Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Програми фінансового аналізу


Реферат Програми фінансового аналізу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Російський державний торгово-економічний університет

>ГОУВПОРГТУТульский філія

Кафедра економіки та фінансів

Курсова робота

По предмета: "Автоматизоване робоче місце"

Виконала студентка Перевірив:

заочній форми навчання

з урахуваннямСПО 2 курсу, II групи

Спеціальність: фінанси і кредиту

Тула 2009


Зміст

програмний кредитоспроможність фінансовий

1. Програми фінансового аналізу

1.1 Програмний комплекс ">ИНЭК-Аналитик"

1.2 Програми серії ">Инталев"

1.3 Програми аналізу бізнес-процесів серії ">БЭСТ"

1.4 Програма "Фінансовий аналіз"

1.5 Програма ">Альт-Финанси"

1.6 Програма управління проектами Microsoft Project

1.7 Програма ">ОЛИМП:ФинЭкспорт"

2. Фінансові розрахунки

Список використовуваної літератури


1. Програми фінансового аналізу

Сьогодні створено цілу низку програмних продуктів, виділені на виконання комплексної оцінки діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій його розвитку, розрахунку базових нормативів для планування і прогнозування, оцінки кредитоспроможності підприємства.

До таких програмам ставляться:, ">Инек-Аналитик", програмні продукти серії ">Инталев" (наприклад, ">Инталев: Корпоративні фінанси", ">Инталев: Бюджетне управління", ">Инталев:Бизнес-процесси"), "Фінансовий аналіз 3.0" "Інвестиційний аналіз 1.6", "Microsoft Project", ">Альт-финанси", "BusinessPlan", ">МаrкеtingАnаlуtiс", ">Соmmerce", ">Аnаlуzer", ">Рredictor", ">Portfolio" тощо.

Деякі програми, такі як ">ИНЕК-Аналитик" і "Фінансовий аналіз", виготовлені на платформі програмиМSЕхсеl, що розширює можливості аналітика, котрий використовує цю програму.

Застосування цих програм дозволяє за необхідності змінити все перебувають у програмі формули і макроси на власний розсуд.

Інші програми реалізовані на платформі одній з спеціалізованих бухгалтерських програм. Так, програма ">Интелев: Корпоративні фінанси" реалізована на платформі програми "1С: Підприємство 7.7" і сумісна із будь-якими дисконтними системами ("1С", "Вітрило", ">БЭСТ", ">Комтех"), а успішного використання програми ">БЭСТ-Ф" і ">БЭСТ-АНАЛЙЗ" знадобляться навички роботи з Windows і акуратна реєстрація усіх господарських операцій на системі ">БЭСТ-4".

Розглянемо можливості деяких із програм аналізу фінансового становища підприємства докладніше.


1.1 Програмний комплекс ">ИНЭК-Аналитик"

Впродовж останнього десятиліття фірма "ІНЕК" займає лідируючу позицію серед аналітичних програм. Ця фірма першої випустила 1990 р. на вітчизняний ринок програми з економічному аналізу підприємств, але в сьогодні її розробки користуються довірою фахівців органів управління, великих і середніх промислових підприємств комерційних банків, аудиторських і консалтингових фірм, навчальних закладів, страхових організацій.

Програмний комплекс ">ИНЭК-Аналитик" призначений з метою оцінки фінансово-економічного стану, розробки, аналізу та оцінки бізнес-планів підприємств і закупівельних організацій, котрі займаються виробництвом і які наданням послуг.

Програмний продукт серії "Аналітик" вирішує такі основні завдання:

• докладний аналіз фінансово-економічного стану підприємств, котрі займаються виробництвом і які наданням послуг;

• підготовка, аналіз стану і оцінка планів розвитку підприємств (інвестиційний проект, бізнес-план, ТЕО, план оздоровлення);

• консолідація (об'єднання) цих підприємств і аналіз об'єднаного варіанта;

• порівняння фактичних і планових цих підприємств по фінансово-економічним показниками.

Програма дозволяє переглядати втабличном, графічному і текстовому видах результати своєї роботи, і навіть експортувати в МОЗУ/ога іЕхсе1.

Програмні продукти серії "Аналітик" (">ИНЭК-АФСП", ">ИНЭК-АДП", ">ИНЭК-Аналитик", ">ИНЭК-Холдинг", "Банківський Аналітик") різняться спектром розв'язуваних завдань. Перша із програм містить мінімальний набір розрахунків, кожна наступна, поруч із новими функціями, включає у собі можливості попередньої.

Програма ">ИНЭК-АФСП варта аналізу фінансового становища підприємств і закупівельних організацій будь-яких видів діяльності на даних балансу і за звіту.

Програма ">ИНЭК-АДП" дозволяє провести комплексний фінансово-економічний аналіз підприємств будь-яких видів діяльності. Вихідною інформацією для аналізу є дані зовнішньої бухгалтерської звітності (баланс, звіт прибутки і збитках), і навіть даних про структурі виручки, собівартості, вступі і витраті.

Програмний комплекс ">ИНЭК-Аналитик" вирішує завдання комплексного фінансово-економічного аналізу, розробки, аналізу та оцінки бізнес-плану підприємств і закупівельних організацій, котрі займаються виробництвом і які наданням послуг. ">ИНЭК-Аналитик (Т)" варта аналізу та планування діяльності торгових організацій

Програмний комплекс ">ИНЭК-Холдинг" призначений для аналізу, планування і порівняння підприємств різних видів діяльності.

Програмний комплекс "Банківський Аналітик" призначений для аналізу, планування і порівняння підприємств різних видів діяльності.

У демонстраційної версії програми представлені такі приклади підприємств і закупівельних організацій:

АТ "Металург" (виробництво) — план і факт;

ЗАТ "телеком >> (послуги) — план і факт;

холдинг "Прометей" (холдинг, у якому об'єднані дані кількох підприємств).

>Демонстрационная версії програми ">ИНЕК-Аналитик" доступна з сайту inec.ru


1.2 Програми серії ">Инталев"

>Консультационно-внедренческая фірма ">Инталев" займається постановкою і автоматизацією системам управління на підприємствах. Однією з напрямів діяльності компанії є розробка типових програмних продуктів і методичних посібників у сфері оптимізації системи управління підприємством.

Сьогодні ">Инталев" пропонує типові рішення на області бюджетування, фінансового аналізу, управлінського обліку, і процесу управління, які у свою роботу сотні підприємств Росії та СНД.

Область фінансового менеджменту нашого часу є найактуальнішою для російських підприємств. Фахівці у цій галузі виділяють ряд інструментів, використання є дозволяє зможе ефективно управляти фінансами компанії та компанією загалом: бюджетування (чи бюджетне управління), управлінський облік, фінансовий аналіз.

Серія програм ">Инталев" пропонує ряд спеціалізованих програм для аналізу діяльності організації. ">ИТРП +>Инталев: Виробництво і ФінансиПРОФ" — Програма варта комплексної автоматизації виробничих підприємств середнього та великого масштабу.

">Инталев: Управління лізингом" — це комплексний програмний продукт для автоматизації управління лізингової діяльністю. Він дає змогу автоматизувати все етапи управління лізингом: планування лізингових угод, розрахунок графіків платежів, бюджетування грошових потоків і прибутків і витрат лізингової компанії.

">Инталев: Бюджетне управління" версія 3.0— програма для автоматизації бюджетування для малих та середніх підприємств, реалізована на платформі "1С: Підприємство 7.7". Дозволяє планувати, враховуватиме й аналізувати фінансово-господарські операції підприємства у єдиної інформаційноїсистеме.Характеристики програми: наочність, простота вживлення і експлуатації, універсальність.

">Инталев: Корпоративні фінанси" — програмний продукт, реалізований на платформі "1С: Підприємство 7.7", призначений для автоматизації управлінського обліку, бюджетування, контролю та аналізу на усіх напрямах господарську діяльність підприємства.Ориентирован на великі торгові й виробничі підприємства, зокрема, холдинги. У конкурсній програмі реалізована системанастраиваемих і розширюваних бюджетів, і навіть є можливість вести облік з кількох планам рахунків. Програма має великі можливості фінансового аналізу.

">Инталев: Корпоративні фінанси" включає у собі такі можливості: бюджетування, управлінський облік,бизнес-проектирование, прогнозування, економічне моделювання, документообіг, можливість ведення бухгалтерії й можливості "1С: Підприємство 7.7".

До особливостям програми ставляться: широкі можливості управління фінансами підприємств різних галузей, покрокове керівництво для самостійної порушення й вирішення бюджетного управління у компанії, можливостібизнес-проектирования (створення моделі підприємства), можливість описи маршрутів руху інформації та автоматизації інформаційних процесів у компанії, складання довгострокових прогнозів і стабільності економічних моделей розвитку підприємства. Програма має спеціальні можливості автоматизації планування, обліку, і аналізу для розподілених холдингів з різнорідними видами бізнесу, реалізацію національного і журналіста міжнародного стандартів планування, управлінського обліку,анализа-и контролю (>общероссийский,GААР, IAS, користувальницький) у єдиній базі даних, відсутність подвійного введення даних, і спеціальну підтримку впровадження.

">Инталев; Управління фінансами" — універсальна програма для автоматизації управлінського обліку, і управління, сумісна із будь-якими дисконтними системами ("1С", "Вітрило", ">БЭСТ", ">Комтех" тощо.) завдяки механізмуимпорта-експор-га інформації зі збереженням принципу однократного вода даних до системи. Їй притаманніхолдинговий облік, можливість оцінювати ефективності роботи різних підрозділів компанії. Метою програми ">Инталев: Управління фінансами" є збільшення ефективності системи управління, що дозволяє компанії за наявного кількості ресурсів отримувати максимальну прибуток. Ця мета досягається автоматизацією управлінського обліку компанії, побудованої з урахуванням технології бюджетного управління.

Перерахуємо можливості програми:

· впорядкування і контроль виконання бюджетів руху коштів, прибутків і витрат, закупівель, продажів, виробництва;

· широкий набір звітності, що характеризує стан і1инамику показників компанії, зокрема із застосуванням технологій (>ОLАР-анализ);

·настраиваемая система безпеки, що обмежуєрабо-гу користувачів але їхні функціональними областями.

До особливостям програми можна віднести:

· можливість організації співпраці програми з1юбими дисконтними системами ("1С", "Вітрило", ">БЭСТ", ">Комтех" тощо.) завдяки механізму імпорту-експорту інформації;

· збереження принципу однократного вода даних до системи; "холдинговий облік;

· можливість оцінювати ефективності роботи різних підрозділів компанії.


1.3 Програми аналізу бізнес-процесів серії ">БЭСТ"

Однією з запорук успішного ведення справ у торгової компанії є всебічний аналіз бізнес-процесів. Аби вирішити цього завдання створено програми серії ">БЭСТ": ">БЭСТ-Ф", ">БЭСТ-АНАЛИЗ" та інших.

Для успішної роботи на ці програми потрібні лише навички роботи з Windows і акуратна реєстрація усіх господарських операцій на системі ">БЭСТ-4".

">БЭСТ-Ф" -— програма фінансового аналізу, призначена щодо комплексного аналізу фінансового і майнового становища підприємства. Її адресовано керівникам фінансовим директорам підприємств, і навіть співробітникам аудиторських і консалтингових фірм. Програма дозволяє аналізувати структуру майна, платоспроможності і втрати фінансової стійкості підприємства, ділову активність і рентабельність господарську діяльність, політику залучення позикових коштів, використання прибутку, проводити аналіз ділової спроможності банків та бізнес-партнерів. Програма дає підстави аналізувати комерційної діяльності, прогнозувати стан запасів на подальше планування закупівель, порівнювати умови фірм-постачальників й вибирати нам найвигідного партнера, оцінюватимуть роботу реалізаторів і видача торговельних відділів, досліджувати чинники, що впливають прибуток, проводити структурний аналіз витрат звернення.

Програма ">БЭСТ-Ф" працює у системі з Windows, проста лідера в освоєнні і, не потребує спеціальних настройок. Програма може працювати у комплексі з ">БЭСТ-4".

">БЭСТ-АНАЛИЗ" — інформаційно-аналітичну систему для керівників торгових компаній. З допомогою цією системою керівників Західної й менеджери торгових компаній зможуть досліджувати кон'юнктури ринку, виявити основні закономірності й попиту, прогнозувати хід продажів, раціонально використовувати працю, складські й торгові приміщення. Програма допомагає оптимізувати графік роботи торгових відділів і регулювати строки й обсяги закупівель. Результати проведеного аналізу можна використовувати і розробки плану товарообігу. При аналізі даних використовуються відомі статистичні методи (середні,среднесглаженние, обчисленняквадратичних відхилень, кореляційні криві та інших.).

Програма дозволить фінансовому фахівцю проводити аналіз товарообігу підприємством, структурних підрозділах, номенклатурним групам і товарам, аналіз закупівель, розрахунок маржинальної і удільної маржинальної прибутку, і навіть аналіз зміни закупівельних і відпускних цін.

Програма дозволяє оцінити управління товарними запасами: оцінку оборотності, виявлення неліквідних товарних позицій, розрахунок кількості оборотів за номенклатурою, і навіть провести дослідження динаміки товарообігу на окремі види товарів, номенклатурним групам, торговим підрозділам і підприємству цілому.

">БЭСТ-МАРКЕТИНГ" — засіб оцінки ринкових позицій підприємства. Програма ">БЭСТ-Маркетинг" є зручне і запропонував ефективне засіб, що дозволяє оцінити ринкові позиції підприємства у умовах конкуренції. Система розрахована на звичайнісінького користувача, котра має спеціальної освіти у сфері маркетингу.

Введення інформації ввозяться вигляді природних самоочевидних оцінок за принципом ">хуже/лучше", ">важно/второстепенно". Введені якісні дані перетворюються системи у кількісні, що дає змогу провадити відповідні розрахунки.

Програма допоможе визначити перспективні ринкових ніш, проаналізувати конкурентоспроможності товару, рекламних кампаній, запропонує рекомендації підвищення їхньої ефективності, стимулюванню продажів. Інструментами програми можна також ознайомитися проводити з порівняльного аналізу власного товару з аналогами фірм-конкурентів, прогнозування продажу та розробку зведеного бюджету.

1.4 Програма "Фінансовий аналіз"

Програма "Фінансовий аналіз" дозволяє визначити стан підприємства у динаміці, зробити вертикальний і горизонтальний аналіз бухгалтерської звітності з урахуванням інфляції без нього, розрахувати понад 50 відсотків фінансових коефіцієнтів. Вона автоматично становить близько сорока аналітичних таблиць, допомагає спрогнозувати розвиток підприємства, уникнути неприємних відносин із акціонерами і контрагентами, мають доступом до балансовому звіту.

Програма "Фінансовий аналіз" дозволяє аналізувати як нових форм звітності, а й трансформувати старі. "Фінансовий аналіз" дозволяє визначити стан парку устаткування й нематеріальних активів для підприємства, проаналізувати кредиторської та дебіторської заборгованостей, тобто. виявити реальну вартість боргів дебіторів. Застосовуючи програму, можна накреслити реальну вартість майна України та інших статей балансу у поступовій динаміці, що у програмі введена можливість коригування вартості майна з урахуванням інфляції.

"Фінансовий аналіз" версії 3.0. розраховує точку беззбитковості, ефект фінансового важеля і робить аналіз кредитоспроможності підприємства з різним наведеним у ній методикам. Вона прогнозує подальші зміни статей балансу і за аналітичних коефіцієнтів на період вперед, дозволяє переглядати звіти як у російському, і англійською мовами.

>Демонстрационная версії програми "Фінансовий аналіз" доступна з сайту finanalis


1.5 Програма ">Альт-Финанси"

Комплексна оцінка діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій його розвитку, розрахунок базових нормативів для планування і прогнозування, оцінка кредитоспроможності підприємства — ось коло завдань, які вирішує програма ">Альт-Финанси".

Відкритість і адаптивність програмного продукту ">Альт-Финанси" надають користувачеві можливість самостійно вносити зміни у програму, враховуючи власні вимоги чи конкретні умови.

Використання даних стандартної бухгалтерської звітності програми ">Альт-Финанси" дозволяє розрахувати фінансові показники, що характеризують ліквідність, платоспроможність, оборотність, фінансову стабільність, рентабельність і ефективність використання фінансових ресурсів. Користувач також має можливість виконувати фінансовий аналіз, використовуючи як старі, і нових форм бухгалтерської звітності. З допомогою спеціально написаної макрокоманди бухгалтерська звітність автоматично перекладається із попереднього у новий формат. Програмний продукт ">Альт-Финанси" використовує такі основні методи проведення аналізу:

· горизонтальний — аналіз тенденцій, у якому показники порівнюються з за інші періоди;

· вертикальний — аналіз, у якому досліджується структура показників шляхом поступового поглиблення та деталізацію;

· порівняльний — аналіз, у якому досліджувані показники порівнюються зсреднеотраслевими чи показниками основних конкурентів.

З іншого боку, користувач має можливістю проведення факторного аналізу зміни показника загальної ліквідності, рентабельності власного капіталу та інших показників.


1.6 Програма управління проектами Microsoft Project

Microsoft Project є одним із найпоширеніших у світі системам управління проектами. Багато західних компаніях Microsoft Project став звичної добавкою до Microsoft Office навіть рядових співробітників, що використовують її планування графіків нескладних комплексів робіт.

Програма Microsoft Project завдяки їхній гнучкості і доступності стала фактичним стандартом пакета загального призначення, покликаного забезпечити роботи з проектами малого середнього масштабів. вона є інструментом, що дозволяє якісно управляти проектами з мінімальними витратами часу та коштів.

Проект зпяти—десяти стадій (робіт), у якому задіяно двоє чи троє виконавця, цілком піддається контролю з допомогою записної книжки чиорганайзера. Проте проекти з кількістю робіт, більш десяти вже потребують серйозних засобах управління, а цяпрграмма є у тому числі безперечним лідером. Пакет відрізняється простотою. Розробники програми не прагнули вкласти у нього складні алгоритми календарного чи ресурсного планування. У той самий час значну увагу приділяється використанню сучасних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація