіл на класи має давати чітку картину структури прикладного рішення,

· Розподіл на класи має забезпечувати уніфікацію розробки прикладних рішень.

Отже, докладання «1С: Підприємства» спираються на структуру метаданих.

Фактично можна сказати, що склад класів (об'єктів метаданих) визначає структуру проектування докладання, а склад конкретних об'єктів визначає вже конкретне додаток. Можна ще сказати, що докладання на платформі «1С: Підприємство» скоріш не програмуються (кодуються), а проектуються.Отнеся деяку сутність предметної області привертає певному виду метаданих (власне створивши об'єкт метаданих), розробник отримує це й готовий типовий набір функцій, властивий всім сутностям цього виду, і можливість вказівки конкретних особливостей, якими може мати дана сутність.

У платформі «1С: Підприємство» вже закладено потужна функціональність, що дозволяє не програмуючи, не додаючи ніякої нової (проти закладених у платформі) функціональності швидко і зручно підтримувати ці типи сутностей лише на рівні прикладного рішення.

Основу концепції становить поняття конфігурація.

>Конфигурацией у системі «1С: Підприємство» називається сукупність взаємозалежних складових частин:

· підсистеми;

· структури дисконтних даних, їх форм введення, вибору, друку;

· складу механізмів обліку підсумкових даних, і рухів дисконтних даних;

· складу різних звітів і обробок;

· командного інтерфейсу;

· набору ролей (прав доступу);

· набору загальних процедур та зняття функцій (модуль докладання, модуль зовнішнього сполуки, модуль сеансу, загальні модулі), макетівтабличних документів і майже ін.;

· допоміжних об'єктів:

· функціональних опцій та його параметрів,

· сховищ настройок,

· коштів роботи з Web (>Web-сервиси,WS-ссилки),

· різної допоміжної інформації (картинки, шаблони, стилі тощо.).

Фактично структура конфігурації є моделлю предметної області.

Створення конфігурації виконується з допомогоюконфигуратора. Створена конфігурація використовується системою «1С: Підприємство» для реалізації програмного оточення, придатного до виконання необхідних дисконтних завдань.

Під об'єктом конфігурації у системі «1С: Підприємство» розуміється формальне

опис групи понять (предметної області, коштів взаємодії користувача і системи) з подібними характеристиками і однаковим призначенням.

Наведемо такий приклад. Об'єкт конфігурації Довідник у системі «1С: Підприємство» призначений для ведення списків однорідних елементів даних – довідників, картотек, нормативних збірників і т.п. Використання об'єктів конфігурації цього дозволяє організувати ведення будь-яких довідників, необхідні автоматизації діяльності підприємства.

Зазвичай, об'єкти конфігурації типу Довідник є комп'ютерними аналогами реальних для підприємства видів довідників, наприклад, довідника співробітників чи номенклатури товарів, хоча можна використовувати й у організації списків, які мають явних фізичних аналогів.

Слід пам'ятати, що об'єкт конфігурації описує не конкретне значення, лише його вид. Наприклад, довідник Фізичні особи описує не конкретної людини, а містить перелік реквізитів (набір видів характеристик про фізичну особу), і навіть форми для введення їх значень, форми перегляду списків і макети до друку інформації. Інакше кажучи, в конфігурації створюється схема описи, з допомогою якій урахуються все однорідні об'єкти предметної області (у наведеному прикладі довідника Фізичні особи одне опис використовують як для Петрова, Іванова, так іншого фізичної особи).

Реалізований у системі «1С: Підприємство» з допомогою об'єкта конфігурації комп'ютерний аналог конкретного поняття предметної області називатимемо об'єктом конфігурації.

Кожен об'єкт конфігурації має унікальним набором властивостей. Цей набір описаний лише на рівні системи та може бути змінено у процесі настройки конфігурації завдання. Набір властивостей об'єкта конфігурації визначається основному його у системі «1С: Підприємство».

Головним властивістю будь-якого об'єкта конфігурації є ім'я – стисле найменування об'єкта конфігурації. Під час створення об'єкта конфігурації йому автоматично присвоюється умовне ім'я, що складається з слова, що визначається з вигляду об'єкта, і цифри (наприклад, під час створення реквізиту створюється реквізит безпосередньо з ім'ямРеквизит1, під час створення документа –Документ1 тощо.). Це ім'я можна змінити у процесі редагування властивостей об'єкта конфігурації, у своїй система відстежує унікальність імен. Ім'я об'єкта конфігурації може бути порожнім.

Деякі властивості з усього набору властивостей, властивих об'єкту конфігурації, доступні для редагування і може бути однак змінені у процесіконфигурирования системи. Характер змін їхні межі також задаються лише на рівні системи. Фахівець, здійснюєконфигурирование системи, цілеспрямованим зміною властивостей об'єкта конфігурації може домогтися необхідного поведінки об'єкта під час роботи системи. Але такі зміни зачіпають сутності об'єкту і неможливо домогтися від цього дій, не властивих об'єктах такого типу.

Наведемо такий приклад.

Об'єкт конфігураціїКонстанта у системі «1С: Підприємство» призначений для зберігання інформації, яка змінюється у часі чи змінюється дуже рідко. У цьому байдужі попередні значення константи. Простим прикладом константи може бути назва підприємства: воно, зазвичай, не змінюється у процесі діяльності підприємства (якщо передбачається, що значення будь-яких дисконтних даних, змінюваних у часі, потрібно вибирати з урахуванням часу, то тут для таких даних необхідно використовувати не константу, а регістр відомостей без вимірів).

>Константа має великим наборомредактируемих властивостей, у тому числі найважливішими є:

· ім'я константи,

· синонім,

· коментар,

· тип даних,

· режим управління блокуванням,

· посилання, що дозволяє відкрити модуль менеджера константи.

У найбільш загальному разі значення в константу вводиться одного разу (як, наприклад, назва підприємства). З погляду використання константи байдуже, що став саме зберігається в константі; головне те, що константа зберегла записаний у неї значення.

Здатність зберігати запроваджене неї значення – невід'ємна особливість константи у системі «1С: Підприємство».Редактирование властивостей константи з цього здатність важить.

Усі об'єкти конфігурації, що у системі «1С: Підприємство», утворюють кілька основних видів. Кожен вид об'єктів конфігурації є саме ті «будівельні елементи», яких буде створюватися конфігурація.

Формально об'єкти конфігурації об'єднують у види в дереві конфігурації.

Назви видів користувач бачить першою рівні дерева конфігурації, коли відкриває вікно Конфігурація вконфигураторе.

>Рис. 1. Дерево метаданих

Попри відсутність формального визначення, назви видів об'єктів конфігурації широко використовуються під час роботи і системи «1С: Підприємство».

Наприклад, фахівець, здійснюєконфигурирование системи «1С: Підприємство», бачить свою ціль десь у розробці необхідного набору довідників, документів, звітів, журналів, які реалізовувати необхідну систему обліку. Кінцевий користувач системи «1С: Підприємство» – керівник, бухгалтер, менеджер, комірник – також оперує конкретними довідниками, документами тощо. на вирішення завдань, які нею. Спілкування між двома цими категоріями користувачів відбуватиметься з поняттями видів об'єктів конфігурації.

Об'єкт даних будь-якого виду вже є конкретним документом, звітом, журналом, константою тощо. Зазвичай, кожен об'єкт використовується до роботи з цілком певної інформацією предметної області.

Нижче приведено коротка характеристика основних видів об'єктів конфігурації системи «1С: Підприємство».

>Константи

Робота із постійною і умовно постійної інформацією у системі використовуються об'єкти типуКонстанта. Інформація, що зберігається у константи, рідко змінюється, але, зазвичай, часто використовують у роботі. Наприклад, в константи може зберігатися найменування підприємства, його ІПН, прізвища директори та головного бухгалтера й інша така інформація.

У системі то, можливо описано необмежена кількість констант.

Довідники

Робота із постійною і умовно постійної інформацією з певним безліччю значень у системі використовуються об'єкти типу Довідник. Зазвичай довідниками є списки матеріалів, товарів, організацій, валют, співробітників та інших.

Механізм підтримки довідників дозволяє спроектувати і підтримувати найрізноманітніші довідники. На етапіконфигурирования можна описати, якими властивості має кожен довідник. Донастраиваемим властивостями ставляться, наприклад, довжина і тип коду, кількість рівнів ієрархії, підтримка унікальності кодів, набір реквізитів довідника.

Крім коду і найменування, механізм роботи з довідниками дозволяє створювати набір реквізитів для зберігання будь-який додаткової інформацію про елементі довідника (наприклад, для номенклатури це то, можливо закупівельна і відпускна ціни, виробник, для співробітника – посаду, освіту, адресу місця і т.д.), і навіть табличні частини. Утабличних частинах зберігається однотипна інформація, число якій у змозі бути змінним, наприклад, опис комплектуючих вироби, склад сім'ї співробітника, телефони організації тощо.

До кожного довідника то, можливо поставлено кілька типів форм: елемента, групи, списку, вибору, вибору групи. За кожним типу форм може бути створені довільне число форм.

Для описи супідрядних сутностей можна використовувати підлеглі довідники. І тут підлеглому довіднику кожен елемент «належить» до якогось елементусправочника-владельца.

У конкретної конфігурації створюється необхідну кількість довідників для зберігання даних про об'єкти, використовуваних при автоматизації даної предметної області. Наприклад, що можуть бути довідники Організації, Товари, Працівники та т.д.

>Перечисления

>Перечисления використовують у системі «1С: Підприємство» для описи постійних наборів значень, не змінюваних своєю практикою конфігурації. На

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація